Sirmakka
Savon &
Karjalan
yleisö-
tapahtumia
päivitetty 25.7.
 
Väsymys, stressi,
painonnousu,
kivut,
ikääntymisestä
 johtuvat vaivat...
Haluatko
 helpottaa
 oloasi nopeasti?


Tuula
Laamasen
 ravintoterapian
 luento

*maanantaina 6.8.
klo 18.00*
Hotelli Aada
 Koitos-kabinetti
Kauppakatu 32,
 80100 Joensuu

Luennolla opit
 mm., miksi
 typpioksidi on
 niin tärkeä
 sinullekin,
millä tutkijat
 ovat vähentäneet
 ikääntymisestä
 johtuvia vaivoja
ja mitä
 ravintoaineita
 kutsutaan
 "syöväntappajiksi".

Luento on
 maksuton, mutta
 hotelli veloittaa
 tarjoilumaksun
 15 EUR,
(sisältää
 kahvin/ teen ja
 savuporopiirakan).
Tervetuloa!

Paikkoja on
 rajoitetusti.
 *Sitovat
 ilmoittautumiset
 ke 1.8. mennessä
 suoraan
Tuula Laamaselle:
 tai GSM
 050 338 9865

 
MAAKUNNAN
KESÄTEATTERIT
 
 
Terttu
4.-29.7.
Möhkön Ruukilla
050 431 9712
 
 
 
Lumikki ja
7 kääpiötä
Honkavaaran
perinnepiha
Hammaslahti vt6
19.8.saakka
040 854  7577
 
Putkinotko
29.6.-5.8.
050 558 8578,
0400 911 532
vaaranteatteri.net
Kaavin
Maarianvaarassa
 
Korpiroju
14.7.-4.8.
Heinäjärven mylly
Potoskavaarantie
47, Kitee
Kyläparin
Myllyteatteri
046 591 4917
 
 
Simpauttaja
20.-29.7.
Lieksan teatteri
Vuonislahdessa
Vuonis-rantateatteri
Kestikievari
Herranniemi
Vuonislahdentie 185
0400 311 213
 
Mies joka ei
osannut
sanoa ei
 
10.-31.7.
044 517 6875,
040 520 4018,
0400 194 949
Loukun
kesäteatteri,
Egyptinkorpi,
Kuohatintie 2,
Viekijärvi
 
 
Katsastus
24.6.-29.7.
Roukalahden
kesäteatteri,
Liperi
040 939 0960
 
 
Harmaat
pantterit
8.-29.7.
teatteri.fi
050 531 6954,
050336 0707
Bomban
kesäteatteri
Nurmes
 
 
Viimeisen
päälle poliisi
23.6.-29.7.
teatteri.net
Polvijärvi
040 576 4033
 
Kätkäläinen
1.7.-29.8.
Tohmajärven
kesäteatteri,
Kirkkotie 14
044 700 4444
teatteri.fi
 
MEHTÄTIVOLIN
KYLÄJUHLAT
 
Liperin Vaivio, kota
la 28.7. klo 13-17
 
Joensuu Noljakka
Koivuvaara
to 2.8. klo 14-21
 
Tuusniemi
Mäkimaja
la 4.8.
 
Polvijärvi
Kuorevaara
koulu
la 11.8. klo 12
mehtativoli
 
--------------------
 
 
 
JOENSUUN
KAUPUNGIN-
TEATTERI
 
Syksyn avaa
24. syyskuuta
legendaarinen
musikaali
SOUND OF MUSIC
ohjaajavierailuna
MIKKO RASILA.
 
VAIMONI ON
TOISTA MAATA
aloittaa 15.10.
 
Pienellä
näyttämöllä
22.10.
Juha Jokelan
psykologinen
draama
FUNDAMENTALISTI
 _______________
  
KUOPION
RAVIT
 
SAWOSHOW 2012
3.8.
 
_____________
-
 
 
 
 
Varaudu
autosi
paloon
 
Autopalot ovat
joko pikku-
käryjä tai
erittäin rajuja.
Välimuotoja
ei juuri ole.
Oman haas-
teensa tilan-
teeseen tuo
se, jos palo
syttyy vauh-
dissa kesken
ajon.
Sekuntiakaan
ei ole hukatta-
vissa, kun tuli
leimahtaa
kojelaudan
alta matkus-
tamoon.
Irroittaudu
heti turva-
vyöstä. Pe-
lasta heti
mahdolliset
lapset ja
eläimet ulos.
Hälytä 112.
Sammuta,
jos autossasi
on sammutin.
Pidä osakas-
kon palova-
kuutus voi-
massa. Käy
pelastautu-
minen hallin-
nassa, har-
joittele aina-
kin kerran
bvuodessa.
Uusikin auto
voi syttyä
oikosulusta
tai bensiini-
vuodosta.
Autoja saa
kaupasta ja
eläimiäkin.
Lapset ovat
omatekoisia.
Jonkun elleivät
omiasi.
KUVA:
TIELAITOKSEN
KELIKAMERA
_____________ 
 
Suomi
myrskyn
silmässä II
 
_________________ 
 
 
PARASTA
PALVELUA
VUODESTA 1970
 
 
Suomen
Tiepalvelu-
miesliitto ry
 
Pohjois-Karjalan
tiepalvelupiiri
KESKITYMME
AINOANA
OLEELLISEEN!
24h LIIKENTEEN-
OHJ.PÄIVYSTYS
040 547 5571
tai 112
TULE SINÄKIN
JÄSENEKSI!
 
STML RY
P-K:n piiri
on lahjoittanut
Joensuun
Ravirata Oy:lle
100 liikenteen-
ohjausiskua
2008-2011 ravi-
urheilun
tukemiseksi.
________________ 
 
tekniikka
&talous
 
Teollisuus
haluaa
radan
Jäämerelle
 
Itämeren tuleva rik-
kidirektiivi kasvattaa
metallinjalostajien
rahtikuluja puolella
miljardilla eurolla,
kirjoittaa tekniikka
&talous -lehti.
Teollisuudelle kel-
paa radan vaihto-
ehtona myös  ras-
kaalle liikenteelle
mitoitettu tie. . Leh-
den mukaan yli 500
yritystä Etelä-Suo-
messa ja Pohjan-
maalla on kiinnos
tunut pohjoisen
Suomen mahdolli-
suuksista.  Raa-
hessa toimiva
Rautaruukki on
niistä suurin.
Koillisväylä no-
peuttaisi tavaran
kulkuan perille
puoleen nykyi-
sin kuluvasta
ajasta.  Rauta-
ruukin liikevaih-
dosta jo kolman-
nes tulee Kiinas-
ta.  Koillisväylän
puolesta puhu-
vat  poisjäävät
rikkimaksut ja
Perämeren ar-
vaamattomat
talviolosuhteet.
On otettava huo-
mioon myös se
mahdollisuus,
että Tanskan
salmet suljetaan.
Ruukille tulee
hiili Kanadasta
ja Australiasta.
Lastit on nyt
lastattava Rot-
terdamissa
isoista laivoista
pienempiin lai-
voihin, että
hiililastit yli-
päätään saa-
taisiin Peräme-
relle ja tilaajal-
leen. Teollisuu-
den logistiikka-
kustannukset
ovat jo nyt noin
14 % liikevaih-
dosta eli lähes
35 miljardia eu-
roa vuodessa.
Rautatiestä
Kemijärven
kautta Petsa-
moon puuttuu
vain muutamia
kymmeniä  ki-
lometrejä. Rata
on heikko, mut-
ta reitti on val-
miina. Maantie-
yhteys tulisi
Rovaniemeltä
Ivalon kautta
Norjan Kirkko-
niemeen. Ina-
rinjärvi on
mahdollista
kiertää lännen,
Inarin kautta
tai  vetää suo-
raan itärantaa
pitkin Nikkelin
ohi Kirkko-
niemeen
Jäämeren
rannalle.
Presidentin-
vaalikampan-
jan aikana
SAULI NIINIS-
TÖ kannatti
julkisesti poh-
joisen reitin
rakentamista,
jos sille on
tarvetta ja
käyttöä.
Se antaisi
lisdäturvaa
Suomen me-
rialueille ja
antaisi uusias
mahdollisuuk-
sia Lapin
elinkeino-
elämälle.
Nyt puuttuu
vain primus
motor.
 
 
 
 
 
 MA18:24                                K-KAUPPA TUHOUTUI LEPPÄVIRRALLA
 
 TIISTAI 31.7.      yö     19   päivä       25   ETE6  |   yö 15
                          uutisia Suomen idästä ja Venäjän luoteesta           
 PE27 Uni keon päivä |  LA28 Atso | SU 29 Olavi Olli | MA30 Asta | TI31 Helena | KE1 Maire | TO2 Kimmo       
KESÄ kes hei elo   nro 30    34.vsk      ISSN 1458-929X      mr.info @ suomi24.fi     0405475571      
 1                                          112-uutisia alempana hälytyslistalla                                                
UUTISET     KARJALA      NÄILLÄ MENNÄÄN     ROUHIAINEN        HÄLYTYKSET        AUTOT & LIIKENNE        VAPAA-AIKA        YM
 
 
 
HERRASMIESPOLIISIT
Pohjois-Karjalan poliisikunnassa herrasmiespoliisit alkavat olla pian sirkkelimiehen sormin laskettavissa.
Enemmistö on vakiinnuttanut viranhoitonsa rungoksi valehtelun, virallisten asiakirjojen väärentämisen,
ja eläimellisen kohtelun rehellisiin kansalaisiin päin. Yksi kihlakunnansyyttäjä valikoi syyttömistä ihmisistä
syytettäviä pelkästään naurettavuusperustein, ja hänet määrätään jopa maksamaan valehtelupalkkio väärästä
valasta. Ylikomisario tekee huvikseen rikosilmoituksen toisen henkilön nimissä tätä itseään vastaan -
tämän tietämättä . ja rikosylikonstaapeli kirjoittaa kuulustelukertomuksen ihan omasta päästään ja salaa
senkin. Siitä rekisteröimättömästä rikosluettelosta, josta OT, rikos- ja prosessioikeuden professori
MATTI TOLVANEN löytää kahdeksan virka-aseman eriasteista väärinkäyttörikosta, tapaukset tutkinut
komisario JARKKO TIMONEN ei löydä ainoatakaan. Pitäisiköhän Ylen vaihtaa asiantuntijaa! Sirmakka pitää
aihetta esillä niin kauan kunnes poliisi herää anarkistisesta unestaan. Valhe ei muutu todeksi eikä tosi
valheeksi vaikka poliisi kuinka väittäisi pyhästä päästään. Kuvan tilanne on muutaman vuoden takaa
Jerontieltä. Kapean hiekkatien mutkassa henkilöauto ja bussi törmäsivät toisiinsa vasemman puolen
etukulmillaan. Paikalla olleet kertoivat, että ennestäänkin kapeaa tietä oli juuri äskettäin kavennettu
lisää. Vasemmalla oleva konstaapeli aloitti keskustelun sivistyneen ystävällisesti hinausliikkeen mukaansa
kutsuman liikenteenohjaushyksikön kanssa. Koska kaksi muuta olivat vaiti, kaikki kolme kirjattakoon
sivistyneiksi poliiseiksi, kunnes toisin osoitetaan.MARKKU ROUHIAINEN
 
Nähdä Ilomantsi ja kuolla
ILOMANTSI  Poliisille ilmoitettiin puolenpäivän aikoihin, että Ilomantsin keskustassa sijaitsevassa asunnossa on ilmeisesti kuollut henkilö. Poliisin paikalla suorittamissa tutkimuksissa selvisi,
että hieman yli 50-vuotias paikkakuntalainen mies oli joutunut henkirikoksen uhriksi. Poliisi
tutkii tekoa tappona.
Tapauksesta tiedotetaan lisää ma 30.07.2012 klo 15:00 mennessä.
 
 
Tomppeli teki U-käännöksen moottoritiellä
Kolme autoa romuttui,
kahdeksan ihmistä selvisi naarmuilla
KUOPIO  Sunnuntaina 29.7. Kello 13.15 Kuopion eteläpuolella Pitkälahdessa ryhtyi vuonna -35
 syntynyt mies tekemaan U-käännöstä moottoritien huoltoaukossa ja aiheutti kolmen auton yhteentörmäyksen. Onnettomuusautoissa oli yhteensä kahdeksan henkilöä, jotka kaikki
selvisivät uhkaavasta tilanteesta vähäisin vammoin.
Onnettomuuden aiheuttanut mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja asiaa tutkitaan
törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Alkoholilla ei ollut osuutta tapahtumiin.
Poliisi muistuttaa, että moottoritiellä on omia erityisiä perusteltuja liikennesääntöjä, jotka
olisi syytä palautella aika ajoin mieleen kaikkien turvallisen matkanteon turvaamiseksi.
 
Kaahasi 153 km/h
kyydissään neljä matkustajaa
 
KT74 29.7.2012 hieman ennen puoltayötä noin 20-vuotias joensuulainen mies kuljetti Ilomantsintiellä henkilöautoa  poliisipartiota vastaan 153 km/h nopeudella. Alueella on 100 km/h nopeusrajoitus. Miehellä oli kyydissä neljä matkustajaa. Poliisi määräsi miehen välittömästi
ajokieltoon ja otti häneltä ajokortin pois. Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden
vaarantamisena
 
Voro iski ok-taloon
Joensuun ruutukaavalla
 
JOENSUU Joensuussa Rauhankadulla sijaitsevassa omakotitalossa oli vieraillut kutsumattomia vieraita asukkaiden poissaollessa lauantai- ja sunnuntai-illan välisenä aikana. Asunnosta oli viety ainakin
tietokone, televisio ja koruja. 300712
 
Helle saneli, mitä varastetaan
 
JOENSUU Joensuussa Mehtimäellä murtauduttu pesäpallokentän myyntikojuun maanantaina aamuyöllä. Yölliset vierailijat olivat vieneet kojusta alkutietojen mukaan ainakin jäätelöä.
 
 
Murtohälytin ilmoitti omistajalle tulipalosta
K-kauppa Monni tuhoutui Leppävirralla
 

LEPPÄVIRTA K-Kauppa Monni tuhoutui tulipalossa lauantai-iltana Leppävirralla.    Tulii tuhosi täysin 500 neliön kokoisen kaupan. Kaupan alueella on jonkin verran asutusta. Voimakkaan savun vuoksi lähellä asuvia pyydettiin pitämään ikkunat suljettuna.

Lähimmät kadut katkaistiin tulipalon vuoksi liikenteeltä ja paikalle järjestettiin kiertotie. Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.  Siivooja oli lähtenyt kaupalta, ja jokin aika sen jälkeen meille tuli ilmoitus.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta hieman ennen iltakahdeksaa lauantaina. Omistaja huomasi tulipalon, kun murtojärjestelmästä tuli hälytys. Kauppias havaitsi, että kaupan kattopeltien alta nousi savua. 290712

 
Törkeä rattis  johti kahden sairaalahoitoon

LIEKSA  Lauantaiaamuna n. klo 07:30 kaksi noin 20-vuotiasta miestä ajoi henkilöautolla Lieksasta Joensuuntietä Joensuun suuntaan.  Auto oli ohittanut Siikajoen sillan korjaustyömaan 30 km/t::ssa nopeusrajoitusalueen ja heti sen jälkeen suistunut tieltä.

Autossa olleet miehet saivat vammoja ja heidät kuljetettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Miehet joutuvat olemaan sairaalassa alustavien tietojen mukaan ainakin sunnuntaihin.

Auton kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta. 280712


 
 
Joutosakki tuhoaa Leppävirralla niin yhteistä
kuin yksityistäkin omaisuutta
 
LEPPÄVIRTA Leppävirran kunta on luvannut palkkion vihjeistä, jotka johtavat vandaalien jäljille.
Viimeksi reilu kaksi viikkoa sitten kirjaston ja lukion väliset nurmikot ajettiin autolla pilalla. Pihaan
oli ajettu jälkiä myös varastetulle rollaattoorilla ja hakattu kirveellä pihlajaa.
Sitä ennen keskustassa oli kaadettu liikennemerkkejä, sytytetty pieniä tahallisia paloja ja levitelty esimerkiksi ulosteita pitkin vessoja ja yleisiä paikkoja. Poliisi uskoo, että monet nuoret tietävät
vandaalien nimet. Myös sivulliset voivat kertoa havainnoistaan tai lähettää vaikka kamerakännykkäkuvia riehujista poliisille.

Vahingonteoilla aiheutetut vahingot kunnalle ovat tältä kesältä jo huomattavat. Ilkivallantekijät ovat rikkoneet ja sotkeneet kunnan omaisuuden lisäksi yksityisten pihoja ja rakenteita.

Poliisi pyytää tekijöistä havaintoja virka-aikana Varkauden poliisiasemalle puh. 071875 800 tai sähköpostilla palaute.pohjois-savo@poliisi.fi 270712

 
Mies heräsi tulipalon ääniin ja pakeni ulos
Naapuri näki tilanteen kiikarilla ja hälytti pelastuslaitoksen - ok-talo maan tasalle
 
KONTIOLAHTI Selkie Mies (s.-71) oli ollut nukkumassa yläkerrassa. Hän oli herännyt ja huomannut savua ja liekkejä huoneessa. Hän oli yrittänyt sammuttaa paloa vedellä. Siitä ei ollut apua ja hän oli poistunut ulos. Kaikki tavarat ja vaatteet jäivät asuntoon. Ilmoituksen palosta teki läheisen talon asukas, joka oli kiikaroinut ja huomannut palon. Palokunnan yksikön tullessa paikalle rakennus oli kokonaan ilmiliekeissä ja katto oli pudonnut sisään. Talossa ei tiettävästi ollut muita paikalla. 270712
Rattijuoppo täräytti kiertoliittymän keskisaarekkeeseen
 
VARKAUS Torstaina aamupäivällä henkilöauto törmäsi Käpykankaantien ja Jäppiläntien risteyksessä olevan liikenneympyrän liikenteenjakajaan. Henkilöautoa kuljetti v -59 syntynyt varkautelainen mieshenkilö, jolle tehty alcometer-puhalluskoe antoi tuloksen 2.02 promillea. Auton kyydissä oli yksi henkilö, kukaan ei loukkantunut törmäyksessä.  ​Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden varrantamisesta. 270712
 
Elokuun pimeät ja lämpimät yöt houkuttelevat rosvoja jo heinäkuussa.
 
Venerannoilla on nyt varkaiden sesonkiaika
Varkaudessa yhdessä kohteessa 19 varkautta
VARKAUS  Varkaudessa 26-27.7.2012 välisenä yönä tunkeuduttiin luvatta ainakin yhdeksääntoista veneeseen Luttilassa Pussilanjoen venelaiturilla. Asia tuli ilmi, kun yksi veneenomistajista meni venepaikalleen ja huomasi, että veneessä on käyty luvatta.  Pimenevät loppukesän yöt pitävät
rikolliset hereillä.

Veneistä on anastettu mm. kiikareita, työkaluja ja sammuttimia. Veneisiin on menty pääasiassa pressut avaamalla tai esimerkiksi kattoluukku rikkomalla.

Poliisi pyytää mahdollisia vihjeitä tapahtumien kulusta tai tekijöistä Varkauden poliisiaseman palvelupäivystyksen virka-aikoina numeroon 0718755800.

RÄÄKKYLÄ Rääkkylästä Koivuniementien venerannasta on viety torstai-iltapäivän 26.7. ja perjantaiaamupäivän 27.7. välisenä aikana 5 hevosvoiman perämoottori. Moottorin omistajan mukaan on mahdollista, että myös muista veneistä on anastettu omaisuutta. Asiaa tutkiva Kiteen poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista anastuksista ja havainnoista tapahtumaan liittyen poliisipäivystykseen p. 071 875 6500
Aina ei savolaisistakaan saa tolkkua
Muija sai lättyynsä nyrkistä ja pullosta
Kirvesmies teki pilkkeitä huonekaluista

KUOPIO Torstaina kello 19.30 aikaan Niiralassa sijaitsevan anniskeluravintolan terassilla kuopiolainen mies pahoipiteli aviovaimoaan nyrkeillä kasvoihin lyömällä sekä oluttölkillä heittämällä. Ambulanssi kävi paikkaamassa naiselle tulleet haavat. Tapausta tutkitaan pahoinpitelynä.

Hieman ennen kello 23 poliisi sai tehtävän Petoselle, jossa mies rikkoo asunnon sisustaa kirveellä. Paikalle hälytetty ​poliisipartio otti tekopaikalta kiinni asunnossa asuvan humalaisen kuopiolaisen miehen, joka oli rikkonut asunnon ikkunat sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona.

Poliisi otti kiinni kaksi kuopiolaista miestä, joiden epäillään murtautuneen  henkilöautoon Puutarhakadulla kello 03.40 aikaan. Toinen mies saatiin kiinni heti paikanpäältä ja toinen pienen juoksukisan jälkeen läheisen kiinteistön pihasta. Tapausta tutkitaan varkautena. 270712

Henkilöauto taas päin rekan keulaa
Kuljettaja kuoli heti Polvijärvellä Juuantiellä
 
POLVIJÄRVI   Vuonna 1963 syntynyt enolainen mieshenkilö kuoli liikenneonnettomuudessa
Juuantiellä Polvijärvellä vähän ennen puoltapäivää tänään. Hän oli ajanut henkilöautoa
Polvijärveltä Juuan suuntaan ja törmäsi Rauanjoen sillan jälkeen mutkassa vastaantulleen
rekka-auton keulaan. Kuljettaja kuoli törmäyksessä ilmeisesti välittömästi. Rekka-auton
kuljettaja ei loukkantunut.
   Tapahtumapaikka on noin 20 kilometriä Polvijärven kirkonkylästä Juuan suuntaan. Henkilöauton poikkeavasta ajosta oli tullut hätäkeskukseen muutamia ilmoituksia ennen onnettomuutta ja
poliisipartio oli matkalla tavoittamaan autoa, minkä vuoksi poliisi epäilee alkoholilla olleen osuutta tapahtumaan. Edellinen kuolonkolari Pohjois-Karjalassa sattui toissailtana Liperissä. 260712


APULAISVALTAKUNNANSYYTTÄJÄ JORMA KALSKE:" SYYTTÄJÄ ON KUIN TEATTERINOHJAAJA.
JOKAINEN SYYTTÄJÄ JÄTTÄÄ OMANLAISENSA JÄLJEN." NÄYTTÄMÖINÄ OVAT NÄIN OLLEN
KÄRÄJÄTEATTERI, HOVITEATTERI JA KORKEIN TEATTERI,  NIIN KUIN NE OIKEASTI OVATKIN.
Joensuun poliisi on vajonnut anarkiaan niin syvälle, ettei se enää edes tiedosta
tätä totuutta. Poliisilla on vain omia totuuksia, joita kansalaiset pakotetaan
noudattamaan virkavallan keinoin. Poliisi ei noudata sitä velvoittavia säädöksiä,
eikä poliisin tekemät rikokset ole rikoksia lainkaan poliisin omien tutkimusten
mukaan.
   Sirmakka on seurannut touhua seitsemän vuotta. Härskit työtavat ovat tuona
aikana muuttuneet vain entistäkin härskemmiksi. Poliisi antaa virka-aputukensa
jo syyttäjällekin. Yksi heistä saattaa valita juuri sinut syytetyksi vain siksi, että
rikollisten syyttäminen ei naurata käräjillä. Sinun syyttäminen naurattaa! On
tullut aika nostaa kissa pöydälle, koska seitsemän vuotta on näköjään liian lyhyt
aika pestä työpaikka muustakin kuin homeesta. Seuraavaksi olisimme kuin entisessä
Neuvostoliitossa tai nykyisessä Pohjois-Koreassa. Poliisivaltiossa joka tapauksessa.
 
  LAKI MÄÄRÄÄ:  POLIISIN ON KÄYTTÄYDYTTÄVÄ SOVINNOLLISESTI  
 
 
 
ÄLÄ YLEISTÄ NÄITÄ TOTUUKSIA, SILLÄ VAIN PIENI OSA POLIISEISTA JA YKSI SYYTTÄJÄ PILAAVAT KAIKKIEN MAINEEN.  Liitä
_______________________________________________________________________
 
Videovuokraamo ryöstettiin yöllä
 
KUOPIO  Kuopiossa ryöstettiin 25.7.2012 klo 22.55  videovuokraamo teräaseella uhaten. Yksi liikkeeseen tullut ryöstäjä uhkasi liikkeen myyjä teräaseella ja vaati rahaa. Ryöstäjä sai pienen summan rahaa, jonka jälkeen poistui liikkeestä ulos. Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tapahtumasta. Vihjeet voi soittaa numeroon 071 875 6880. Ryöstäjä oli noin 170-senttinen mies.
 
Häkkihoitoa suomalaiseen tapaan
Ammattivaras huumehörhö rattijuoppo
vangittiin 40 rikoksen jälkeen
 
JOENSUU  Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi tänään pakkokeinoistunnossa todennä
köisin syin 28-vuotiaan joensuulaisen naisen syylliseksi epäiltynä varkauteen. Nainen oli ollut majoittuneena viime maanantaina kahden ystävänsä kanssa paikallisessa hotellissa ja
poislähtiessään seurue oli vienyt hotellihuoneesta lähes kaiken irtaimen vuodevaatteista
televisioon. Lisäksi naisen epäillään syyllistyneen kuluvan vuoden aikana yli 40 rikokseen,
mm. lähes kolmeenkymmeneen ajo-oikeudetta ajamiseen, viiteen rattijuopumukseen,
liikkeistä näpistelyihin ja muutamaan huumausaineen käyttörikokseen.  Näiden tekojen
perusteella käräjäoikeus katsoi, että henkilö vapaana ollessaan tulisi jatkamaan rikollista
toimintaansa. 250712
 
Lieksan-Nurmeksen piirikunnallinen moniottelu
siirtyy ratkaistavaksi käräjillä
 
NURMES  Nurmeksessa 24.7.2012 noin klo 02.00 aikaan epäillään kahden nurmeslaisen
nuoren miehen syyllistyneen pahoinpitelyyn. Tilanne on lähtenyt siitä, kun lieksalaisten
nuorten kuljettama auto oli lähtenyt ajamaan Lieksaa kohti ja nurmeslaisten nuorten auto
oli lähtenyt ajamaan perässä. Autot olivat päätyneet sivutielle Höljäkässä. Matkan varrella 
nurmeslaisten autosta oli heitetty pullolla toista autoa. Jossakin vaiheessa ajoneuvot olivat
pysähtyneet, Lieksalaisten nuorten auto oli lähtenyt peruuttamaan paikalta pois, mutta oli
ajautunut ojaan. Tällöin nurmeslaisten auton kyydistä oli noussut kaksi nuorta miestä,
jotka olivat lyöneet nyrkillä toisen auton kyydissäolijaa sekä kuljettajaa. Epäiltynä ovat
17- ja 19 vuotiaat nurmeslaiset miehet. Molemmissa autoissa oli useita matkustajia.
Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena, vahingontekona sekä pahoinpitelynä.
Poliisilla on ollut kiinniotettuna nurmeslainen mies, joka on päästetty kuulustelujen jälkeen
pois. Epäillyt ovat pääosin myöntäneet teot. Syytä teolleen he eivät ole kertoneet. 250712
Missä Lätsä on?

Siilinjärven Väänälänrannalla epäillään kadonneeksi 75 v. Pauli Latsa. Latsasta on viimeinen havainto 22.7.2012 n. klo 15.00 aikaan lähellä kotipaikkaansa Väänälänrannantie 483 kohdilla. Latsa oli tuolloin liikkeellä naisten polkupyörällä ja pukeutuneena tummiin vaatteisiin sekä lippalakki -malliseen päähineeseen. Latsalla oli selässään reppu.

Poliisi pyytää havaintoja Latsasta numeroon 0718756732 tai 0718756880. Latsa on saattanut lähteä marjastamaan Väänälänrannan alueelle, joten havaintoja pyydetään myös Väänälänrannalla teiden varsille jätetyistä naisten polkupyöristä.


 
Rivitalo asukkaineen pelastuivat tuholta
Papparainen tupakoi sängyssä
muovisanko tuhkakuppina
 
JOENSUU Eno Kaltimo  Tupakointi sängyssä ja muovinen tuhkakuppi olivat vähällä johtaa
suureenkin tuhoon, ellei valpas seinänaapuri olisi havahtunut palovaroittimen ääneen ja
kotiavustajan työbuoro
alkanut juuri sopivasti Enon Kaltimossa keskiviikkona klo 14:30. Rivitalo ja ihmiset pelastuivat.
Lattiaa pitää paikkailla, muovisanko vaihtaa peltiseen ja rollaattorikin taisi mennä uusiksi.
 
Iäkkäämpi naishenkilö ollut kotonaan ja kuullut naapurista seinän takaa palovaroittimen
äänen. Nainen oli mennyt naapuriin ja huomannut että huoneistossa on savua. Nainen oli
sammuttanut vedellä tupakasta syttyneen patjan ja muovisen sankon jota huoneiston
miespuolinen asukas oli käyttänyt tuhkakuppina. Työvuoroon tullut kotiavustaja havaitsi
tilanteen ja suoritti oikeaoppisesti hätäpuhelun hätäkeskukseen.Huoneistoon tuli hieman
nokea ja lattian muovimatto suli paikka paikoin. Myös 72-vuotiaan huoneiston haltijan
rollaattori kärsi liekeistä siinä määrin että se joutuu remonttiin. Ambulanssi kuljetti miehen
lääkärin tarkastukseen. Palokunta suoritti asunnossa savutuuletuksen, muita toimenpiteitä
ei tarvittu. Tässäkin onnettomuudessa selvittiin suhteellisen vähäisillä menetyksillä toimivan palovaroittimen ja ripeän naapurin ansiosta.
 
Karjala Joensuu/Joensuu VÄLITIE 4 ENO KALTIMO rakennuspalo: keskisuuri 25.07.2012 14:29:46
 
Savolaissetä  sompaili helikopterikännissä
Neljä promillea tulee 20:stä ravintolapaukusta
 
KUOPIO  Kello 20 aikoihin tuli ilmoitus, jonka mukaan Rauhalahden p-alueelta lähti ajamaan
humalainen mies autolla. Mies oli melkein törmännyt pysäköitynä olleeseen ajoneuvoon sekä
pyöräilijään, jonka jälkeen mies oli ajanut autonsa takaisin p-alueelle. Poliisipartio tapasi
paikalta auton viereltä 52-vuotiaan kuopiolaisen miehen, joka puhalsi alkometriin ​4,00 promillea.
Tapausta tutkitaan törkeänä rattijuopumuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
 
Neljän promillen pörinätila on hankittavissa reilusta kolmen vartin viinapullosta alle
puolessatoista tunnissa ja kusematta. 250712
 
Äidin kullat tihutöissä Yliopistokadulla
 
JOENSUU  Joensuussa Yliopistonkadulla on kahtena peräkkäisenä yönä ollut viritettynä
muovikelmua liikennevalotolppien väliin noin metrin korkeudelle. Muovikelmujen laitto
tolppien väliin on on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa tiellä liikkuville.

Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. 250712

Tapon yritys ampumalla Mikkelissä

 
MIKKELI  Mikkelin keskustassa, Porrassalmenkadulla ,Vanhan meijerin sisäpihalla, tapahtui
tapon yritys, missä yksi henkilö on toimitettu loukkaantuneena Mikkelin Keskussairaalaan.

Poliisin saamien tietojen mukaan henkilöllä ei tällä hetkellä välitöntä hengenvaaraa.

 

Poliisille tuli tieto tapahtumasta 24.7.2012 klo 20.01. Alustavien tietojen mukaan tapaukseen
liittyy jonkinlaista miesten välistä välien selvittelyä.

 

Poliisi on ottanut joitakin henkilöitä kiinni. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä.

Poliisi on tehnyt tapahtuman johdosta kotietsintöjä ja ottanut kiinni useita henkilöitä,  joiden
kuulustelut on käynnissä. Sairaalahoidossa olevaa asianomistajaa päästään myös puhuttamaan
päivän aikana. Tutkinnan tässä vaiheessa poliisi ei tiedota asiaan liittyvistä yksityiskohdista.

Lemin pankkiryöstöä selvitellään
 
LEMI  Etelä-Karjalan poliisi on edistynyt Lemillä 24.7.2012 tapahtuneen pankkiryöstön tutkinnassa.
Lemin Osuuspankki ryöstettiin virkailijoita uhkaamalla ja ryöstäjä sai mukaansa pankista vähäisen summan rahaa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä ryöstönä.
Poliisi on pidättänyt tekoon epäiltynä 39-vuotiaan Lappeenrannassa asuvan mieshenkilön.
Mieshenkilön kiinniotto tapahtui toisella paikkakunnalla. Miehen hallusta on löytynyt pankista anastetuksi epäiltyä rahaa. Poliisi pyytää edelleen ilmoittamaan tapaukseen tai tekijän pakenemise
 
ssa käytettyyn autoon liittyviä havaintoja Etelä-Karjalan poliisilaitoksen päivystyksen
puhelinnumeroon 071-8737000. Tekijä käytti pakoautona valkoista vuoden 1993 mallista BMW 318-merkkistä henkilöautoa.
 
Miehen ruumis löytyi lammesta Kuopiossa
 
KUOPIO  Lähellä Kuopion keskustaa Valkealammesta löydettiin keskiviikkona 25.7. miehen ruumis.
Se oli ollut vedessä vähintään kuukauden. Miehen yllä oli t-paita ja villapusero, jaloissa tummat
housut.
 
 
Työttömiä kesäkuun lopussa 395 400
Työ- ja elinkeinoministeriön luku 257 400
Tilastokeskuksen virallinen arvonta 223 000
 
Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa 466 200 työnhakijaa. Heistä kuitenkin oli
töissä vapailla työmarkkinoilla 70 800 ihmistä, jolloin työttömien työnhakijoiden määräksi
saadaan 395 400 ihmistä. Suomen virallinen "totuus" perustuu valehteluun, jonka virallinen
nimi on "erilainen tutkintatapa".  240712
 
 
Kaahari teloi itsensä hengiltä Liperissä
Toisessa turmassa loukkaantui p-auton kuljettaja
 
LIPERI  Liperiläinen 1963 syntynyt mies oli ajanut yksin henkilöautollaan Liperin Koikkalanlahden sorapintaista tietä 24.7.2012 illalla klo 20 paikkeilla. Loivassa vasemmalle kaartavassa mutkassa
auton kuljettaja oli menettänyt ajoneuvonsa hallinnan suistumalla ensin oikealle puolelle
piennaralueelle ja sen jälkeen ajoradan yli vasemmalle ojanpenkkaan, mistä auto kimmonnut
läheiseen puuhun päätyen lopuksi katolleen tien varteen.
Autoa kuljettanut mies oli menehtynyt välittömästi onnettomuudessa saamiinsa vammoihin.
Kuolinsyy selviää aikanaan kuolemansyyntutkinnassa. Ilmeisenä syynä onnettomuuteen oli
liian suuri tilannenopeus sorapintaisella paikallistiellä.
25.7.2012 hieman puolenyön jälkeen noin 60-vuotias joensuulainen mies kuljetti pakettiautoa
Liperistä Joensuun suuntaan, kun hieman Liperin taajaman ulkopuolella hän törmäsi
liikenteenjakajaan ja menetti ajoneuvon hallinnan. Auto luisui valotolppaan jonka seurauksesta auto kääntyi kyljelleen ojaan. Alkoholilla ei ole osuutta asiaan. Mies kuljetettiin
lääkärintarkastukseen.

Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. 250712

 
 
Savonlinna. Tie 14 Kyrönsalmen silta
Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Tekninen vika. Maantiesilta avataan
vapaa-ajan vesiliikenteelle rajoitetusti. Avausajat päivittäin klo 10.00 ja klo 18.00. Avaus pitää
kuitenkin tilata etukäteen numerosta 0207 363 440.
Kesto: 24.07.2012 klo 09:30 toistaiseksi Päivitetty 24.7.2012 klo 9:55
Tie 15197 eli Moinsalmentie.
Paikka: Savonlinna. Tarkempi paikka: Virtasalmen silta.
Tie on suljettu liikenteeltä. Silta on jäänyt auki asentoon, tekninen vika. Tieliikenne ei pääse
kulkemaan. Kesto: 24.07.2012 klo 18:00 toistaiseksi
Päivitetty 24.7.2012 klo 18:15
Tuhansien järvien maalla
on puolensa jos toinenkin
 
Savonlinnalaiset sulkevat vuotuiset oopperajuhlansa metristen muurien suojaan.
Eivätpä haittaa äänet suuntaan eivätkä toiseenkaan. Kun oopperaväki on tahollaan,
jonot alituiseen epäkuntoisilla silloilla ei veny ainakaan oopperaväestä. Kyllä
savonlinnalaisistakin ruuhkat rakennetaan. Yllä tiistainen tilanne Kyrönsalmessa ja
Moinsalmessa. Moinsalmen läppävika saatiin kuntoon iltaseitsemän paikkeilla,
pallolaajennuksellako, tiedä häntä.
 
Joensuussa sillat ovat toimineet jokseenkin normaalisti, mitäpähän yt Suvantosillan
läppä joskus jää yläasentoon, ja käsivoimin veivaaminen takaisin alas kestää viisi tuntia.
Uutta potentiaalia on kuitenkin jo piakkoin tulossa, kunensin valmistuu kevytliikenteen
 silta Papinkadun jatkeeksi Penttilään ja sitten Yläsatamasilta Rantakadun ja Sirkkalan
väliin. Kaikkien liikkuvia osia hallitaan kaupungintalon kupeella olevan kanavan
tummalasisesta akvaariosta, kuten hoidetaan rautatiesiltaa, Kuurnan kanavaa ja
Uimaharjunkin läppää.

 

 
Tummansininen Mondeo
lähti varkaan mukaan "koeajolle"
 
JOENSUU  Joensuulaisesta autoalan yrityksestä oli maanantaina saanut joensuulainen mies
koeajoa varten käyttöönsä tummansinisen -99 mallia olevan Ford Mondeo -henkilöauton KYE-866.
Lupa oli ollut annettu vain koeajoa varten mutta autoa ei ole vieläkään palautettu vuorokauden
jälkeen. Koeajolle lähteneen miehen henkilöllisyys on tiedossa ja hänen entisyytensä huomioiden
on syytä epäillä, ettei aivan pelkästä koeajosta ollutkaan kyse.
Havaintoja kyseisestä h-autosta voi ilmoittaa hätäkeskukseen 112 tai poliisipäivystykseen
071 8756500.
 
Kaksi karkuria saatiin kiinni
samoihin aikoihin
 
KUOPIO Kuopiosta Niuvanniemen psykiatrisesta sairaalasta maanantaiaamuna 23.7.2012  
karannut potilas Dimitri Rothstein saatiin kiinni Tampereella. Kiinniotto tapahtui muun
poliisitoiminnan yhteydessä noin kello 15.  Sukevan vankilasta pari viikkoa sitten karannut
anoppinsa murhaaja saatiin kiinni samoihin aikoihin Salossa. Karkuri istui poliiseja vastaan
ajaneen auton takapenkillä. 230712

 
Niin kuin Sirmakka kertoi jo taannoin, nyt myös
HS tutki: Kuluttajat haluavat rasvaa ja makua
Rasvattoman maidon kulutus kääntyi laskuun
 
Punaisen täysmaidon kulutus on kasvanut 11,8 % ja samaan aiikaan rasvattoman maidon kulutus
on vähentynyt 4,5 %. Pastoröidun prosenttimaidon kulutus on vähentynyt peräti 14,3 %.
Rasvapitoisuudeltaan enintään 80-prosenttisen voin kulutus on kasvanut 44,8 %. Maustettujen
rahkojen myynti on lisääntynyt 147,1 %. Hapastettujen kermojen kysyntä on kasvanut viidenneksen.
 
Kulutustottumusten muutokset selittyvät sillä, että kansa haluaa mieluummin makuja ja
herkutteluhetkiä , kuin näläntunteen poistoa mauttomalla "luomulla". HS ei kertonut lihajalosteiden kysyntää ja tarjontaa. On päivänselvää, että sama kehitys on tapahtunut myös lihapuolella. Lihan ja erityisesti porsaanlihan tuottajat valittavat kannattamattomuutta, mutta heitä ohjaavat vain rypsit j
a rapsit, luomut ja viljapossut.
Valitettavasti niistä vain puuttuu lihan maku. Sitä herkkua on tarjolla enää joulun alla, jos onnistuu sieppaamaan pakastealtaista puolivalmiin kinkun, jossa on myös silavaa. Leikkeleseinien
 kymmenissä erilaisissa kinkkuvacuumeissa makua ei ole. On vain toinen toistaan houkuttelevampia neliväripakkauksia ja herkku-sanan toistoa täysin katteettomasti.
    Paras hintalaatusuhde löytyy Kotasavun 500 gramman siivufoliosta, mutta ei sekään varsinaista
herkkua ole.
 
 
Jätkät tunkeutuivat kerrostaloasuntoon
ja rikkoivat viihde-elektroniikkaa
 
KUOPIO  Lauantaina klo 19 Jalkasenkadulla kerrostalohuoneiston ovea oli rikottu ja päästy sisälle
asuntoon. Asunnosta oli kannettu ulos televisio ja tietokoneen näyttö, jotka löytyivät rapusta rikkoontuneina. Asunnossa oli rikottu olohuoneen iso ikkuna.
Paikalla hälytetty poliisipartio otti rappukäytävästä kiinni kaksi kuopiolaista miestä rikokseen
epäiltyinä. Poliisi selvittää miesten osuutta ja motiivia tekoon. Asunnon omistaja ei ollut paikalla tapahtuman aikana.
 
Lerkuttelu veneen laidalla
epäonnistui umpikänniseltä
 
JUURUSVESI Mies ajoi juovuksissa pienellä perämoottoriveneellä Juurusvedellä lauantai-iltana.
Tapauksesta ilmoitettiin poliisille kun mies oli tippunut veneestä. Mies oli seisonut veneen laidalla vesiä lasketellen ja tippunut yllättäen veteen. Kelluntavälineitä mies ei tiettävästi käyttänyt.
Paikalle saapunut poliisipartio otti paikkakuntalaisen, n. 40-vuotiaan veneilijän kiinni. Mies
puhalsi 2,52 promillea lukemat. Mies toimitettiin ensin lääkärin tarkastettavaksi ja sitten putkaan.
Asiaa tutkittaessa ilmeni, että mies oli ottanut luvatta käyttöönsä Hirvas 400 -merkkisen perämoottoriveneen, jossa oli 9.9 hv perämoottori. Vene on anastettu ilmeisesti jostain Vuorelan venerannasta. Poliisilla ei ole vielä tiedossa veneen tarkempaa anastuspaikkaa eikä veneen omistajaa. Veneen omistajaa pyydetään ottamaan yhteyttä Pohjois-Savon poliisilaitokselle, Kuopion tai Siilinjärven toimipaikkaan.  220712
 
Hirvi loikki taksin eteen
keskiyöllä Lieksassa
 
LIEKSA  Taksinkuljettaja ja kyydissä olleet 4 matkustajaa kokivat yllätyksen, kun täysikasvuinen
naarashirvi säntäsi tien oikeasta reunasta auton eteen Lieksassa Tiensuuntiellä lauantaina vähän
ennen puoltayötä.
Hirvi todennäköisesti loukkaantui törmäyksessä, sillä se ontui poistuessaan paikalta. Metsästäjät
lähtivät jäljittämään hirvinaarasta. Auto kärsi lieviä vahinkoja tapahtumassa mutta henkilövahingoilta vältyttiin. 220712

 
 ???              MIKSI RUNORATSU ILKKA VAINION SALLITTIIN RATKAISTA         TANGOKILPAILU? Vainio päätti kuka voittaa antamalla pienimmät pisteet Suvi Karjulalle, 6. Muut tuomarit antoivat 8, 9 ja 10 pistettä ja samalla skaalalla  Karjula, yleisön suosikki, olisi voittanut ansaitusti. Tapahtui kuin FI:ssä kun talli käskee parhaan häviämään. Stylistillä Suvi toki olisi voinut käydä, mutta pikkutytön kukkamekko ei heikentänyt laulun tasoa. Josko ensi vuonna annettaisiin raadin ratkaista, mutta raadin täytyy olla niin suuri, ettei kukaan ehdi pelata yhteenlaskua.
 
 
 
POLVIJÄRVI  Urospantasusi jäi auton alle sunnuntaina aamuyöllä Outokummuntiellä
Horsmanahossa Haaponiemen kohdilla. Tapahtumapaikka sijaitsee noin 10 km Polvijärveltä
Outokummun suuntaan.Susi oli juossut ajoradalle peltoaukealta tien vasemmalta puolelta.
Auto vaurioitui  tapahtuneessa keulaosasta.Susi menehtyi välittömästi. 220712
Myös Satakunnassa susi kuoli auton alle. Toinen susi juoksi pakoon. Fanaatikkojen arviot Suomen
susikannasta ovat 150 yksilön kieppeillä. Uskottavampi luku on 1500, Liikenteessä on tehty viime
viikkoina useita susihavaintoja eri puolilla Suomea, ja tiet ovat vain hiusviivoja metsämaisemassa.
 
 
 
Automarketin pysäköintipalvelut
ovat busseille Gigantin puolella!
 
Käytännössä kaikki suuret ja monet pienemmätkin automarketit toivottavat tervetulleiksi myös bussiryhmät. Joensuun Prismassa on toisin. Viimeisimmässä asemapiirustuksessa busseille
merkittiin paikat kapeassa rännissä, mutta bussien poistumisreitti jäi piirtämättä. STML
esitti pysäkkejä aiemman jäteaseman nurkkaan. jossa liikenne olisi ollut helppo ohjata ikään kuin
nurkan läpi. Viisaammat siirsivät paikan Voimatien suuntaiseen ränniin, jossa sisäänajo olisi ollut
alueen keskimmäisen liittymän kautta. Piirtäjältä loppui kompetenssi kesken, ja bussit jätettiin
heitteille.
Ammattikuljettajat eivät tarjoudu montaa kertaa tylyyn kohteluun, joten Prisma saa sanoa ryhmille
goodbye. Voimapylvään tyveen rakennettiin ensimmäinen liittymä niin kapeaksi, että siitä mahtuivat ajamaan sisään lähinnä vain mopoautot. Sitten reikää levennettiin STML:n esityksestä, mutta kapeaksi
se jäi edelleen ja tulee olemaankin samanlainen. Neljän ja viiden tutin OP-Rahoitusruutuja alueelle rakennettiin 600 autolle yli tarpeen, mutta bussiryhmille ei lopulta ensimmäistäkään. Kuva on lauantaipäivältä 21. heinäkuuta, kun Gigantti ei vielä ollut auki. Muissa marketeissa lasketaan, että
bussiryhmä lisää päivän liikevaihtoa 1000-4000 eurolla. Kuvassa on kaksi bussia, siis 2000-8000
euron matkustaja-asiakasjoukko. Venäläiset ryhmät liikkuvat ympäri vuoden, muu turistiliikenne
painottuu kesäkaudelle. Prisman johtaja närkästeli viime syksynä Gigantin edustajille, että tulokkaan laajennus P-aukiolle vähentää sen omia autopaikkoja niin että Gigantin asiakkaat valtaavat Prisman
ruutuja. Todellisuus taitaa mennä toisin päin. 210712
 
 
Rekan renkaan pinta irtosi ja rutisteli
ohittamassa ollutta henkilöautoa
 
LAPPEENRANTA   Henkilöauto rutistui molemmista kyljistään nelikaistaisella tiellä
Lappeenrannassa perjantaina. Tukkirekan vasemman eturenkaan pinnoitus irtosi ja
törmäsi ohittamassa olleen henkilöauton oikeaan kylkeen. Törmäys suisti henkilöauton
päin keskikaidetta, jolloin myös vasen kylki sai ihottumaa. Törmäily ei aiheuttanut
henkilövahinkoja. 200712
 
Heränneen isännän perkeleet
säikäyttivät murtovarkaan pakoon
 
VARKAUS Varkauden Kangaslammin Rauhantiellä yritettiin murtautua takaoven kautta omakotitaloon
20.07.2012 n klo 08.00. Talon isäntä heräsi voimakkaaseen pamaukseen ja meni katsomaan
äänen aiheuttajaa. Murtautuja raotti eteisen ovea ja pakeni saman tien ulos isännän huudettua
muutaman voimasanan. Murtautuja ehti livahtaa paikalta eikä hänestä ole sen jälkeen havaintoja.
Poliisi kaipaa havaintoja pelästyneestä murtautujasta Rauhantien suunnalta numeroon 0718755800. 
 
Nyt kun kansa on taas kupattu kuiviin,
on aika jättää velka sille maksamatta
ja täyttää valtion laarit uusilla seteleillä!
 
Flag European-Union animated gif 240x180 Greek Animated Flags animated   Spain Flag animated   Finnish flag animation
Euroopan Unioni                 Kreikka             Espanja             Suomi
 
Jyrki Katainen 
Valtiotieteiden maisteri, pääministeri Jyrki Katainen, 40, kok
Luokanopettaja, kasvatustieteiden maisteri, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, 37, sd.
On aika vaihtaa Suomen särkijät uusiin särkijöihin.
 
Alussa oli Esko, Iiro ja liituraitarosvot, jotka pelasivat veronmaksajatallettaja-asiakkaidensa
rahat ns. hurkan perseeseen. Mutta ei hätää. Esko ja Iiro tyhjensivät veronmaksajien kukkarot
toistamiseen heti perään, eikä kansa edes huomannut mitään. Sitten kaadettiin 70.000 pk-yritystä
työntekijöineen, takaajineen ja työntekijöineen. Saatiin kuin taivaan lahjana 600.000 työtöntä.
Sauli Niinistö sanoi, että työttömiä on oltava riittävästi ja työpaikkoja riittämättömästi. Silloin
 työttömät eivät uskalla nousta kapinaan ja työlliset eivät uskalla vaatia lisää liksaa. Lähes 16.000 kusetettua
rakensi köysikiikun ja Johannes Kostaja veti 200-päisen lammaslauman kölin alta yhdeltä
 seisomalta.
Liituraitarikolliset sanelivat, mitä on tehtävä, ja Johannes teki. Kaksi vuotta hänen oli sentään
 tingittävä, kun liituraitarosvot vaativat "velallisille" 17 vuoden pakkotyöttömyyttä, mutta
 lammaslauma pudotti sen viideksitoista.
 
Koska "oikeus- ja sivistysvaltion" tunnusmerkistöihin kuuluu, että köyhätkin on pidettävä ainakin
hengissä, kansan kukkaroita alettiin tyhjentää kolmatta kertaa. Keksittiin hulppea
 "työllisyysmääräraha", jota kylvettiin aikuisten leikkikouluihin, ammattilaisten harjoitteluun ym. typeryyksiin. Koulutuskonsultteja alkoi ilmoittautua käytettäviksi kuin karvalaukkuja Suomen
 suvessa. Paavo Lipponen keksi tuoda Saksasta tuliaisinaan uuden tavan työttömyyden
 puolittamiseen ja Tilastokeskus
tarjosi palveluksiaan. Niinpä 600.000 puolitettiin syksyllä 1977 kolmeensataantuhanteen vain
 jättämällä 300.000 työtöntä ihmistä
erilaisilla nimikkeillä "työvoiman ulkopuolelle". Työttömiä on yhä 400.000, mutta puolitettuna vain 200.000.
 
Kansalaiskusetuksen neljäs kierros alkoi, kun Suomi laittoi tärkeysjärjestykseen Suomen ja
 Kreikan omat armeijat ja päätti, että Kreikan armeijan säilyttäminen on ykkössijalla. Suomen puolustusvoimat pantiin päreiksi. Onhan meillä lähiturvana Venäjän mahtiarmeija ja Itä-Suomeen raivattiin musta aukko, johon Naton on hyvä tulla. Mutta miljardeja tarvittiin lisää, paljon lisää. Oli silputtava myös kuntakartta, että
nykyisin 10 kilometrin päästä löytyvät yhteiskunnan peruspalvelut löytyvätkin vastaisuudessa sadan kilometrin päästä - mutta omasta kunnasta!
 
Sitten tuli nöyrinä jonoon joukko espanjalaisia pankkeja. Jyrki ja Jutta komensivat kauhakuormaajat töihin, ja niin valtion laari saatiin kuin saatiinkin tyhjäksi! Nyt on aika jättää velat maksamatta Suomen kansalle
ja ryhdyttävä painamaan suuria seteleitä - valtion laariin. Mitenkäs se menikään, ministerinvala:
 
Minä Jyrki Katainen / Jutta Urpilainen lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti
Kreikan kaMinä Astrid Thors lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti Kreikan kansalaisten ja Espanjan yhteiskunnan parhaaksi.
 
 
P-KARJALAISET OVAT VAIN SATTUMANVARAISESTI LAINSUOJATTUJA
 
 
        
ÄLÄ YLEISTÄ NÄITÄ TOTUUKSIA, SILLÄ VAIN PIENI OSA POLIISEISTA JA YKSI SYYTTÄJÄ PILAAVAT KAIKKIEN MAINEEN.Liitä suosikkeihisi:
______________________________________________________________________________________
 
Joensuun rikospoliisi:
Saunalahden aiheeton laskutus ei ole rikos!
 
JOENSUU  Aiheettomia laskuja Saunalahdelta saanut pyysi Joensuun rikospoliisia selvittämään,
miksi Saunalahti laskuttaa, vaikka laskunsaajalla ei ole minkäänlaista liittymää tai ylipäänsä
mitään sopimusta Saunalahden kanssa.
   Ja Joensuun rikospoliisi selvitti. Koska Saunalahti kertoi poliisille, että on olemassa liittymä ja
sopimus, laskutus on aiheellinen ja kesäkuun lopussa erääntynyt lasku on maksettava! Rikoksen
uhrin sanomisilla ei ole mitään merkitystä, koska Joensuun rikospoliisi kuuntelee vain
rikollisia.
   Kyseisen Saunalahden rikoksen uhrin kaikki viestintäliittymät ovat Soneran kanssa tehtyjä
liittymiä: matkapuhelin, televisio, kannettava tietokone ja pöytätietokone. Saunalahden
edustaja soitti kevättalvella ja tarjosi työnantajansa palveluksia. Vasta myöhemmin kävi ilmi,
että asiakkaan on maksettava kaksi 300 euron "vakuusmaksua", että liittymä avattaisiin.
Ellei asiakas maksa, kauppa raukeaa eikä muita toimenpiteuitä tarvita.
   Nyt heinäkuun puolivälissä tuli kuitenkin lasku kesäkuulta. Muutama viikko sitten tuli
ilmoitus, jonka mukaan joku lasku erääntyy tiettynä päivänä. Erääntyvä lasku oli päivätty
kolme päivää ennen laskun päiväystä.
   Koska Joensuun rikospoliisin tiedetään kirjoittavan kansalaisten kuulustelukertomuksia
asianomaisten tietämättä, nyt kansalainen odottaa vain haastetta käräjille, koska kieltäytyy
maksamasta Saunalahden petokseen perustuvia laskuja kuukausittain.
 
 
    
Kun uusia rahoittajia ei tungeksi pilvin pimein, on heitä yritettävä saada
kettu kainalossa. Heille lähetetään yksi tai useampia pankkisiirtoja,
jotka in maksettava ennen kuin pääsee autuuden jäseneksi.
Vuoden kuluttua rahat luvataan maksaa takaisin.
 
Saunalahti kylpee ketunhäntä kainalossa
Vaikka "vakuusmaksuja" ei maksaisikaan,
liittymä avataan ja laskutus alkaa tyhjästä
Tuhannet suomalaiset lätkäfanit ovat valmiita mpumaan Elisan avaruuteen. On ostettu kortteja korttien perään, mutta kisojapa ei näy, ei sitten millään. Television alkuperäinen tarkoitus eli kuvallinen viestinvälitys on
 jäänyt ahneiden
operaattoreiden veriseen kilpaiuluun rahasta, jonka määrittelevät erilaisten kisojen tv-oikeuksien myyjät.
Sairaalloinen ahneus ja ketunhäntä kainalossa myös Saunalahti myy "halpoja ja nopeita laajakaistojaan".
Sirmakan lukija PH lähetti esimerkin. Myyntivaiheessa myyjä ei maininnut mitään edes kysyttäessä mistään
lisämaksusta. Tarvikkeet tulivat paluupostissa. Viikkoa myöhemmin tuli KAKSI erillistä kirjettä, joissa
molemmissa oli 300 euron pankkisiirto "vakuusmaksusta". Miksi kaksi samanlaista, PH pähkäili. Sitten hän
huomasi, että kyse ei ole plagiaatista. Kysymys on otattelusta. Jos asiakas hölmöyttään maksaa toisen
kolmesatasen ja heittää toisen roskiin, Saunalahti ei tee liittymän avaamiseksi mitään. Se alkaa karhuta TOISTA
vakuusmaksua, jolla on oma viitenumeronsa. Ehkä Saunalahti lähettää kolmannenkin maksulapun, kunhan saa
ensin kaksi ...
 
28-vuotias nainen ajeli vuoden
sisällä 26 kertaa kortitta
KONTIOLAHTI  Lehmossa sijaistevan poliisitalon parkkipaikalta  vartija näki aamuyöllä (19.7) klo 04.40 lähtevän kilvettömällä henkilöautolla ajamaan poliisille hyvinkin tutuksi tulleen joensuulaisen 28-
vuotiaan naisen, joka tiedettiin entisyyden perusteella ajo-oikeudettomaksi. Partio tavoitti hetkisen kuluttua naisen autoineen. Tämä oli jo 26. kerta vuoden sisällä kun tämä nainen kiinni kortitta ajosta.
 
Kioskivaras teloi itsensä
pensaan oksaan
 
KUOPIO  Keskiviikon vastaisena  yönä vähän jälkeen klo 01 kuopiolainen 28-vuotias mies murtautui Puijonkatu 37:ssä olevaan kioskiin rikkomalla kioskin ulko-oven lasin. Samassa kiinteistössä asuva
nainen ilmoitti hätäkeskukseen kuulleensa lasinkilinää ja sen jälkeen hän oli nähnyt, kun mieshenkilö poistui ko. kioskista jotain kantamuksia mukanaan. Samasta murrosta ilmoittiin hätäkeskukseen myös vastapäisestä talosta, josta mieshenkilö oli tehnyt samat havainnot.
Poliisi tapasi ilmoittajien tuntomerkkeihin sopivan, poliisille entuudestaan tutun miehen Vuorikadun ja Hapelähteenkadun kulmassa olevan talon takaa. Murtomies oli ilmeisessti pudonnut puskaan noin
kahden metrin korkuiselta muurilta ja loukannut vasemman jalkansa, sillä oksa oli tehnyt reiän miehen reiteen. Saaliikseen kioskista mies oli saanut ainakin tupakkaa ja siideriä, joita löytyi miehen hallusta ja pakoreitiltä. Epäilty tekijä toimitettiin sairaalaan saamaan hoitoa vammaansa. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä varkaus. 180712
 
Nuoret naiset pelastivat
kaksi miestä "merihädästä" Nurmeksessa
NURMES  Kahden miehen kanoottiretki oli päättyä kohtalokkaasti Nurmeksessa. Miehet olivat noin sadan metrin päässä rannasta, kun kanootti kaatui. Kummallakaan ei ollut pelastusliivejä yllään. Rannalla
olleet nuoret naiset näkivät tapauksen ja soittivat hätäkeskukseen. Naiset lähtivät myös itse veneellä poikien avuksi. Naiset saivat pidettyä miehet pinnalla niin, että nämä pääsivät rantaan hyväkuntoisina. Pelastuslaitoksen yksiköt ja ambulanssi kävivät tarkistamassa tilanteen, mutta totesivat poikien olevan kunnossa. 180712
 
Venäläiset nokkakolarissa vt6:lla
Yhdeksästä ihmisestä yksi loukkaantui vakavasti

PARIKKALA Neljä ihmistä loukkaantui kahden auton nokkakolarissa varhain keskiviikkona valtatie 6:lla Parikkalassa patsaspuiston kohdalla. Yhden loukkaantuneen vammat ovat vakavia.

Toisen auton kaikki neljä matkustajaa loukkaantuivat. Loukkaantuneet ovat ulkomaalaisia ja heidän joukossaan oli sekä miehiä että naisia. Kaikki loukkaantuneet olivat 30-40 -vuotiaita. Toisessa autossa
oli kyydissä viisi venäläistä matkustajaa.

Onnettomuus sattui suoralla tiellä. Onnettomuuspaikalla satoi koko yön ja tien pinta oli vetinen. 180712

Eero Hiltunen Ampumisesta epäilty Eero Hiltunen, 18, näkyy useissa valvontakameroiden videoissa.
 
Hyvinkäällä ammutun poliisikokelasnaisen
tila on yhä vakava, mutta hän on
toipumaan päin ja sairaalahoito jatkuu
 
 
HELSINKI  Hyvinkäällä ammuttu poliisikokelasnainen on Iltalehden mukaan toipumaan päin, mutta edelleen hänen tilaansa kuvataan vakavaksi. Heti ampumisen jälkeen tilaa kuvattiin erittäin kriittiseksi, ja hänet leikattiin ainakin neljänä peräkkäisenä päivänä.
Sitten alettiin puhua kriittisestä tilasta ja nyt pari kuukautta myöhemmin naisen tila on "enää" vakava. Vielä ei tiedetä, voiko hän koskaan jatkaa valitsemassaan ammatissa.
Eikä sitäkään, kuinka kauan hän joutuu olemaan vielä sairaalahoidossa.
    23-vuotias poliisiharjoittelija osui sattuman kautta ampujan, 18-vuotiaan EERO HILTUSEN ensimmäiseksi kohteeksi. Hän oli työparinsa kanssa vain pistäytymässä Hyvinkäällä ja lähdössä juuri paluumatkalle, kun tuli hälytys ammuskelusta S-Marketin edustalla. Lähinnä kohdetta olevan partion on tuolloin otettava tehtävä vastaan.
Naisella oli yllään kevyt luotiliivi. Hän ryhtyi vaihtamaan sitä raskaaseen, mutta
ampuja ehti ensin. Luoti läpäisi kevyen liivin ja tunkeutui alavatsaan.
Hiltunen odottaa vangittuna jutun tuloa käräjäoikeuteen. Hän on kertonut poliisille motiivinsa, mutta sitä ei voida julkaista ennen kuin esitutkinta on valmis ja juttu siirretty syyttäjälle.
 
 
 
 
Oopperakaupungin omakotiasukkaat helisemässä erauskarhujen tunkeutumisista pihoihin
 
SAVONLINNA  Savonlinnan Tanhuvaaran kaupunginosassa liikkuu useita karhun erauspentuja, kertoo Iltalehti verkkosivuillaan.  Karhut tulevat pihoille keskellä päivää tonkimaan roskiksia ja komposteja. Karhut ovat yli vuoden mutta alle kahden vuoden ikäisiä. Ne eivät juurikaan häiriinny, vaikka ihmiset menevät niitä kuvaamaan 30 metrin päähän. Alueen asukkaat pelkäävät lastensa puolesta,
kun koulujen alkuun on
enää muutama viikko. Savonlinnan poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista joko poliisille tai hätäkeskukseen. Joka tapauksessa erauspennut ovat jo nyt niin tottuneita pyörimään ihmisten pihoilla, että eläimet on lopetettava tai ihmiset pantava häkkeihin.170712
 
Kerrostalossa peräkärrin täydeltä räjähteiden valmistusaineita Jyväskylässä
 
JYVÄSKYLÄ  Jyväskylän Sänätsalossa viikonloppuna toteutettu suuri poliisioperaatio on saanut
selityksensä. Poliisi otti kiinni kerrostalosta 31-vuotiaan miehen, jonka hallusta löytyi suuri määrä
räjähteitä ja sellaisten valmistukseen liittyvää materiaalia, kertoo Keskisuomalainen. Pidätetty mies vangittaneen tiistaina. Hänen naispuolista asuinkumppaniaan ei otettu talteen. Mies väitti poliisille räjähteiden liittyv'n hänen pro gradu -työhönsä, mutta selitystä ei kelpuutettu perusteeksi mittavalle
räjähdysainerikokselle. 170712 Poliisi epäilee miehen suunnitelleen pommi-iskua. Hänet vangittiin
tiistaina. Norjan joukkomurhasta tulee sunnuntaina kuluneeksi tasan vuosi. 180712
 
 
 
Olisitko suostunut maksamaan markan aikana  perunakilosta ja Sinisestä lenkistä 31,60
markkaa? Tuskinpa. Mutta nyt maksat kuin huomaamattasi 5,28 €. Hinta on gourmetlaatua
mutta Sininen lenkki on se sama käppyrä kuin aina. Hinta 16,10 markkaa! Mikäpä on bonuksia
taas kuittailla joulumarkkinoilla! Taitaa Ärräkin jo niitata Prisman. Vaikka hinnat ovat järjettömiä,
hinnan päättyminen "ysiin" tekee niistä ihan halpoja ...

 
 
Suurpalohälytys Uimaharjun tehtaalle
Laakeripalo aiheutti sankkaa savua
 
JOENSUU Uimaharju Maanantaina kello 20.25 sai Pohjois-Karjalan pelastuslaitos suurpalohälytyksen Joensuun Uimaharjun tehtaalle. Hälytys  osoittautui pieneksi tehtäväksi. Tehtaan hakkuritilan sähkömoottoriin oli tullut laakerivika, joka kuumui voimakkaasti aiheuttaen voimakkaan savumuodostuksen ko. tilaan. Haketilan savunmuodostuksen huomasivat valvomossa olleet valvomotyöntekijät, jotka tekivät hätäilmoituksen sekä varmistivat alkusammuttamalla
sähkömoottorin yläpuolella olleiden kytemään jääneiden hakkeiden sammumisen.

Tehdaspalokunta ja Enon palomiehet varmistivat ettei mahdollisia kipinöitä ole päässyt tilasta
lähteneille kuljettimille. Muut palomiehet käännytettiin takaisin paloasemilleen.
 
 
Naapurin apukaan ei pelastanut traktoria
isommalta palolta Liperissä
 
LIPERI  Maanantaina 16.7. kello 16.05 pelastuslaitos sai hälytyksen pellolle syttyneestä traktorista. Traktoripalon huomasi talonväki, joka teki palosta hätäilmoituksen sekä aloitti ripeän
alkusammuttamisen mukanaan olleella jauhesammuttimella. Jauhesammuttimia palopaikalle saatiin nopeasti lisää, kun lähistöllä ollut naapuri näki pellolta nousevat savua. Savut nähtyään hän riensi sammutusavuksi pellolle oma jauhesammutin mukanaan. Pellolle päästyään naapuri siirsi palavan traktorin läheisyydestä toisen traktorin, jota jo palava traktori alkoi uhata.

Lisää sammutusvoimia saatiin nopeasti paikalle, kun pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö saaapui kohteeseen mukanaan oma jauhesaamutin, jolla palo saatiin sammumaan. Lopullisesti traktoripalo sammutettiin Viinijärven paloauton vedellä. Traktori tuhoutui.
Vanhat valuivat vatukkoon 
LIPERI Vanhahko henkilöauto ajautunut ojaan suoralla tiellä Liperin Tutjussa. Ajoneuvoa kuljetti iäkäs mieshenkilö. Ajoneuvon matkustajille ei käynyt mitään ja ajoneuvokin selvisi pienillä pintavaurioilla. Pelastuslaitokselle ei jäänyt tilanteen tarkamisen lisäksi tehtävää. 160712

Vainaja kellui laiturin vieressä

LIEKSA Nuori mies oli menossa Niskanrannassa venelaiturille aikomuksena tyhjentää veneestään vesiä. Silloin hän havaitsi laiturin vierellä elottoman miehen kellumassa vedessä.

Onnettomuuden arvioitu syy: Ei tietoa.
Arvioitu syy perustuu pelastustoiminnan johtajan arvioon, poliisi tutkii onnettomuutta
.
 
Rokkimimmi hurjana ja sitten putkaan
JOENSUU  Joensuulainen 21-vuotias nainen oli pahoinpidellyt  joensuulaisia 22- ja 23-vuotiaita naisia lyömällä ja tönimällä Linnunlahdentiellä puistossa Ilosaarirockissa sunnuntai-iltana. Pahoinpitelijä
otettu selviämään ja rauhoittumaan poliisin suojiin.
Toisen poikakaveri syynä
keravalaismimmien tukkanuottaan
 
JOENSUU Keravalaiset 20- ja 21-vuotiaat naiset tapelleet keskenään sunnuntai-iltana Ilosaarirockissa campingalueella. Naiset repineet toisiaan hiuksista ja toinen naisista saanut iskun poskeensa. Vammat kuitenkin jääneet lieviksi. Naiset kertoivat poliisille riidan alkaneen toisen poikaystävästä.
 
Kävelykepillä päähän
 
JOENSUU  Ulkomaalainen 41-vuotias mies oli lyönyt kävelykepillä joensuulaista 20-vuotiasta miestä sunnuntai-iltana Ilosaarirockissa Linnunlahdentiellä pääportin edessä. Pahoinpitelijä viety
rauhoittumaan poliisin suojiin.
 
Kullanmurut tekivät nukkuma-aikaan
iskälle maksettavaa
 
JOENSUU  15-vuotiaat joensuulaiset pojat olivat vaurioittaneet henkilöautoa ja skootteria Joensuussa Kisapolulla jäähallin takana aamuyöllä. Toinen pojista oli kaatanut skootterin auton kylkeen ja toinen pojista oli hypännyt auton konepellille.  160712
 
Mazda-varas iski jälleen
JOENSUU  Joensuussa anastettu Erkinpellontieltä sunnuntain ja maanantain välisenä aikana
vm-96 oleva viininpunainen Mazda 626 henkilöauto. Auto on farmarimallinen ja sen rekisterinumero on SEI-426.
 
Liian suuri tilannenopeus
vei h-auton päin seinää

VARKAUS Nuorukainen loukkaantui vakavasti, kun hänen autonsa suistui tieltä ja törmäsi omakotitalon seinään Varkaudessa varhain sunnuntaiaamuna.

Paikkakuntalainen vuonna 1994 syntynyt mies toimitettiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.
Poliisilla ei ole tarkempaa tietoa hänen voinnistaan. Mies oli autossa yksin. Poliisi epäilee
onnettomuuden syyksi ylinopeutta. Alkoholin osuutta onnettomuuteen tutkitaan.160712
 
Viisi ihmistä pulpettiveneessä
Yksi putosi Pielisjokeen,
pelastajia isommallekin haaksirikolle
 
JOENSUU  Yksi ihminen putosi Pielisjokeen Elielinkujan kohdalla kanavansuulla lauantaina
puoliltapäivin. Vene törmäsi jostakin syystä puomiin, jolloin törmäys heitti yhden veteen.
Paikalle osunut siviiliveneilijä nosti uimarin puomille, mutta iso remmi oli jo pyörähtänyt
ja paikalle ravintolalaiva Elinan taakse riensi puoli palokuntaa ja kaksi poliisin partiota.
Puomilla keikkunut pelastettiin pelastuslaitoksen voimin ja vietiin tarkastettavaksi. Veneen
keula vaurioitui. 140712
 
Mäntyharjulla hälytettiin puolenkymmentä yksikköä samoihin aikoihin nakit ja muusi -lounaalle.
Pelastuslaitoksen tarjoushinta lähenteli seitsemääsataa euroa.
 ___________________________________
 
Poliisin ja 16-vuotiaan
mopojuopon kilpajuoksu 1-0
 
VALTIMO  Sunnuntaita vasten yöllä 15.7. kello 03 tavoitti Nurmeksen poliisipartio Valtimon keskustassa mopoilijan, joka puhalsi poliisi alkometriin 1,7 promillea. Kiinniottoa edelsi takaa-ajo, jossa mopoilija
ajoi ympäri Valtimon keskustaa. Lopulta mopoilija yritti karkuun juosten, jolloin poliisi otti hänet kiinni.
16-vuotiaan mopoilijan epäillään syyllistyneen muun muassa törkeään rattijuopumukseen sekä
törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Asennevammainen kuljettajanoviisi
pakeni päälleajopaikalta ja eikun tappeluun
 
JOENSUU  Linnunlahden Kisapolulla jäähallin edustalla oli la-iltana klo 20.30 tapahtunut liikennevahinko, jossa 19-vuotias jalkaisin liikkunut outokumpulaisnainen oli jäänyt takaa tulleen h-auton töytäisemäksi ja loukkaantunut kaatuessaan ja hänet oli toimitettu sairasautolla lääkärin tarkastukseen. Naista töytäissyt auto oli poistunut paikalta mutta poliisi tavoitti auton ja sen kuljettajan myöhemmin.  Kuljettajaksi ilmeni joensuulainen 18-vuotias mies. Asiaa tutkitaan mm. törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena.
   Myöhemmin samana yönä sama hurja joutui nokkapokkaan riidasta, joka alkoi leposohvan käyttöoikeudesta rokkipuistossa. Poliisi otti jätkän talteen.
 
Helsingin-Tampereen
piirikunnallinen nokkapokka rokkijuhlilla
 
Linnunlahdella tiedepuiston viereisellä puistoalueella oli illalla 22.40 tapahtunut pahoinpitely, jossa
tekijäksi epäillään helsinkiläistä 22-vuotiasta miestä ja asianomistajaksi on merkitty tamperelainen 25-vuotias mies. Pullon heittämisestä toisen päälle oli alkanut sanaharkka, joka päätynyt tappeluun ja jossa tamperelaismies oli saanut useita nyrkiniskuja kasvoihinsa. Järjestysmiehet olivat puuttuneet
kahakkaan ja pahoinpitelijäksi epäilty on otettu kiinni poliisin suojiin.

Kuin sika limppuun, ja sitten pahnoille

Suvanto- ja Kirkkokadun kulmalla oli klo 00.20 aikoihin sattunut pahoinpitely, jossa joensuulaiset 
27- ja 24-vuotiaat miehet. Asianomistajaksi merkityn nuoremman miehen mukaan hän oli kulkenut
nainen seurassaan, kun sivulta oli tullut tuo toinen mies haastamaan riitaa. Siitä oli siirrytty hieman sivummalle 'selvittämään välejä', joka johtanut siihen, että nuorempi miehistä sai nyrkin iskuja, joista aiheutui kasvoihin hoitoa edellyttäviä vammoja. Poliisi tavoitti epäillyn tekijän hetkisen kuluttua ja otti tämän kiinni epäiltynä pahoinpitelystä. 
 
Rattijuoppo sammui bussipysäkille
 
Joensuun Hammaslahdesta Pyhäseläntieltä on klo 05.50 tapahtuneeksi kirjattu törkeä rattijuopumus,
johon epäillään tohmajärveläsiktä 20-vuotiasta miestä. Täämä oli puhaltanut 2,04 promillea. Autosta oli tullut hätäkeskukseen aiemmin pari eri ilmoitusta, joissa epäilty kuljettajan ajokuntoa. Poliisi tavoitti
auton pysähtyneenäbussipysäkilleja kuskin paikalle 'sammuneen' miehen.
 
Nuori rattijuoppo kurvaili
100 m ojanpohjalla ja sitten katolleen
 

KUOPIO Poliisi pysäytti 13.7. klo 20 aikoihin Itkonniemenkadulla henkilöautolla ajaneen 43-vuotiaan kuopiolaisen miehen, joka puhalsi 0,61 promillea. Miestä epäillään rattijuopumuksesta.

 

18-vuotiasta kuopiolaista miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta hänen puhallettua 3,05
promillea. Miehen kuljettama henkilöauto suistui 14.7. klo 4.30 aikoihin ulos Ryönänmäentieltä. Ajoneuvossa oli kuljettajan lisäksi kaksi matkustajaa. Ajoneuvo oli tullut Ryönänmäentietä
Vehmersalmen kirkonkylän suunnasta. Kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan loivasti vasemmalle kaartuvassa mutkassa, missä ajoneuvo suistui kulkusuunnassaan oikealle. Ajoneuvo oli kulkenut ojassa noin sadan metrin
matkan kunnes oli törmännyt ja kääntynyt katolleen. Kaikki kolme henkilöä kuljetettiin ambulanssilla
Kysiin tarkastettaviksi. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon.

 

Kuopiolaista 36-vuotiasta miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Mies kuljetti 14.7. henkilöautoa Sandelsinkadulla noin puoli kahdeksan aikaan illalla. Poliisi tavoitti miehen läheisestä kaupasta ja puhallutti häntä. Puhalluksen tulos oli 2,05 promillea. Mies oli menettänyt ajo-oikeutensa jo 10 vuotta aiemmin.

 

Kuopiolaista 39-vuotiasta miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Poliisi tapasi miehen ajamassa henkilöautollaan Niuvantiellä 14.7. hieman ennen klo 22. Miehelle suoritetun puhalluskokeen tulos oli
3,70 promillea. Mies määrättiin ajokieltoon.

 

Poliisi pysäytti 15.7.2012 noin klo 00.30 Rautavaaralla Katajamäessä maantiellä 580 moottoripyörää kuljettaneen 46-vuotiaan vieraspaikkakuntalaisen miehen, joka puhalsi 2,08 promillea. Miehen
kuljettaman moottoripyörän kyydissä oli hänen tyttärensä. Mies määrättiin ajokieltoon.

   yhä karkuteillä                                                    
 
Anoppinsa murhaaja
jäi kiinni Salossa
 
Sukevan vankilasta pari viikkoa sitten karannut murhaaja saatiin
kiinni poliiseja vastaan ajaneesta autosta Salossa maanantauina 
23.7. iltapäivällä. Poliisit olivat menossa tarkistamaan yleisövihjettä, joka koski 
Luukkosen mahdollista liikkumista Salossa. Vankikarkurin näjöisen matkustajan nähtiin istuvan henkilöauton takapenkillä. Autoa ajoi mies, jonka osuutta pakojärjestelyihin selvitetään. Luukkonen vietiin Turun Saramäen vankilaan.      
 
SUKEVA  Murhaaja sai karatessaan kuuden tunnin etumatkan. Vankila on tutkinut
paon tapahtuma-ajaksi noin klo 02, mutta poliisi sai asiasta tiedon vasta aamukahdeksan jälkeen.
Elinkautisvangista on tehty kaksi havaintoilmoitusta. Toinen tehtiin junassa, toinen Iisalmen
bussiasemalla. PÄIVITYS 17.7. Luukkosen olinpaika on edelleen tuntematon. Vihjeitä on tullut
eri puolilta Suomea, joten ainakaan kaikki eivät voi olla oikeita. Todennäköisimpänä lymyämisalueena
poliisi pitää Kuusamon seutua, jonne Luukkonen yritti piiloutua aiemmalla karkuretkellään. Hän on
kärsinyt elinkautistuomiostaan neljä vuotta.
 
Murhasta elinkautiseen vankeuteen tuomittu Pekka Luukkonen karkasi Sukevan
vankilasta lauantaina aamuylllä. Luukkonen on syntynyt vuonna 1979. Pakohetken
pukeutumisesta ei poliisilla ole vielä tietoa. Normaalivartaloinen Luukkonen on 172 cm
pitkä, painaa 75 kiloa ja hänellä on tummat, lyhyet hiukset. Luukkonen on kotoisin
Kuusamosta.
    Luukkonen tuomittiin elinkautiseen vankeuteen entisen anoppinsa murhasta. Luukkonen
tunkeutui entisen avopuolisonsa perheen kotiin Kuusamossa Kurkijärvellä ja ampui
entistä anoppiaan kaksi kertaa haulikolla.  Luukkonen tavoitteli myös naisystäväänsä ammuttavaksi,
mutta ei löytänyt.
    Oulun käräjäoikeus piti tekotapaa erittäin julmana ja harkittuna, ja Luukkosen todettiin
olleen tekohetkella syyntakeinen. Luukkonen oli saanut laajennetun lähestymiskiellon
entistä avopuolisoaan ja heidän yhteistä lastaan kohtaan ja lähestymiskielto koski myös
anopin kotiosoitetta.
    
 
 
 MAHDOLLISESTI ILOSAARI ROCK -KOHELLUS 
 
Nuorten holtiton ohitus johti
nokkakolariin Juvalla vt5:llä
 
KAHDEKSAN LOUKKAANTUI, KAKSI NUORTA VAKAVASTI
 
JUVA  Erittäin kolarialttiilla vt5:n osuudella Juvalla sattui jälleen perjantaina iltapäivällä vaka liikenneonnettomuus. Kahden henkilöauton nokkakolarissa oli mukana kahdeksan ihmistä. Heistä kaksi loukkaantui vakavasti, mutta kaikki muutkin kuljetettiin sairaalaan tarkistettaviksi. Kahdeksasta
osallisesta kaksi oli lapsia. Alustavasti on selvitetty, että neljän nuoren holtittomasti ohittamaan
lähtenyt auto
törmäsi vastaantulijaan. Nuorten kuljettaja ja etuistuimella ollut matkustaja  jouduttiin irroittamaan
auton koria leikaten. Lapsiperheen kerrotaan selvinneen lievimmin vahingoin. Vahvistamattoman tiedon mukaan nuorisojoukko saattoi olla matkalla Ilosaari-rockiin. Auto ajoi pohjoisen suuntaan, lapsiperhe etelään. 130712
 
Perikunnan tyhjillään olevasta
kesäasunnosta varastettiin
aseita patruunoineen
 
 
LEPPÄVIRTA  Leppävirran Niinimäellä oli murtauduttu 12. ja 13.7. välisenä ​yönä vapaa-ajan asuntoon ja varastotiloihin. Varkaat olivat saaneet saaliikseen kaksi haulikkoa, pienoiskiväärin ja ilmakiväärin, sekä aseisiin sopivia patruunoita. Asiaan liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa Varkauden poliisiasemalle
071 875 5800.

Poliisi muistuttaa samalla perikuntia huolehtimaan kuolinpesään mahdollisesti jääneistä aseista ja patruunoista asianmukaisella tavalla. Vähimmillään tulee huolehtia asianmukaisesta säilyttämisestä. Aseet ja patruunat voi myös toimittaa poliisille väliaikaisesti säilytettäväksi tai luovuttaa pysyvästi valtiolle.

 
Pahoinpitely Kuopion keskustassa
POLIISI ETSII PAENNUTTA KOLMIKKOA
 
KUOPIO  Nuorimies joutui pahoinpidellyksi Kuopiossa 13.7.2012 aamuyöllä Savonkadun ja Kauppakadun risteyksessä. Pahoipitelijä liikkui seurueen mukana joka poistui paikalta heti pahoinpitelyn jälkeen. Tapauksen nähneitä henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin 071 875 6731 tai
vihjepuhelimeen 071 8875 6880.
 
Motoristi kävelemään -
ajoi stasen alueella 199 km/h
 

LIPERI  Varkaudentiellä Korpijärven kohdalla oli torstaina 12.7. klo 18.10 tullut liikkuvan poliisin partiota vastaan moottoripyörä, jolle oli mitattu tutkalla 199 km:n nopeus alueella, jossa on 100 km/h nopeusrajoitus. Kuljettajana oli toiminut leppävirtalainen 22-vuotias mies, jonka ajokortin poliisi otti pois ja määräsi väliaikaiseen ajokieltoon. Moottoripyörä oli pahimmillaan ohitellut useampaa rekkaa samalla kertaa.

Ilosaarirokkari puhalsi 1,60 promillea

Linnunlahdelta oli järjestyksenvalvojalta tullut ilmoitus siellä pysäytetystä epäillystä rattijuoposta. Järjestyksenvalvoja oli pysäyttänyt pohjois-pohjanmaalta kotoisin olevan 35-vuotiaan miehen, joka oli ehtinyt ajaa autollaan jonkun sata metriä. Alkometer-testissä mies puhalsi 1,60 promillen lukemat.

Nuori rattisjuippi raudoissa verikokeeseen

Pyhäselänkadulta oli poliisi ottanut kiinni yöllä klo 00.30 h-autoa ajaneen outokumpulaisen 19-vuotiaan miehen, joka oli puhaltanut alkometriin 2,25 promillen lukemat. Mies ei ollut kovin 'yhteistyökykyinen' tapahtuneen jälkeen, koska oli kieltäytynyt tarkkuusalkometritestistä ja verikokeeseen vietäessä jumiutui poliisiautoon eikä suostunut tulemaan sieltä ulos ilman voimakeinoja. Mies hangoitteli kaikin tavoin vastaan ja jouduttiinkin laittamaan käsirautoihin, jotta verikoe saatiin otetuksi.

Venäläismies jäi pronssille

Koskikatu 1 kohdalta oli klo 03.20 tullut ilmoitus pahoinpitelystä.Paikalta tavattiin lieksalaiset 51-ja 46-vuotiaat miehet ja Outokummussa asuva 28-vuotias venäläismies, joiden kesken oli syntynyt tappelun nujakkaa puolin ja toisin. Tilanne oli päätynyt siihen, että venäläismies oli kaadettu maahan ja häntä oli pahoinpidelty mm. potkimalla. Lieksalaismiehet poliisi otti kiinni ja venäläismies on toimitettu lääkärin tarkastettavaksi Tikkamäelle. Vakavampia vammoja ei tiettävästi tapauksesta aiheutunut.

Jano iski yöllä

Siltakatu 4 sijaitsevaan ravintolaan oli aamuyöstä klo 05.40 murtauduttu oven lasi rikkomalla. Alustavan tiedon mukaan on viety jonkun verran olutta. Asian selvittely jatkuu. 130712

Taparikollinen kärähti taas
 
Marjalan ABC-liikenneaseman pihalla oli poliisipartio havainnut henkilöautolla ajaneen liperiläisen 56-vuotiaan miehen, jonka partio entuudestaan tiesi ajo-oikeudettomaksi. Partio oli pysäyttänyt auton. Kuljettaja puhalsi alkometriin 1,64 promillen lukemat. Mies on jäänyt lukuisia kertoja jo aiemmin kiinni kortitta ajosta.
 
Busteriin yritettiin
laiturin aitaverkkoa leikellen
 
Viime yön (12-13.7) aikana oli Reijolan Haapaniemen venelaiturista yritetty anastaa Buster-merkkistä perämoottorilla varustettua venettä t
unkeutumalla verkkoaidatulle laiturialueelle leikkaamalla suojaverkkoa. Veneen keulaketju oli jo katkaistu poikki, mutta syystä tai toisesta teko oli jäänyt yritysasteelle, joskin veneestä oli viety perämoottorin polttoainesäiliö.
 
 

Pieni savusauna savuna ilmaan
 
Savusauna syttyi tuleen lämmityksen aikana Kuosmakanvaarassa Joensuun Tuupovaarassa. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle palo oli levinnyt koko 9m2 rakennukseen. Pelastuslaitos sammutti jäljelle jääneet rakenteet. Onnettomuudessa ei tullut muita aineellisia vahinkoja eikä henkilövahinkoja. Hälytys tuli perjantaina 13.7. klo 13:16.
   Saman päivän iltana haihtui hieman isompi savusauna savuna ilmaan Heinävedellä.


 
Savolaisille hirvetkin kävelevät lautaselle
 
Poliisi lopetti cityhirven
Kuopion keskustassa
 
KUOPIO Poliisi joutui lopettamaan täysikasvuisen naarashirven torstaina 12.07. Kuopiossa. Jo
varhain tänä aamuna hätäkeskukseen tehtiin ilmoitus hirvestä, joka liikkui
Kuopion Savilahdentiellä ja oli jatkanut matkaa moottoritien suuntaan
tavaratalo Prsiman kohdalla. Iltapäivällä klo 13.20 aikaan hätäkeskukseen
ilmoitettiin uudesta hirvihavainnosta samalta alueelta ja poliisi lopetti
hirven Savilahdentieltä moottoritielle, Pohjoisen suuntaan lähtevän
liittymän läheisyydessä. 120712

Aiemmin heinäkuun aikana hirvihavaintoja Kuopion kaupunkialueella on tehty
1.7. aamulla, jolloin hirvi oli ollut moottoritiellä Puijon kohdalla.
Varhain aamulla 3.7. hirven ilmoitettiin liikkuvan Opistotiellä ja hetkeä
myöhemmin Hannes Kolehmaisenkadulla. 4.7. hirvihavainnosta ilmoitettiin
moottoritielä, Prisman kohdalta, 6.7. illalla hirvi oli nähty moottoritien
ja Puijonlaakson liittymän läheisyydessä ja varhain aamulla 8.7. hirvi
liikkui jälleen moottoritiellä Prisman kohdalla.
 
Lautalastissa ollut rekka paloi vt9:llä
Liikennetiedotteet heittelivät
ilmoille paikannimiä sieltä ja täältä
 
LIPER tai JOENSUUI Lautalastissa ollut täysperävaunuyhdistelmä tuhoutui tulipalossa vt9:llä varhain torstaiaamuna. Kuljettaja oli nähnyt peileistä takapyörien savuaminen ja pysähtynyt nelikaistaisen reunaan. Rengaspalo oli leimahtanut ilmiliekkeihin. Veturin paloi lasteineen ja perävaunu osittain. Aamukahdeksalta paikalle odoteltiin tyhjää rekkaa, johon lastia siirrettäisiin. Paloa ei saada sammumaan ennen kuin päästään lastin sisäosiin kiinni.
 
Tiehallinnon kautta levitetty häiriötiedote kertoi kaiken aikaa (yllä) Ylämyllystä ja Liperin tienhaarasta.
Pelastuslaitos ilmoitti paikaksi Marjalantien ja jossakin vaiheessa kerrottiin kiertotiestä Polvijärven rampin kautta (takaisin vt9:lle?) Liikenne ohjattiin Polvijärven rampin kautta Marjalantielle. Jokuhan ne "tiedot" on Tiehallinnon päivystykseen antanut. Tarkoituksena on kertoa liikenteelle TODELLISESTA paikasta, e
t
tä kuljettajat voisivat hyvissä ajoin valita vaihtoehtoisen reitin. Kun vilkkaalta valtatieltä ei löydetä oikeita nimiä, "palvelulla" ei ole perusteita.  Paikkakunta on joko Liperi tai Joensuu. 120712
 
KUVA POLIISI
 
Selvinkö päin sekoiltiin auto ojaan,
vai pilvessäkö muutoin ja jos niin kuka
 
IISALMI Iisalmessa Honkakoskentiellä keskiviikkona 11.07.2012 klo 23.14 ilmoitettiin henkilöauton suistumisesta tieltä. Poliisipartion saapuessa paikalle ilmeni, että henkilöauto oli tullut kaupungin suunnasta Honkakosken suuntaan ja suistunut kulkusuuntaansa nähden vasemmalle puolen tietä. Paikalla ilmeni autossa olleen tapahtumahetkellä kolme henkilöä, joista kaksi oli vuonna -92 syntynyttä naista ja yksi vuonna -80 syntynyt mies. Henkilöt kuljetettiin sairasautolla aluesairaalalle tarkistettavaksi.  Henkilöille suoritetun puhalluskokeen mukaan alkoholilla ei ollut osuutta tapahtumiin. Alkutilanteessa ei tullut varmuutta kuljettajasta. Lisäksi poliisi selvittää huumausaineiden mahdollisen osuuden tapahtumiin. Auton molempiin kylkiin tuli vaurioita.
 
Rattijuoppo kärähti ojan pohjalla
 
Tiistaina 10.07.2012 hieman ennen kello yhdeksää aamulla jäi kiinni törkeän rattijuopumuksen lukemat puhaltanut autoilija Rääkkylässä Löttöläntien risteyksessä. Vuonna 1964 syntynyt paikkakuntalainen mies oli ajanut autonsa ojaan ja yritti saada ajamalla autoaan ojasta pois, kun poliisipartio sattui tulemaan paikalle. Puhalluskoe osoitti lukemaa 2,39 promillea. Miestä epäillään myös kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, koska hänellä ei ole ajokorttia. Ojaan ajon takia miestä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä ajoneuvorikkomuksesta, koska auto oli katsastamaton ja se oli poistettu liikennekäytöstä.
 
Motoristi puuta päin selvin päin,
tilannenopeus pielessä
 
TOHMAJÄRVI  Tohmajärvellä Akkalantiellä tapahtui moottoripyörän ulosajo keskiviikkona 11.7.2012 kello 20.10. Vuonna 1996 syntynyt paikkakuntalainen poika ajoi moottoripyörällään oikealle kaartuvassa mutkassa, kun hän menetti ajoneuvonsa hallinnan seurauksella, että suistui tien yli vasemmalle puolelle törmäten puuhun. Kuljettaja loukkaantui ja hänet vietiin hoidettavaksi sairaalaan Joensuuhun. Alkoholilla ei ollut osuutta tapahtumassa. 120712

Känniläisnaisia liikenteessä

Kontiolahtelaisen 26-vuotiaan naisen  ajettua henkilöautolla päihtyneenä Kontiolahdessa Ollinkujalla keskiviikkoiltana puhalluskokeen tulos 1,73 promillea.

Kontiolahtelaisen 21-vuotiaan naisen ajettua henkilöautolla päihtyneenä Olli Tiaisentiellä torstaina aamuyöllä puhalluskokeen tulos 2,58 promillea. Auton kyydissä ollutta auton omistajaa epäillään kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle.

 
 
Hälytin toi murtopaikalle neuvokkaan naapurin
Autotallirosvot juosten pakoon,
kun auto motitettiin
 
 
JOENSUU  Joensuun Noljakassa murtauduttiin keskiviikkona aamuyöllä rakenteilla olevan omakotitalon autotalliin. Hälytinlaitteesta tulleen ilmoituksen perusteella oli ilmoittaja mennyt paikalle ennen poliisipartiota ja sulkenut autollaan murtomiesten auton poistumisen. Tekijät olivat kuitenkin poistuneet paikalta juosten metsään, mutta paikalle tullut poliisipartio oli saanut lähistöltä kiinni 32-vuotiaan ja 27-vuotiaan joensuulaisen miehen sekä polvijärveläisen 28-vuotiaan naisen.
 
Australian alkuperäiskansojen lippu
varastettiin Nurmeksessa
 
 
NURMES  Keskiviikon vastaisena  yönä eli 10.- 11.7. varastettiin Nurmeksenkadulla sijaitsevan
omakotitalon pihapiiristä Australian aboriginaalien (alkuperäiskansojen) lippu. Lippu on kankainen
ja se on jaettu horisontaalisesti kahteen osaan , mustaan ja punaiseen. Lipun keskellä on keltainen pallo. Samana yönä varastettiin Destian Mankaran soramontulla olleesta kuorma-autosta 300 litraa polttoainetta. Kyseessä oleva monttu sijaitsee Nurmeksen vanhassa kylässä Kuopiontien varressa. 110712
 
Että pitikin mennä siirtelemään
 
Liperiläistä 60-vuotias miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta miehen siirrettyä henkilöautoa päihtyneenä Liperissä Keskustiellä tiistai-iltana. Puhalluskoe 1,69 promillea.
 
Törkyjuoppo Jaamankankaantiellä
 
Outokumpulaista 43-vuotiasta miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta miehen ajettua henkilöautolla päihtyneenä ja ilman ajo-oikeutta Kontiolahdessa Jaamankankaantiellä tiistai-iltana. Puhalluskoe 2,77 promillea.
 
Törkyjuoppo ojaan Suvisrannantiellä Liperin puolella
 
Lieksalaista 31-vuotiasta miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta miehen ajettua henkilöautolla päihtyneenä ojaan Liperin Suvisrannantiellä tiistai-iltana. Mies oli menettänyt ajoneuvonsa hallinnan Suvisrannantiellä vasemmalle kaartuvassa mutkassa seurauksella, että auto oli lähtenyt heittelehtimään ja ajautunut vastaantulevien kaistan yli ojaan. Mies puhalsi alkometriin 1,34 promillen lukemat. 110712

Kontiolahdessa  anastettiin Keskuskadulta tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Sanli Solifer -merkkinen mopo. Mopon rekisterinumero on GY-353 ja mopo on väriltään keltainen.

 
Kokenut kilpapyöräilijä kuoli
henkilöauton alle Kesälahdella
 
KESÄLAHTI Vuonna 1950 syntynyt mies menehtyi Kesälahdella henkilöauton törmätessä häneen vt6:n ja Kesälahdentien risteyksessä noin klo 10.30. Pyöräilijä ajoi valtatien oikeaa reunaa etelän suunnasta Kesälahdentien ryhmityskaistan kohdalla. Takaa tullut autoilija ei jostain syystä havainnut edellä ajavaa polkupyöräilijää kuin viime hetkellä ja törmäsi pyöräilijään. Menehtyneen kerrotaan olleen kokenut kilpapyöräilijä. 100712

Moottoripyöräilijä kuoli törmättyään
piennarnurmea leikanneeseen työkoneeseen
 
PIEKSÖMÄKI Moottoripyöräilijä törmäsi pientareita leikanneeseenn työkoneeseen ja kuoli tapahtumapaikalle tiistaina klo 09:15 Pieksämäellä.  Moottoripyöräilijä oli 36-vuotias
pieksämäkeläinen mies. Tapahtumapaikka on noin kuusi kilometriä Pieksämäeltä Mikkelin
suuntaan, Mikkelintiellä (tie nro72) Pyhittyjärven kohdalla. Yksin liikkeellä ollut
moottoripyöräilijä oli tulossa Mikkelin suunnasta Pieksämäelle päin. Onnettomuutta tutkii
Etelä-Savon poliisilaitos. Poliisin tiedotteessa ei kerrota, oliko työkone ajoväylällä vai
nurmikolla ja oliko se ajossa vai ilman kuljettajaa. 100712
 
Tuntematon ruumis löytyi
Pihlajavedestä Savonlinnassa
 
SAVONLINNA  unnistamaton vainaja löytyi Pihjavedestä Kaupinsaaren edustalta tiistaiaamuna 10.7.2012.  Vainaja on ollut vedessä jo pidempään, mahdollisesti talven yli. Vainajan henkilöllisyys selvinee oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä.   100712
 
Apumies liikenteenohjaajana
Lavettiauto peruutti valtatielle,
kuorma-auto romuttui törmäyksessä
SUONENJOKI Tiistaina 10.7. noin klo 10.30 kaksi kuorma-autoa kolaroi vt9:n ja Mäkirannantien risteyksessä (noin 10 km valtatievt5:ltä Suonenjoen suuntaan). Onnettomuus johtui inhimillisestä erehdyksestä, sillä -82 syntynyt mies oli ollut peruuttamassa lavettiautoa Mäkirannantieltä ja hänen oli tarkoitus peruuttaa lavetti vt9:n yli. Apuri oli viittonut lavettiauton kuskille, että tie ei ole tyhjä, mutta kuski oli tajunnut tien vapaaksi ja jatkoi peruuttamista. Samaan aikaan Kuopion suunasta tullut, 56-vuotiaan miehen kuljettama pieni kuorma-auto törmäsi lavetin oikeaan takakulmaan. Törmäyksen seurauksena lavettiauto oli pyrähtänyt pyörillään siten, että auto jäi vt9:lle keula kohti Kuopiota ja kuorma-auto ajautui vastaantulevan liikenteen kaistalle, pysyen kuitenkin tiellä.
 
Seis- ja aja-merkit on oikein annettuina täysin mahdotnta sekoittaa toisiinsa.

Törmäyksessä kuorma-auton kuljettajalle tuli pieni naarmu kasvoihin ja hänen toinen jalka kipeytyi, lavettiauton kuljettaja selvisi pelkällä säikähdyksellä. Lavettiautoon tulleet vauriot olivat vähäisiä, mutta kuorma-auto vaurioitui pahoin ja autosta valui paljon öljyä tiellä.
 
Tällaisissa tilanteissa tulee halvemmaksi käyttää ammattitaitoista apua, jolla on käytössään mm. käsiliikennemerkit ja radipuhelimet. Joensuun seudulla apu löytyy numeroista 040 547 5571 tai 112. 100712
 
 
Törkeä kultaryöstö lastenvaunujen
avulla Joensuun keskustassa
 
JOENSUU  Joensuun keskustassa tehtiin kultaliikkeeseen törkeä varkaus 9.7.2012 kello 15:n jälkeen.
Kultasepänliikkeeseen oli tullut nainen ja mies, joilla oli vaunuissa pieni lapsi.
Liikkeeseen tullut nainen oli kysellyt liikkeen myyjältä kelloja. Tällä välin liikkeessä ollut mies oli
siepannut vitriinistä levyn, jossa oli runsaasti sormuksia, joista arvokkaimmat noin 9.000 €.
Anastetun omaisuuden kokonaisarvoa ei vielä tiedetä, mutta se on joka tapauksessa vähintään useita
kymmeniä tuhansia euroja.

Poliisi pääsi omien tutkimustensa perusteella epäiltyjen jäljille. Anastetut korut, ainakin suurin osa,
saatiin poliisin haltuun ja epäillyt otettiin kiinni Joensuun keskustasta kello 19.45 aikoihin.
Epäillyt eivät asu Suomessa. Kiinniotto sujui rauhallisesti ja poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa törkeänä
varkautena. Rikoksen selvittämiseen ja epäiltyjen kiinniottamiseen osallistui useita Pohjois-Karjalan
poliisilaitoksen partioita sekä KRP:n Joensuun yksikön tutkijoita. 090712
 
 
Yksi Range Roverin pyörä saattaa vielä kadota ...
Varas vei maasturin, sai kolme pyörää irti
ja sitten poltti auton 
 
JOENSUU  kontiolahtelaismiehen sunnuntaina 8.7 klo 13 aikoihin Uuron Shellin pihalle jättämä tummanharmaa vuoden 1999 mallia oleva Range Rover -merkkinen henkilöauto rek.nro XXY-113 oli todettumaanantaiaamuna anastetuksi. Myöhemmin maanantain aamupäivällä tuli poliisille tieto Särkivaarantien varrelta metsästä palaneesta autosta, joka poliisin paikalle mentyä ilmeni samaksi autoksi. Auto oli palanut pahoin ja oli mitä todennäköisimmin sytytetty tahallaan palamaan. Autosta todettiin anastetun kolme pyörää ja neljäskin kaiketi oli ollut tarkoitus viedä mutta renkaiden irrottajilta oli avain katkennut työn touhussa. 090712
 
 
Pataluodonkadun sumppu
ottaa päähän aamuin illoin
 
Skilanpihan alueelle on suunniteltu neljä  8-krs:taloa,kolme 6-krs:taloa sekä viisi kahden kerroksen pienkerrostaloa. Alueen rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Kuusikerroksiset talot As Oy Joensuun Apila, Kielo ja Orvokki ovat jo valmistuneet . Alueella on käynnissä As Oy Joensuun Kaislan (8.k kerrostalo) ja As Oy Joensuun Kanervan rakentaminen (2.krs). Toukokuussa tulI ennakkomarkkinointiin seuraava 8.kerroksinen talo As Oy Joensuun Lumme.
 
Kaupungin kuuluu ensi tilassa parantaa puolentoista auton ryhmittymiskaista kahdelle rinnakkaiselle autolle S-Marketin liittyumästä asti. Sama kasksikaistaisuus olisi hyödyllinen myös etelän suuntaan ohituskäyttöön, mutta tämä saattaa kaatua tilanpuutteeseen. Periaatteena on oltava, että kokoojaväylän käydessä ahtaaksi ahtautta ei lisätä keinotekoisilla järjesteöyillä.
_____________________________________________________________________________________
 
 
NCC:llä tökkii myös talonrakennuspuolella
 
JOENSUU  NCC:n talonrakennuspuoli ei oikein tahdo pärjätä kotimaisten isojen kilpailijoiden kovassa seurassa. Vasemmalla
päällekkäin olevat kuvat esittävät Voimatien laatikkoriviä, jossa Bilteman liiketalo on rakenteilla. Sen valmistuttua
kauppapuisto on täyteen rakennettu. Havainnekuvan katsoja seisoo Voimatiellä sen koillismutkassa, josta on varattu tilaa Voimatien ja Salpakadun yhdysväylälle. S liittyisi samalla Salpakankaankatuun, johon tullee kiertoliittymä - sitten joskus. Oikealla ylhäällä Rantakylän ostoskeskus, jonka piti rakentua valmiiksi jo 2009-2010. Mutta ei se mitään. Ranskalaiset rakentavat Suomen viidettä ydinvoimalaa jo viisi vuotta myöhässä, joten haaveissa oleva kuudes voimala saattaa hyvinkin valmistua ennen viidettä, kunhan urakkaa ai anneta samalle ranskalaiselle, joka teki kahdesta toisen tarjouksen. Toinen tuli Mitsubishiltä.
 
Rantakylän ostaria oli tarkoitus kasvattaa bisnes- ja ostoskeskukseksi joulukuuksi 2010. Ne yhdistettäisiin käytävällä. P-paikkoja tulisi nykyinen määrä, 136. Havainnekuva on nähtävissä Puronsuunkadun tonttiliittymän kohdilta. Bisnespuolen fasaadista tulisi oleellisesti selkeämpi nykyiseen verrattuna. Tänään ei kulkija oikein havannoi, onko kyseessä navetta vain kuntohalli. 
 
NCC Roads levittäytyi pahimmillaan lähes koko maakunnan tieverkolle, mutta urakka-alue on kutistunut koko ajan. Tänä vuonna NCC Roads hävisi Lemminkäiselle ja YIT:lle kaikki maakunnan kesäurakat.  120712
 ___________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
KKO soveltaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen omaksumaa linjaa
 
Journalismissa kunnianloukkaukseen
tarvitaan eväitä paljon entistä enemmän
 
ÖYKKÄRIPOLIISIT OVAT KÄYTÄNNÖSSÄ VAPAATA RIISTAA
 
Farssikäräjöinnit kunniansa perään itkevien rahankeräyskeinona ovat taakse jäänyttä elämöintiä.
Korkein oikeus on muutaman vuoden noudattanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen omaksumaa linjausta. Tavan tallaajaa uusi sovelluskäytäntö ei juurikaan koske. Sen sijaan julkisuuden henkilöt
kuten taiteilijat tai virkamiehet ja erikseen mainittuna virkaansa hoitavat poliisit saavat nykyään
syyttää vain itseään, kun osuvat kriittisen julkisuuden saaliiksi. KKO:n ratkaisukäytännön muutos
johtui pitkälti siitä että Suomi on saanut tavantakaa EIT:ltä huomautuksia sananvapauden
loukkauksista.Nyt huomautukset ovat lähes loppuneet.
 
Uusi soveltamistapa on käytössä jo alemmissakin oikeusasteissa. Viime vuosikymmenen puolivälin
tienoilla muuan toimittaja kertoi Kotimaa-lehdessä kriittisen mutta todenperäisen jutun virkarehtorista,
jonka kurinpitokeinoihin kuului omituisia temppuja. Opettajat muodostivat piirin kuritettavan oppilaan
ympärille. Opettajat huusivat hullujen lailla mitä sattuu, ilman järjellisiä lauseita niin kauan, kunnes
oppilas alkoi itkeä.
 
Väärinkäsitysten välttämiseksi on tarpeellista painottaa, että poliisin käyttäytymisvelvollisuudella tarkoitetaan normaalia kanssakäymistä normaalien ihmisten kesken ja toimittajien uutisointeja.  Käskytykset ja pakkokeinot ovat tietysti omia juttujaan.
 
akaäräjäoikeus tuomitsi toimittajan 60:een päiväsakkoon törkeästä kunnianloukkauksesta. Hovioikeus
kumosi tuomien viimeistä pilkkua myöten ja KKO pysytti HO:n ratkaisun voimassa. Rehtori on luettava
sellaiseksi julkisuuden henkilöksi, jonka toimet heijastuvat yhteiskuntaan laajoissa piireissä. Toisessa jutussa poliisi koetti hankkia kesälomarahat tekemällä toimittajaa vastaan rikosilmoituksen siitä, kun
toimittaja mainitsi poliisin nimen. KKO kumosi syytteen ja kaikki vaatimukset. KKO:n mukaan nimen julkaiseminen oli perusteltua nimenomaan siksi, että kyseessä oli poliisi.
 
Poliisin on lain mukaan käyttäydyttävä moitteettomasti niin työssä kuin vapaa-aikanaankin. Poliisilaki
velvoittaa poliisin toimimaan sovinnollisesti. Tätä ei juurikaan ole tähän mennessä noudatettu muualla kuin
Jimin tv-sarjassa, joka on kaukana todellisuudesta.
 
NÄIN EIT PERUSTELEE
NYT TOIMITTAJAN
SANANVAPAUDEN
 
"Toimittajan sananvapaus käsittää paitsi myönteisinä, vaarattomina tai yhdentekevinä pidettyjä, myös loukkaavia, järkyttäviä ja huolestuttavia tietoja ja ajatuksia sekä joskus jopa tietynasteista liioittelua ja provokaatiota. Tiedotusvälineissä julkaistavilta tiedoilta on kuitenkin edellytettävä totuudenmukaisuutta. Tämä totuudenmukaisuuden vaatimus ei kuitenkaan edellytä, että tiedotusväline voisi julkaista vain varmasti tosias tieoja. Ehdottoman täsmällisyyden vaatimus voi nimittäin muodostua esteeksi sananvapauden ydinalueeseen kuuluvalle tiedotusvälineiden tehtävälle levittää tieoja ja mielipiteitä yleisistä asioista. Tiedon julkaisulla tulee olla kuitenkin perusteltu syy ja sen tulee tapahtua hyvässä uskossa."
 
Kunnianloukkauksen tärkein tunnusmerkki on perättömän tiedon välittäminen. Todenmukainen kirjoitus,
vaikkakin kohteen kannalta loukkaava, ei ole kunnianloukkaus. Kunnianloukkauksen ja törkeän kunnianloukkauksen eroa ei määritellä sillä, onko kyseessä juoru vai media. Sananvapauden painoarvo kävelee nyt yksilönsuojan painoarvon yli. Mitä korkeampi virka-asema, sitä korkeammalla on kunnianloukkauksen rima. Tavallisen kansalaisen kunniaa voi loukata paljon pienemmästä. Jos työmies kusee sadevesikaivoon keskellä kaupunkia, asiasta voi kirjoittaa mutta kuvaa on manipuloitava niin, että kusijaa ei voi tunnistaa. Kun konstaapeli tekee saman tempun, naamankin saa julkaista.
 
Poliisin on osattava käyttäytyä - toisin kuin nyt on tilanne. Myös valehtelu on poliisilta kielletty, mutta sitä sovelletaan laajalti jopa rikosilmoitusten tekoon. Törkeinpänä poliisin tekona tunnetaan tapaus, jossa ylikomisario teki todistajasta tämän nimissä rikosilmoituksen tätä itseään vastaan ja rikosylikonstaapeli kirjoitti omasta päästään kuulustelukertomuksen ilman kuulustelua. Asiaa "tutkineen" komisarion mukaan tässä ei tapahtunut rikoksiaa, joten havahdu, pohjoiskarjalainen! Saatat olla pian posessa lainkaan tietämättä, miksi. Todistajasta voi syyttäjä tehdä syytetyn vain siksi, että saisi nauraa käräjillä. Tämäkään ei ole tutkineen komisarion mukaan rikos. Elämme poliisi- ja lahtausvaltiossa.
 
Tuntuu oikeasti uskomattomalta, mutta kaikki on totta.  MARKKU ROUHIAINEN
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hauki puraisi nelivuotiasta
 
LAPPEENRANTA   Hauki iski hampaansa 4-vuotiaan käteen perjantaina 6.7. aamulla. Perhe oli tullut
aamulla uimaan sositulle Ahvenjärven uimarannalle. Nelivuotias LEO VAUHKONEN seilasi ilmapatjan
päällä käsillään kauhoen, kertoo Etelä-Saimaa. Äkkiä lapsi säikähti piikin iskiessä ranteeseen ja
huusi kalan purreen.
   Leo ei uskaltanut enää kauhoa mihinkään, jolloin äiti riensi hakemaan poikansa rantaan. Poika kertoi
kalan olleen ison ja mustan. Puremajäljet viittasivast suureen kalaan, todennäköisesti haukeen. Kun
haavat saatiin puhdistettua ja verenvuoto loppumaan, Leo jatkoi siitä mihin jäi. 090712
 
 
Kiristyksiä, kiskontaa, viinanvälitystä,
pahoinpitelyjä ja varkauksia
 
MONIOSAAJA LUSII JO KAKKUA VARASTOON

NURMES  Pohjois-Karjalan poliisi on tutkinut kevään ja alkukesän aikana Nurmeksessa tapahtunutta rikoskokonaisuutta, jossa 32-vuotiaan paikkakuntalaisen miehen epäillään syyllistyneen mm. törkeään kiristykseen, kahteen törkeään kiskontaan, kiristykseen, alkoholirikokseen, pahoinpitelyyn ja kolmeen varkauteen. Miehen epäillään myyneen useita kymmeniä litroja alkoholia (mm. pontikkaa ja kiljua) velaksi. Tutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella miehen epäillään kiskoneen ja kiristäneen häneltä alkoholia ostaneita asiakkaita siten, että nämä olivat joutuneet velkakierteeseen ja joutuivat maksamaan miehelle omiin tulotasoihinsa nähden kohtuuttomia summia. 

Mies on ollut tutkintavankeudessa toukokuusta lähtien. Rikoskonaisuuden esitutkinta on valmistui kesäkuussa ja asia on syyteharkinnassa. 090712
 
Ensin lato tuhkaksi ja sitten uimaan
 
JOENSUU  Sunnuntai-iltana 8.7. klo 22-23 paloi heinälato Noljakassa. Tulipalosta ilmoittanut henkilö oli havainnut palopaikalta poistuneen vanhemman mieshenkilön Aavarannan uimarannan suuntaan. Miehen tuntomerkit: Noin 180 cm pitkä, hoikka, lyhyet hiukset ja parta. Yllään miehellä oli  bermuda-shortsit, punainen paita ja selässään reppu. Poliisipartio ei tavoittanut miestä. Havainnoista tapahtuma-ajalta voi ilmoittaa Pohjois-Karjalan poliisipäivystykseen p. 0718756500. Neljän auton ketjukolarissa vt5:llä Juvalla
mukana 15 ihmistä, vain yksi loukkaantui
turvatyynyn lauettua päin näköä
 
JUVA  Viitostiellä sattui neljän auton ketjukolari sunnuntaina 8.7.
illansuussa. Onnettomuudessa oli aineksia suuriin vahinkoihin, sillä autoissa
oli kaikkiaan 15 matkustajaa. Kuitenkin ainoastaan yksi kuljettaja sai lieviä
vammoja lauenneesta turvatyynystä.

_______________________________________________________________________________________________
 
 
 
Hyttyssavu poltti
kesämökin Liperissä
 
LIPERI  Juuri nukkumaan asettautuneet kesämökkiläiset havahtuivat kuistilla syttyneeseen tulipaloon
Liperin Harmaaniementiellä lauantaina noin tuntia ennen keskiyötä. Kuistilla oli poltettu hyttyssavua ja se
oli sammutettukin, mutta palanut pätkä lienee jäänyt kytemään pöydälle.
 
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saavuttua Ylämyllyltä  paikalle n 40 neliön kokoinen rakennus oli
kokonaan tulessa ja sen pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävissä. Kymmenessä minuutissa tuli paikalle
vielä kaksi sammutusyksikköä Joensuusta. Palo levisi myös pienellle alalle mökin ympärille maastoon.
Mökin kuistilla poltettu illan aikana hyttyssavuja, jotka kuitenkin sammutettu ennen nukkumaanmenoa.
Pelastuslaitos kehoittaa varovaisuuteen palavien hyttyskarkoitteiden kanssa. 080712

 
Rattijuoppo turvautui jäniksen
menetelmiin, piilotti auton pensaaseen

NURMES Poliisille tuli ilmoitus sunnuntaina  8.7. aamuyöllä klo 03.50 epäillystä rattijuoposta Nurmeksen keskustassa. Poliisipartio meni kuljettajaksi ilmoitetun 22 -vuotiaan miehen kotiosoitteeseen ja samalla miehen nähtiin juoksevan piharakennukseen karkuun. Auto oli ajettu pihan läpi rakennusten taakse pusikkoon piiloon. Kun miestä yritettiin saada käskyttämällä ulos piharakennuksesta, tämä uhkasi ampua poliiseja. Mies saatiin kuitenkin puhuttamalla rauhoittumaan ja hän tuli itse ulos. Kiinnioton jälkeen mies puhalsi 2,04 promillea. Miehellä ei ollut aseita. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

52 -vuotias nainen ajoi poliisin puhallusratsiaan Nurmeksessa sunnuntaina klo 11. Porokylänkadulla pysäytetty henkilöauton kuljettaja puhalsi myöhemmin tarkkuusalkometriin 0,52 mg/l. Naista epäillään rattijuopumuksesta. Auton kyydissä oli mies ja 2 alaikäistä lasta. Auton omistavaa miestä epäillään kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle. 080712
 
 
Nahkatukkainen rotisko mätki pientä lättyyn ja
takoi päätä asfalttiin nakkijonossa, sinapit ryntäille

KUOPIO Sunnuntaina aamuyöstä Asemakadun grillillä kahden miehen välille oli jostakin syystä tullut jonkinlaista sanaharkkaa ja riitaa. Miehet olivat käyneet käsiksi toisiinsa ja tuntemattomaksi jäänyt mies oli lyönyt 23-vuotiasta kuopiolaista nyrkillä kasvoihin sekä potkaissut ainakin kaksi kertaa pään alueelle. Tämän jälkeen mies oli kaatanut uhrinsa kadulle ja hakannut kaksin käsin päätä katuun. Tekijän tuntomerkit: Noin 20-30 vuotias, pituus noin 180-185 cm, roteva/tukevahko, kalju, yllä musta t-paita ja tummat/mustat housut. Miehen seurassa oli ollut kaksi naista ja seurue ennätti poistua ennen poliisin paikalle saapumista. Poliisi kaipaa lisätietoa asiaan. 

Lauantaina aamupäivällä 69-vuotias paikallinen mies puhalsi 0,9 promillea poliisin puhallusratsiassa Siilinjärvellä.

Epäkaupallinen vartija Rauhalahdessa esti
kännikuskin pääsyn leirintään, mutta
järjesti sisämajoituksen kilpailijan bunkkerissa
 
KUOPIO Aamuyöllä sunnuntaina Rauhalahden leirintäalueen vartija pysäytti leirintäalueen portille henkilöauton, jonka kuljettajan ajokuntoa hän epäili. 20-vuotias kuopiolainen nainen puhalsi paikalle kutsutun poliisipartion alcometriin 1,42 promillea. Naista epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja vieressä isutunutta auton haltijaa kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle.  
 
Lauantaina alkuillasta Jännevirralla, 9-tiellä, 38-vuotias kuopiolainen mies kaahasi moottoripyörällään Liikkuvan poliisin tutkaan 153 km/h ja vain muutamia minuutteja myöhemmin samassa paikassa, samanikäisen siilinjärveläismiehen moottoripyörän nopeudeksi mitattiin 155 km/h. Tieosuudella on 100 km/h nopeusrajoitus. Kumpikin mies määrättiin ajokieltoon ja tapauksia tutkitaan törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina.
 
Suuri h-auto pelasti kuljettajan
Lieksasta noin 20 km Nurmeksen suuntaa matkalla ollut henkilöauto törmäsi yllättäin oikealta tielle juosseeseen naarashirveen. Hirvi osui keskelle autoa, jolloin konepelti, tuulilasi ja katto vaurioituivat. Naarashirvi menehtyi törmäyksessä välittömästi. Hirvi oli noin kaksivuotias ja mahdollisesti sillä on myös vasa. Vasaa ei kuitenkaan havaittu tapahtumapaikalla. Suurehkon henkilöauton kuljettaja sai kolarissa ainoastaan pintahaavoja. 120712

Hirveltä katkesivat takajalat,
toiselta meni henki heti
 
KUOPIO  Sunnuntaina aamuyöllä oli kaksi hirvikolaria. Ensimmäinen hieman klo 1:n  jälkeen 9-tiellä, Pelonniemen tienhaaran ja Vehkalammin koulun puolen välin paikkeilla. Henkilövahinkoja ei tullut, mutta autoon tuli peltivaurioita. Hirveltä katkesivat molemmat takajalat. Paikallinen hirviseurue sai ammutuksi loukkaantuneen hirven metsästä.

Toinen hirvikolari sattui vajaan tunnin kuluttua Vehmersalmella Jänissalontien ja Pukinlahdentien risteyksessä. Kuljettajalle tuli päähän viiltohaava ja auton keula rikkoontui. Hirvi kuoli törmäyksessä. 


Kovia otteita Imatralla - poliisi keskeytti
painimatsin ja vei toisen raudoissa hoitotädille 

IMATRA  Lauantai-iltana ennen puolta kymmentä Big Band -teltan läheisyydessä mies puukotti järjestyksenvalvojaa käsivarteen ja pakeni paikalta. Tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä. Noin tuntia myöhemmin Rajapatsaalla sijaitsevassa yksityisasunnossa mies riehui veitsen kanssa. Poliisi otti riehujan kiinni ja häntä epäillään haitanteosta virkamiehelle sekä laittomasta uhkauksesta.  Puolenyön aikoihin Koskipuistossa painittiin. Poliisipartio kuljetti tapahtumapaikalta miehen käsiraudoitettuna sairaalaan. Samoihin aikoihin nainen ilmoitti Imatrankoskelta yksityisasunnosta, että poikaystävä hajottaa paikkoja suutuspäissään. Poliisi opasti poikaystävän ulos rauhoittumaan ja ilmoittaja lähti äitinsä luokse turvaan.  Parikymmentä minuuttia tästä hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan ”joku sai siipeensä liiveihin pukeutuneen seurueen riehuessa Koskenpartaalla”. Partion saapuessa paikalle seurue oli poistunut tapahtumapaikalta. Tekoa tutkitaan pahoinpitelynä. Sunnuntaina aamuyöllä puolen yhden ja kahden välillä tuli kaksi ilmoitusta tappeluista. Toisessa mieheen käytiin käsiksi Jukankadulla. (Tätä tekoa tutkitaan pahoinpitelynä.) Toinen tappelu nujakoitiin Tainionkoskentiellä. Vammat olivat vähäisiä, osapuolilla ei ollut vaatimuksia asiaan liittyen, joten riitapukarit jatkoivat matkaansa eri suuntiin. 080712

Lappeenrannassa ennen puolta yötä yksityisasunnossa mies löi puukolla toista miestä ylävartaloon. Teosta epäilty on pidätetty ja tekoa tutkitaan tapon yrityksenä. Ennen aamuviittä miestä viillettiin keskustassa veitsellä kasvoihin. Vammat jäivät onneksi melko vähäisiksi pintanaarmuiksi. Tätä tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä. 080712

 
Ei korttia, ei veroja, ei katsastusta, ei rekisteröintiä;
rahat säästyivät nestehukan siirtämiseen tuonnemmaksi
 
JOENSUU Heinävaara Sivulliselta hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen perusteella poliisipartio pysäytti sunnuntaina klo 10.29 56-vuotiaan miehen kuljettaman henkilöauton Heinävaarassa. Kuljettaja puhalsi seulonta-alkometriin 1.85 promillen lukeman. Kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Lisäksi ajoneuvossa oli ajoneuvovero maksamatta, eikä sitä oltu määräaikaiskatsastettu ajallaan. Myös rekisteritiedot oli jätetty ilmoittamatta kuljettajan ostettua auton pari viikkoa aiemmin.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä rattijuopumuksena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta, ajoneuvoverorikkomuksena sekä kahtena ajoneuvorikkomuksena katsastuksen laiminlyönnin ja omistajan vaihdoksen ilmoittamatta jättämisen vuoksi. 080712 
Kvartaalitalous pakottaa pimeisiin töihin
Hörhö yritti myydä huumeita ravintolassa
 
VARKAUS  Sunnuntain vastaisena yönä 8.7.2012 Varkaudesta Päiviönsaaresta ravintolasta tuli ilmoitus järjestyksenvalvojalta, että asiakkaiden mukaan ravintolassa myös asiakkaana oleva mieshenkilö yrittää kaupata huumausainetta. Poliisi kuljetti kyseisen miehen Varkauden poliisiasemalle asian selvittämistä varten, jolloin turvallisuustarkastuksen yhteydessä miehen hallusta löydettiin 6 grammaa hasista.  Vuonna 1986 syntyneellä Keski-Suomessa asuvalla miehellä ei ole entisyyttä poliisin kanssa ja kuulusteluissa mies on myöntänyt huumausaineen käyttörikoksen ja huumausainerikoksen.
 
 
Muisti pätkii juuri tärkeimmältä kohdalta
Minä ehkä huitaisin veitsellä päähän, ehkä en
 
 
VARKAUS  Varkaudessa Könönpellossa sattui perjantai-iltana 6.7.2012 yksityisasunnossa tapaus, jota tutkitaan mm. törkeänä pahoinpitelynä ja laittomana uhkauksena. Asunnossa oli ollut omistajan lisäksi kaksi vierasta, joista toinen oli jostain syystä hermostunut asunnon omistajaan ja alkanut pahoinpidellä tätä mm. kuristamalla. Kolmas henkilö oli mennyt väliin, jolloin pahoinpitelijä oli napannut ruokaveitsen ja sohaissut sillä asunnon omistajaa päähän sillä seurauksella että päälaelle oli syntynyt vertavuotava, noin 8 cm mittainen haava. Toinen vieraista onnistui poistamaan pahoinpitelijän asunnosta, minkä jälkeen poliisi sai asiasta ilmoituksen hätäkeskuksen kautta. Poliisi tavoitti rikoksesta epäillyn, Varkautelaisen 1976 syntyneen miehen, hetken päästä tapahtumapaikan läheisyydestä. Kuulusteluissa mies ei ole pystynyt kertomaan illan tapahtumista, koska kertomansa mukaan ei muista niistä näiltä osin mitään.

 

  Ikämies katosi Nurmeksessa
Onko Puhoksessa tehty havainto oikea?
Laitapuolen kulkija väittää olleensa
kadonneen seurassa Nilsiässä 
 
NILSIÄ    Laitapuolen kulkija väittää viettäneensä päivää samana maanantaina Kärkkäisen kanssa Nilsiässä.
Kärkkäisellä oli kadotessaan rahaa käytössään vain 20 euroa, mutta hänen lapsensa pitävät isäänsä
kekseliäänä miehenä halutessaan vaihtaa maisemaa. Lapset ovat etsineen isäänsä Nilsiän lisäksi Rautavaaralta,
Joensuusta ja Etelä-Karjalasta. He pitävät mahdollisena isän pyrkiytymistä Helsinkiin. 060712
 
KITEE Nurmeksesta Vastimontiellä sijaitsevasta hoitokodista la 30.6.2012 poistunut Seppo Kärkkäinen on melkoisella varmuudella havaittu ma 2.7.2012 klo 21.00  Puhossalossa, Puhossalontien ja Savonlinnantien risteyksessä, kantatiellä 71. On mahdollista että Kärkkäinen on pyrkimässä Etelä-Suomeen.

Kärkkäisen tuntomerkit: ikä 71-vuotias, 173 cm pitkä, hoikka, silmälasit, vaalea siilitukka, tumma takki, mustat tai siniset farkut. Mukana mahdollisesti muovikassi, jossa sateenvarjo. Kärkkäinen on hyväkuntoinen mutta sairastaa muistisairautta.

Kärkkäiseen liittyvät havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112 tai Pohjois-Karjalan poliisipäivystykseen numeroon 071 8756500. 050712

NURMES  Poliisi etsii Nurmeksessa kadonnutta 71-vuotiasta Seppo Kärkkäistä. Kärkkäinen poistui lauantaiaamuna noin klo 06 Vastimontiellä sijaitsevasta hoitokodista. Poliisille miehen katoamisesta ilmoitettiin lauantaina noin klo 14. Hoitokodin henkilökunta ja poliisi etsivät Kärkkäistä päivän ja illan aikana tuloksetta.

Seppo Kärkkäinen on  noin 180 cm pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on vaalea siilitukka ja silmälasit sekä yllään tumma kiiltäväpintainen takki ja mustat tai siniset farkut. Kärkkäinen on ikäisekseen hyväkuntoinen ja pystyy liikkumaan jalkaisin pitkiäkin matkoja.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kadonneeseen liittyvät havainnot hätäkeskukseen. 020712

Hörhöt apteekkiin murtautuneet
heti kiinni Vehmersalmella
 
KUOPIO Vehmersalmen apteekkiin murtauduttiin lauantaina vastaisena yönä, 30.6.2012, josta anastettiin huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä. Poliisi sai selvitettyä tekijät; kaksi kuopiolaista mieshenkilöä, vuonna - 80 syntyneet, ns. ” poliisien vanhat tutut ”. Kuulusteluissa tekijät ovat myöntäneet teon ja anastettu omaisuus on saatu takaisin. Asiaa tutkitaan varkautena sekä huumausainerikoksena. 020612
Yön sankarit paremman
tekemisen puutteessa

ILOMANTSI  Ilomantsissa on Kalevalantien varressa rikottu kahden kauppaliikkeen pääoven laseja hakkaamalla kivellä tai betonilaatalla. Liikkeiden sisälle ei ollut tekijä tai tekijät päässeet.

Teko tapahtunut alkutietojen mukaan maanantaina 2.7. aamuyöstä kello 02.00 - 04.00 välillä. Poliisi pyytää vihjeitä tai havaintoja tekoihin liittyen.

Tiedot voi ilmoittaa päiväsaikaan suoraan tutkijalle numeroon 071 875 6462, tai poliisipäivystykseen 071 875 6500, tai muuna aikana hätäkeskukseen.

Vahingonteko ja kaksi huumerikosta Nurmeksessa

Poliisi sai ilmoituksen töhrijöistä aikaisin aamuyöstä lauantaina 30.6.2012. Poliisi otti tapahtumapaikan läheisyydestä kiinni yhden epäillyn tekijän ja myöhemmin otettiin kiinni kaksi muuta epäiltyä. Epäillyt ovat paikkakuntalaisia 27-20 -vuotiaita miehiä. Miesten epäillään töhrineen spray-maalilla ja tusseilla Siwa ja Sale kauppaliikkeiden seiniä ja ikkunoita sekä jätteenkeräysastioita.

Poliisin tekemissä kotietsinnöissä epäiltyjen asuntoihin yhdestä asunnosta löytyi kannabiskasveja ja toisesta asunnosta pieni määrä huumausainetta. Yhtä miestä epäillään vahingonteon lisäksi huumausainerikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Toista miestä epäillään vahingonteon lisäksi huumausaineen käyttörikoksesta ja kolmatta miestä vahingonteosta.

Vesiliikennejuopumus
Nurmesjärvellä Nurmeksessa

29-vuotias paikkakuntalainen mies oli veneilemässä pienellä moottoriveneellä lauantai-iltana 30.6.2012 Nurmesjärvellä, kun veneellä liikkunut poliisipartio puhallutti miehen. Mies puhalsi alkometriin 2,14 promillen lukemat ja myöhemmin tarkkuusalkometriin 0,66 mg/l. Miestä epäillään vesiliikennejuopumuksen lisäksi myös vesiliikennerikkomuksesta koska veneessä ei ollut pelastusliivejä.

Törkeä rattijuopumus Juuassa

Poliisi sai ilmoituksen mahdollisesta rattijuoposta launatai-iltana 30.6.2012.  Poliisi tavoitti paikkakuntalaisen 56-vuotiaan miehen naapurista ja hän puhalsi alkometriin 2,45 promillen lukemat. Mies käytettiin kaksi kertaa verikokeessa, koska hän kertoi juoneensa alkoholia ajon jälkeen. Mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Lopullinen promillemäärä selviää verikokeiden tuloksista.

Outokummussa rattijuoppo,
Joensuussa ljäätelövaras

Outokumpulaista 22-vuotiasta miestä puhallutettiin 2,31 promillen verran  Outokummussa Kummunkadulla lauantai-iltana. Joensuussa oli murtauduttu puolenyön aikaan Mehtimäen pesäpallokentällä sijaitsevaan myyntikojuun ja kojun pakastimesta oli anastettu ainakin jäätelötuutteja.


 
Työttömien määrä edelleen
400 000 tasolla
 
Työttömiä oli toukokuun lopussa  ainakin 385 000. Virallisen valehtelun mukaan määrä oli
vain 260 000, joka on virallisen valehtelukeskuksen "työmarkkinatutkimuksen" arvontaan
perustuva. Tilastokeskus jättää luvusta pois mm. 11 kuukauden aikana työnhakukorttinsa
päivittäneet ja ottaa mukaan vain toukokuussa päivittäneet. Lisäksi luvusta jätetään pois
mm. aikuisten leikkikoululaiset, valkoisen orjakaupan yhdeksän euron raatajat, "koulutuksessa"
olevat jne. Työttömyysprosentti on noin 14.
 
Kadonnut vanhus löydettiin
metsästä Kesälahdella
 
KESÄLAHTI  Poliisi sai perjantaina 29.6.2012 klo 14.30 tiedon Kesälahden terveyskeskuksesta kadonneesta 86-vuotiaasta miehestä. Poliisi pyysi etsintään virka-apua rajavartiostolta sekä vapaaehtoiselta pelastuspalvelulta. Rajavartioston koirapartio löysi kadonneen miehen maastosta klo 18.50 noin 500 m:n päästä terveyskeskuksesta. Mies oli löydettäessä väsynyt, mutta muuten kunnossa.   
 
 
 KUVA MARKKU ROUHIAINEN
Osuuskauppa vastaan yksityiset. Mittelö alkaa Joensuun Voimatiellä. Vasemmassa reunassa Expert ASA
seinänaapurinaan Erätukku. Keskellä SPR:n kierrätyskeskus Kontti ja toimintansa lopettanut Veikon Kone.
Gigantti on juuri valmistumassa taustalla. Tarjonta laajenee samassa jonossa, kun Biltema aloittaa Joensuussa.
 
Veikon Kone väsyi toisena
Markantalon jälkeen
 
VEIKKO PAKARISEN 50 VUOTTA SITTEN ALOITTAMA LIIKETOIMINTA SULI SONERAN SYLIIN
 
Kodinkoneketju Veikon Kone lopettaa toimintansa. Yhtiölle ei löytynyt uutta omistajaa. Noin 100 menettää työpaikkansa.
Veikon Kone Oy ja sen omistaja etsi yli vuoden uutta omistajaa yhtiölle. Kesäkuun 15. päivänä voimaan tulleella kaupalla Expert ASA Oy osti viisi Veikon Koneen myymälää, jotka sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Raisiossa ja Lohjalla. Veikon Koneeseen jäi kaupan jälkeen vielä 11 myymälää eri paikkakunnille. Jäljelle jääneet myymälät sekä verkkokauppa lopetetaan. Lopetuksen henkilöstövaikutus on noin 100 työntekijää, kerrotaan Veikon Koneen tiedotteessa.

Veikon Kone Oy on TeliaSonera Finlandin 100 % omistama tytäryhtiö. Sen toiminta Joensuun Voimatiellä loppuu heti.
Alan kilpailu jatkuu nykyisellään, sillä Gigantti muuttaa lähiaikoina Teollisuuskadulta Voimatielle entiseen Markantalon
nyt laajennettuihin tiloihin. 290612
 
 
Henkilöauto kolmion takaa
bussin eteen Kontiolahdessa

KONTIOLAHTI Kontiolahdessa Onttolantien ja Puntarikoskentien risteyksessä sattui henkilöauton ja bussin välinen kolari perjantaina kello 10.05. Joensuulainen 55-vuotias mies oli kuljettanut tyhjillään ollutta bussia Onttolantietä, kun Puntarikoskentieltä  kärkikolmion takaa oli bussin eteen tullut kokemäkeläinen 59-vuotias nainen henkilöautolla ja törmännyt bussin oikeaan etukulmaan. Henkilöauton kuljettaja ja matkustajana ollut mies  loukkaantuivat siinä määrin, että heidät kuljetettiin lääkärin tarkastettavaksi. Alkoholilla ei ollut osuutta onnettomuuteen. 290612

Joensuulaisen 60-vuotiaan miehen puhallus 2,85 promillea hänen ajaessaan  Joensuun Enossa Riutantiellä perjantaina iltapäivällä.

Kontiolahden Kontioniemessä varuskunnan vieressä sijaitseviin verkkokoppeihin murtauduttiin ja anastettiin ainakin kalastustarvikkeita  keskiviikkoillan ja perjantain välisenä aikana. Poliisi pyytääkin koppien haltioita tarkistamaan onko heidän verkkokoppeihin murtauduttu ja onko kopeista anastettu omaisuutta. Asiasta voi ilmoittaa poliisipäivystykseen puh. 071 875 6500.

 
Taajamajunat remonttiin
tulipalojen takia

VR korvaa vialliset taajamajunareiteillä kulkevat kiskobussit toistaiseksi sinisillä pikajunilla. Osa junavuoroista ajetaan busseilla ja tilatakseilla.

Kiskobussit otetaan varotoimena pois liikenteestä, koska kahdessa kiskobussissa on havaittu viikon sisällä tekninen vika, joka on aiheuttanut tulipalon junan moottoritilassa. Kaikkien kiskobussien moottoritilat tarkastetaan ja mahdolliset viat korjataan. Kiskobussit ovat pois liikenteestä toistaiseksi. Juhannusviikolla palo syttyi Savonlinnan-Parikkalan välillä ja juhannuksen
jälkeen Iisalmen-Ylivieskan rataosuudella.

VR:llä on kaikkiaan 16 kiskobussia. Ne kulkevat väleillä Joensuu-Nurmes, Iisalmi-Ylivieska, Parikkala-Savonlinna, Tampere-Haapamäki, Seinäjoki-Jyväskylä ja Karjaa-Hanko.

 
Ukkopaha rattijuoppo piti kantaa
poliisiautoon kesken viinanhakureissun
 
JOENSUU  Humalassa ollut 71-vuotias mies autoili Pilkon viinakauppaan ja vastusti kiinniottoa matkan katkettua kesken viinanhakureissun. Sitä ennen ukkopaha oli jo vaarantanut liikennettäkin, mutta peltikosketuksilta vältyttiin. Tapahtumasarja ajoittuu keskiviikon iltapäivän vilkkaimpiin minuutteihin
klo 16 maissa.

Mies ajoi kolmion takaa eikä noudattanut väistämisvelvollisuutta, jolloin kaksi autoa joutui jarruttamaan.
Poliisi löysi miehen ja hän puhalsi 2.03 promillea. Poliisit joutuivat raastamaan vanhuksen autosta
ja kantamaan poliisiautoon. 280612
 
 
Susi lopetettiin sen ehdittyä
vain muutaman metrin päähän
laitumella olleesta karjasta
 
 
JOENSUU Hoilola  Tuupovaaran Hoilolassa pihapiirissä liikkunut susi on lopetettu poliisin määräyksellä 27.6.2012 puolenyön aikaan. Lopetusmääräyksen panivat täytäntöön poliisin pyynnöstä SRVA:n metsästäjät. Ampumahetkellä susi oli ollut noin 5-10 m päässä laitumella olevasta karjasta.

Lopetusmääräys annettiin 26.6.2012 sen jälkeen, kun suden karkotustoimet eivät johtaneet toivottuun tulokseen. Karkotuksista huolimatta susi oli palannut takaisin pihapiiriin ja liikkunut viikon ajan Tuupovaaran Hoilolassa maatalojen pihapiirissä ja tunkeutunut mm. karja-aitaukseen. Sudesta oli useita näköhavaintoja päivittäin. Saadun selvityksen mukaan susi ei ollut pelännyt ihmisiä.

Lopetettu susi oli  nuorehko hyväkuntoinen yksilö. Päällisin puolin sudessa ei ollut havaittavissa sairauteen viittaavia merkkejä. Lopetettu susi toimitetaan poliisin toimesta riista- ja kalataloudentutkimuskeskukselle jatkotutkimuksiin. 280512

     Viikkoa aiemmin lopetettiin karhu lammasaitauksessa  Kontiolahden
     Mönnissä. Tämänkin pedon häätämistä yritettiin päiväkausia, mutta
     eläin palasi aina takaisin. Milloin uskotaan että pedot eivät noudata
     poliisinkaan käskyjä? Montako lammasta / lehmää / koiraa / koululaista 
     pedoille on ensin syötettävä? Kerimäellä pihapiiriin majoittuneesta
     karhusta poliisille ilmoitettaessa kehotettiin soittamaan 112:een!

_______________________________________________________________
 
 
H-auton kuljettaja
puolen sekunnin päässä kuolemasta
 
KOLMION TAKAA TURVEREKAN ETEEN TOHMAJÄRVELLÄ
 
 
TOHMAJÄRVI  Tehdastieltä kolmion takaa Tohmajärvelle kääntynyt henkilöauto ajoi Sinistätietä Onkamon suuntaan ajavan turve-rekan eteen. Rekka törmäsi henkilöauton kuljettajan puoleiseen kylkeen, takaoven kohdalle. Molemmissa ajoneuvoissa yksi henkilö. Ei henkilövahinkoja. Henkilöauto romuttui. Törmäys sattui tiistaina aamupäivällä.

Alueella 60 km/h nopeusrajoitus. 260612

 
 
Vankikarkurit lakanoiden varassa hetkelliseen vapauteen
Öisen puukotuksen uhri tehohoidossa
 
KONTIOLAHTI  Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen hälytyspartio otti 25.6.2012 aamuyöstä kiinni
Kontiolahdella kaksi miestä, joiden kanssa poliisi joutui tekemisiin rikosepäilyn
vuoksi.
 
Poliisille ilmoitettiin väkivallanteosta Kontiolahdella yksityisasunnossa. Asunnon haltija
oli saanut vamman ylävartaloon teräaseesta. Loukkaantunut toimitettiin kiireesti Pohjois-
Karjalan keskussairaalaan, missä hänen vammansa todettiin tehohoitoa vaativiksi.
Poliisi otti tapahtumapaikan läheltä kiinni kaksi tekoon epäiltyä miestä. Kiinnioton jälkeen
ilmeni, että molemmat, 25 - ja 23 -vuotiaat miehet, olivat karanneet Juuan avovankilasta joko
vähän ennen puolta yötä tai pian sen jälkeen. Vankilasta oli karattu perinteisellä lakanatyylillä.
Poliisi tutkii väkivallantekoa tapon yrityksenä. 260612

 

   
 
Tunnetko tämän ryöstäjän?
 
LAPPEENRANTA Maanantaina 25.6.  ennen iltakymmentä mies vei teräaseella uhaten Lavolan Siwasta käteistä rahaa. Myymälän henkilökunnalle ei tullut tilanteessa fyysisiä vammoja. Poliisi tutkii tekoa törkeänä ryöstönä.
Tekijän tuntomerkit: yli 170 cm, vaaleat farkut, tumma huppari, noin 20-25-v, hoikka ja alahuulen alapuolella leuassa lävistys.
Tekijän henkilöllisyyteen liittyviä tietoja tai tapahtumaan liittyviä havaintoja pyydetään soittamaan numeroon 071 873 7000.
KUVA POLIISI / VALVONTAKAMERA

Mateluun kyllästynyt 66-vuotias
kajaanilaismies kuoli viiden päivän viiveellä
 
POLIISI PYYTÄÄ JONOSSA AJANEILTA NÄKIJÖILTÄ TIETOJA
 
JUVA  Etelä-Savon poliisi pyytää havaintoja sunnuntaina 17.6.2012 klo 12.45 aikaan Juvalla VT 5:llä Pakinmaalla tapahtuneen liikenneonnettomuuden selvittämiseksi.

 

Tapahtuma-aikaan Juvan suunnasta kohti Joroista edellä kulkeneen hitaan ajoneuvon perään on muodostunut ainakin neljän henkilöauton jono, josta kaksi ensimmäistä on lähtenyt Juvan puoleisen Pakinmaan risteyksen jälkeen avautuvalla ja ennen Joroisten kunnan rajaa päättyvällä pitkällä suoralla ohitukseen. Ohittavista henkilöautoista viininpunainen vuosimallin -93 Mazda 626 on ohitustilanteessa ajautunut vasemmalta kaistalta pientareelle, jonka jälkeen henkilöauton kuljettaja on menettänyt kuljettamansa ajoneuvon hallinnan siten, että suistui oikean kaistan yli oikealle pientareelle. Henkilöauton kuljettaja 66-vuotias kajaanilainen mies ja matkustajana ollut 60-vuotias kajaanilainen nainen kuljetettiin tapahtuneen jälkeen sairaalaan, jossa miehen tila heikkeni äkisti ja mies menehtyi sairaalassa viisi päivää myöhemmin. Matkustaja loukkaantui lievästi ja hän toipuu vammoistaan.

 

Tapahtumien kulun tarkemmaksi selvittämiseksi poliisi pyytää kaikkia tapahtumasta tietoisia ja havaintoja tehneitä ottamaan yhteyttä Juvan poliisiin joko numeroon 071 875 5321 tai 071 875 5326. Tiedot ja havainnot voi lähettää yhteystiedoin myös sähköpostiosoitteella palaute.etela-savo@poliisi.fi

 

Erityisesti poliisi pyytää niitä henkilöauton kuljettajia ja matkustajia ilmoittautumaan, jotka ovat olleet edellä kulkeneen hitaamman ajoneuvon perässä ennen edellä kerrottua ohitustilannetta. Lisäksi hitaan ajoneuvon, joka on mahdollisesti ollut jokin maataloustöissä käytettävä ajoneuvo, kuljettajaa pyydetään ilmoittautumaan lisätietojen saamiseksi.


 
 
Taparikollinen kiinni taas murtokohteessa

 

KUOPIO  Tiistaina 26.6.  aamuyöllä 61-vuotias ulkopaikkakuntalainen mies murtautui Kuopion keskustassa Vuorikadulla liikekiinteistöön. Poliisi kiinniotti miehen liikkeen sisältä. Kiinniotettu mies on aiemmin tämän vuoden aikana syyllistynyt usean kerran Kuopion keskustassa tapahtuneisiin liikemurtoihin.

Tiistaiyönä klo 01 poliisi kiinniotti Petosella kerrostalon pihalta 48-vuotiaan kuopiolaismiehen, jonka epäillään pahoinpidelleen avopuolisoaan yön aikana usean kerran pariskunnan yhteisessä asunnossa.

Poliisi pysäytti maanantaina klo 12.30 Nilsiässä tiellä nro 75 vahvasti päihtyneen autoilijan, jolle tehty tarkkuusalkometrikokeen tulos  oli 0,96 mg/l. Kuljettajana toiminut Puumalalaisen 61 -vuotiaan mieshenkilön epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja liikenneturvallisuuden vaaratamiseen.

 
Yksivuotias hukkui Vehmersalmella
Poliisi ei tiedottanut, tieto levisi huhuna
 
KUOPIO Vehmersalmi Alle 2-vuotias lapsi hukkui Kuopion Vehmersalmella juhannuksen
aatonaattona, torstaina. Pelastusyksiköt olivat tapauksen tiimoilta Kuopion Vehmersalmella t
orstai-iltana puoli kahdeksan maissa. Tapauksen uutisoi Ilta=Sanomat maanantaina
verkkosivuillaan. 250612
Poliisi ei ollut vielä viikkoa myöhemminkään päässyt kuulemaan hukkuneen lapsen vanhempia. Se tiedetään, että paikalla oli tapahtuma-aikana useita aikuisia, mutta esimerkiksi alkoholin osuutta
lapsen valvontaan ei ole selvitetty.

 

 
Romanitappelussa ammuskeltiin
ravintolan edessä Kuopiossa
 
 
KUOPIO  Pohjois-Savon hätäkeskukseen tuli lauantaina 23.6.2012 aamuyöstä klo 3.27 ilmoitus tappelusta Kuopiossa ravintola Ampiaisen viereisellä aukiolla ja ilmoituksen mukaan tappelussa oli osallisena useita romaneja. Muutamaa minuuttia myöhemmin hätäkeskukseen tuli toinen ilmoitus, jonka mukaan edellä mainitulta paikalta oli kuulunut kolme laukausta.
 

Paikalle lähti useita poliisipartioita. Poliisi pysäytti silminnäkijöiden antamiin tuntomerkkeihin sopivat ajoneuvot ja kolmesta pysäytetystä autosta otettiin kiinni yhteensä 12 henkilöä asian selvittämiseksi. Kiinniotetut henkilöt olivat pääosin kotoisin Keski- ja Etelä-Suomesta.

Henkilöiden hallusta ja ajoneuvoista löydettiin kaksi luvatonta käsiasetta. Paikkatutkinnan aikana tapahtumapaikalta löydettiin kaksi kappaletta hylsyjä, jotka sopivat kaliiperiltaan käsiaseeseen. Poliisilla ei ole tässä vaiheessa tiedossa, minne laukaukset ovat osuneet, sillä henkilövahinkoja eikä tiettävästi omaisuusvahinkoja syntynyt. Kiinniottohetkellä yhdessä ajoneuvossa oli vaurioita ja yhdellä kiinniotetuista oli lieviä vammoja, mutta nämä olivat syntyneet jo aiemmin, eivätkä ampumisen seurauksena.  Asiaa tutkitaan ampuma-ase rikoksena niiden henkilöiden osalta, kenen hallussa luvattomat aseet olivat. Kaikki kiinniotetut on vapautettu.

 
Auto katolleen Leppävirran Sorsakoskella,
kolme nuorta loukkaantui lievästi

LEPPÄVIRTA Perjantaina Sorsakosken kylän keskusta tuli aamuyöllä 04 jälkeen ilmoitus auton ojaan ajosta. Paikalta tavattiin kaksi nuorta, joista molemmat lähtivät tarkastuttamaan vamojaan sairaalaan. Vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin vaikka auto meni lunastuskuntoon. Poliisi epäilee, että auton kuljettajalla oli tilanteeseen liian kova nopeus taajamassa, jossa menetti tehtaan kohdalla vasemmalle kaartuvassa mutkassa auton hallinnan ajautuen ojaan, josta auto kaatui katolleen. Autossa oli ollut myös kolmas matkustaja, joka loukkaantui myös lievästi tapauksessa, mutta oli ennen poliisin paikalle tuloa lähtenyt pois paikalta. Poliisi epäilee myös alkoholilla olleen osuutta tapaukseen ja tutkii tapausta rattijuopumuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Törkeä rattijuopumus Leppävirralla

LEPPÄVIRTA Aatonaaton iltana tavoitettiin Leppävirralla Oravikosken kohdalla autoilemassa leppävirtalainen mieshenkilö, joka oli aloittanut juhannuksen juhlinnan jo hyvissä ajoin. Auton kuljettaja puhalsi poliisin alkometriin 2.8 promillen lukemat ja henkilön ajo oli ollut sen verran merkillepantavaa, että autosta oli tullut poliisille jo useita ilmoituksia. Miehellä ei ollut voimassaolevaa ajo-oikeutta ja autokin oli epäkuntoinen ja katsastamaton. Kuljettajaa epäillään mm. törkeästä rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Törkeä rattijuopumus Varkaudessa

Ensimmäisen juhannuspäivän aamuna klo 03 jälkeen poliisipartio tapasi Puurtilasta varkautelaisen naishenkilön ajelemassa alkoholin vaikutuksen alaisena. Tarkempi puhalluskoe tarkkuusalkometrillä antoi tuloksen 0,69 mg/l, joka ylittää törkeän rattijuopumuksen rajan. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon, häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Törkeä rattijuopumus Varkaudessa

Ensimmäisen juhannuspäivän aamuna klo 09 jälkeen poliisipartio tapasi vt 23:lta Joutenlahden kohdalla varkautelaisen mieshenkilön ajelemassa alkoholin vaikutuksen alaisena. Tarkempi puhalluskoe tarkkuusalkometrillä antoi tuloksen 0,53 mg/l, joka ylittää törkeän rattijuopumuksen rajan. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon, häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Näiden lisäksi Varkauden ja Leppävirran alueella pidetyissä ratsioissa ja vesillä pidetyssä valvonnassa tavattiin useita päihtyneitä kuljettajia, jotka puhalsivat kuitenkin alle rangaistavuuden rajan.

Venemurto Härmätaipaleentiellä

Varkaudessa Härmätaipaleentiellä murtauduttiin saunan rannassa olleeseen hytilliseen alukseen. Hytistä oli anastettu Makita-työkalulaukku, jossa oli sisällä erilaisia akkukäyttöisiä työkoneita. Teko oli tapahtunut 11-21.06.2012 välisenä aikana.Poliisi kaipaa havaintoa kyseiseen murtoon liittyen numeroon 0718755800.

Tapon yritys Imatralla
 
IMATRA Poliisi tutkii Imatran kaupungin Imatrankosken kaupunginosassa myöhään torstai-iltana 21.6.2012 tapahtunutta tapon yritystä. Teko oli tehty teräaseella kerrostalon pihamaalla. Rikoksen asianomistaja sai teosta vakavia vammoja, mutta on toipumassa. Poliisi on ottanut kiinni ja pidättänyt todennäköisin syin epäiltynä tapon yritykseen paikkakuntalaisen 41-vuotiaan miehen. Miestä esitetään huomenna vangittavaksi Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.  250612

 
Nuori nainen kuoli Juankoskella
kaaharin kyydissä 
 
JUANKOSKI   Vuonna 1988 syntynyt nainen sai surmansa 18-vuotiaan kaaharin kyydissä
aamuyöllä juhannuspäivänä Juankosken keskustan tuntumassa. Nelihenkinen seurue oli
lähtenyt paikallisesta ravintolasta. Nuori kuljettaja menetti autonsa hallinnan ylisuurella
tilannenopeudella jyrkässä mutkassa oikealle. Auto syöksyi päin valaisinpylvästä. Se iskeytyi
vasempaan takaoveen, jolla paikalla nainen matkusti. Muut kolme säilyivät vähin vammoin.
Poliisi otti kuljettajan juhannussäilöön.
 
MAKSETTAVAA LOPPIÄKSI
Varasti rekan kännissä, pysähtyi
kyljelleen vasta toiseen piikkimattoon
 
IISALMI  Iisalmessa valtatie 5:llä Peltosalmen kohdalla sattui sunnuntaina 24.6.2012 klo 10.00  täysperävaunurekan liikenneturma. Rekka kaatui  ja peitti toisen ajokaistan.

Tilanne sai alkunsa, kun hätäkeskukseen tuli ilmoitus Kajaanista Iisalmen suuntaan lähestyvästä rekasta, jonka ajo ilmoittajan mukaan epävarmaa. Poliisipartio havaitsi vastaan tulleen rekan Iisalmen Ryhälänmäessä ja kääntyi sen perään. Rekan kuljettaja ei välittänyt poliisin antamista pysäytysmerkeistä. Poliisin ajaessa Soinlahden ohiajokaistalla rekan rinnalle, kiilasi tämä poliisiautoa niin, että tämä joutui väistämään pientareen puolelle. Usean kilometrin takaa-ajon jälkeen rekan eteen asetettiin Vt 5:llä Marjahaan kohdalla piikkimatto. Rekan kuljettaja ei pysähtynyt tästäkään huolimatta vaan väisti piikkimaton ja jatkoa etelän suuntaan. Toinen piikkimatto asetettiin VT 5:lle Peltosalmen kohdalle, tästäkään kuljettaja ei välittänyt ajaen piikkimaton yli. Kuljettaja menetti kuitenkin välittömästi tämän jälkeen ajoneuvon hallinnan ja suistui osin tieltä.
Kuljettaja vuonna 90-syntynyt Kajaanilainen mies puhalsi poliisin alkometriin 1,15 o/oo lukemat. Tutkittaessa ilmeni että rekka oli varastettu Kajaanista. Onnettomuudessa ei sattunut henkilövahinkoja. Rekka vaurioitui pahoin.
Liikenne ohjattiin onnettomuuden raivaustöiden ajan etelänsuuntaan Ulmalantien kautta.
 
Poliisi tutkii asiaa mm törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena, moottorikulkuneuvon käyttövarkautena ja virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena.    

  
Moottoripyörä ja auto törmäsivät
Ikkunoita rikottiin, humalassa ajeltiin
Selvinkin päin kolaroitiin
 
RÄÄKKYLÄ Torstai-iltana 21.6.12 tapahtui moottoripyörän ja henkilöauton välinen liikenneonnettomuus Rääkkylässä Kiteentien ja Hammaslahdentien risteyksessä kello 21 aikaan. Vuonna 1981 syntynyt vantaalainen mies kuljetti moottoripyöräänsä Kiteen suunnasta kohti Rääkkylää, kun Rääkkylän suunnasta tullut paikkakuntalainen vuonna 1937 syntynyt naishenkilö ei havainnut moottoripyörää, vaan kääntyi tämän eteen Hammaslahdentien suuntaan. Moottoripyöräilijä törmäsi pyörällään auton keulaan, josta hän lensi asfalttiin. Hän loukkaantui ja hänet toimitettiin hoidettavaksi keskussairaalaan Joensuuhun. Alkoholilla ei ollut osuutta tapahtumassa.
 

Kontiolahdella anastettu päältä ajettava oranssi Husqvarna CTH 220-ruohonleikkuri sekä työnnettävä musta, keltapyöräinen Partner-ruohonleikkuri lukittuna olleen varaston ovi auki vääntämällä. Myös toiseen varastoon oli ryömitty sisään, mutta sieltä ei oltu anastettu omaisuutta. Ruohonleikkurit olivat kadonneet 21-25.6.2012 välisenä aikana. 260612

Poliisille tullut useita ilmoituksia ajalla 21.6.2012- 25.6.2012 tapahtuneista henkilöautojen vahingoittamisista Pohjois-Karjalan alueella. Autoista on rikottu sivupeilejä Kalastajankadulla, Tikkamäellä sekä Liperin keskustassa.

Uimaharjussa 22.-23.6.2012 on henkilöautoon murtauduttu kuljettajan puoleinen ikkuna rikkomalla ja sisältä anastettu mm. LG-puhelin ja työkalupakki, jossa Hiltin työkaluja. 260612

Tohmajärvellä oli rikottu Talluksentiellä sijaitseva vanhan grillikahvion ikkunoita torstain 21.6.12 välisenä aikana. Tapahtuneesta on laadittu rikosilmoitus ja poliisi on kiinnostunut havainnoista tapahtumaan liittyen.

Vuonna 1992 syntynyt kiteeläinen mies rikkoi rappukäytävän lasin Kiteellä Hakatiellä. Teko tapahtui varhain perjantaina kello 00.30 aikoihin. Mies otettiiin kiinni ja hän vietti yönsä poliisin suojissa. Alkoholilla oli osuutta tapahtumassa.

Vuonna 1958 syntyneen punkaharjulaisen mieshenkilön epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen Kesälahdella Kesälahdentiellä perjantaina aamulla hieman ennen kello kymmentä. Alkometri osoitti lukemaa 0,90 promillea. Mies määrättiin ajokieltoon ja hänen ajokorttinsa otettiin poliisin haltuun. 260612
 
 
 Vesiltä viinan virtauksessa

Yhden venepartion ja vesijetin toimesta valvottiin Pielisjoen ja Paasselän välisellä alueella. Valvonnassa tarkastettiin kahden päivän aikana yhteensä 97 moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa. Näistä 37 kuljettajaa puhalsi poliisin alkometriin enemmän kuin nollan, mutta vähemmän kuin 1,0 o/oo. Juhannusaattona alkuillasta Rääkkylän Hämeenselällä mies puhalsi poliisin alkometriin 2,21 o/oo lukemat kuljettaessaan pientä moottorikäyttöistä avovenettä. Kyydissä hänellä oli mies joka puhalsi alkometriin nollan.

Juhannuspäivänä Liperissä, Saariston kaupan edustalla, nainen puhalsi keskellä päivää 2,48 o/oo lukemat kuljettaessaan yksin omistamaansa keskisuurta moottorikäyttöistä avovenettä.

Juhannuspäivänä Joensuun keskustassa, Pielisjoella, puhalsi mies iltapäivällä 1,41 o/oo kuljettaessaan noin yhdeksän metristä moottorikäyttöistä matkavenettä. Veneessä oli myös veneen omistaja, joka oli kuljettanut venettä vähän aikaisemmin. Omistajana toiminut mies puhalsi 1,89 o/oo. Kyydissä oli heidän lisäkseen kolme muuta henkilöä, joista kenestäkään ei olisi ollut veneen kuljettajaksi.

Edellisestä tapauksesta vähän myöhemmin jäi Pielisjoella Hasaniemen edustalla kiinni mies, joka puhalsi 1,22 o/oo kuljettaessaan omistamaansa moottorikäyttöistä avovenettä. Kyydissä hänellä oli kaksi matkustajaa.

Ruorijuopumusten lisäksi poliisi joutui paperitöihin varustepuutteiden ja vesillä mitattujen ylinopeuksien johdosta. Maalle unohtuneista kelluntavälineistä kirjoitettiin 6 päiväsakkoa ja esim. sammuttimien määräaikaistarkastuksien laiminlyönneistä 35 euron rikesakkoja veneen kuljettajille eli kapteeneille.

Huomionarvoinen seikka on myös nämä omat alkometrit, joita saa halvalla huoltoasemilta ja marketeista. Vesillä ollut mies tuli veneellä venepoliisin luo tarkastamaan oman alkometrin luotettavuuden ja toimivuuden. Oma alkometri näytti nollaa, mutta poliisin alkometri 0,82 o/oo. Oli siis varsin lähellä, ettei ruorijuopumuksen rangaistavuuden raja ylittynyt.

Henkilöautot nokakkain Kiteellä
 
 
KITEE  Kiteellä Puhoksentiellä tapahtui kahden henkilöauton välinen liikenneonnettomuus perjantaina 22.6.12 ennen kello puolta neljää iltapäivällä. Vuonna 1946 syntynyt paikkakuntalainen mies kuljetti henkilöautoaan Puhoksen suuntaan, kun hän toistaiseksi tuntemattomasta syystä törmäsi vastaantulleen vuonna 1941 syntyneen paikkakuntalaisen miehen kuljettaman henkilöauton keulaan. Molemmat kuljettajat loukkaantuivat ja heidät kuljetettiin hoidettavaksi Joensuuhun keskussairaalaan. Myös ajoneuvot vaurioituivat pahoin onnettomuudessa. Alkoholilla ei ollut osuutta tapahtumassa.   
Aamulla 9:32 poliisi pysäytti Noljakassa 1.26 promillea puhaltaneen auton kuljettajan. Kesälahdelta tavattiin 9:58 autollaan ajanut 0.9 promillea puhaltanut auton kuljettaja Enon Uimaharjussa 2.4 promillea puhaltanut kuljettaja oli peruuttanut kaverinsa auton parkkipaikalla kiven päälle. Joensuun Hammaslahdessa poliisipartio pysäytti auton, jonka kuljettaja puhalsi 0,8 promillea.
Poliisipartio oli pitänyt ns. puhallusratsiaa perjantaiaamuna Noljakassa Marjalantiellä. Klo 09.26 oli pysäytetty joensuulaisen 63-vuotiaan miehen kuljettama h-auto. Mies oli puhaltanut alkometriin 1,26 promillen lukemat.
 
 
Rattijuoppo Uimaharjussa
 
JOENSUU Eno Uimaharju Uimaharjusta oli tullut hätäkeskukselle ilmoitus siellä päihtyneen miehen kuljettamasta autosta. Tehtävälle mennyt poliisipartio tapasi kyseisen henkilöauton kuljettajineen Kotilantieltä klo 10.02. Ilmeni, että autoa ajoi paikkakuntalainen 42-vuotias mies,joka puhalsi alkometriin 2,40 promillen lukemat. Miehellä ei ollut myöskään voimassaolevaa ajokorttia. Auton takapenkiltä oli tavattu auton omistanut ilomantsilaismies.

Joensuun Rantakylästä Ruoritieltä oli  yön (21-22.6) aikana viety iisalmelaismiehen omistama ja käytössä ollut tummanpunainen Mazda 626 -merkkinen vuoden 1990 mallia oleva henkilöauto, jonka rek.tunnus on UFG-

Puoli neljän aikoihin aamuyöstä oli poliisipartio havainnut kun kaksi nuorta miestä ottaa mittaa toisistaan Kauppakatu 23 kohdalla nujakoiden keskenään. Paikalta tavattiin puhisemasta kaksi 18-vuotiasta miestä. Näistä liperiläinen oli aiheuttanut ikäiselleen joensuulaiselle lieviä vammoja kasvojen alueelle, niin että niistä oli aiheutunut mm. verenvuotoa. Nujakan syy oli poliisille vielä jäänyt epäselväksi mutta selvinnee aikanaan kuulusteluissa. Liperiläismies on otettu poliisin suojiin Lehmoon rauhoittumaan. 

Kaahari Kiuruvedellä
 
IISALMI  Torstai-iltana poliisipartio mittasi maaninkalaiselle vuonna -94 syntyneelle miehelle ajonopeudeksi 141 km/h 80 km/h nopeusrajoitusalueella Iisalmentiellä Kiuruvedellä. Iisalmen poliisin partio oli matkalla Kiuruveden suunnasta Iisalmen suuntaan, kun vastaan ajoi kovaa ajonopeutta käyttänyt henkilöauto. Lisäksi selvisi, että kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Torstaina iltapäivällä poliisille ilmoitettiin Kiuruveden keskustassa henkilöautolla liikkuvasta epäillystä rattijuoposta. Poliisi tapasi epäillyn päihtyneen kuljettajan Kiuruveden keskustasta yksityisasunnosta. Kiuruvetinen vuonna -41 syntynyt nainen puhalsi poliisin alkometriin 1.69 promillea. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Rattijuopumus, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta   

Aika: 22.6.2012 klo 9.34

Paikka: Mikkeli, Valtatie 5, Visulahti

Vuonna 1952 syntynyt järvenpääläismies kuljetti alkoholin vaikutuksen alaisena pakettiautoa, tarkkuusalkometripuhallus oli 0,6 o/oo. Kuljettaja oli jo menettänyt ajo-oikeutensa tänä päivänä aamuyöstä ollessaan tekijänä törkeään rattijuopumukseen samalla paikalla ja samalla autolla.


_________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
Kysymys on tietenkin rahasta. On ajettava täysillä kuormilla tai sitäkin täydemmillä. Ja kovaa, sikäli kuin 80 km/h
on kovaa. Koska henkilövahinkoja syntyy harvoin, yhdistelmien annetaan kaatuilla, Tuohan se rahaa säkkikaupalla
autonosturi- ja hinausyrityksdille. Kaatumiset tapahtuvat useimmiten oikealle puolelle, johtuen tien kaltevuudesta
jas siitä, että ojan puolella on vähemmän tilaa ajovirheille. Todellinen ongelma kätketään keskusteluissa itsemur-
hiin, jotka tehdään ajamalla henkilöautolla rekan eteen. Siinä ei jää kitumaan muita kuin rekankuljettaja henkisesti.
 
Rekkojen yleistyvään kaatumiseen vaikuttavat useammatkin syyt. Päällimmäisiä ovat yhdistelmän korkealla olevat
painopisteet erityisesti puutavarakuljetuksissa. Tarvitaan vain renkaan räjähdys, heitto ajopinnassa tai kuljettajan
pienikin virheliike ja sen oikaisu. Ajokaistojen kapeus ei anna mitään anteeksi. On pysyttävä jopa satoja kilometrejä
yhteen putkeen kolmen metrin kaistalla. Edes piennarkaistaa ei ole turvana likikään kaikkialla. Katetuissa yhdistelmissä
painopiste on alempana joko lastin kevyemmän ominaispainon vuoksi ja joka tapauksessa siksi, että tavaratilat ovat
katettuja. Niitä ei voi lastata piripintaan.
 
Jarruttaminen jyrkissä alamäkirampeissa kaataa yhdistelmän herkästi. Niissä vain ei pidä jarruttaa. Jos jarrutat, veturi
alkaa jarruttaa käytännössä viiveittä, mutta perävaunu jatkaa vapaata rullaamistaan vielä sekunnin tai kaksi. Törmä-
tessään veturin perään veturi kaatuu. Niin kävi mm. otsikkokuvan tapauksessa Joensuussa Siilaisen hässäkässä.
Useimmat rekkafirmat eivät käytä tuota ramppia lainkaan vaan laskeutuvat kehätielle Kuurnankadun vierestä.
Tien päällyste on kuin kameli ja rekka on neula. Joku rekka joutuu aina ajamaan edellisen jälkiä, myös silloin kun
tie on romahtanut. Kovan sivutuulen ja liukkaan tien yhdistelmä on myös tuhoisa, joskus vastaantulijoillekin.
Yhdistelmän kylki vastaa lähes sadan neliömetrin purjetta. Kun auto tulee metsän keskeltä avoimelle osuudelle,
saattaa käydä niin että mennään minne tuuli kuljettaa.
 
Kuolemansynneistä pahin on se, että veturin lasttila on tyhjä ja perävaunun täysi. Tällä viritelmällä yhdistelmä saadaan
lähes takuuvarmasti koko pituudeltaan nurin yhdenkin ajovirheen myötä. Rekannostoissa kuluu aikaa yleensä kahdeksankin
tuntia. Liikenne on poikki, ja se joutuu koukkailemaan joskus pitkiäkin kiertoteitä. Uudenkarhea yhdistelmä maksaa
kolmattasataatuhatta euroa ja tuhoutunut lasti maltaita sekin. Vakuutusmaksut ovat rahtitaksoissa, joten maksaja olet sinä.
 
Itsemurhat yleistyvät nopeasti. Nopea tapa tappaa itsensä on ajaa pikkuautolla rekan eteen. Tähän tautiin on vaikeaa löytää läkkeitä. Keskikaide lienee parhaimmasta päästä mutta kun tierahatkin on lahjoitettava Kreikkaan. Siinä missä rattijuopolta otetaan ajokortti, itsetuhoisilta se pitäisi ottaa myös. Mielentilan määrittäminen tästä vinkkelistä onkin oma juttunsa.
Miksi aihetta pidetään pimennossa? Siksi, että vajailla kuormilla ei kannata kuulemma ajaa. Ja ennen kaikkea siksi että
turvallisuus lisääntyisi oleellisesti vain tien runkoverkon oleellisella jälleenrakentamisella. Mutta kun nekin rahat menevät
Kreikkaan ja Espanjaan, koska Jyrki Kataisen mukaan tällä tavalla turvataan työllisyys Suomessa. Yhtälö mättää.
 

______________________________________

 
Joensuussa kadonnut nainen löytyi
yksityisasunnosta hyvässä kunnossa,
kuopiolainen vanhus hamuili Venäjälle
 
JOENSUU Joensuussa tiistaina 19.6. kadonneeksi ilmoitettu nainen löytyi keskiviikkona hyvässä kunnossa
joensuulaisesta asunnosta.
 
Poliisille ilmoitettiin keskiviikon vastaisena yönä, että kuopiolainen -25 syntynyt mies oli kadonnut Siilinjärven Vuorelassa olevasta pienryhmäkodista. Tämä samoilija löydettiin keskiviikkona läheltä
itärajaa, Joensuun kaupungin alueelta hyvässä kunnossa. 112  200612

 
Puukko ja teroitettu keppi aseinaan
naisen asuntoon aamuyöllä
 
 
KUOPIO  Lauantai-aamuyöstä kuopiolainen -93 syntynyt mies ja jyväkyläläinen -90  syntynyt mies tunkeutuivat
väkivaltaa käyttäen kuopiolaisen -60 syntyneen naisen asuntoon Neulamäessä. Toinen miehistä pahoinpiteli naista
lyömällä häntä useita kertoja nyrkillä sekä lyömällä ja tökkimällä teroitetulla puukepillä, lisäksi mies oli viiltänyt
puukolla haavat naisen molempiin poskiin. Tällä välin toinen miehistä oli penkonut naisen asunnon ja etsinyt
mm. lääkkeitä, mutta tiettävästi mitään omaisuutta ei ole anastettu.

Poliisi otti miehet kiinni verekseltään naisen asunnosta, sillä saman kerrostalon asukas oli soittanut hätäkeskukseen
kertoen asunnosta kuuluneista naisen avunhuudoista. Molemmat miehet olivat juovuksissa ja he olivat tulleet
tapahtuma-asunnon edustalle henkilöautolla, jota jyväskyläläinen mies oli kuljettanut. Mies puhalsi poliisin
alkometriin 1,3 promillen lukeman ja häntä epäillään lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta.
Pahoinpidelty nainen toimitettiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan saamaan hoitoa vammoihinsa, jotka eivät olleet hengenvaarallisia. Pahoinpidelty nainen ei kertomansa mukaan tuntenut epäiltyjä tekijöitä entuudestaan. 
Poliisi jatkaa tapahtumien kulun ja teon motiivin selvittelyä. 
 
Poliisi esittää epäiltyjä vangittaviksi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään tiistaina
. 190612


Kaahari siirtyi jalkamieheksi

JOENSUU  Maanantai-iltana 18.6.2012 klo 21.20  Kajaanintiellä ajoi poliisipartiota vastaan henkilöauto, jonka nopeudeksi mitattiin 152 km/h. Tieosuudella on 100 km/h nopeusrajoitus.  20-vuotias mieskuljettaja määrättiin  väliaikaiseen ajokieltoon ja hänen korttinsa otettiin poliisin haltuun. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Karsikosta oli 17-18.6.2012 välisenä yönä anastettu mopo, joka oli löytynyt seuraavana aamuna Karsikon koulun pihasta. Moposta oli anastettu osia mm. katteet ja tanko. Poliisi tutkii asiaa varkautena

 
Omakotitalon vesikatto jouduttiin
purkamaan Kiihtelysvaarassa
 
JOENSUU Kiihtelysvaara  Rakennuspaloon Kiihtelysvaaraan Vaaranmäentielle hälytettiin klo 18:30. Ilmeisesti salama oli sytyttänyt kaksikerroksisen ok-talon kattorakenteet tuleen. Paikalla olleet asukkasat eivät vahingoittuneet, mutta palokunta joutui purkamaan koko vesikaton saadakseen palon sammumaan. Yksiköitä oli paikalla Kiihtelysvaaran lisäksi Hammaslahdesta, Reijolasta ja Joensuusta. Rakennus kärsi lähinnä vesivahinkoja, joita pelastuslaitos jäi imuroimaan ja torjumaan pitkälle iltaan. 180612
 
________________________________________________________________
 
 
 
 
Ellei otsikon sisältämästä väitteestä olisi useita kirjallisia todisteita, vain "hullu"
sen julkaisisi. Poliisia pidetään harhaisesti luomakunnan rehellisimpänä ammatti-
kuntana. Valitettavasti luulo on täyttä harhaa. Ainakin osa poliiseista valehtelee
niin rutiinimaisesti, että he itse eivät ehkä koe lainkaan valehtelevansa. Varmasti on
niitäkin, jotka menettelynsä tunnistavat. He vain eivät luovu siitä, koska valehtelu
päästää monesta pälkähästä ja toisaalla valehtelun avulla saadaan kunniallinenkin
kansalainen kuseen. He ovat raukkoja, joita ei kannata sääliä. Rehellisiinkin ammatti.
kuntiin soluttautuu virkamieselättejä, jotka lukevat Aku Ankkaa jalat pöydällä ja
heittävät noppaa valitakseen syytetyn. Joukossa on varmasti rehtejä ja rehellisiäkin,
mutta se, että kansalainen saisi poliisilta automaattisesti ja varmasti oikeutta, on
valitettavasti fantasiaa. Poliisi- ja oikeusinstituutiot ovat saaneet rauhassa kasvaa
valtioiksi valtiossa, kenenkään kontrolloimatta ja vailla pelkoa sanktioista.
 

Syytetty poliisi puhkesi kyyneliin:

Eihän kukaan toivonut kuolemaa

Uutisen otsikko Keski-Uusimaassa 21. kesäkuuta. Poliisia syytettiin parin vuoden takaisesta tilanteesta,
jossa yksi kuoli. Joensuussa arpa olisi hyvinkin saattanut asettaa vainajan syytteeseen .  Tai sitten
naurettavuuden tarve.
 
 
    Kun rikospoliisi tutkii kollegansa yksiselitteistä ja täysin riidatonta laittomuutta
kansalaisen vahingoksi, tutkiva kollega ei tietenkään päädy tuomitsemaan kollegaansa.
Ellei kansalaisenkaan toimista kohtuudella voida osoittaa laittomuuksia, tutkiva
rikospoliisi ilmaisee ratkaisussaan asian niin, että "ei voida näyttää toteen" tai "teko on niin
vähäinen, ettei sitä siirretä syyttäjälle". Kun järjestyspoliisi valehtelee, tuntuu usein
siltä kuin valehtelija olisi kokonaan toiselta planeetalta. Ehkä onkin.
 
    Kun kaltoin kohdeltu kansalainen kantelee konstaapelin menettelytavoista ja usein jopa kunnianloukkauksista hänen esimiehelleen, on turhaa kuvitella, että konstaapeli
syyllistettäisiin mistään. Öykkäripoliisin kertomus kirjataan faktaksi kaikkine
perättömyyksineen, ja kantelijan absoluuttinen fakta muutetaan kantelijan näkemykseksi.
Ja kuka on kokenut, että poliisi toimii sovinnollisesti? Laki velvoittaa siihen, mutta lain
käsky on vain ns. kuollut kirjain. Mitä enemmän heikon itsetunnon poliisi ramboilee, sitä
vahvemmaksi itsetunto kasvaa. Se pitäisi kuitenkin ansaita työllään ja käytöksellään,
ei ramboillen.
    Jopa käräjiä käydään täysin ilman totuuspohjaa. Syyttömistä tehdään syyllisiä,
koska vastapuolena on poliisi tai ammatinvalinnassaan epäonnistunut syyttäjä.
Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki.
   Joensuun lahtaus/poliisilaitoksesta voidaan nimetä heti ylikomisarioraukka,
rikosylikonstaapeliraukka, komisarioraukka sekä nuori käräjätuomariraukka ja
syyttäjäraukka. Talossa on poliisipäällikön lisäksi peräti kolme apulaispoliisipäällikköä-
He ovat säästösyistä lakkautettujen poliisipiirien päälliköitä eläkeputkessa.
    Sinäkin maksat raukoille siitä että joudut vuorollasi lahdatuksi.
Niin sanottu poliisi lähtee siitä perusvalheesta, että poliisi on aina oikeassa. Se on
absurdia kuvittelua, totaalinen mahdottomuus.
 
   ALAN HUIPPUASIANTUNTIJA
   LÖYSI YHDESTÄ JUTUSTA
   KAHDEKSAN LAITTOMUUTTA,
   TUTKIVA KOMISARIO EI YHTÄÄN.
   NÄIN ON TODISTETTU, ETTÄ
   OIKEUSTIETEEN TOHTORI ON VÄÄRÄSSÄ.
 
   Viime vuonna LP:n ylikomisario teki todistajasta rikosilmoituksen tämän nimissä luvatta, ja kaiken
huipuksi todistajaa itseään vastaan. Rikoskomisarion ratkaisun mukaan poliisilla on jopa
velvollisuus tehdä rikosilmoitus todistajasta itseään vastaan!
   Samassa jutussa rikosylikonstaapeli kirjoitti todistajan kuulustelukertomuksen omasta pääsdtään
väittäen todistajan, siis "vastaajan" uudistaneen vaatimuksensa. Henkilöä ei koskaan kuulusteltu,
joten mitään laillista kuulustelukertomusta ei ole olemassa! Rikoskomisarion mukaan rikosylikonstaapeli
ei tehnyt mitään moitittavaa, saati rikollista! Sinustakin saatetaan parhaillaan kirjoittaa kuulustelukertomusta Joensuun poliisilaitoksella!
   KO:n nuoren naistuomarin toiminnassakaan ei ollut valittamista, vaikka istunto sujuikin syyttäjän
käsikirjoituksen mukaan lainkaan miettimättä käsiteltävää asiaa. Oikeat rikolliset olivat lainvastaisesti
valehdelleet esitutkinnassa ja heistä toinen vielä väärän valan nojalla. Oikeusvaltioissa valehtelusta tuomitaan vankeuteen. Tarinat muuttuivat kaiken aikaa, mutta siihen ei kukaan kiinnittänyt huomiota.
   Syyttäjä solvasi todistajaa istunnon päätteeksi nimeltä mainiten, mutta apulaisvaltakunnansyyttäjälle
syyttäjä valehteli lausuneensa vain "yleisellä tasolla ilman loukkaamistarkoitusta". Edes HO:ssa
todistaja ei saanut puheenvuoroa. Hänet määrättiin maksamaan rikollisille 600 euroa valehtelupalkkiota.
Todistajan advokaatti pelasi yhteen syyttäjän kanssa. Advokaatti pyysi lykkäystä "syytetyn"  kuulemiseksi, mutta peruutti salaa pyyntönsä. Valokuvat eivät kelvanneet todisteiksi. Päämies ei ollut päämies vaan
asianajajansa pelle.   Syyttäjä retosteli myöhemmin kavereilleen valinneensa todistajan syytetyksi vain siksi, että saisi nauraa käräjillä. Virkarikos ei kuitenkaan riittänyt syyttäjän viraltapanoon. Rikoskomisariokin päätti, että tekoihin ei liity rikoksia. Eläköitynyt rikosylikomisario lupasi kaksi vuotta sitten todistaa syyttäjän kelvottomuuden mille tahansa tuomioistuimelle, joka sitä pyytää. Rikoskomisarion pyytäessä todistusta rikosylikomisario olikin muuttanut mielensä ja esiintyi nyt haukkumansa syyttäjän 
kaverina. Puheet olivat vain hauskoja piloja. Vaikka olisivatkin, nekin ovat kunnianloukkauksia.
 
   Pian edellä kerrotun jälkeen muuan konstaapeliraukka hölmöili kadulla sivullisen kanssa ja tuli
loukanneeksi tämän kunniaa. Varmuuden vuoksi hän listasi lisää kunnianloukkauksia ja laittoi otsikoksi
"rikosilmoitus". Kun "rikokset" eivät menestyneet edes esitutkintaa loppuun, konstaapeli kääntyi
Kuopion poliisin puoleen rikosilmoituksella "kunnianloukkauksesta". Lahdatuksi tullut kansalainen näet
kirjoitti konstaapelin tavasta hoitaa virkaansa lain edellyttämällä sovinnollisuudella ja tietoisesti kirjoitukseen sisältyi vain ja ainoastaan totuuksia.
   Kunnianloukkauksen tunnusmerkit edellyttävät aina, että on valehdeltu, on kirjoitettu TAI SANOTTU vastoin totuutta. Lisäksi virkamiehen kunniaa voi loukata vain hyvin korkean kynnyksen yli. Ellei
poliisi osaa käyttäytyä yleisellä paikalla niin kuin laki vaatii, poliisi on siitä yksin vastuussa. Käytöstavat
saa vapaasti kertoa julkisuudessa, kunhan totuudesta ei lipsuta. Farssi jatkuu.
   Varmasti jonossa on lisää raukkapoliiseja. Ja poliisipäällikkö palkittiin juuri ansiomerkillä.
   Muista valehdella, jos haluat välttyä lahtaamiselta. Älä tarjousu edes todistajaksi. Joensuun poliisi
toimii anarkian keinoin. Se on yksiselitteinen totuus, mutta siitä vaietaan, koska anarkian turvin
saadaan näennäisen laillisesti uskotella vallanpitäjille ylempänä, että kaikki on hyvin.
 
   Lakeja vedetään kölin alitse laajasti ja kaikkialla, koska poliiseja, syyttäjiä ja käräjätuomareita ei
valvo ja kontrolloi kukaan, siis oikeasti. Muodollinen kantelutie on puhtaasti teatteria. Myös se on
todellisen kontrollin tarpeessa, mieli saada tästä lahtausvaltiosta vielä jonakin päivänä oikeusvaltio.
Se kun totuus ei vaan muutu miksikään, vaikka poliisi tai tuomari toisin väittäisi maailman tappiin.
 
KUVA POLIISI
 
 
JOENSUU  Raatekankaantien varrella olevan cartigradan törmäyssuojina kätetyt autonrenkaat
roihusivat ilmiliekeissä maanantaina aamuyöllä klo 01:46. Ne oli sytytetty tahallaan. Palokunta
sammutti roihun puolessa tunnissa. 180612
 
 
Kolariin syyllinen
kuoli Nilsiässä

NILSIÄ  Nilsiässä tapahtui 16.6.2012 klo 13.45 aikaan liikenneonnetomuus, jossa menehtyi 40-luvulla syntynyt mies.

Onnettomuus tapahtui Varpaisjärventien ja Pajujärventien risteyksessä.  Pakettiauto ja henkilöauto ajoivat Varpaisjärventietä Tahkovuoren suunnasta. Pakettiauto ryhmittyi risteyksessä vasemmalle kääntyville tarkoitetulle ajokaistalle kääntyäkseen Nilsiän kylän suuntaan. Pakettiauto joutui jarruttamaan ennen risteystä voimakkaasti, koska Nilsiän kylän suunnasta tuli henkilöauto, joka ajoi risteykseen hiljentämättä. Nilsiän kylän suunnasta tullut auto törmäsi pakettiauton takana ajaneeseen ja risteyksessä suoraan menevien kaistalla ajaneen hankilöauoton kylkeen.

Nilsiän kylän suunnasta tullut ajoneuvo olisi ollut risteyksessä väistämisvelvollinen.

Nilsiän kylän suunnasta tulleen henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuudessa saamiinsa vammoihin kun häntä oltiin kuljettamassa ambulanssilla sairaalaan. Varpaisjärventietä suoraan ajaneen auton kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Molempiin ajoneuvoihin tuli huomattavat vauriot

18-vuotias rattijuoppo ilmoittautui poliisille "väsyneenä" tieltäsuistujana 

KITEE  Kiteen keskustassa 16.6.2012 klo 03.55 poliisipartio tapasi reilua ylinopeutta ajavan 18-vuotiaan miesautoilijan. Mies ajoi 40 km/h nopeusrajoitusalueella noin 105 km/h. Kuljettaja puhalsi seulonta-alkometriin 0.6 promillen lukeman. Tarkkuusalkometrimittauksessa tulos jäi kuitenkin alle rangaistavuuden. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

18-vuotias mies tuli 16.6.2012 klo 3.58 ilmoittamaan ajaneensa ajoneuvonsa ulos tieltä väsymyksen vuoksi. Poliisi puhalluttaessa autoilijan, tämä puhalsi 0.36 mg/ltr. Poliisi tutkii tapausta rattijuopumuksena.

LIPERI Ylämylly Ylämyllyllä 16.6.2012 klo 00.40 mopovalvontaa suorittaneen poliisipartion ohi ajoi 17-vuotias moponkuljettaja pysäytysmerkistä piittaamatta ja peitti kädellään rekisteritunnuksen. Mopossa ei palanut etuvalo ja sen nopeudeksi mitattiin 52 km/h. Moottoripyöräpoliisi lähti seuraamaan mopoilijaa tämän kääntyessä metsään, jonne mopoilija jatkoi pakoaan törmäten lopulta puuhun. Tämän jälkeen mopoiljia jatkoi pakoaan juosten. Poliisipartio selvitti mopoilijan henkilöllisyyden, ja tapasi tämän kotoaan vaatekaapista piilosta. Mopoilija puhalsi alkometriin 1.85 promillea.Poliisi tutkii tapausta törkeänä rattijuopumuksena, poliisimiehen pysäyttämismerkin noudattamatta jättämisenä, virkamiehen vastustamisena mopoilijan vastustaessa kiinniottoa fyysisesti sekä rakenteeltaan määräysten vastaisen ajoneuvon kuljettamisena.

 

Asukas sammui aamusuihkuun, lattiakaivo
peittyi ja vesi valui alapuolisiin asuntoihin

OUTOKUMPU  Mahdollisesti kalliskin lasku saattaa odottaa aamuvarhaisen suihkun lattiakaivon päälle sammunutta asujaa Outokummussa. Palokunta hälytettiin Kuilukatu 3:een lauantaiaamuna klo 05:52.

Väsynyt juhlija oli nukahtanut kesken suihkun lattiakaivon päälle, josta aiheutui omaan ja kahteen alempaan kerrokseen vesivahinko.Vesi oli valunut rakenteita pitkin alempiin kerroksiin.
Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi veden imurointi ja ohjeistaminen jatkotoimenpiteistä.

Vastaavia sammumisia sattuu silloin tällöin, mutta aina ei ole syynä asukkaan sammuminen. Äskettäin vettä valui kerrostalossa alempiin asuntoihin, kun ns. ulkomaalaistaustainen perhe rakensi vessaan lasten uima-altaan. Ovi
sahattiin poikki, saumoja tukittiin ilmastointiteipillä ja eikun vettä "altaaseen". Pian vesi kuitenkin valui alapuolella olevan asunnon seiniä pitkin jättäen jälkeensä mustanlikaisia vanoja. 160612

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Karjalan Eränäyttely 1985, Karjalan Erämessut 90-luvulla ja Pohjois-Karjalan Erämessut 2013.
Miltä maistuisi yhteistyö ainakin ajoittain Karjalan Messujen ja maatalousalan kolmiyhteisössä ...
 
Erämessujen kolmas sukupolvi
aloittaa keväällä Joensuussa
 
JOENSUU  Vuonna 1985 alkanut Karjalan eränäyttelytoiminta jatkuu ensi keväänä ensi kertaa Joensuussa.
Ensimmäinen ja toinen Karjalan Eränäyttely järjestettiin Lieksan Nurmijärvellä Jongunjoella juuri valmistuneen Karjalan Eräkeskuksen alueella yli 30 kilometrin päässä Lieksasta ei-mihinkään.
Laivuri REIJO PASANEN (vasemmassa kuvassa keskellä) oli saanut juuri valmiiksi eräkeskuksensa.
Puuhamiehiin liittyi myös PEKKA SAHAMA (samassa kuvassa oikealla). Osakeyhtiön perustajajäseninä
olivat mm. mainostoimistoyrittäjä KARI TAMMINEN, kauppias YRJÖ FORSBERG ja päätoimittaja
MARKKU ROUHIAINEN.
    Ensimmäinen näyttely sujui olosuhteisiin nähden hyvin ja odotukset täyttäen. Korpimaisemaan
vaivautui pitkälti toistakymmentätuhatta ihmistä.
   Toinen näyttely 1987 sen sijaan meni kiville. Eräkeskus oli ehtinyt kaatua ja 30 kilometrin lopputaival
oli yhtä sepelikköä tietyön alaisena. Renkaita särkyi, tuulilaseja hajosi. Vain muutama tuhat jaksoi
perille.
    Minittujen perustajajäsenten toimesta kartoitettiin maakunnan potwentiaaliset järjestämiskohteet,
ja parhaaksi nousi Loma-Koli. Kisassa mukana olivat mm. Huhmari, Karjalan Kievari ja Bomba. Vuoden 189 Karjalan Eränäyttely järjestettiin Pielisen rannalla Loma-Kolilla. Itse paikka oli jo silloin ihanteellinen,
mutta logistiikka tuotti ongelmia. Yleisömäärässä tehtiin kuitenkin ennätys, lähes 20.000. Täkynä
saatiin paikalle LEO LASTUMÄKI.
    Sitten alkoivat uudet tuulet puhallella. Osakeyhtiö vaihtoi omistajaa ja nimeksi tuli Karjalan Erämessut Oy. Toiminta jatkui ajoittain jopa vuosittain. Pettymyksen toi vuoden 2011 tapahtuma. Sää ei suosinut
ja syöttöliikenne takkusi. Tapahtuma jäi tauolle vuodeksi 2012. Seuraava tapahtuma on huhtikuun lopulla
2013 Joensuun Areenassa Pohjois-Karjalan Eränäyttelynä.
 
 
S-ryhmän tulehtuneisuus alkaa pursuta julki
ABC:n puolella hinnat korkeita
bonusten keräämiseksi

Osuuskauppa Suur-Savon eläköitynyt toimitusjohtaja, kauppaneuvos LEO LAUKKANEN on huolissaan osuuskauppatoiminnan nykytilasta. Hänen mielestään S-ryhmässä pitäisi kuulla enemmän omistajajäsenten ääntä eikä keskittyä pelkästään myyntiin ja tuloksentekoon, kerrotaan YLEn verkkosivuilla.

Jäseniä arveluttaa muun muassa investointivauhti. Laukkanen oli aikanaan kehittämässä bonus-järjestelmää, joka hänen mukaansa alkaa mennä liian pitkälle erityisesti polttoaineiden hinnoittelussa.

- Varoitinkin silloin, että tämän tyyppisiä kompensaatio-operaatioita ei saisi tehdä. Ja nyt han selvästi SOK-yhtymän ABC-johtokin on tullut todistaneeksi sen, että tämä hintataso pidetään osittain sen takia korkealla, että bonus sen sitten kompensoi.

Uskottavuus koetuksella

- Siinä on se vaara, että uskottavuus alkaa mennä myös tuolla muulla puolella. Jos tämän tyyppisissä asioissa, kun polttonesteiden hinnoittelussa kompensoidaan bonuksella, niin se on erittäin kriittinen kysymys ja vaikuttaa tähän toiminnan uskottavuuteen, Laukkanen sanoo Yleisradiossa.

Investoinneista Laukkanen sanoo, että jos niitä tulee liikaa ja tulee epäonnistumisia, se vaikuttaa heti hintatasoon ja henkilöstön vähentämiseen ja palveluihin. Investoinnit ovat normaalijäsenistölle suuria kysymysmerkkejä.

Suur-Savon Osuuskaupan nykyinen toimitusjohtaja HEIKKI HÄMÄLÄINEN myöntää, että makkarapaketin hinnalla ei voida kompensoida bensalitran hintaa. Hämäläinen pitää tilannetta ongelmallisena. Hämäläisen mukaan bonusten osuus on noussut merkittävästi polttoaineen hinnannousun myötä viime vuosina.

Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu, että jokaisen toimialan pitää kannattaa. S-ryhmää on viime päivinä arvosteltu mm. polttoainehinnoittelusta. Monilla ABC-ketjun asemilla bensa tai diesel maksaa useita senttejä kilpailijaa enemmän. Bonusasiakas voi saada hintaeron bonuksena takaisin, mutta kortiton asiakas maksaa enemmän.
 
Myös Pohjois-Karjalassa on alkanut näkyä ilmiöitä, jotka kritisoivat PKO:n hurjaa laajennustahtia. Monin paikoin S-Market
on lähin kauppa, eikä kilpailua muodostu. Ajoittain tehdään jopa hukkainvestointeja, kuten Prisman P-talo. Sen käyttöaste
on ollut kaiken aikaa vain 20 &, Miljoonasillan valmistuminenkaan ei täyttänyt taloa, johon mahtuu 800 autoa. Uuden väylän
käyttäjistä valtaosa on kauttakulkijoita, jotka ajavat Teollisuuskadulta Voimatielle välttääkseen neljät liikennevalot.
Kauppakaari helpottaa kenties eniten Prisman pahinta kilpailijaa. Giganttia sekä saman alan Veikon Konetta ja Expertiä.
 
 
 
Viisi kuukautta vankeutta ehdollisena
 
OULU Oulun käräjäoikeus on tuominnut pudasjärviselle poliisille viiden kuukauden vankeusrangaistuksen törkeästä kuolemantuottamuksesta, vaaran aiheuttamisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio on ehdollinen. 270612
 
PUDASJÄRVI  Pudasjärvellä joulunalusviikolla 2010 poliisin yövuorolaisten ampumaharjoitus oäättyi
paikalla olleen vartijan kuolemaan. Ajankohta ja tilannearviot aiheuttivat aikanaan paljon spekulaatioita
poliisien keskuudessa.
 
26-vuotiaan poliisin virkapistoolinlaukaus osui tappavasti 50-vuotiaaseen vartijaan. Elvytys, jota ambulanssin
ensihoitajat jatkoivat, osoittautui tuloksettomaksi. Pudasjärven poliisiaseman yövuoro päättyi tragediaan.
26-vuotiaan työparina oli 23-vuotias naiskonstaapeli. Nämä ja 50-vuotias vartija osallistuivat suunnittelemaansa
taktiseen aseharjoitukseen, kun illan keikkarypäs näytti hiljentyneen.
    Uhri tarkasti ennen harjoitusta, että aseet olivat toimintakyvyttömiä. Aseissa oli latauksenestopuikko, ja
patruunalippaat olivat säilössä toisaalla. Pian kuitenkin 26-vuotias konstaapeli ehdotti kokeen lopettamista,
kun tuli kutsu työtehtäviin. Ennen lähtöä hän latasi aseensa ampumavalmiiksi, kuten kihlakunnassa oli tapana.
    Naiskonstaapeli ja vartija päättivät vielä lopuksi tehdä yhden kaksintaisteluharjoituksen. Naisen aseessa oli
latauksenestopuikko paikallaan ja vartija käytti tyhjää revolveriaan. He asettuivat 3-4 metrin päähän toisistaan.
Mieskonstaapeli istui pöydän ääressä ja päätti osallistua vielä hänkin harjoitukseen. Ladattu ase laukesi ja luoti
osui vartijan alaselkään kuolettavasti.
    Syytteessä oleva työskentelee edelleen Pudasjärven poliisissa kenttätyössä. Hänelle vaaditaan rangaistusta
joko törkeästä kuolemantuottamuksesta tai vaaran aiheuttamisesta sekä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden
rikkomisesta. Syytetty myöntää kuolemantuottamuksen. Vartijan omaiuset vaativat ampujalta 90 000 euron ja
valtiolta 53 000 euron korvauksia  Oulun käräjillä. 070612
 
 
Kymmenkunta asevelvollista hylätään vuosittain jo kutsunnoissa vaarallisina henkilöinä
 
Puolustusvoimat on hylännyt neljässä vuodessa puolensataa asevelvollista jo kutsunnoissa, kertoo Ilta=Sanomat. Henkilöt on todettu vaarallisiksi joko itselleen tai muille. Diagnoosit eivät perustu lääketieteellisiin tutkimuksiin. Hyvinkään ampuja sai taannoin mielenterveydellistä hoitoa ja oli puoli vuotta poissa koulusta. Asevelvollisuutensa hän keskeytti ennenaikaisesti.
 
 
 
 
Arvaa kumpi
 
Lähes 5000 koiraa, 15000 ihmistä, kaksi päivää.  Lähes 20000 porsasta, kaksi päivää.
Toinen kuva on kansallisesta ja kansainvälisestä koiranäyttelystä sen päätyttyä, toinen Ilosaarirockista
juhlien jälkeen. Arvaa kumpi kuva on kummasta. Nurmikko on molemmilla sama.
__________________________________________________________________________________
 
 
KKO käsitteli antamansa tuomion uudelleen, kun käsky kävi  -  poliisikihon lahjustuomio poistettiin

Korkein oikeus  on poistanut poliisiylitarkastaja KEIJO SUURIPÄÄN lahjusrikkomustuomion. Korkein oikeus antoi tuomionsa vuonna 2002. Se käsittelee asian nyt uudelleen.

Oikeuskansleri JAAKKO JONKKA esitti  poistamista jo 2010. Hänen mukaansa tehtiin oikeudenkäyntivirhe, kun KKO tuomitsi Suuripään järjestämättä suullista oikeudenkäyntiä. Asiaa oli käsitellyt ensimmäisenä oikeusasteena hovioikeus, joka hylkäsi syytteet. Vastaavia "virheitä" tehdään tuon tuostakin, mutta niihin ei kajota suomalaisessa lahtauskäytännössä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi pari vuotta sitten, että KKO:n menettely rikkoi ihmisoikeussopimusta. Sen mukaan KKO ei olisi saanut ratkaista asiaa ilman suullista oikeudenkäyntiä.

Lahjusjupakka liittyi Belgiassa vuonna 1998 ajettuun poliisien EM-ralliin. Kartanlukijana toiminut Suuripää keräsi sponsoritukea yritykseltä, jolta sisäministeriön poliisiosasto hankki atk-laitteita.

Suuripää työskenteli tuomitsemisensa aikaan poliisiosaston rikosylitarkastajana, ja hänet siirrettiin tuomionsa vuoksi siviilivirkaan, poliisiylitarkastajaksi sisäministeriöön.    240512     

 
 
 
 
 
 
 
Työttömiä huhtikuun lopulla
Tilastokeskus: 206.000
Työ- ja elinkeinoministeriö: 239.600
Todellinen määrä: 397.100
 
Suomessa oli huhtikuun lopulla 397.100 työtöntä työnhakijaa. Erilaisissa pakko-orjatöissä,
aikuisten leikkikouluissa, "työharjoittelussa" yms. oli noin 190.000 työtöntä. Heitä ei lueta
työttömiksi. Sellaisiksi ei lueta myöskään työhakukorttinsa  ennen maaliskuun loppua
päivittäneitä työnhakijoita. Vain huhtikuussa päivitetyt luetaan työttömiksi. Saman kaavan
mukaan voitaisiin sanoa, että Suomessa on vain 12.000 autoa. Autoiksi luetaan vain vuoden
1999 Ladat. Muut kolme miljoonaa autoa ovat huollossa, korjattavina, maalattavina,
myytävinä vaihtoautokaupoissa, pukilla, massattavina, käymässä ulkomailla, renkaidenvaihdossa
tai seisomassa liikennevaloissa. Ne ovat autokantaan kuulumattomien ryhmässä.
   Työ- ja elinkeinoministeriön  elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopulls 461.400
työnhakijaa. Heistä oli töissä  105.000, erotus 356.400. Yleisillä työmarkkinoilla töissä oli
kuitenkin 64.300 ja 40.600 oli ns. sijoitettuina mitä kummallisemmilla nimikkeillä. Työttömien
määrä saadaan, kun vähennetään kaikista työnhakijoista yleisillä työmarkkinoilla työssä
olevat eli 461400 - 64300 = 397.100 työtöntä. 220512
 
   "TYÖTTÖMYYDEN TORJUMISEEN"
   KAUHOTTAVAT VEROVARAT
   MENEVÄT TILASTOPELLEILYYN
 
 
  Poliisi provosoi ja käyttäytyi huonosti, "niskoittelijaa" ei tuomittu    
 Virkamerkki on näytettävä pyydettäessä - jos poliisi provosoi,
hän joutuu siitä nykyään vastuuseen
 
JOENSUU Naiskonstaapeli on saanut huomautuksen puolentoista vuoden takaisesta
häiriökäyttäytymisestään Kiihtelysvaaran keskustassa sijaisevassa kahvilassa. Konstaapeli
kieltäytyi esittämästä virkamerkkiään, vaikka provojkaation uhri sitä vaati. Keskustelu
vei molemmat kanveesiin, mutta mielivallan uhriksi joutunut tophmajärveläismies
sai kuin saikin lopulta juoda kahvinsa loppuun.
   Pohjois-Karjalan poliisin keskuudessa möykkä ja provosointi ovat jokapäiväistä
viranhoitoa valehtelun lisäksi. Törkeimmillään on ylikomisario vääntänyt asianomistajasta
eli todistajasta rikosilmoituksen todistajan nimissä ja tätä itseään vastaan. Eläköitynyt
ylikomisario ja jutun syyttäjä ovat parhaillaan rikostutkinnan kohteina. Lepsusta
tapakulttuurista johtuen tutkinnan kohteena oleva syyttäjä saa edelleen hoitasa virkaansa
ja siitä johtuen kansalaiset eivät voi olla varmoja oikeusturvastaan.
   Juttuun on sekaantunut myös valaehtoisesti törkeä valehtelija, rikoksen kautta rahaa
saanut vastaaja sekä vastaajaksi väärennettyn todistajan kuulustelukertomuksen
kirjoittanut rikosylikonstaapeli, joka ei koskaan kuulustellut kyseistä henkilöä.
   Myös toinen poliisille äärimmäisen häpeällinen, keksitty "rikos" on tutkinnan kohteena.
 
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus jätti aikanaan tuomitsematta poliisia vastaan 7.12.2010 Kiihtelysvaarassa huoltamolla niskoitelleen
59-vuotiaan tohmajärveläismiehen. KO totesi miehen niskoitelleen,  mutta poliisi omalla huonolla käyttäytymisellään provosoi
tilannetta. Mies arvosteli poliisin puhallusratsian pitopaikan järkevyyttä. Paikalla on jyrkkä mäki, vieressä risteyksiä ja mutkia. Partion naispoliisi
päätti tarkistaa miehen käyttäytymisen vuoksi tämän paperit. Todistajan mukaan naispoliisi ja mies selvittelivät asioitaan huutaen.
    Poliisi pyysi miestä näyttämään ajokorttinsa ja autonsa rekisteriotteen. Mies vaati poliisia esittämään virkamerkkinsä. Poliisiasuisen
naispoliisin mielestä sai riittää se, kun partion toinen poliisi oli jo virkamerkkinsä esittänyt. Hän lupasi esittää virkamerkkinsä
ulkona poliisiautossa, kunhan tohmajärveläis-mies esittää ensin omat paperinsa.Tähän mies ei suostunut, vaan siirtyi baariin jatkamaan
kahvitteluaan. Tällöin naispoliisi tarttui mieheen kiinni ja molemmat kaatuivat huoltoaseman baarin lattialle. KO:n mielestä poliisi olisi voinut
hakea virkamerkkinsä poliisiautosta, koska mies oli vain menossa jatkamaan kahvin juontiaan.Poliisi ei oikeuden mielestä käyttäytynyt poliisilain mukaisesti.
    Poliisilain mukaan poliisin pitää toimiaasiallisesti ja sovinnollisuutta edistäen eikä poliisin käyttäytyminen saa vaarantaa luottamusta poliisin.Oikeus katsoi,
että poliisi provosoi omalla huonolla käyttäytymisel-lään tilannetta. Poliisin käytös oli sen laatuista, että miehen syyllisyyttä oli pidettävä kokonaisuutena
arvostellen vähäisenä, minkä vuoksi hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.Liikkuva poliisi on viime aikoina "kunnostautunut" öykkäröinnillään
muuallakin.
    .Poliisi ja eräät muutkin virkamiehet ovat tottuneet olemaan aina oikeassa. Sovinnollisuusvaatimus on kuollut kirjain, eikä
sitä käytännössä noudateta tai sovelleta koskaan. Jos kansalainen valittaa poliisille poliisin käyttäytymi-sestä tai valehtelusta
valittajan toiminnasta, valehteleva poliisi on silti aina oikeassa. "Ratkaisussa" kävellään poikkeuksetta jopa lain-säädännön yli.
Poliisi päättää poliisin olevan oikeassa vaikka kantelija osoittaa lainkohdat, jotka kumoavat väitteen. Sama tauti nostaa päätään m
yös syyttäjien keskuudessa. Syytöntä vastaan on Joensuussa nostettu syyte vain siksi, että syyttäjä saisi kerrankin nauraa käräjäsalissa.
Varatuomari JUHANI MÄHÖSEN laamannikaudella on viime aikloina tapahtunutilahduttavaa kehitystä kansalaisten oikeusturvan kannalta.
MUISTA, ETTÄ POLIISI EI OLE LUOTETTAVA SIKSI, ETTÄ ON POLIISI. LUOTETTAVUUS ON HANKITTAVA
OMALLA TOIMINNALLAAN, JA SIIHEN KAIKKI EIVÄT KOSKAAN  KYKENE. HE  KÄYTTÄVÄT
VIRKAVALTAANSA SINUA VASTAAN. JA PÄÄTTÄVÄT SITTEN ITSE, ETTÄ OIKEASSA OLIVAT.
______________________________________________________________________________________________________________
 
 
Citymarketit ovat nyt halvempia kuin Prismat
 
VERTAILUKORIN HINNAT VAIHTELEVAT HIEMAN PAIKKAKUNNITTAIN
HINTAERO VERTAILUMARKETEISSA 9 SENTTIÄ
 
Suomen Rahatiedon keräämän selvityksen mukaan ostoskorien muutos viime vuodesta on keskimäärin + 0,0 prosenttia. Viime vuoteen verrattuna Citymarketit halpenivat ja Prismat kallistuivat. Vertailukori maksoi nyt Citymarketeissa keskimäärin 72,09 euroa (viime vuonna 74,26 euroa).

Prismojen keskihinta oli nyt 72,28 euroa (70,13 euroa), joten Citymarketit ohittivat ne keskimäärin edullisempina ostospaikkoina. 160512

 
Varatuomari sekaantui rikolliseen toimintaan
KOUVOLA Kouvolalainen varatuomari tuomittiin puoleksitoista vuodeksi ehdolliseen vankeuteen r
ikolliseen toimintaan liittyneiden kauppakirjojen laatimisesta. Varatuomarin toiminta oli osa
syrjäytyneen henkilön saaman 130 000 euron perinnöstä. Saaliiseen iskivät perinnönsaajan
kuoltua tälle elinaikanaan "palveluksia" tehneet hämärämiehet. Abustamisesta valtaosa oli viinan hankkiminen alkoholisoituneelle miehelle. Kun rahaa oli, sillä tehtiin myös mm. autokauppaa
varatuomarin avustuksella. Päätekijä, voikkaalainen 64-vuotias  OTTO ALEKSANDER ZITRON
tuomittiin vankeuteen kahdeksi vuodeksi kahdeksaksi kuukaudeksi.
 
____________________________________________________________________ 

Jälleen aurinko yllätti

Maasturilla turverekan eteen Ilomantsintiellä

JOENSUU KIIHTELYSVAARA Turverekka oli menossa Ilomantsin suunnasta Joensuuhun päin, jolloin Tervasuontienhaaran jälkeen tienliittymästä tuli maastoauto, joka oli kääntymässä Joensuun suuntaa, rekan eteen. Rekan kujettaja havaitsi kääntyvän maastoauton ja ennätti hieman hiljentää nopeutta, Rekan keula osui maastoauton oikeaan kylkeen keskelle. Törmyksen voimasta maastoauto kimposi tien vasemalle puolelle ojaan. Rekka pysyi tiellä. Loukkaantumisilta vältyttiin. Alustavien tietojen mukaan Aamuaurinko oli häikäissyt maastoauton kuljettajaa.  Onnettomuus sattui sunnuntaiaamuna klo 09:46.

Edellinen aurinkokolari tapahtui vain pari päivää aiemmin Salpakankaankadulla Joensuussa. Jostakin syystä kuljettajat kuvittelevat, että ketään ei tule, koska ketään ei näy.

 

 
Poliisille ilmoitetaan aiempaa useammin rattijuopoista
 
Lisävalppautta toivotaan, vaikka poliisi
jarruttaa yhteistyötä omalla toiminnallaan 

POLIISIN TIEDOTE Ihmisten ilmoitusaktiivisuudessa on vielä parantamisen varaa. On hienoa ja jopa kannustettavaa, että varsinkin haja-asutusalueilla kyläyhteisöissä vaalitaan tiivistä yhteishenkeä ja talkooperinnettä. Naapurisovun ja tiiviin kylähengen nimissä ei pidä kuitenkaan ryhtyä suojelemaan rikoksentekijöitä. Ihmisiltä saa silloin tällöin kuulla, että joissakin kylissä yksittäiset henkilöt ajelevat jatkuvasti juovuksissa ja tilanne on asukkaiden keskuudessa hiljaisesti hyväksytty. Räikeimpiä esimerkkejä ovat ne, että rattijuopon ajaessa ojaan pyydetään lähimmästä naapurista apuun traktori, jolla auto nykäistään takaisin tielle ja matka saa jatkua. Joskus poliisipartiot tapaavat tehtävillään näitä "tyhjiä arpoja".

.  Poliisipartio on hälytetty ojaanajopaikalle, jossa on kuljettajana mahdollisesti päihtynyt henkilö ja partion tullessa kohteeseen ei paikalta löydy kuin tuoreet hinausjäljet.

   Olemme valitettavasti saaneet lukea viime kuukausien aikana lehdistä rattijuoppojen aiheuttamista yliajoista, joissa on pahimmillaan menehtynyt ihminen. Rattijuoppojen suojelijoiden pitäisi nähdä asia siitä näkökulmasta, että jos rattijuoposta jättää ilmoittamatta poliisille, voi ajosta aiheutua pahimmillaan näitä peruuttamattomia seuraamuksia. Mahdollinen raittijuopon aiheuttama liikenneonnettomuus voi kohdistua myös omaan lähipiiriin. On siinä omatunnossa puhdistelemista.

   Poliisi saa joskus kritiikkiä siitä, että partiot ovat niin kaukana ja tavoittamattomissa, ettei haja-asutusalueiden rattijuopoista kannata ilmoittaa mihinkään, koska poliisi ei kuitenkaan ehdi paikalle riittävän ajoissa. Poliisipartiot voivat olla ilmoituksen sattuessa suorittamassa muuta tehtävää hyvinkin lähellä ja vaikkeivat olisikaan, rattijuoposta tehtävä yleisöilmoitus suuntaa aina tulevaisuuden valvontaa paremmin ja tarkemmin. Rattijuoposta ilmoittaminen ei mene koskaan hukkaan.
 
SIRMAKKA    Poliisin oma epäluottamusta lisäävä toiminta lyö hurskaita toivomuksia korville. Jos virkavelvollisuus vaatii - joensuulaisen komisarion kirjoittaman virallisen asiakirjan mukaan - poliisia tekemään todistajasta rikosilmoituksen tätä itseään vastaan tai ylikonstaapelitasolla laaditaan kirjallisia, täydellisesti keksittyjä kuulustelukertomuksia ja lopulta syyttäjäkin yllyttää rikollisia valehtelemaan ja syyllistyy oikeuslahtaukseen valitsemalla syytetyn vain naurettavuusperiaatteella, voidaan edellä ilmenevät toivomukset perustellusti kuitata vain hurskasteluksi. Jokainen ilmoittaja ottaa ison riskin ilmoittaessaan poliisille mistä tahansa rikoksesta. Tämä on fakta, kunnes poliisi kykenee muuta osoittamaan. Lasitalon asukkaan ei pidä kivittää yhteistyökumppaneitaan. Tätä poliisin ymmärryskyky ei riitä tajuamaan.
 

_______________________________________________________________________________

YLEISÖMÄÄRÄ ROMAHTI JÄÄDÄKSEEN ALLE KAHDEKSANSADAN
 
 Joensuun Raivirata 0y:n kehitys ei naurata.
 
  
 
JOENSUU  Joensuun raviradan alkuvuosi ei aseta suuria odotuksia jatkolle. Takaiskuja on
kertynyt toisensa perään. Kauden aluksi yksi kilpailijahevonen karkasi kärryineen radalta
ja kolaroi Länsikadulla useisiin pysäköityihin autoihin. Teoriassa tämä ei ole edes mahdollista,
mutta käytännössä on. Varikon portinvartija loukkasi sormensa telkutessaan portinpuoliskojen
kanssa. Ne kun ovat ns. kenomallia, jotka pitää nostamalla avata ja sulkea, ja lopuksi vielä
passata lukonsijat kohdilleen. Hevonen oli nopeampi. Pakoa auttoi myös se, että varikon portti
jäi valjaskatoksen jatkamisen yhteydessä pimentoon. Sieltä ei ole enää näköyhteyttä
varikolle. Radan turvallisuuspäällikkönä toimii raviyhtiön toimitusjohtaja.
 
Suuren keskusliikkeen ilmaisraveihin heinäkuun alun maanantaina tuli väkerä kohtuullisesti. Se alkoi tosin poistua pian puolivälin jälkeen. Yleisin syy lähtöön kesken kisan tuntui olevan Joensuun raviradan
omaksuma venytyskäytäntö. Lähtö lähdöltä starttia viivästytettiin lupaamalla ensin kaksi minuuttia, sitten kolmen minuutin päästä yksi minuutti ja taas parin minuutin päästä uudelleen yksi minuutti. Se joka ei pelaa, ei pelaa vaikka lähtöjen välissä olisi tunti taukoa. Vitkuttelu karkottaa pelaamattomat asiakkaat pois ravihraastuksesta.
 
PÄÄSIÄISRAVIT
KUTISTETTIIN
KUOPIOON
 
   Pääsiäisravit siirrettiin kokonaan Kuopioon, vaikka siellä oli omat ravinsa vain kaksi päivää
aiemmin. Joensuun rata olisi ollut kovapintainen ja sileä, vaikka siirron syyksi ilmoitettiin
takasuoran routiminen, tai tarkemmin takasuoran etusuoraa varhaisempi sulaminen. Yleisökato
on vaivannut raveja jo kauan, ja kato jatkuu edelleen. Vappuravitkaan eivät houkutelleet yleisöä,
vaikka sää oli aurinkoinen ja iltaa kohti jopa tyyntynyt vihaiselta pohjoistuulelta. Tällä kertaa
murhetta toi kymmenille ensimmäisille asiakkaille makkaraperunat ja nimenomaan annoksen
makkarat.Asiasta tuli kertomaan annoksen vakituinen nautiskelija. Hänen mukaansa makkaran
laatu on vaihdellut jatkuvasti, mutta vapunpäivän laatutaso oli lähihistorian surkein. Se oli nyt
"pehmeää, mautonta mössöä". Ravinaiset poistivat makkaran myynnistä ja ravien ajan
annokseen kuuluivat vain ranskalaiset lisukkeineen.
 
YLEISÖMÄÄRÄ ROMAHTI
PYSYVÄSTI ALLE TUHANTEEN
 
   Viikkoa ennen juhannusta oli marhain mahdollinen ravisää, mutta silti yleisöä kerrottiin olevan
vain 800. Se on enemmän ylä- kuin alakantissa Joensuun radan tilastokehityksessä. Viime vuosikymmen
loppupuoliskolla esimerkiksi pysäköintialueet olivat usein täysiä ja liikennettä ohjattiin Linnunlahdentiellä,
että myös varikolta päästiin ulos kohtuullisella odotuksella. Nykyään melko täyttä on vain kahden suuren
kaupparyhmittymän ilmaisraveissa.
   Yleisö roskaa aluetta, kun lumitraktorin pari talvea sitten hajoittama roskasäiliö on edelleen kumollaan
käyttämättömä takaseinustalla. Toinen lippukoju poistettiin käytöstä ja sitäkin tönäistiin. Koppi on kenollaan
jo kolmatta vuotta ja se on poistettu käytöstä. Niinpä takimmaiselle P-alueelle ei ole juurikaan käytöä, kun
lippu pitää kävellä ostamaan muista myyntipisteistä.
   Katsomorakennuksen pariovi pidetään helteilläkin suljettuna, koska "sen saranat eivät kestä avaamisia ja sulkemisia, eikä sitä saa pitää auki edes köydellä kiristettynä. Umpiseinä vaikuttaa vähentävästi mm. ruoka-annosten myyntiin.   Kun jääkiekkoseuran tai pörssissä olevan suuryhtiön johto tyrii, se vaihdetaan.Myös viheralueet on tänä kesänä huonoimmalla hoidolla viiteen vuoteen.  JARI KAARTINEN raviavustaja
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
YIT ja Destia saivat koko potin
18 yrityksen kilpailutuksessa
 
Jo syksyllä YIT ja Destia saivat suuren moottorieurakan
 
Muutaman vuoden Suomessakin räpistellyt NCC Roads sai kynsilleen kuudentoista muun yrityksen kanssa teiden kunnossapitokilpailussa. YIT Rakennus Oy sai urakoista seitsemän ja Destia kahdeksan. Viime syksynä YIT ja Destia saivat Koskenkylän-Kotkan moottoritieurakan. Urakan lasketaan yltävän vuoteen 2015.

Liikennevirasto on saanut valmiiksi vuoden 2012 maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksen. YIT Rakennus Oy kasvatti kireässä kilpailussa markkinaosuuttaan merkittävästi.

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailussa oli mukana 15 alueurakkaa eri puolilta Suomea. Urakat luokitellaan vaativuutensa mukaan kolmeen luokkaan: erittäin vaativiin, vaativiin ja perusurakoihin. Urakoiden kesto on pääosin 5 vuotta, mutta kolmessa urakassa se oli tällä kertaa 7 vuotta.

Saatujen tarjousten yhteenlaskettu hinta oli 171,564 miljoonaa euroa. Se alitti Liikenneviraston kustannusarvion noin kuudella prosentilla. Kilpailu oli pääosassa urakoita kireää tai jopa erittäin kireää. Kahdessa urakassa voitto ratkesi muutos- ja lisätyöhintojen erolla.

Hintataso urakoissa noussut

Destia Oy voitti urakoista kahdeksan ja YIT Rakennus Oy seitsemän. Näistä urakoista viisi on ollut aikaisemmin Destia Oy:n hoidossa. YIT Rakennus Oy kasvatti siten markkinaosuuttaan 19 prosentista 26,3 prosenttiin ja Destia Oy menetti markkinaosuuttaan 62 prosentista 55,6 prosenttiin.

Eri vuosina kilpailutettavien urakoiden hintavertailu on vaikeaa, sillä kilpailuissa on hyvin erityyppisiä urakoita. Korkeimmillaan hinnat vertailukelpoisissa urakkaosuuksissa olivat vuonna 2009, jolloin kilpailussa oli edellisen kerran paljon vaativia ja erittäin vaativia urakoita, kuten Espoon ja Vantaan alueurakat. Viime vuodesta hinnat ovat nousseet nyt vuoden 2010 hintatasolle.

NCC Roads Oy perusti äskettäin paremman puutteessa kiviainesmyyntivaraston Lentoväylän varteen Joensuussa.
   
__________________________________________________________ 
 
Vaikka ei maksakaan "vakuusmaksuja",
kuukausilaskutus alkaa joka tapauksessa!
 
Saunalahden liiketoiminta saa yhä kummallisempia muotoja. Firma
tarttuu liiviin kuin takiainen, vaikka et maksaisikaan ns. "vakuusmaksuja".
Kuukausimaksut alkavat juosta, joten "vakuudet" ovatkin puhtaasti
liiketoiminnan rahoitusta korottomalla lainarahalla, jonka yritys lupaa
maksaa vuoden kuluttua takaisin! Rahoitustapa on otettu suoraan
osuustoiminnasta ilman korkoja.

 

Kun uusia rahoittajia ei tungeksi pilvin pimein, on heitä yritettävä saada
kettu kainalossa. Heille lähetetään yksi tai useampia pankkisiirtoja,
jotka in maksettava ennen kuin pääsee autuuden jäseneksi.
Vuoden kuluttua rahat luvataan maksaa takaisin.

Saunalahti kylpee ketunhäntä kainalossa

Tuhannet suomalaiset lätkäfanit ovat valmiita mpumaan Elisan avaruuteen. On ostettu kortteja korttien perään, mutta kisojapa ei näy, ei sitten millään. Television alkuperäinen tarkoitus eli kuvallinen viestinvälitys on jäänyt ahneiden
operaattoreiden veriseen kilpaiuluun rahasta, jonka määrittelevät erilaisten kisojen tv-oikeuksien myyjät.
Sairaalloinen ahneus ja ketunhäntä kainalossa myös Saunalahti myy "halpoja ja nopeita laajakaistojaan".
Sirmakan lukija PH lähetti esimerkin. Myyntivaiheessa myyjä ei maininnut mitään edes kysyttäessä mistään
lisämaksusta. Tarvikkeet tulivat paluupostissa. Viikkoa myöhemmin tuli KAKSI erillistä kirjettä, joissa
molemmissa oli 300 euron pankkisiirto "vakuusmaksusta". Miksi kaksi samanlaista, PH pähkäili. Sitten hän
huomasi, että kyse ei ole plagiaatista. Kysymys on otattelusta. Jos asiakas hölmöyttään maksaa toisen
kolmesatasen ja heittää toisen roskiin, Saunalahti ei tee liittymän avaamiseksi mitään. Se alkaa karhuta TOISTA
vakuusmaksua, jolla on oma viitenumeronsa. Ehkä Saunalahti lähettää kolmannenkin maksulapun, kunhan saa
ensin kaksi ...
 
 

  Suhoi Superjet 100
 
Ensimmäinen venäläisvalmisteinen 2000-luvun matkustajakone törmäsi Indonesian markkinointikeikallaan tulivuoreen.
Kaikki ostajaehdokkaat olivat kyydissä esittelylennolla. Osa myyntimiehistä jäi kyydistä, joten kampanja jatkuu jos tehtaalta saadaan yksikin kone lentäen kohteeseen. Indonesian crash-koneen matkustajien hautajaiset ovat jo olleet toukokuun puolivälin tuntumassa. Kuvassa Suhoi Superjet 100 on juuri pääsemässä nousukiidon jälkeen ilmaan ja on syytäkin, sillä kiitorata loppui jo. Antonovista, Iljushinista ja Tupolevista ei päivääkään Suhoihin. Mikään näistä ei ole jäänyt ilmaan. 120512

 
Kansanpalvelijat ja muutkin lainsäätäjäelätit
ovat huijanneet vuosikymmenestä toiseen
 
Luvatut  tukikorotukset on aina
rosvottu heti takaisin saajiensa ohi
 
Kun vasemmistolehti kevään tunnelmissa tarttui yhteen sikailuvääryyteen, juuri SE vääryys sai heti sosiaaliministerin älähtämään. Kaikki muut vääryydet jäivät edelleen elämään. Pöydälle nostettiin Korkeimman Lahtauksen vuodelta
1999 peräisin oleva ennakkopäätös. Sen mukaan rikoksen uhriksi joutunut henkilö, joka sai toimeentulotukea, menettää tuestaan vahingonkorvauksen määrän. Toimeentulotuki on köyhimmän väestön ansiotulo, kuukausipalkka.
"Viisaiden" lahtaajien Nobelin rauhanpalkinnon ansaitsevalla päätöksellä palkanmaksu lopetetaan, kun kansalainen saa vahingonkorvauksen kärsimästään vahingosta!
 
Eikä tässä kaikki. Niin usein kuin 90- ja 00-luvuilla on rehvasteltu työmarkkinatuen korotuksella, kaikki on
ollut silkkaa potaskaa. Kaikki korotukset ovat menneet suoraan kuntien sosiaalibudjetteihin. Ne on
nimittäin vähennettu toimeentulotuista. Suurin kertapuhallus on taannoinen hölinä lisäsatasesta.
Sekin meni Kataisen taskuun. Kun toimeentulotuen saajalle sallittiin lailla satunnaisia sivutuloja niiden vaikuttamatta tukeen, Kela peri tulot itselleen, jos tuensaaja oli myös Kelan asiakas.
 
Tukisademetsänvartijat ovat sairaita. Täyspäiset virkamiehet
eivät jaksaisi kiusata ihmisiä vakituisena työnään. Valtio
säästää kun sijoitti suljettujen mielisairaaloiden potilaat töihin.
 
Sama pätee heillekin, jotka saavat pelkkää toimeentulotukea. Sitä maksetaan "taulukon mukaan", kunnes
eteen tulee kuukausi, jolloin on kaksi maksupäivää. Toimeentulotuen jaksotus on nerokkaasti säädetty neliviikkoisiksi, kun taas työmarkkinatuki on kuukausitahdissa. "Perusteettomasti" liikaa maksettu toimeentulotuki tasataan eli vähennetään pienentämällä tuen määrää pysyvästi. Julkisissa papereissa puhutaan kuitenkin vain ensimmäisen maksukuukauden tuesta, joka sekin pienenee heti jos ensimmäinen kuukausi on kahden maksupäivän mittainen.
Tuensaajan maksuvelvoitteet eivät suinkaan vähene "perusteettomina" veloituksina.
 
Kansa tyytyy kohtaloonsa, vaikka virkamiesten alkuperäinen tehtävä oli palvella muita kansalaisia, vieläpä
heidän etujaan ajaen. Nyt koetaan tärkeimmäksi toimintamalliksi muun kansan kusetus. Tärkeintä on muistaa,
että miljoonat eivät jää maksamatta suurten yksityisten ja valtionyhtiöiden lakeerikenkäisille tulemisesta
työmaalle, pysymisestä siellä ja lähtemiseksi sieltä kohti uusia miljoonia. Sen turvaamiseksi, että yhtiö ei
jää tyhjän päälle.
______________________________________________________________
 
 
Hämeenlinnassa (inno)voidaan hyvin
 
Keskussairaalaa voidaan nostaa ylöspäin ja toriparkki rakentaa torin alle ilman
koko keskustan repimistä tunneleilla. Bussirallin paikka on Rantakadulla.
Toriparkin yksisuuntainen sisään- ja ulosajo kaartamaan Vapaudenpuiston alle,
koko paketti lähes näkymättömiin. Ei se, että on onnistunut soluttautumaan
töihin Karjalaiseen, merkitse täydellisyyttä tai erehtymättömyyttä. Vaikka
miljoonia olisikin, ei niitä kukaan velvoita polttamaan hölmöilyyn. Hämeenlinnassa
nähdään toissapäivää pidemmälle eteenpäin.
 
 
 
Hämeenlinnassa ymmärretään hyödyntää moottoritien ilmatilakin. Joensuussa rakennetaan
keskussairaalaa tötterö tötteröltä vieri viereen niin, että lähimmät vapaat P-paikat ovat jo nyt
parin kilometrin päässä asema-aukiolla. Edes ammattilaiset eivät tajua, että autopaikkaa
tarvitsemattomat ovat käyttäjien vähemmistö, vuodepotilaat. Suurimman autonkäyttöryhmän
muodostavat henkilöstö päiväpotilaat ja potilaiden läheiset, jotka joutuvat puristamaan tunnin
 
PKKS:n suunnittelupolitiikka on kuin tikanheittoa. Teipataan kartta seinään ja katsotaan,
mihin tikka osuu, onhan kyse Tikkamäestä. Siihen rakennetaan klinikka. Näin on toimittu jo vuosikausia,
mutta missään vaiheessa ei ole käynyt kenenkään mielessä, kuinka liikenne ja pys'köinti järjestetään.
Kuin paniikissa lopulta rakennettiin P-talo, jonka maksut ovat niin hirmuisia etteivät köyhimmät asiakkaat = potilaat pysty taloa käyttämään. Henkilökuntakin joutuu maksamaan siitä, että potilaita hoidetaan.
 
Keskussairaala turpoaa turpoamistaan
Milloin paneudutaan pysäköintiongelmiin?
 
Edes henkilöautoille ei ole tilaa kysyntää vastaavasti. Lähitienoon kadunvarret ovat
täynnä keskussairaalan asiakkaiden autoja, ja sakkorysiä on rakennettu suorastaan
silmät kiiluen. Nykyään kuitenkin matkailuautojen ja pakettiautojen osuus koko auto-
kannasta on voimakkaassa kasvussa. mutta niitä on turha edes yrittää survoa katettuihin tiloihin. Tiedättehän sardiinipurkit, niissä ei ole kantta eikä kattoa, kun ne otetaan hyötykäyttöön liian ahtaassa paikassa.
 
    Sairaalan tuloaukio on varmuudella piirretty juosten kusemalla. Sellaista härdelliä ei täyspäiseltä piitrustajalta pysty syntymään. Ehkä kyseessä on samoja piirtäjiä kuin
Siilaisen ja Noljakan eritasoliittymissä.
 
    Periaatteessa se, että keskussairaalaa modernisoidaan ja sen palvelutasoa kasvatetaan, on erinomainen juttu. Suomen vanhin ja pian kai myös suurin alas laitos on pian myös maamme paras lääketieteellisestikin. Edes Kokoomuksen ASNNE HOLMLUND tuskin ottaisi ministerinäkään riskiä lakkauttaa se jossakin kabinetin nurkassa jonkun budejttileikkauksen nimissä - vaikka siitä muijasta ei ole takeita edes satavuotisten kirkkojen suojelijana, jos kuluja on lisättävä miljardeilla, säästämisen nimikkeellä. PKKS:n pihalla on pian myös pakkohoito-osasto näiden holmlundien raudoittamiseksi. Kyllä se P-K:n keskussairaalan muuten saattaisi Ulvilaan siirtää.
 
MIKSI PYSÄKÖINTITASOJA EI RAKENNETA MAAN TASOON HOITOYKSIKÖIDEN ALLE? SE RATKAISU TOIMII JA ON HALVEMPI KUIN KATTOPARKKI TAI ERILLINEN P-TALO. tALOT VOIDAAN RAKENTAA MYÖS KATUJEN PÄÄLLE. 
 
Sairaalan tuloaukio on häpeällinen (kuva alla). Ennen kuin sitä ryhdytään kattamaan pilareiden varaan nostettavilla sairaalayksiköillä, liikenne on järjestettävä uudestaan ja tehtävä on annettava osaajalle, ei "osaajalla". Joensuusta löytyy esimerkkejä mm. siitä kuinka "osaajan" piirustelema P-alue pysyi tyhjänä, kunnes kolmen vuoden kuluttua se rakennettiin uudelleen, jopa järkeäkin käyttäen. Nyt se toimii. Tällaiseen pelleilyyn ei ole varaa muilla kuin "ossuuskaappaväellä". Aukion päälle voi rakentaa hehtaaritolkulla hoito- ja vastaanottotiloja, ja maisema vain kaunistuu. Suunnittelupuolelta puuttuu innovatiivisen näkemisen taito. Kun katu on piirretty johonkin kohtaan 60 vuotta sitten, katu on pyhä kuin ortodoksisen kirkon alttari.Kuopiostab on tilattava piispa pyhittämään se uudelleen, jos joku siviili on erehdyksessä käynyt siellä sammuttamassa palamaan unohtuneen kynttilän.
Tai voihan sen jättää palamaankin. MR
 
Liikennejärjestelyt ovat kuin Kairon slummialueelta. Ei päätä, ei häntää.
Ovatko nämä kuviot peräisin ehkä jonkun päiväkodin piirustuskilpailusta? Oikealla pysäköintitalo.
 _________________________________________________________________________________
 
 
Kuvan aromigrilli maksoi 80-luvun lopulla keskimäärin 300 markkaa. Vuosikymmentä myöhemmin sen hinta oli, yllätys yllätys, edelleen keskimäärin 300 markkaa eli 50 €.
Nyt grilli maksaa 190 € eli  1.140 markkaa. Tämän sähkögrillin edut ovat vastuksen sijainti kannessa, jolloin rasva valuu alas koskematta vastuksiin. Alimmaisena rasvaa odottaa foliovuioka, jonka voi hävittää sellaisenaan tai kierrättämällä rasvan ja käyttämällä uudelleen. Sähkövastuksen voi säätää portaattomasti kahteen kilowattiin asti. Lähes nelinkertainen eurohinta ei voi perustua muuhun kuin lailliseen huijaukseen, sillä tekniset ominaisuudet ja muotoilukin ovat ennallaan.
 
... €ikä aina hintakaan ...
 
Kansainvälisen hintavertailun mukaan Suomen elintarvikehinnoittelu on noussut vuosikymmenessä 63 %. Tästä huolimatta
kauppa huutaa "kurkku suorana", kuten EU:n direktiivikin vaatii, että euroon siirtyminen ei ole vaikuttanut päivittäistavaran hintaan.  Sama ostoskori joka maksoi 2000-luvun alussa 100 markkaa, maksaa nyt markoissa 163 FIM eli 27 euroa.
   Wienerkahvit sai siemaistua ennen euroa hyvinkin neljällä markalla, mutta nyt hinta on neljä euroa eli 24 markkaa. Vertailulista on loputon. Plussat ja bonukset ovat silkkaa silmänlumetta. Palkkoja on ollut vara nostaa vuosittain vain <2 prosentilla eli vuosikymmenessä parillakymmenellä prosentilla. Lukuunottamatta tappiolla pyörivien valtion- ja muidenkin yhtiöiden sikariporrasta, joille maksetaan palkan lisäksi miljoona euroa vuodessa siitä hyvästä että tilanteesta riippuen joko suostuvat tulemaan, olemaan tai siirtämään lähtöään sikariportaalta. Miljoonat revitään veronmaksajilta, eläkeläisiltä ja ko. firmojen palkoista.
    Ja flegmaattinen kansa vain urputtaa mielipidepalstoilla ja flacebookissa.  Valtion ja muidenkin yhtiöiden hallituksia moitiskellaan hyi olkoon ja halpakauppamiljonäärit mättävät asiakkailtaan keräämiään miljoonia minne kivalta tuntuu. Lopuksi kerätään säälipisteet salkkuun ja luotetaan oikeusvaltioon kun rahat veikin vakituinen linnakundi tai sydämessä ei ole siruakaan rikollisuutta.   MR
 
 
Punkin puremasta voi sairastua kahteen tautiin: bakteeriperäiseen borrelioosiin ja viruksen aiheuttamaan puutiaisaivotulehdukseen. Paras tapa välttyä kummaltakin taudilta on ehkäistä punkin puremat pukeutumalla saappaisiin ja pitkälahkeisiin housuihin. Oikealla oleva puutiainen on
aiheuttanut tänä vuonna kolme borrelioositapausta Pohjois-Karjalassa. Etelä-Karjalassa luku on 17. Savossa ja Kainuussa tapauksia ei ole
ollut kesäkuun alkuun mennessä ainoatakaan. Borrelioosiin ei ole rokotetta, mutta se hoidetaan pois antibiooteilla.
 
Kesän uhkailmiö: punkki
Pahimmillaan aivokuume, halvaus, kuolema uhkaavat keski-ikäisiä
 
Vasemmanpuoleiseen punkkiin voi varautua rokotteella, joka otetaan kolmessa erässä viikon välein.
Koko satsi maksaa toistasataa euroa ja reseptikustannus päälle. Rokotuksia otetaan Suomessa varsin vähän, vain
muutamia satoja. Viime vuonna Suomessa hoidettiin 62 tautitapausta. Luku olisi ollut ilman rokotuksia lähes
kaksinkertainen. Useita päiviä jatkunut flunssainen olo ei aina ole välttämättä flunssaa. Oireet sopivat myös
punkkitartuntaan. 040612
 
_____________________________________________________________________________________
  
 
Uusi ratayhteys palvelisi etenkin tavarakuljetuksia, mutta se avaisi uudenlaisia näkymiä myös Pohjois- ja Keski-Lapin matkailulle, paikallislehti Sompio ennakoi. Pohjois-Lapin
kuntayhtymä oli saanut EU-rahoitusta hankkeelle, jossa oli määrä selvittää rautatieyhteyden rakentamista Rovaniemeltä Norjan Kirkkoniemeen. Oli myös selvitettävä logistiset näkymät Itämeren ja Barentsinmeren välillä.
 
Suomi pelaa jälleen itsensä ulos globaalin tason hankkeesta. Tällä kertaa rahaa ei ole muuhun kuin Kreikan louhosten rakentamiseen. Muuan OLLI-PEKKA HEINONEN kummittelee jälleen kuvioissa. Pian tiedetään, että Akropolis-kukkulalle investointi on
milardi UMTSia tulostehokkaampi kuin joku junanrata kairassa.
 
Onko Pohjois-Karjalan Osuuskaupalta kysytty? Saisivatpa laphalaishetkin omat sata
ABC-asemaansa eikä aina tarvitsisi järsiä poronkäristystä.
 
Saimaan kanavan korvaaminen Mäntyharjun-Kotkan kanavalla oli kuuma puheenaihe Kokoomuksen liikenneministerin istuessa Etelä-Esplanadin varrella jakarandapallillaan. Vuokrasopimuksen loppumiseen oli aikaa vajaa vuosikymmen. Ahdas ja jäiden armoilla oleva Saimaan kanava oli vuokralla, eikä mitenkään edullisella vuokralla.
    Suomella oli kaksi korttia taskussaan. Ensimmäinen oli se, että Suomi olisi laskenut rehellisesti, kuinka paljon halvemmaksi oma kanava tulisi ja missä ajassa se maksaisi itsensä. Vesiväylää on valmiina niin että pienillä pursilla pääsee Mäntyharjun-Kotkan kautta New Yorkiin tälläkin hetkellä.
    Toisella kortilla Suomi olisi heti vaatinut Venäjältä sitovaa vuokratarjousta Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkolle. Olihan täysin selvää, että Venäjä pelasi omilla korteillaan juuri näin. Neuvottelut aloitetaan vasta viime hetkellä, jolloin Suomelta voidaan pyytää miten suurta vyuokraa tahansa. Sen on pakko maksaa, koska vaihtoehtoa ei ole. Lisäksi Suomi pantiin itse huolehtimaan kanavan kunnossapidosta omaan lukuunsa. Vanhenevien laitteistojen kunnossapito tulee vuosi vuodelta kalliimmaksi.
 
Peli oli Suomelta pelattu jo ennen kuin se alkoi, ja venäläisillä se vasta alkoi. Liikenneministeri Heinonen lasketutti virkamiehillään parissa viikossa, kuinka kannattamaton Mäntyharjun-Kotkan vaihtoehdosta tulisikaan verrattuna Saimaan kanavan jatkosopimukseen. Laskelmat vastasivat luotettavuudessaan tämän päivän säästölaskelmia lakkautettavista varuskunnista. Ei päätä, ei häntää. MARCO BJURSTRÖM sentään huvitti kansaa Bumbtsi-bumillaan, mutta liikenneministeri Heinonen kykeni vain ostamaan UMTS-ilmaa Saksasta. elettiin vuosituhannen vaihdetta ja Heinosen ministerilaskimessa oli täyttynyt jo kaksi vuotta. Sonera osti Saksasta 3G-taajuuksille oikeudet 3,5 miljardilla eurolla. Ostos paljastui pian arvottomaksi, joten maksajiksi joutuivat tietysti veronmaksajat.
    Ministeri heräsi pallin tärinään ja hakeutui tv.johtajaksi Yleisradioon, poliittiseen turvapaikkaan. Siellä hän ei kyennyt tuhoamaan töysin edes televisio-ohjelmia.
    Nyt kun kansan keskuudessa on käynnistynyt keskustelu Koillisväylästä maamme raskaan teollisuuden rahtikustannusten puolittamiseksi, sama Heinonen kutsuttiin yllättäen pääministeri JYRKI KATAISEN kabinettiin valtiosihteeriksi. Ainoa oikea mies laatimaan laskelmat Koillisväylän kalleudesta! Suomi maksaa päivärahoja mieluummin kuin rataa Rovaniemeltä Jäämerelle
elintärkeän teollisuutensa kehityksen varmistamiseksi. Aikaa ei ole edes Kataisen ajolähtöön asti. Joku nappaa hyödyn itselleen ja se joku on Venäjä tai Norja tai Ruotsi tai kaikki yhdessä.
 
Teollisuus
haluaa
radan
Jäämerelle
 
Itämeren tuleva rikkidirektiivi kasvattaa metallinjalostajien rahtikuluja puolella miljardilla eurolla, kirjoittaa tekniikka
&talous -lehti. Teollisuudelle kelpaa radan vaihtoehtona myös raskaalle liikenteelle mitoitettu tie. . Lehden mukaan yli 500
yritystä Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla on kiinnostunut pohjoisen Suomen mahdollisuuksista. Raahessa toimiva
Rautaruukki on niistä suurin. Koillisväylä nopeuttaisi tavaran kulkuan perille puoleen nykyisin kuluvasta ajasta. Rautaruukin liikevaihdosta jo kolmannes tulee Kiinasta. Koillisväylän puolesta puhuvat poisjäävät rikkimaksut jaPerämeren arvaamattomat talviolosuhteet. On otettava huomioon myös se mahdollisuus, että Tanskan salmet suljetaan.
    Ruukille tulee hiili Kanadasta ja Australiasta. Lastit on nyt lastattava Rotterdamissa isoista laivoista pienempiin laivoihin, että hiililastit ylipäätään saataisiin Perämerelle ja tilaajalleen. Teollisuuden logistiikkakustannukset ovat jo nyt noin 14 % liikevaihdosta eli lähes 35 miljardia euroa vuodessa. Rautatiestä Kemijärven kautta Petsamoon puuttuu vain muutamia
kymmeniä kilometrejä. Rata on heikko, mutta reitti on valmiina. Maantieyhteys tulisi Rovaniemeltä Ivalon kautta Norjan Kirkkoniemeen. Inarinjärvi on mahdollista kiertää lännen, Inarin kautta tai vetää suoraan itärantaa pitkin Nikkelin
ohi Kirkkoniemeen Jäämeren rannalle. Presidentinvaalikampanjan aikana SAULI NIINISTÖ kannatti julkisesti pohjoisen reitin
rakentamista, jos sille on tarvetta ja käyttöä. Se antaisi lisdäturvaa Suomen merialueille ja antaisi uusias mahdollisuuk-
sia Lapin elinkeinoelämälle. Nyt puuttuu vain primus motor. MR
_________________________________________________________________________________________________________________________________________-
 
 
 
Paloautojen selkeät tunnukset muuttuvat jopa kahdeksan kirjaimen ja
numeron riveiksi, joilla autoja on kutsuttava kaiken muun kiireen keskellä
 
Tämän otsikkokuvan hälytysajoneuvon uusi tunnus on vielä avoin. Sen sijaan Joensuun paloaseman hälytysajoneuvo J1 on vastaisuudessa PK010. Loogisesti kuvan tunnus olisi siis PK030. Onko kukaan varmistanut, ettei tämän tunnusmuutoksen suunnittelija ole karannut mistään suljetusta laitoksesta? Onko edesb lääkitys kohdallaan? Kuka vastaa, jos auto sekoitetaan Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan?
 
Ikiliikkujahämmentäjä, ex-sisäministeri ANNE HOLMLUND alasajoi kansalaisten perusturvallisuusketjun herkimmän lenkin, hätäkeskusverkon. Kun koko Itä- ja Kaakkois-Suomi hoidetaan pian Kuopion hätäkeskuksesta, eikö siinä olisi jo ollut riittävästi opittavaa! Eikö meillä enää käytetä järkeä lainkaan, vai onko se loppuunkäytetty? Ei pidä luottaa edes tietojärjestelmiin. Joka viikko kerrotaan radiossa, kuinka se ja se puhelinyhteys ei toimi siihen ja siihen palokuntaan.
 
Ei. Nyt hämmennetään selkeät ajoneuvotunnukset päin hanuria. Niitä ei opi erkkikään muistamaan peruskoulua lyhyemmällä oppimäärällä. "Hetkinen, haen luettelosta sen ambulanssin tunnuksen, joka ilmeisesti on Teitä lähimpänä", hätäkeskuksen päivystäjä joutunee selittämään viimeisiään korahtelevan asbestimiehen omaiselle. "Tai voitteko soittaa Kouvolan hätäkeskukseen, siellä neuvotaan miten tulee toimia soittaessanne tänne oikeaan hätäkeskukseen!"
 
Parin metrin pituisen tunnuksen eteen on lisättävä kirjain R (rescue, pelastus) siltä varalta, että mahdollisesti samaan kohteeseen rientävä jenkkirescue Dallasista ei sekaannu suomalaisiin. Jenkeillä on hätänumerona 911 ...
 
I-MÖNKIJÄ on vastedes PEEKOOKOLMEKAKSIYHDEKSÄNKAHDEKSAN. Siis Ilomantsin palokunnan mönkijä. IOTPK on PEEKOOÖLJYNTORJUNTAPERÄVAUNU Ilomantsissa. Joensuun J-JVTPK -ajoneuvoa on kutsuttava nimellä PEEKOO-JÄLKIVAHINKOTORJUNTAPERÄVAUNU1. Että lyhenne mahtuu vaunun kaikkiin sivuihin, vaunuja on sekä jatkettava että levennettävä. Viestikeskusten kutsutunnus on XX R XXXX VIKE. Ei erityisen järkevää eikä kätevää. Joku 60.000:sta
tarpeettomasta virkaeläteistä on tästäkin palkkansa juonut. Suora ote pelastustoimen julkisesta ohjetekstistä:
 
Tässä kerrottavia kutsutunnuksia käytetään pelastustoiminnan aikana tai välittömään pelastustoimintaan valmiudessa olevien henkilöiden tai toimielinten kesken.

Johtokeskukset: Pelastustoimessa tilanteen aikana perustettavien johtokeskusten tunnus on ”XX PEL JOKE”. XX on kyseisen pelastuslaitoksen nimi selväkielisenä. Esimerkki:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokeskuksen kutsutunnus on”Länsi-Uusimaa pelastus JOKE”. Se erottaa autot Joensuun paloautoista, kun kirjaimet JO tarkoittavat selkeästi Länsi-Uuuttamaatta.

 _____________________________________________________________

 
OTSIKKOPOHJA TEKNIIKKA&TALOUS
Maapallon historian räikein ja röyhkein kansankusetus on meneillään Suomessa
yhtä aikaa useammallakin sektorilla. Flegmaattinen kansa ottaa kaiken vastraan
nöyrästi ja kuuliaisesti, vaikka läänit jo menetettiin ja maakunnat ovat pian vuorossa.
Puolustusvoimat alasajettiin Nato-valmiuteen ja ikivanhat kuntarajat piirretään
uudelleen täysin naurettavalla verukkeella, palvelujen turvaamisella. Liituraitarikolliset ovat vallankahvassa vuelä kaksi vuotta. Se on riittävä aika säästää Suomi sileäksi.
Kuuden varuskunnan lakkauttamisella ei ole säästämismielessä perusteita. Laskelmia ei julkaista enää juuri
mistään. Liituraitarikollisilla ei ole rohkeutta kertoa kansalle totuutta: Kaikki "säästöt" tarvitaan kasvaviin EU-jäsenmaksuihin, Kreikan ym. luuserivaltioiden ylläpitoon ja erinäisiin rahastoihin palomuuriministeri JUTTA URPILAISEN kätköihin. Urpilainen huomaa vasta vaalikauden jälkeen tulleensa itse kusetettujen keulanaiseksi, JYRKI KATAISEN marionetiksi. Tasavalta ja demokratia ovat äkkiä muuttuneet Kokoomuksen totalitarismiksi, jonka ylläpitoon tarvitaan eduskuntaa vain muodollisesti. Sehän ei ole enää aikoihin puuttunut mihinkään suuriin ja laajavaikutteisiin asioihin, vaan on antanut totalitaristihallinnon hoitaa ne itselleen parhaalla tavalla. Tavoitteena on yhden läänin / kunnan Suomi, jossa kaikilla asukkailla on kaikki ajateltavissa olevat palvelut. Välimatkoista ei puhuta mitään. Ne ovat kansalaisten ongelma.
Puoli vuosisataa sitten pidettiin itsestäänselvyytenä perusoikeutena, että posti jaettiin luukkuihin kahdesti päivässä, lauantaisin vain kerran. Rautateiden aikataulut täsmäsivät ja hinnat olivat kohtuulliset, koska voittoja ei tavoiteltu. Maaseudun pölyisiä teitä porhalsivat ainakin postibussit, jotka toimivat linja-autoina. Kouluja oli niin tiheässä, että kukaan ei urputtanut liian suurista opetusyksiköistä, mutta eipä kukaan tarvinnut koulukyytejäkään. Terveyssisar löytyi kirkonkylältä, apteekki ja poliisi siinä lähistöllä myös. Kyläkauppoja oli nimensä mukaisesti jokaisessa kylässä enimmillään jopa kolme, kuten huoltoasemiakin "isojen teiden" risteyksissä.
Nykyään posti kulkee milloin kulkee ja postimerkeillä on sama hinta kuin 80-luvulla. Vain rahayksikkö on vaihtunut. Bussiliikenne maaseudulla on käytännössä näivettynyt kuoliaaksi. Koulut ovat lähimmillään kymmenien kilometrien päässä ja ruokakaappia pitää käydä täydentämässä jossakin mammuttihallissa. Käyntiin pitää varata päivä aikaa ja puoli tankillista bensaa. Näennäissäästöt ja kaiken maailman bonukset hukkuvat polttoainetankkiin. Viherpiipertäjät meuhkaavat hiilijalanjälkien perään mutta eivät ole koskaan tehneet elettäkään kyläkauppojen ja koulujen säilyttämiseksi siellä missä ihmisetkin ovat.
Kansaa hallitaan kuin Auschwitsissa ilman kaasua. Hurskaasti puhutaan, että lätkäkisoja ei saa viedä hitlerviiksisen diktaattorin johtamaan maahan entisen Neuvostoliiton osavaltioon, koska siellä ei kunnioiteta ihmisoikeuksia. Sairasta ajattelua. Eihän meilläkään kunnioiteta muiden kuin liituraitarikollisten ihmisarvoa, ja he muodostavar toistaiseksi vain vähemmistön. Mitä ihmisarvon kunnioittamista se on, kun joka viides suomalainen on köyhä tai kokonaan varaton? Onko se ihmisarvon kunnioittamista, kun henkilötietoja pidetään maksullisessa rekisterissä? Onko se, että rekisterin perusteella määritellään, saako itselleen puhelimen, asunnon, tietokoneliittymän, käteismaksukortin? Onko se, kun terveyskeskuksissa on jonotettava päiväkausia tai leiopäjonossa tuntitolkulla? Onko se ihmisarvon mukaista kohtelua, kun köyhiä myydään valkoisessa orjakaupassa liituraitarikollisten haaskoiksi? Entä se, että osaa kansasta pidetään yhteiskuntaan kelpaamattomina kehäraakkeina, joiden pienetkin eläkkeet ulosmitataan valehteleville rikollisille lahtauslaitoksen niin päätettyä?
Suomi tuhoutuu pelottavaa vauhtia. Tuhoutuminen jatkuu, kunnes valta vaihtuu. Jonakin päivänä pääministeri Kataisen ikiliikkuva pendolino ajaa kurviin liian kovaa ja suistuu minne kuuluukin. MR
 
Tuntipelleily tappaa 50 ihmistä Suomessa,
kymmeniätuhansia maailmalla
 
Järjetön temppuilu kahdesti vuodessa tappaa kymmeniätuhansia ihmisiä joka vuosi sydänperäisiin
sairauksiin, ilmenee tutkimuksesta, jonka teki Tukholman Karoliininen Instituutti. Syksyllä
kuolemantapauksia on vähemmän kuin keväällä, koska sydänsairaat saavat nukkua tunnin
pidempään. Luvut koskevat vain sydänkuolemia, jotka ovat vain yksi muoto. Tutkimuksen mukaan
on erittäin dramaattista, että 1,6 kellopelleilyyn velvoittua ihmistä joutuu keväällä heräämään
tuntia normaalia aikaisemmin. Erityisessä vaaravyöhykkeessä ovat vuorotyöläiset. Käytännön
keksivät poliitikot ja byrokraatit, joilla ei ole hajuakaan ihmiskehon biologisesta kellosta.
Oman lukunsa muodostavat esimerkiksi lypsykarja, mikäli sitä hoidetaan samaan tahtiin kuin
ihmiset itseään. Sydänkuolemista ei ole tutkimustietoa, mutta stressaamisesta on.
 
   
Risteysajosta ja kaistanvaihdosta
on tehty elämää suurempi kummallisuus
 
HIDASTUSKAISTA        KIIHDYTYSKAISTA       RAMPPI
Joensuun laidoilla on hidastus- ja kiihdytyskaistoja mm. Siilaisen ja Noljakan eritasoliittymissä sekä
uudella kehätiellä. Kiihdytyskaistoilla on sama nopeusrajoitus kuin pääväylällä, johon ollaan liittymässä.
Tapahtuma on aivan kuin kaistanvaihto, ei sen ihmeellisempi. Liittymisestä kiihdytyskaistalta liikennevirtaan
on vain tehty elämää suurempi ihme.  Hidastuskaistalla on sama nopeusrajoitus kuin väylällä, johon
ollaan liittymässä. Liittyminen voi tapahtua 90 asteen kulmassa tai samoin kuin kiihdytyskaistaltakin.
Lähestyvän liittymän muotoa ei välttämättä voi tietää heti hidastuskaistalle tullessaan. Yleensä
hidastuskaista päättyy T-risteykseen. Siinä on aina ns. kärkikolmio. Se on sama kärkikolmio kuin
muuallakin sivutieltä tultaessa tai kiertoliittymään ajettaessa. Kaikkia on väistettävä, toisin kuin
Joensuun seudun liikennekouluissa opetetaan. Jotkut haluavat tahallaan hämmentää käsitteitä ja
knoppailla. Siksi kiertoliittymänkin ajojärjestys on kuin tippaleipä korvien välissä. Ei ymmärretä että
liikenneympyrä nyt vain on kiertoliittymä mm. Tiehallinnon nimistössä. Yhtä lailla kiihdytyskaistalla
kiihdytetään ja hidastuskaistalla hidastetaan. Ramppi alkaa / päättyy yleensä T-risteykseen.  Siitä ei
mainita edes tieliikennelaissa, mutta kärkikolmio riittää täyspäisille. Vajaalanttuiset kaasuttavat
kiertoliittymään, valehtelevat käräjillä kuin siat ja sairaan virkavallan väärinkäytön hyödyntämällä
hakevat määräajoin rahaa palkkioksi valehtelustaan. Malli kuuluu lahtausvaltion normaalikäytäntöön.
   Kajaanintiellä kaksi kaistaa pohjoiseen yhtyy yhdeksi kaistaksi, koska oikeanpuoleinen eri viekään
Salpakankaankatua kauemmaksi. Siinä tapahtuu kaistanvaihtoja niin kuin kiihdytyskaistojenkin
liittyessä pääliikennevirtaan, mutta harva raapii Voimatien ja Salpa/Raatekankaan väliseltä 900 metrin
taipaleelta ongelmaa.
 _______________________________________________________________________________

 

 Halmeslahti.
 
Rikostutkinta Valamon palosta                       
SEKOILU HÄLYTYKSESSÄ VIIVYTTI SAMMUTUKSEN ALOITTAMISTA TUNNILLA.
SE OLI PELASTUSPÄÄLLIKÖN MIELESTÄ VIIVE, JOKA EI MITENKÄÄN VAIKUTTANUT
LOPPUTULOKSEEN. PALOA EI SAA SAMMUTTAA VÄÄRIN.
 
HEINÄVESI  ESPL:n pelastuspäällikkö TUOMO HALMESLAHTI (kuva yllä) pääsi taas selittämään. Tulipaloa ei sammutetakaan
 ensisijaisesti vedellä vaan puomitikas- tai nostolava-autolla. Kun viestintäverkkoa tuntematon päivystävä palomestari  oli
hälyttävinään paikalle "koko komppanian", hän ei tosiasiassa hälyttänytkään ketään. Viinijärven ja Ylämyllyn VPK:t sekä
Liperin palokunta saivat kuulla luostarin tulipalosta vasta tunnin kuluttua hälytyksestä, jolloin Joensuustakin lähetettiin
paikalle yksiköitä, mm. kyseinen nostolava. Halmeslahden mukaan tunnin viive ei vaikuttanut lopputulokseen, koska tulta ei
olisi kuitenkaan päästy ullakkotiloissa sammuttamaan ilman kyseistä ihmelaitetta. Vain sen avulla voidaan päästä vajaan
10 metrin korkeuteen. Itä-Suomessa on joukko muitakin väärinsammuttajia, myös poliisin keskuudessa.
 
Ensiksi arveltiin syttymissyyksi sähköä. Maanantaina kuitenkin havaittiin, että ullakolla oli hormissa halkeama, josta lämpö
ja kipinätkin mahtuivat läpi. Lisäksi todettiin, että alimman kerroksen eteläpään asunnon pönttöuunissa oli pidetty tulta
luvattomasti.Torstaina tutkinta muuttui rikostutkinnaksi. Pönttöuunien käytöstä epäillään talon ainoita asukkaita,
venäläistaustaista pariskuntaa, joka asui talossa. Molemmat kiistävät polttaneensa uuneissa mitään. Ne ovat olleet vuosikausia käyttökiellossa. Pariskunnalla on ollut tarkoitus rakentaa oma taloluostarin maille, kun tonttien lohkonta valmistuu. He
ovat tehneet töitä luostarille jo vuosia.
 
Avoimeksi jää kysymys, miten ESPL ylipäänsä on onnistunut silloin tällöin sammuttamaan tulipaloka, kun puomitikas - ja nostolava-autot ovat sentään aika harvassa ...
 
 
 
Tuomarit ovat erityisesti alemmissa oikeusasteissa ammattitaidottomia ja osin tyhmiä.
He eivät kykenisi käsittelemään laajoja kokonaisuuksia, sanoo emeritusprofessori ERKKI
AUREJÄRVI. Korkeinpaan oikeuteen ei saa valittaa ilman lupaa ja KKO antaa luvan vain
noin sadalle jutulle vuodessa, kunhan ne eivät sisällä kovin laajaa aineistoa. KKO:ssa on
paljon väkeä. Jäseniä on 18. Lisäksi on kymmenittäin käsittelijöitä ja esittelijöitä. Vain yksi
käy läpi valitusaineistot ja loput allekirjoittavat ratkaisun KKO:n päätöksenä. Aurejärvi on
seurannut oikeuslaitoksen vallankäyttöä vuodesta 1966. Se on kontrolloimaton vallankäyttöpesäke. Ja kun se on kontrolloimaton,
vallankäyttö ei aina tähtää oikeudenmukaisuuteen.
 
   - Siellä on myös hulluja, siis oikeasti hulluja. Edes heitä on lähes mahdotonta
saada sieltä pois. Aurejärvi sanoi Radio Suomen ajankohtaisohjelmassa. Aurejärven
mukaan tuomioita määritellään vallanhimosta, kostamistarkoituksessa, ilkeyttään.
Kanne voidaan hylätä, koska yksi plus yksi on viisi. Oikeuslaitos ei paranna vääryyksiä
tässä maailmassa.
 
 
KUUNTELE LINKKI http://www.youtube.com/watch?v=3JBvztl-9Gg Turha etsiä oikeutta oikeudesta
 
 
 
       
 
Todistajan on ehdottomasti puhuttava totta. Todistajaa, joka valehtelee tai
tietoisesti salaa jotakin asiaan vaikuttavaa, voidaan syyttää perättömästä
lausumasta. Perättömään lausumaan syyllistynyt tuomitaan yleensä vankeusrangaistukseen. Tämä on vain sananheklinää.  Susirajan
käräjälahtauksessa on valan tehneelläkin velvollisuus valehdella kuin sika.
Mitään vaaraa tuomituksi tulemisesta ei ole. Tätä menettelyä käytetään, kun
virkavaltaa väärinkäyttäen halutaan kostaa vastaajaksi rikollisin keinoin asetetulle.
 
Joensuussa poliisilla on virkavelvollisuus tehdä rikosilmoitus todistajasta / asianomistajasta tätä itseään vastaan. Välttyäksesi ongelmilta älä ilmoittaudu
todistajaksi, vaikka poliisi sellaista pyytääkin usein uutistiedotteiden yhteydessä.
Saatat joutua myös syytetyksi, jos syyttäjä käyttää naurettavuusperustetta
kuten Joensuussa on tapana.
 
 
 

Kontiolahden Lehmossa Vanhan Nurmeksentien ja Kylmäojantien risteyksessä sattui perjantai-iltana henkilöauton ja mopon välinen liikenneonnettomuus, jossa mopoilija oli loukannut hieman itseään.

Joensuulainen 23-vuotias nainen oli kuljettanut mopoa Vanhaa Nurmeksentietä etelän suuntaan, kun vastakkaisesta suunnasta tullut 21-vuotias joensuulaismies oli kääntynyt henkilöautolla vasemmalle Kylmäojantielle mopon eteen. Mopoilija oli törmännyt eteen kääntyneen henkilöauton kylkeen ja mopon kuljettaja oli loukannut itseään siinä määrin, että hänet vietiin ambulanssilla lääkärintarkastukseen.

Alkoholilla ei osuutta onnettomuuteen.


Torstaina iltapäivällä henkilöauto kuljettanut, 32-vuotias kuopiolaismies puhalsi alcometriin 0,81 promillea Neulamäessä ja häntä epäillään rattijuopumuksesta. 

Aamupäivällä perjantaina Maaningalla autoillut paikallinen, 45-vuotias mies, hönkäisi 1,33 promillen lukemat. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Perjantaiaamuna, noin puoli seitsemän aikaan, sattui kuorma-auton ja henkilöauton välinen liikenneonnettomuus Karjalankadun ja moottoritien erkanemistien risteyksessä. Henkilöautoa kuljettanut 20-vuotias kuopiolainen nainen loukkasi vasemman olkapäänsä ja hänet vietiin hoidettavaksi KYS:aan. Kuorma-autoa kuljettanut mies ja kyydissä ollut nainen eivät loukkaantuneet.

Kuorma-auto ajoi Karjalankatua Puijonlaakson suunnasta keskustaan päin oikeanpuoleista ajokaistaa.
Henkilöauto ajoi Karjalankadulle moottoritieltä, etelän suunnasta tulevaa, erkanemistietä pitkin tarkoituksenaan kääntyä oikealle, keskustan suuntaan. Henkilöauto ei noudattanut kärkikolmiolla osoitettua väistämisvelvollisuuttaan, vaan ajoi kuorma-auton eteen, jolloin kuorma-auton keula osui henkilöauton vasempaan sivuun.

Risteyksessä ei tapahtumahetkellä ollut valo-ohjaus toiminnassa.

Vuonna 1995 Kuopiossa anastettu mopo löytyi Jyväskylästä, kun paikallinen mies oli ko. mopoa katsastamassa. Jyväskylän poliisi otti mopon haltuunsa ja poliisi selvittelee kuinka mopo on miehelle kulkeutunut.Liikenneturvallisuuden vaarantaminen (10729)

 

Aika: 19.7.12 kello 09.55

Paikka: Kaakinmäenkatu x Laaksotie

 

Henkilöauton kuljettaja ajoi Kaakinmäenkatua Kontiopuistosta kohti keskustaa, kun vasemmalta Laaksotieltä kärkikolmion takaa tullut punainen henkilöauto törmäsi auton vasempaan takaoveen sillä seurauksella, että oveen tuli syviä pitkiä naarmuja. Törmääjä ei jäänyt paikalle selvittämään asiaa.

 

 

Varkaus (10664)

 

Aika: 17.7.klo 15.30 - 18.7.2012 klo 09.00

Paikka: Puumalan taajama

 

Puumalan bunkkerista on anastettu deaktivoitu eli ampumakelvottomaksi tehty Maxim -konekivääri. Aseen jalustaa ei oltu anastettu. 
Johan piti sattua kamala muija rehtimiehelle
Mies pakeni hörhövaimoa kylppäriin ja hälytti apua
Nainen suuttui aviomiehelleen, joka ei antanut rahaa. Oltiin yksityiskämpässä pe 13.7. klo 11:20. Mies ei antanut
emännälle rahaa huumeisiin. Eurotkin olisivat kelvanneet.  Riidan alkaessa mies oli laittamassa ruokaa. Nainen raivostui pahanpäiväisesti jäätyään ilman rahoja: hän reitti ruuat miehen päälle, puri tätä ja iski haarukalla kai nauttiakseen ukkonsa tartar-kypsänäina. Emäntä heitti siipan roinat ikkunan läpi pihalle. Poliisi lainasi muijaa ja ambulanssi vei miehen teipattavaksi.
 
Roskakatos poltettiin
Ilomantsissa paloi tiistain vastaisena  yönä Parppein koulun takana ollut roskakatos. Katos tuhoutui täysin. Palo havaittiin puolen yön aikaan. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. 100712
 
Iäkäs nainen törmäsi kävellen kuorma-auton kylkeen
Outokummussa Kummunkadun ja Asemakadun risteyksen kohdalla oli perjantaina klo 10.05 tapahtunut iäkkään jalankulkijan loukkaantumiseen johtanut liikenneonnettomuus. Liperiläinen 21-vuotias mies oli kuorman purkamisen jälkeen lähtenyt ajamaan Hotelli Malmikummun edestä juuri kyseisen suojatien edestä kun oli havainnut paikalla olleiden viittilöivän hänelle. Pysähdyttyään oli todennut, että juuri ylittämälleen suojatielle oli jalkakäytävältä astunut outokumpulainen 85-vuotias nainen. Nainen oli loukannut oikeaa kyynärpäätään osuttuaan kuorma-auton kylkeen. Nainen oli toimitettu Joensuun keskussairaalaan, jossa oli todettu kyynärnivelessä murtuma.
 

Outokummun Yrjönkadulla oli perjantaina klo 12.40 poliisipartio pysäyttänyt juankoskelaisen 40-vuotiaan miehen kuljettaman henkilöauton, jonka kuljettaja oli puhaltanut alkometriin 2,98 promillen lukemat.

Torstaina Kallan silloilla sattuneeseen mopo-onnettomuuteen liittyvä, vastaan ajanut mopoilija ilmoittautui Kuopion pääpoliisiasemalla perjantaina aamupäivällä. Hän oli lukenut Savon sanomien lehtijutun ja sen perusteella ilmoittautui poliisille. Mopolla oli ajanut 40-vuotias siilinjärveläismies vaimo kyydissään. Asian tutkinta on aivan alkutekijöissään eikä yhtään kuulusteluakaan ole vielä tehty.

 
 
Torstaina puolen päivän aikaan sattui hirvikolari Joensuuntiellä, noin 2 km Vehmersalmentien risteyksestä Kuopion suuntaan. Kuopion suuntaan ajaneen autoilijan eteen tuli tien vasemmalta puolelta yllättäen hirvi, joka osui keskelle auton keulaa. Hirvi kuoli törmäyksessä, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Auton keulaan tuli peltivaurioita.
 
Pääsihän se emäntä lopulta puikkoihin
 
Torstaina aamuyöllä keskisuomalainen 52-vuotias mies kuljetti moottoritiellä Puijonlaakson kohdalla henkilöautoa ja puhalsi alcometriin 1,56 promillea eikä miehellä ollut ajo-oikeutta. Auton omistaja, selvä, ajokortillinen vaimo, istui kyydissä. Tarkkuusalcometritestin jälkeen vaimo joutuikin sitten kuskiksi. Miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Vaimon kontolle tulee kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle ja ajo-oikeudettomalle.
Lähes samaan aikaan moottoritiellä Kolmisopen kohdalla ajoi keski-ikäinen pohjois-suomalainen mies henkilöautolla 1,69 promillen humalassa.
 
Poliisipartio tapasi torstai-iltana Pielaveden satamasta päihtyneen autoilijan. Paikkakuntalainen vuonna -65 syntynyt mies oli liikkeellä henkilöautolla, mihin oli kytkettynä veneenkuljetustraileri. Poliisin saapuessa paikalle mies oli peruuttanut hetkeä aikaisemmin veneenkuljetustrailerin veneenlaskupaikalle tarkoituksenaan ottaa vene trailerin kyytiin. Kuljettajalle suoritettu puhalluskoe antoi tulokseksi 2.03 promillea. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Torstai-iltana klo 19.25 oli Suvantokatu 10 parkkipaikalla tapahtunut auton törmäys toiseen pysäköityyn autoon.  Silminnäkijähavaintojen perusteella samasta talosta kotoaan tavoitettiin pysäköitynä olleeseen h-autoon törmänneen toisen h-auton kuljettaja, joensuulainen 53-vuotias mies. Mies myönsi aiheuttaneensa kolhaisun. Hän puhalsi alkometriin 2,32 promillen lukemat. Autojen vauriot jääneet varsin vähäisiksi.

Kurja känniläinen kajautti takakonttiin

Marjalantiellä oli illalla klo 19.48 tapahtunut kahden h-auton kesken peräänajo. Joensuulaisnaisen kuljettaman h-auton perään oli törmännyt liperiläisen 43-vuotiaan miehen kuljettama h-auto. Edellä kulkenut h-auto oli vahingoittunut siinä määrin, että tämä jouduttiin siirtämään vahinkopaikalta hinausautolla korjattavaksi.

Perään ajaneen h-auton mieskuljettaja puhalsi alkometriin 2,92 promillen lukemat.

 

Tulliportinkatu 3:ssa yliopiston rakennuksesta oli illalla 22 aikoihin rikottu useita ikkunoita kivittämällä. Paikalta on nähty häipyvän kahden noin 15-vuotiaan pojan. Alustavan tiedon mukaan oli rikottu viisi eri ikkunaa.

Lehmossa Lähdetie 1 parkkipaikalta oli tasan puolen yön aikoihin tullut ilmoitus palavasta henkilöautosta. On syytä epäillä, että tämä Helsingissä asuvan somalialaismiehen omistama henkilöauto poltettiin tahallisesti. Nissan Serena -merkkinen vuoden 2000 mallia oleva h-auto oli tuhoutunut palossa pahoin.

 
Myöhemmin samana yönä Karttulassa puhalsi reilu nelikymppinen paikallinen mies 2,49 promillea kuljetettuaan sitä ennen henkilöautoa.
 
 

Torstai-iltana poliisipartio pysäytti 26-vuotiaan kuopiolaisen, ajo-oikeudettoman miehen kuljettaman henkilöauton Satamakadulla. Kuljettaja puhalsi 0,45 promillea, mutta hänen puheensa sammalsi, hän oli unelias ja vaikutti päihtyneemmältä kuin puhalluskokeen tulos osoitti. Miehen hallusta löytyi huumausaineen käyttöön viittava neula. Mies vietiin verikokeeseen ja kliiniseen tutkimukseen ja häntä epäillään rattijuopuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.   

 
Mazda-varkaat iskivät jälleen
Joensuun Rantakylästä on Tuulentie 2 parkkipaikalta viety  yön (2-3.7) aikana vaaleansininen  Mazda 626 -merkkinen henkilöauto SHU-432. Auto on vuoden 1988 mallia.
 
Lukitsemattomat fillarit lähtevät

Poliisilaitoksen alueella on kuluvan päivän aikana kirjattu kaikkiaan kymmenen polkupyörän anastusilmoitusta. Enimmät Joensuun keskustasta tai sen tuntumasta ja valitettavan moni anastetuiksi ilmoitetuista pyöristä on ollut lukitsemattomana.

 
Traktorin etupaino varastettiin
Lieksan Vuonisjärvellä anastettiin perjantaina 29.6.2012 pihalla olleesta traktorista etupainokiekko. Paino on rautainen, pyöreä, halkaisijaltaan noin 60cm ja painaa 50 kg. Painossa on kaksi pultin reikää ja niiden välissä, eläpuolella yksi poltettu reikä, jossa on paikalleen asentamista varten lenkki. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan Pohjois-Karjalan poliisille.
Kolme yhtä vastaan Outokummun torilla

Outokummun torilla oli maanantai-iltana tappelu, jossa 43- ja 41- vuotiaan miehen ja 38-vuotiaan naisen epäillään pahoinpidelleen 42-vuotiasta miestä. Epäillyt ovat kiinniotettuina poliisiasemalla ja pahoinpitelyn tutkinta jatkuu.

 
Opel Calibra vietiin ja löydettiin
Ylämyllyltä otettu maanantaina klo 6.30-14.00 välisenä aikana luvatta käyttöön harmaa Opel Calibra.  Ajoneuvo on katsastamaton ja verot ja vakuutus ovat maksamatta. Henkilöauto on löytynyt Juuasta klo 20.20. Ajoneuvon anastaja on poliisin tiedossa.
 
Varasti mopon mennäkseen murtokeikalle
Rantakylässä maanantaiaamuna 24-vuotiaan miehen epäillään anastaneen mopon autokatoksesta. Tämän jälkeen epäilty yritti murtautua saman kadun varrella olevan talon varastoon. Murtautumisen keskeytti paikalle tullut omistaja, jolloin tekijä pakeni. Anastettu mopo jäi murtopaikalle. Poliisi tavoitti tekijän ja hän on kiinniotettuna poliisilaitoksella. Asiaa tutkitaan moottoriajoneuvon anastuksena sekä varkauden yrityksenä.
 
Kopallinen olutta ja työkaluja vietiin pakettiautosta

Joensuun keskustassa on 29.6-2.7.2012  murtauduttu pakettiautoon. Murtojälkiä ei ollut auton takaosassa, mutta etuoven lukkopesässä oli vääntöjälkiä. Autosta oli anastettu Bosch-akkuporakone, Bilteman pakki työkaluineen sekä 24-pack olutlaatikko. Auton matkustamo oli sotkettu ja kojelautaa oli rikottu.

 
Lukko ei estänyt venevarasta Jokiasemalla
Jokiaseman venerannasta anastettu 27.6-2.7.2012 lukittu Tuusport 240 -pulpettivene, jossa 20-hv Suzuki 2-tahtimoottori. Myös perämoottori ollut lukittuna.
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Ruokolahdella 30.6.2012 klo 11.05. Henkilöauton kuljettaja ajoi toisen auton perään Särkilahdentiellä. Kaikkiaan neljä henkilöä kuljetettiin tarkastettavaksi sairaalaan. Ajoneuvot vaurioituivat
 
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Parikkalassa 30.6.2012 klo 12.35. Moottoripyörän kuljettaja oli menettänyt ajoneuvonsa hallinnan ohitustilanteessa, jonka seurauksenä tämä oli suistunut moottiripyöränsä kanssa pellolle. Moottoripyörän kuljettaja loukkaantui.
 
Törkeä rattijuopumus Imatralla
30.6.2012 klo 17.40. Poliisipartio tapasi Ensontiellä mieshenkilön kuljettamasta mopoa 1,21 promillen humalatilassa.
 
Törkeä rattijuopumus Imatralla 30.6.2012 klo 21.58. Mieshenkilö kuljetti mopoa alkoholin vaikutuksen alaisena. Poliisin seulontamittarikoe 2,94 promillea. Rikos tuli ilmi poliisipartion pysäytettyä mopon.
 
Rattijuopumus Imatralla 1.7.2012 klo 02.28. Mieshenkilö tavattiin kuljettamasta henkilöautoa Tainionkoskentiellä 0,72 promillen humalatilassa.
 
Rattijuopumus Imatralla 1.7.2012 klo 04.18. Naishenkilön todettiin kuljettaneen mopoa Tainionkoskentiellä 1,1 promillen humalatilassa.
 
Rattijuopumus Lappeenrannassa 1.7.2012 klo 04.30. Mieshenkilö kuljetti henkilöautoa 0,6 promillen humalatilassa. Rikos tuli ilmi poliisipartion pysäytettyä ajoneuvon kuljettajan.
 
Törkeä rattijuopumus ja törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen Lappeenrannassa 1.7.2012 klo 12.34. Hätäkeskukseen ilmoitettiin henkilöautosta, joka liikkui epävarmasti. Myöhemmin tuli ilmoitus, että sama auto oli törmännyt erääseen toiseen autoon. Poliisi aloitti välittömästi auton etsinnän. Poliisi löysi teossa käytetyn auton. Poliisikoirapartio löysi jäljestämällä kaksi teosta epäiltyä mieshenkilöä, jotka otettiin kiinni Mikkelintien läheisyydestä. Molemmat epäillyt olivat lähes kolmen promillen humalatilassa.
 
Kaahareita Iisalmessa
Lauantaina 30.6 klo 13.15 aikaan Iisalmessa Kiuruvedentiellä valvontaa suorittamassa olleen  poliisin tutkaan ajoi kaksi henkilöautoa huomattavaa ylinopeutta. Etummaisen h-auton nopeudeksi mitattiin 172 km/h:ssa. Molemmat ajoneuvot pysäytettiin ja ilmeni, että autojen välillä oli ollut kilvanajo. Iisalmelainen vuonna 86-syntynyt mieshenkilö oli ohittanut muutamia kilometrejä aiemmin vuonna -59 syntyneen Kiuruvetisen auton, joka oli laukaissut tilanteen. Tämän jälkeen oli ajettu peräkkäinen suurella nopeudella, kunnes poliisi keskeytti kilvanajon. Poliisin mittauspisteessä oli 100 km/h:ssa nopeusrajoitus.
Molemmat kuljettajat määrättiin ajokieltoon ja asian tutkinta jatkuu molempien kuljettajien osalta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.


Rattijuopumus  

Aika: 30.6.2012 klo 11.50

Paikka: Savonlinna, Moinsalmentie

Savonlinnalaismies ajoi henkilöautolla poliisin pitämään puhallusratsiaan Moinsalmentiellä lauantaina 30.6.2012. Mies puhalsi poliisin seulonta-alkometriin 0,82 promillen lukeman. Häntä epäillään rattijuopumuksesta ja hänet määrättiin ajokieltoon.

 

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 

Aika: 30.6.2012 klo 10.22

Paikka: Savonlinna, Moinsalmentie

Moinsalmentiellä Tanhuvaaran risteyksen lähellä tapahtui kahden henkilöauton välinen liikennevahinko. Vastakkaisista ajosuunnista tulleiden henkilöautojen kuljettajanpuoleiset sivupeilit osuivat toisiinsa ja vahingoittuivat, kun Savonlinnan suunnasta ajanut henkilöauto väisti tien laidassa ollutta pyöräilijää. Poliisi tutkii tapahtunutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

 

Lievä pahoinpitely 

Aika: 1.7.2012 klo 02.35

Paikka: Savonlinna, Kauppatori 4-6 ravintola Seurahuone

Savonlinnassa ravintola Seurahuoneella tapahtui varhain sunnuntaiaamuna kahden nuoren naisen välienselvittely. Tapahtumissa molemmat naiset saivat päälleen juomaa sekä ainakin toinen kaksikosta sai pienen vamman kasvoihin. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua.

 

Vesiliikennejuopumus  

Aika: 30.6.2012 klo 13.30 - 14.30

Paikka: Savonlinna, Tuohisaari

Savonlinnalaismies veneili tukevassa humalatilassa Savonlinnan Tuohisaaressa. Sairaankuljetusyksikkö vei miehen Savonlinnan keskussairaalaan huonovointisuuden vuoksi. Hän puhalsi poliisin seulonta-alkometriin 3,71 promillea. Miestä epäillään vesiliikennejuopumuksesta.

 

Hirvieläinkolari

Aika: 1.7.2012 klo 00.05    

Paikka: Juva VT5, Pakinmaa

Hirvi juoksi pohjoiseen matkalla olleen henkilöauton eteen. Kuljettajan jarrutuksesta ja väistöstä huolimatta auto osui hirveen. Henkilövahinkoja ei tullut. Autoon tuli vähäiset vauriot ja hirvi pakeni metsään. Hirveä jäljestettiin paikallisten metsästäjien voimin, mutta hirvi oli jatkanut matkaansa.
 
Törkeä rattijuopumus Varkaudessa
Perjantaina puolen yön aikoihin ajoi ulkopaikkakuntalainen mieshenkilö ulos tieltä henkilöautolla Varkaudessa Kangaslammilla. Vuonna 1968 syntynyt mies puhalsi alkometriin lukemat 1,90 promillea. Miehen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

 

Törkeä rattijuopumus Leppävirralla

Lauantaiyönä Leppävirran kirkonkylällä mopoili nuori leppävirtalainen mieshenkilö, jonka ajo ei sujunut aivan lain kirjainta noudattaen. Mopoilu päättyi kaatumiseen ja mies loukkasi itseään lievästi. Osa vammoista tuli pään aluelle, koska päässä ei ollut suojana minkäänlaista kypärää. Nuorukainen oli nauttinut alkoholia ja puhalluskokeen tulos oli 1,64 promillea. Hänen ajokorttinsa otettiin poliisin haltuun ja tiedoksi annettiin väliaikainen ajokielto. Nuorta miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikennerikkomuksesta.

 

Rattijuopumus Varkaudessa

​Lauantaina iltapäivällä poliisipartio tavoitti Varkauden keskustassa autoilevan paikkakuntalaisen mieshenkilön, jolle tehty puhalluskoe antoi tuloksen 0,65 promillea. Miehen ajokortti otettiin poliisin haltuun ja hänelle annettiin tiedoksi väliaikainen ajokielto. Miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

 

Törkeä rattijuopumus Leppävirralla

Sunnuntaina aamuyöllä ajoi ulkomaalainen mieshenkilö ulos tieltä henkilöautolla VT5:llä Leppävirralla. Miehelle tehty puhalluskoe näytti 1,26 promillea. Mies loukkasi ulosajossa itsensä. Miehen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

 

Asuntomurron yritys Kupparinkujalla

Kaksi miestä yritti murtautua Varkaudessa Kupparinkujalla olevaan omakotitaloon la-su välisenä yönä puolen yön tietämissä. Tekovälineenä oli harvemmin käytetty perunakuokka, jolla oli yritetty ilmeisesti purkaa ikkunanpieliä. Tekijät tulivat häirityiksi, poistuivat paikalta ja jättivät perunakuokan talon kuistille. Tekopaikan lähistöllä oli nähty viron kilvissä oleva pakettiauto.

Poliisi kaipaa havaintoja perunakuokkatekijöistä ja pakettiautosta virkaaikana numeroon 0718755800.

 

Henkilöauto rusikoitiin venesatamassa

VW Bora-merkkinen henkilöauto rusikoitiin viikonlopun aikana Käärmeniemen venerannassa. Autosta oli rikottu takavalot, sivupeilit ja pyyhkijät. Poliisi kaipaa havaintoja auton rusikoijista virka-aikana numeroon 0718755800.

 
18-vuotias nulikka poltti
.
Kopla öisellä hankintaretkellä
Keskiviikkona aamuyöllä murtauduttiin Kuopion keskustassa Sokos-kiinteistössä olevaan elintarvikemyymälään. Myymälästä anastetiin mm. olutta ja savukkeita. Hälytyksen jälkeen tapahtumapaikalle tullut poliisi kiinniotti Ajurinkadulta  siilinjärveläiset 21- ja 19- vuotiaat murtopaikalta poistuneet miehet. Kiinniotettujen miesten hallussa oli anastettu omaisuus. Kiinniotetut miehet ovat myötäneet murron. 270612
 
Siili putosi putkeen Kesälahden Tiittalantiellä
Taloyhtiön pihalla nurmikon laidassa on rajapyykkimerkin suojana viemäriputki syvyydeltään noin 70 cm, jonne silli oli päässyt tippumaan. Talon asukkaat kuuluvat siilin tuhinat putkesta. Palokunnan tehtävänä oli vapauttaa siili ahdingosta lapiolla nostamalla ja vapauttaa kesäiseen iltaan omille teille. Pelastuslaitos opasti että ko. putki pitää suojata/ peittää ettei tapahdu lisää onnettomuuksia. Pelastustyöhön hälytettiin yksi palomies miehistönkuljetusautolla. 270612

14 minuutin iskun saalis löytyi nopeasti
Kontiolahden venesatamassa on 27.6.2012 klo 00.02-00.16 murtauduttu useaan veneeseen ja niistä anastettu  polttoainetta sekä ainakin yksi polttoainesäiliö. Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen perusteella poliisi tavoitti 5-henkisen seurueen, jonka käyttämän ajoneuvon takakontista löytyi anastetuksi epäiltyä omaisuutta. Seurueessa oli 2 naista ja 3 miestä. Kaikki epäillyt ovat 90-luvun alkupuolella syntyneitä.
 
Nuori hörhö kurvaili Noljakassa

Noljakassa 26.6.2012 klo11.55 poliisipartio pysäytti 19-vuotiaan ajo-oikeudettoman miesautoilijan, joka puhalsi alkometriin nolla promillea, mutta jonka epäillään autoilleen huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Poliisi tutkii asiaa rattijuopumuksena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksena.

 
Lapsi varasti ukin auton
Outokummussa 27.6.2012 klo 02.15-02.45 oli 15-vuotias lapsukainen ottanut luvattomasti käyttöönsä isovanhempansa henkilöauton, jolla suistunut ojaan. Poliisi tutkii asiaa moottorikulkuneuvon käyttövarkautena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta sekä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Päivitett y torstaina 260712  klo  14:00  
 
¤ Tukkirekan eturenkaan pinnoite irtosi, rinnalla ajanut
       henkilöauto sai sen kylkeensä ja törmäsi kaiteeseen
¤ Oikealla tilannenopeudella auto olisi yhä lähtövalmis
¤ Kissa kapusi vain korkeammalle. Luonto hoitaa maahanpaluun
¤ Juna syttyi. Matkustajat Retrettiin, juna Punkaharjulle
       palokunnan sammutettavaksi.
 
 
PELASTUSLAITOS TIEDOTTAA
 
 

TUPAKKA, RISUJENPOLTTO JA LASTEN TULITIKKULEIKIT AIHEUTTAVAT KEVÄISIN TULIPALOJA, JOISTA SUURI OSA OLISI VÄLTETTÄVISSÄ

 

Vuonna 2011 syttyi Pohjois-Karjalassa noin 600 tulipaloa, toukokuussa eniten; viime vuonna lähes sata. Tulipalojen määrä kaksinkertaistui 2011 huhtikuusta toukokuuhun. Ihmisten toiminta ja maaston kuivuus aiheuttivat  yli 30 ”ylimääräistä” tulipaloa.

Vuonna 2011 Juuassa tuhoutuivat varasto, aitta ja ulkosaunarakennus tulipalossa. Palo syttyi pellolle viedystä tuhkasta, joka sytytti maastopalon. Maastopalo levisi läheisiin rakennuksiin. Lieksassa kärsi saunarakennus huomattavia palovahinkoja, kun kytemään jätetystä nuotiosta syttyi maastopalo, joka levisi saunarakennukseen uhaten myös aittarakennusta. Maaston kuivuminen ja tulenkäsittely tulevat tilastojen mukaan aiheuttamaan tänäkin keväänä joitakin kymmeniä tulipaloja, joista suuri osa on vältettävissä.

Palojen syitä toukokuussa

Syttymissyinä yleistyvät keväällä erityisesti risujen poltosta ja tupakasta aiheutuvat tulipalot. Myös lasten luvaton tulenkäsittely lisääntyy maaston kuivaessa. Usein nuotiosta maastoon karannut palo aiheutuu siitä, että nuotiota ei sammuteta riittävän hyvin ja esimerkiksi sään muuttuessa nuotio syttyy uudestaan. Huonosti sammutettu tai auton ikkunasta ulos palavana heitetty savuke sytyttää maastopalon kuivuudesta johtuen.

Lapset polttavat usein kuloheinää tai pieniä nuotioita. Sytytysvälineenä voivat olla tulitikut, sytytin tai vaikkapa suurennuslasi. Monesti tuli karkaa ja lapset pakenevat paikalta. Lapsi tai nuori ei osaa arvioida sytyttämänsä tulen leviämisen riskejä ja korvausten maksaminen voi olla jopa elämänmittainen prosessi. Vanhempien ja aikuisten tehtävä on valvoa lasten tulitikkuleikkejä.

Keinoja, joilla tulipaloja ennaltaehkäistään

Monet palot olisivat vältettävissä huolellisella tulen käsittelyllä, jälkivartioinnilla ja jälkisammuttamisella. Lasten tulitikkuleikkien valvonta ja tupakan huolellinen sammuttaminen ehkäisevät tulipaloja. Keväisessä risujen polttamisesta syntyvä savu aiheuttaa lisäksi ympäristöhaittoja ja koettelee usein myös naapurisuhteita. Pelastuslaitos suosittelee puutarhajätteiden kompostointia ja paksumpien puurankojen käyttöä polttopuuna avopolton sijaan. Oksasilppureilla voi käsitellä suurenkin risumäärän ja käyttää syntyneen hakkeen esimerkiksi marjapensaiden alla. Jätteet voi toimittaa myös kunnan järjestämälle jätteiden keräyspisteille (osa maksullisia).

Risujen polttaminen

 Mikäli risujen polttamiseen kaikesta huolimatta päädytään, tulee polttamisen luvallisuus varmistaa kunnan ympäristöviranomaiselta. Pääsääntöisesti polttaminen on kielletty taajama-alueilla. Haja-alueella polttaminen on usein sallittu, kunhan naapureille ei aiheudu siitä haittaa. Jätteiden polttaminen on aina kielletty. Polttaa saa ainoastaan käsittelemätöntä puutavaraa  ht syytä välttää runsaan savunmuodostuksen takia. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa. Avotulen teossa on varauduttava tulen sammuttamiseen. Tärkeätä on noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä varata alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi. Lopuksi tuli on sammutettava huolella ja huolehdittava riittävästä jälkivartioinnista. Jälkivartiointia on syytä jatkaa riittävän pitkään – tuli voi syttyä sään muuttuessa seuraavana päivänäkin. Polttaja on vastuussa seurauksista. Polttaminen on turvallisinta tehdä aikana, jolloin lunta on vielä jonkin verran maassa. Toukokuussa maa on usein liian kuivaa polttamiseen. Sateinen sää on huono runsaan savunmuodostuksen takia. Tuulisella säällä polttamiseen ei ole syytä ryhtyä.

Varoitukset

Keväällä ennen kasvukauden alkamista ilmatieteen laitos: Ilmatieteen laitos , varoittaa tarvittaessa ruohikkopalovaarasta, jonka aikana avotulentekoa on syytä välttää. Avotulen teko metsään tai sen läheisyyteen on kielletty metsäpalovaroituksen aikana. Alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon milloin tulipalon vaara on ilmeinen esimerkiksi tuulisen sään takia.

Ilmoitusvelvollisuus ja lisätietojen kysyminen

Suuresta , runsasta savunmuodostusta aiheuttavasta avopoltosta tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomaisen yhteystiedot löytyvät puhelinluettelosta tai Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen netti-sivuilta: JNS PKPELASTUSLAITOS | Paloasemien päivystävät esimiehet . Pelastusviranomaiselta voi kysyä myös lisätietoja ja turvallisuusvinkkejä polttamiseen. Kulotuksesta on ilmoitettava aina hätäkeskukseen.

Joka kevät risujen poltto aiheuttaa useita tulipaloja Pohjois-Karjalan alueella, joten pelastuslaitos toivoo ihmisiltä huolellisuutta ja vaihtoehtoisten menetelmien harkitsemista. Vaihtoehtoiset menetelmät auttavat ympäristöä ja usein myös hyvien naapurisuhteiden säilyttämisessä. 060512
 
Perjantain hälytyspäivitys tuhoutui suncometin "yhteensiopimusongelman" seurauksena. Kokeillaan lauantaina 28.7. uudelleen.
 
 
 
LA 20:43 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni'
LA 20:38 Kontiolahti ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 20:18 Lieksa ¤ ihmisen pelastaminen
LA 19:50 Leppävirta ¤ rakennuspalo: keskisuuri K-market Monnin takana savua, ei ilmeisesti suurempaa paloa. Yksiköitä ainakin Leppävirralta ja Varkaudesta.
LA 19:43 Kuopio ¤ ihmisen pelastaminen
LA 17:58 Pieksämäki ¤ ihmisen pelastaminen
LA 17_51 Puumala ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 17:49 Suonenjoki ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
LA 17:14 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 16:57 Ristiina # rakennuspalo: keskisuuri Noin 20 neliöinen savusauna tuhoutui täysin tulipalossa Hertuntaipaleentiellä. Palo levisi myös pienelle alueelle ympäröivään maastoon. Kukaan ei loukkaantunut.
LA 13:00 Mikkeli ¤ tulipalo muu: poieni
LA 07:34 Lieksa ¤ liikenneonnettomuus: keskisuuri Kaksi henkilöä loukkaantui henkilöauton ulosajossa Joensuuntiellä. Henkilöauto suistui suoralla tieosuudella vasemmalle ojaan pyörien katon kautta ympäri useaan kertaan. Kyydissä olleet mieshenkilöt loukkaantuivat alustavien tietojen mukaan lievästi. Autossa olleista lieksalaismiehistä 20-vuotias puhalsi 2,34 promillea ja 18-vuotias mies 1,82 promillea. Poliisi tutkii onnettomuutta
LA 06:35 Kuopio ¤ tulipalo muu: pieni
LA 04:57 Nurmes ¤ ihmisen pelastaminen Kolme nuorta jäi hissiin jumiin pohjakerroksen kohdalla Nurmeksenkadulla. Hissin hälytysnappi ei ilmeisesti toiminut, koska he odottelivat hississä apua noin tunnin ennen kuin soittivat hätäkeskukseen. Pelastuslaitos kävi avaamassa hissin oven ja päästi nuoret ulos.
LA 04:19 Liperi ¤ tulipalo muu: pieni
LA 03:00 Kuopio ¤ ymp.onnett.maalla: pieni

TO 13:37 Nurmes ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
TO 13:17 Maaninka ¤ liikenneonnettomuus: pieni
TO 13:05 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni
TO 12:00 Juankoski ¤ eläimen pelastaminen
TO 11:27 Polvijärvi ¤ liikenneonnettomuus: pieni Enolainen vuonna 1963 syntynyt mies oli ajanut henkilöautoa Polvijärveltä Juuan suuntaan ja törmäsi Rauanjoen sillan jälkeen mutkassa vastaantulleen rekan keulaan. Poliisin mukaan kuljettaja kuoli törmäyksessä ilmeisesti välittömästi. Rekan kuljettaja ei loukkantunut.
TO 09:57 Outokumpu ¤ eläimen pelastaminen
TO 09:39 Varkaus ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
TO 06:53 Kuopio ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
TO 01:55 Joensuu LATOLANKATU ¤ liikennevälinepalo: pieni Parkkipaikalle pysäköity asuntoautotyylinen ajoneuvo paloi Latolankadulla Rantakylässä. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ajoneuvo paloi voimakkaasti suurella liekillä. Palokunnan tehtävänä oli sammuttaa palava ajoneuvo sekä suojata lämpösäteilyltä läheinen varastorakennus.
 
PÄIVITYS EI OLLUT SU-KE MAHDOLLISTA TALLIIN TUNKEUTUNEEN TROIJAN HEVOSDEN VUOKSI.  
 
LA 22:52 Varkaus ¤ rakennuspalo: keskisuuri
LA 22:31 Kuopio ¤ rakennuspalo: keskisuuri
LA 21:36 Rantasalmi ¤ ihmisen pelastaminen vedestä
LA 19:36 Punkaharju ¤ maastopalo: pieni
LA 18:49 Siilinjärvi YARAN TEHDAS ¤ vaarallisen aineen onnettomuus: pieni
LA 18:24 Kuopio ¤ ihmisen pelastaminen vedestä
LA 17:08 Joensuu ¤ liikenneonnettomuus: pieni Rantakadulla tietä ylittänyt polkupyöräilijä jäi henkilöauton töytäisemäksi. Ensihoitohenkilöstö hoiti potilaan ja kuljetti tarkastettavaksi keskussairaalaan. Poliisi tutkii onnettomuutta.
LA 17:04 Joensuu ¤ maastopalo: pieni
LA 15:56 Mikkeli ¤ rakennuspalo: keskisuuri Hakelämmitys syttyi palamaan 100 neliöisessä piharakennuksessa Tahvontiellä. Sammutustyöt ovat käynnissä.
LA 15:56 Leppävirta ¤ maastopalo: pieni
LA 12:56 Lappeenranta ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 14:24 Joensuu ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
LA 13:38 Mikkeli ¤ rakennuspalo: keskisuuri Noin 70 neliöinen autotalli/varastorakennus tuhoutui korjauskelvottomaksi Vanhalla Kangasniementiellä. Palo sai todennäköisesti alkunsa salamaniskusta..
LA 12:32 Mikkeli ¤ rakennuspalo: keskisuuri Noin 40 neliöinen korsuksi rakennettu rakennus tuhoutui täysin tulipalossa Galleriantiellä. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
LA 11:19 Kitee ¤ ihmisen pelastaminen vedestä
LA 06:26 Suonenjoki ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 06:08 Joensuu ¤ liikenneonnettomuus: pieni Henkilöauto ajautui ulos kapealta Rantatieltä ja törmäsi kovalla vauhdilla tienreunassa olleeseen paksuun koivuun. Autossa oli kolme ihmistä, joista kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut. Pelastusyksikön tehtäväksi jäi syttymisen estäminen sekä ajoneuvon siirtäminen osittain tieltä sivuun. Turman syy liian suuri tilannenopeus.
LA 03:19 Ilomantsi ¤ rakennuspalo: pieni Noin 10 neliön suuruinen ulkosauna tuhoutui kokonaan tulipalossa Höyhenlammentiellä. Ulkosaunassa oltiin kylvetty aiemmin illalla. Kukaan ei loukkaantunut.

PE 19;04 Lappeenranta ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 18:44 Joensuu ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
PE 18:13 Lappeenranta ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 18:03 Joensuu ¤ liikenneonnettomuus: pieni tai onnettomuuden uhka
PE 17:46 Savonlinna ¤ ihmisen pelastaminen vedestä
PE 16:57 Lappeenranta ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 15:25 Lappeenranta ¤ liikenneonnettomuus: pieni Tukkirekan eturengas rikkoontui ja osui rekan takana tai viereisellä kaistalla ajaneeseen henkilöautoon, joka ajautui kaiteeseen. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Savontien ja Kenttäkadun risteyksessä kahden henkilöauton kolari. Paikalla ES601 ja ES534.
PE 15:18 Pieksämäki ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 15:09 Lappeenranta ¤ liikenneonnettomuus: pieni tai onnettomuuden uhka Auto ja moottoripyörä kolaroivat kauppatorin kupeessa. Moottoripyörä kääntyi torin parkkipaikalta Oksasenkadulle, ja törmäsi katua pitkin ajavaan autoon. Moottoripyörän kuljettaja loukkaantui turmassa lievästi.
PE 15:06 Kuopio ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
PE 14:44 Ilomantsi ¤ rakennuspalo: pieni Noin 10 neliön savusauna syttyi tuleen Perttivaarantiellä, kun sitä oltiin lämmittämässä ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Kohteeseen saapuivat ensimmäiseksi Ilomantsin palomiehet, jotka saivat tulipalon nopeasti hallintaan ja sammumaan. Tulipalossa ei tullut henkilövahinkoja ja savusauna vaurioitui sisustuksen osalta.
PE 13:25 Rautavaara ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
PE 12:18 Nilsiä ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 11:14 Polvijärvi ¤ tulipalo muu: pieni
PE 06:25 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni Karjalankadun ja moottoritien erkanemistien risteyksessä sattui kuorma-auton ja henkilöauton välinen liikenneonnettomuus. Henkilöautoa kuljettanut 20-vuotias kuopiolainen nainen loukkasi vasemman olkapäänsä ja hänet vietiin hoidettavaksi KYS:aan. Kuorma-autoa kuljettanut mies ja kyydissä ollut nainen eivät loukkaantuneet.
PE 00:13 Kuopio ¤ ihmisen pelastaminen vedestä
LA 12:42TO 23:44 Joensuu ¤ rakennuspalo: pieni
TO 19:57 Tohmajärvi ¤ vahingontorjunta Tohmajärvellä olleen rankkasateen seurauksena, sadevesiviemärit eivät ennättäneet poistaa sadevesiä. Vesi tulvi yhden asuintalon kellariin , jossa vettä n. 20 cm. Vesi poistettu moottoriruiskulla. Lisäksi kaksi asuintaloa eri puolilla keskustaa oli vaarassa joutua vesivahingon kohteeksi, myös niiden ympäriltä vesi poistettu moottoriruiskuja apuna käyttäen.
TO 16:07 Maaninka ¤ vesiliikenneonnettomuus: pieni 20 hevosvoimainen avovene havaittiin upoksissa Satamatien tuntumassa. Pelastuslaitos nosti veneen ylös, tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
TO 15:00 Heinävesi ¤ liikenneonnettomuus: pieni
TO 12:27 Juankoski ¤ rakennuspalo: keskisuuri Omakotitalon keittiö tuhoutui osittain tulipalossa Lastukoskentiellä. Palo sai alkunsa kun liedelle jäänyt ruoka syttyi palamaan. Alkusammutus rajoitti paloa pelastuslaitoksen saapumiseen asti ja palosta selvittiin ilman henkilövahinkoja.
TO 09:06 Punkaharju ¤ liikenneonnettomuus: pieni
TO 06:05 Joensuu ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
TO 00:53 Juuka ¤ rakennuspalo: pieni
 
KE 19:57 Nurmes ¤ ihmisen pelastaminen vedestä Kaksi nuorta miestä oli joella kanootilla, joka kaatui tuntemattomasta syystä noin 100 metrin päästä rannasta. Heillä ei ollut pelastusliivejä päällään. He joutuivat veden varaan ja rannalla olleet nuoret naiset soittivat hätäkeskukseen ja lähtivät itse veneellä apuun. He saivat pidettyä miehet pinnalla niin, että he pääsivät rantaan hyväkuntoisina. Pelastuslaitoksen yksiköt ja ambulanssi kävivät tarkistamassa tilanteen
KE 17:00 Kuopio ¤ palohälytys
KE 16:52 Outokumpu ¤ maastopalo: pieni
KE 16:37  Leppävirta ¤ maastopalo: pieni
KE 16:16 Kaavi ¤ maastopalo: ,pieni
KE 16:15 Mäntyharju ¤ maastopalo: pieni
KE 16:00 Nilsiä ¤ maastopalo: pieni
KE 15:59 Outokumpu ¤ vahingontorjunta: pieni
KE 15:57 Kuopio ¤ palohälytys
KE 15:48 Kuopio ¤ palohälytys
KE 15:45 Joroinen ¤ maastopalo: pieni
KE 15:42 Kuopio ¤ palohälytys
KE 15:26 Outokumpu ¤ maastopalo: pieni
KE 15:10 Outokumpu ¤ maastopalo: pieni
KE 14:41 Outokumpu ¤ maastopalo: pieni
KE 14:40 Rautavaara ¤ maastopalo: pieni
KE 14:34 Outokumpu ¤ vahingontorjunta: pieni
KE 14:13 Nurmes ¤ palohälytys
KE 14:03 Joensuu SIIKAVAARANTIE 157 b ¤ rakennuspalo: pieni Salama iski Siikavaarantiellä kesämökin viereiseen puuhun, josta se kulkeutui sisälle taloon syöttökaapelia pitkin. Salaman voimasta talon sisältä hajosi pistorasioita ja syöttökaapelin kiinnikkeitä ulkoseinän osalta. Palomiehet tutkivat ullakkotilan ja varmistivat sisäpuolisen tilan. Salama ei sytyttänyt paloa.
PE 13:58 Outokumpu ¤ rakennuspalo: pieni
PE 13:41 Pieksämäki ¤ palohälytys
KE 13:34 Nurmes ¤ paslohälytys  Ilmeisesti ukkosesta johtunut palohälytys Nurmeksen kirkossa. Paikalla Pohjois-Karjala 401, 403 ja 407.
KE 13:14 Joroinen ¤ rakennuspalo: pieni
KE 13:04 Lieksa ¤ vahingontorjunta: pieni
KE 10:19 Ruokolahti ¤ palohälytys
KE 10:07 Joensuu ¤ liikenneonnettomuus tai sellaisen uhka
KE 09:47 Juva ¤ palohälytys
KE 09:30 Kesälahti ¤ ymp.onnett.maalla: pieni Diesel polttoainetta vuoti jostain ajoneuvosta Väärämäentielle yhdeksän kilometrin matkalle. Polttoaine oli tiellä ohuena kalvona ja sen poistaminen ei ollut mahdollista. Öljykalvo haihtuu vähitellen pois. Vahingon aiheuttajaa ei saatu selville.
KE 09:19 varkaus ¤ paloh'lytys
KE 09:39 Kuopio ¤ rakennuspalo: pieni
KE 07:26 Liperi ¤ ymp.onnett.maalla: pieni Hopearannantiellä sijaitsevasta sähkömuuntajasta oli valunut öljyä maahan noin 100 litraa. Muuntaja oli mahdollisesti rikkoutunut edellisillan ukkosen jäljiltä. Pelastuslaitos kävi tarkastamassa tilanteen ja sähköyhtiö järjesti onnettomuuden jälkihoidon hankkimalla paikalle kalustoa, jolla öljyinen maa-aines toimitetaan jatkokäsittelyyn.
KE 07:08 Kuopio ¤ palohälytys
KE 05:38 Kuopio ¤ rakennuspalo: pieni
KE 03:15 Parikkala ¤ liikenneonnettomuus: pieni Pohjoisen suuntaan matkalla ollut henkilöauton ja kevytperävaunun yhdistelmä ja etelän suuntaan matkannut venäläinen henkilöauto törmäsivät vastakkain vt6:lla Joukionsalmessa. Pohjoisen suuntaan matkanneessa henkilöautossa oli kuusi thaimaalaista henkilöä, joista viisi loukkaantui, kaksi vakavammin. Venäläisessä autossa oli viisi henkilöä, joista kolme sai lieviä vammoja.
TI 22:50 Kuopio ¤ rakennuspalo: pieni
TI 18:31 Joensuu PALONTIE 55 KIIHTELYSVAARA ¤ rakennuspalo: keskisuuri
TI 18:30 Joensuu ¤ palohälytys
TI 18:16 Kuopio ¤ palohälytys
TI 18:16 Lieksa ¤ maastopalo: pieni
TI 17:42 Savonlinna ¤ palohälytys
TI 16:36 Ilomantsi NAARVA ¤ rakennuspalo: pieni Salama iski saunaan. Sisäseinää ja välikattoa paloi jonkin verran,
mutta palokunnan saapuessa palo oli saatu jo sammumaan.
TI 15:18 Lieksa ¤ palohälytys
TI 14:45 Kuopio ¤ eläimen pelastaminen
TI 14:28 Leppävirta ¤ vahingontorjunta: pieni
TI 12:51 Lieksa ¤ palohälytys
TI 12:17 Kontiolahti ¤ palohälytys
TI 11:28 Varkaus ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
TI 10:52 Savonlinna ¤ vahingontorjunta: pieni
TI 09:54 Kuopio ¤ ihmisen pelastaminen vedestä
TI 09:35 Varkaus ¤ liikenneonnettomuus: pieni
TI 09:02 Joensuu ¤ vesiliikenneonnettomuus
TI 08:55 Savonlinna ¤ liikenneonnettomuus: pieni
TI 08:43 Lappeenranta ¤ palohälytys
TI 06:42 Pieksämäki ¤ palohälytys
TI 05:46 Sulkava ¤ palohälytys
TI 05:16 Varkaus ¤ palohälytys
TI 01:51 Lapinlahti ¤ palohälytys
 
LA 17:33 Puumala¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 17:28 Polvijärvi ¤ rakennuspalo: pieni
LA 17:06 Puumala ¤ rakennuspalo: keskisuuri
LA 16:18 Leppävirta ¤ eläimen pelastaminen
LA 15:36 Suonenjoki RANTATIE  ¤ ihmisen pelastaminen vedestä
LA 13:36 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 13:12 Leppävirta ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 12:27 M'ntyharju PUISTOTIE 2 ¤ rakennuspalo: keskisuuri Nakit ja muusi
LA 12:09 Joensuu ELIELINKUJA PIELISJOKI ¤ vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri Pielisjoessa rantapuistossa Elielinkujan kohdalla kosken suunnasta tullut vene ei jostain syystä kääntynyt ja osui vedessä olleeseen ohjauspuomiin. Avopulpettiveneessä oli viisi miestä, joista yksi putosi veteen. Veneessä olleet pidättelivät pudonnutta pinnalla ja hänet nostettiin paikalle tulleeseen sivulliseen veneeseen. Veteen pudonnut mies loukkaantui lievästi ja hänet kuljetettiin keskussairaalaan. Veneen kylkeen tuli törmäyksessä reikä vesirajan yläpuolelle.
LA 04:39 Kuopio  RYÖNÄNMÄENTIE ¤ liikenneonnettomuus: keskisuuri
LA 02:04 Suonenjoki ¤ rakennuspalo: pieni
PE 21:25 Lappeenranta ¤ liikenneonnettomuus tai sellaisen uhka
PE 19:25 Polvijärvi ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 19:17 Suonenjoki ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 19:00 Lieksa ¤ maastopalo: pieni
PE 18:56 Heinävesi ¤ rakennuspalo: keskisuuri Noin 15 neliömetrin kokoinen savusauna syttyi lämmityksen yhteydessä tuleen ja paloi kivijalkaan asti. Ei henkilövahinkoja.
PE 18:21 Joensuu ¤ maastopalo: pieni Ohiajava henkilö huomasi käryävän puun latvan, joka putosi sähkölinjalle Kajaanintiellä. Sähkölaitos teki sähkölinjan jännitteetömäksi ja poisti käryävän latvan linjalta. Pelastuslaitos kävi tarkastamassa tilanteen.
PE 16:44 Kuopio ¤ vesiliikenneonnettomuus: pieni
PE 14:42 Juva VT5 ¤ liikenneonnettomuus: keskisuuri Viitostiellä tapahtui kahden henkilöauton kolari. Kolarissa oli osallisena kaikkiaan kahdeksan ihmistä ja heistä kaikki on toimitettu sairaalaan ainakin tarkistettavaksi. Heistä kaksi on loukkaantunut vakavasti. Poliisi selvittää parhaillaan onnettomuuden syytä.
PE 14:03 Joensuu ¤ liikenneonnettomuus: pieni Henkilöauto törmäsi toiseen henkilöautoon Papinkadun ja Kalevankadun risteyksessä. Onnettomuudessa oli osallisena kolme aikuista ja kaksi lasta. Lapset loukkaantuivat törmäyksessä lievästi, ja heidät kuljetettiin ambulanssilla terveyskeskukseen tarkastettaviksi.
PE 13:09 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 10:00 Ruokolahti RUOKOTAIPALEENTIE i ¤ liikenneonnettomuus: pieni Hieman yli 70-vuotiaan imatralaisnaisen auto suistui ulos tieltä ja törmäsi lyhtypylvääseen Metsolantiellä. Pelastuslaitos toimitti naisen tarkastettavaksi Honkaharjun sairaalaan.
PE 09:41 Joensuu ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 08:06 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 02:32 Parikkala ¤ liikenneonnettomuus: pieni Venäläisen vuonna 1980 syntyneen naisen kuljettama henkilöauto törmäsi tielle tulleeseen hirveen Valtatiellä 6;lla 100 m ennen Joukionsalmen siltaa. Auto vaurioitui korjauskelvottomaksi ja hirvi kuoli. Autoa kuljettanut nainen loukkaantui lievästi päähän. Matkustajana ollut venäläinen mies ei saanut vammoja.
PE 01:06 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni
  
TO 17:38 Kontiolahti ¤ liikenneonnettomuus: pieni
TO 13:47 Joensuu ¤ vaarallisen aineen onnettomuus: pieni
TO 13:26 Juuka ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
TO 12:35 Juva ¤ liikenneonnettomuus: pieni Tukkirekan perävaunu kaatui tielle täydessä lastissa Kettulassa. Onnettomuushetkellä kukaan ei onneksi sattunut kohdalle. Puut päätyivät tielle ja ojaan.
TO 11:55 Joensuu ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
TO 11:26 Kuopio ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
TO 11:07 Varkasu ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
TO 10:19 Rautalampi ¤ liikenneonnettomuus: pieni
TO 08:55 Ilomantsi ¤ tulipalo muu: pieni Leminahontiellä ilmaantui sähköverkossa vikaa, josta ilmoitettiin sähköverkon hallitsijalle. Sähköyhtiön henkilökunnan läsnäollessa vikaantunut muuntaja syttyi tuleen. Henkilökunta sai sammutettua palon ja maahan valunut öljy kerättiin pois koneellisesti.
TO 05:58 Lieksa ¤ liikenneonnettomuus: muu Lieksasta noin 20 km Nurmeksen suuntaan matkalla ollut henkilöauto törmäsi yllättäen oikealta tielle juosseeseen naarashirveen, joka menehtyi törmäyksessä välittömästi. Suurehkon henkilöauton kuljettaja sai kolarissa ainoastaan pintahaavoja.
TO 05:33 Joensuu VT9 MARJALA liikennevälinepalo: keskisuuri Kuopiontiellä lautakuormassa olleen täysperävaunurekan vetoauton takarenkaat syttyivät palamaan ja siitä palo levisi lastina oleviin lautoihin. Palo saatiin sammumaan nopeast, kun paikalle saatiin kalustoa joka hajotti lautalastin.i.
TO 04:51 Ruokolahti ¤ liikenneonnettomuus: pieni Puumalantieltä ulos ajanut auto upposi törmäyksen seurauksena noin kolme metriä navetan sisään. Mieskuljettaja jäi autoon puristuksiin, mistä pelastuslaitos irrotti hänet. Mies kuljetettiin sairaalahoitoon. Hän puhalsi 1.30 o/oo.
TO 02:05 Savonlinna ¤ liikennevälinepalo: pieni
TO 00:55 Ilomantsi ¤ liikenneonnettomuus: pieni
 
KE 16:07 Lieksa ¤ tulipalo muu: pieni
KE 15:39 Pieksämäki ¤ vaarallisen aineen onnettomuus: pieni Magneettikuvausrekassa sattui jokin painehäiriö, jonka takia laitteiston varoventtiili päästi putkiston heliumin vuotamaan ulos. Ajoneuvossa ollut 2 000 litran heliumsäiliö oli tyhjä, kun palomiehet tulivat paikalle. Helium purkautui -200 asteen kylmänä höyrynä, joka syrjäyttää hapen. Pilvi hajosi ilmaan. Kukaan ei loukkaantunut.
KE 15:27 Leppävirta ¤ vesiliikenneonnettomuus: pieni
KE 15:06 Punkaharju ¤ liikenneonnettomuus: pieni
KE 14:49 Iisalmi ¤ liikennevälinepalo: keskisuuri Kalkkikivilastissa olleen junan dieselveturin moottoritilassa syttyi tulipalo Kurunpolven kohdalla. Veturinkuljettaja rajoitti paloa alkusammutuksella pelastuslaitoksen saapumiseen asti. Pelastuslaitos sammutti palon, josta ei aiheutunut henkilövahinkoja
KE 14:30 Kontiolahti ¤ rakennuspalo: pieni
KE 14:18 Mikkeli ¤ liikenneonnettomuus: keskisuuri Kahden henkilöauton ja moottoripyörän peräänajo Lahdentiellä. Kaksi ihmistä toimitettiin sairaalaan tarkistettavaksi.
KE 14:00 Savonlinna ¤ vesiliikenneonnettomuus: pieni
KE 12:48 Joensuu ¤ liikennevälinepalo: pieni
KE 12:44 Parikkala ¤ liikenneonnettomuus: pieni
KE 10:54 Lappeenranta ¤ rakennuspalo: pieni
KE 09:15 Ruokolahti ¤ ihmisen pelastaminen vedestä Veneilijä hukkui Oininkijärvellä. Vanhempi mies oli joutunut veneillessään vedenvaraan. Rannalla olleet ihmiset kuulivat avunhuutoja, hälyttivät apua ja lähtivät pelastamaan miestä veneellä. Pelastusyrityksistä huolimatta mies menehtyi.
KE 01:46 Punkaharju ¤ rakennuspalo: keskisuuri Finnforestin kertopuutehtaalla syttynyt palo rajoittui sprinklerin avustuksella pelkkään kuivauskammioon. Palo syttyi todennäköisesti kuivausjärjestelmään jumittuneen viilun hankautumisesta. Tehtaan työntekijöitä jouduttiin evakuoimaan. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

MA 17:41 Rautjärvi ¤ rakennuspalo: pieni
Palokunta sammutti savusaunassa syttyneen tulipalon. Palon tarkempi syttymissyy on toistaiseksi epäselvä. Sammutustöissä jouduttiin purkamaan noin neliön verran kattoa kiukaan yläpuolelta.
MA 15:02 Kesälahti ¤ eläimen pelastaminen Tiittalantiellä kissa oli kiivennyt aiemmin päivällä korkeaan kuuseen. Omistaja yritti itse ottaa eläintä kiinni, jolloin kissa kiipesi korkeammalle puuhun. Koska on kesäisen lämmintä niin päätettiin odottaa, jos luontoäiti hoitaisi kissan puusta alas.
MA 14:37 Joensuu ¤ eläimen pelastaminen
MA 14:14 Imatra ¤ vaarallisen aineen onnettomuus Stora Enson tehtailla Kaukopäässä kuitulinja 3:lla prosessiin pääsi noin 30 kuutiometriä liikaa klooridioksiinia. Tämän vuoksi pelastuslaitos evakuoi osan tehdasalueen henkilökunnasta sisätiloihin ja rajoitti ulkonaliikkumista tehdasalueella kuitulinjan läheisyydessä. Klooria ei juurikaan päässyt ilmaan. Tilanne tehtaalla on jälleen normaali.
MA 14:09 Outokumpu ¤ rakennuspalo: keskisuuri Noin 80 neliöinen varastorakennus ja sisällä ollut auto tuhoutuivat tulipalossa Viuruniementiellä. Pelastuslaitoksen yksiköiden saapuessa kohteeseen rakennus oli jo täyden palon vaiheessa. Palo oli saanut alkunsa tulitöistä, joita tehtiin tallissa olleen auton huoltotyön seurauksena.
MA 13:47 Sulkava ¤ liikenneonnettomuus muu tai onnettomuuden uhka
MA 10:03 Lappeenranta ¤ rakennuspalo: keskisuuri Puutavaraa poltettiin rakennuksen pihalla Terminaalinkadulla. Ei tulipaloa.
MA 09:48 Iisalmi ¤ vahingontorjunta: keskisuuri Iisalmen pelastuslaitoksella on ollut täysi työ käydä pumppaamassa kellareista pois vettä, jonka voimakas sadekuuro toi tullessaan. Vettä tuli sisään esimerkiksi terveyskeskukseen, kirpputorimyymälään ja linja-autoasemalla sijaitsevaan yritykseen. Osassa hälytyksistä riitti se, että pelastuslaitos kävi tarkistamassa tilanteen.
MA 04:45 Punkaharju ¤ vesiliikenneonnettomuus saaristossa
MA 04:07 Nilsiä ¤ liikenneonnettomuus: pieni
MA 00:06 Tuusniemi ¤ vesiliikenneonnettomuus
MA 00:00 Heinävesi ¤ vesiliikenneonnettomuus
SU 23:59 Lieksa ¤ rakennuspalo: keskisuuri Pelastuslaitos totesi Sertinvaarassa, ettei kohteessa ollut lainkaan paloa vaan kyseessä oli sumu.
SU 19:25 Savonlinna ¤ eläimen pelastaminen
SU 18:35 Maaninka ¤ rakennuspalo: keskisuuri
SU 18:31 Ruokolahti ¤ eläimen pelastaminen
SU 16:25 Juva ¤ liikenneonnettomuus: keskisuuri Viitostiellä sattui neljän auton ketjukolari. Onnettomuudessa oli aineksia suuriin vahinkoihin, sillä autoissa oli kaikkiaan 15 matkustajaa. Kuitenkin ainoastaan yksi kuljettaja sai lieviä vammoja lauenneesta turvatyynystä.
SU 16:25 Maaninka ¤ liikenneonnettomuus: pieni
SU 16:05 Parikkla ¤ rakennuspalo: pieni
SU 11:00 Siilinjärvi ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
SU 08:47 Kuopio ¤ ymp.onnett.vesistössä: pieni
SU 01:49 Savonlinna ¤ liikennevälinepalo: pieni
SU 01:44 Kuopio ¤ liikenne3onnettomuus: pieni Vehmersalmella Jänissalontien ja Pukinlahdentien risteyksessä sattui hirvikolari. Kuljettajalle tuli päähän viiltohaava ja auton keula rikkoontui. Hirvi kuoli törmäyksessä.
SU 01:24 Pieksämäki ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 23:49 Imatra ¤ maastopalo: pieni
LA 23:02 Liperi ¤ rakennuspalo: pieni
KA 20:21 Suonenjoki ¤ ymp.onnettvesistössä: pieni
LA 19:56 Kuopio ¤ ihmisen pelastaminen vedestä Julkulassa Tossavalanniemen venesataman edustalla pintapelastajat kävivät noutamassa väsyneen uimarin.
LA 17:02 Outokumpu ¤ rakennuspalo: keskisuuri Kerrostalon saunan kiukaalle jäänyt sanko suli ja syttyi palamaan Keskuskadulla. Palo ei ehtinyt levitä saunan rakenteisiin. Kellaritilat savutuuletettiin. Savua ei levinnyt muuhun osaan rakennusta.
LA 16:18 Siilinjärvi ¤ rakennuspalo: pieni
LA 14:44 Polvijärvi ¤ liikenneonnettomuus: pieni Henkilöauto suistui ulos tieltä, pyörähti katon kautta ympäri ja jäi sen jälkeen pyörilleen Ruvaslahdessa. Auton ovi jouduttiin avaamaan pelastusvälinesarjalla kuljettajan saamiseksi ulos autosta. Tajuissaan ollut kuljettaja loukkaantui lievästi.
LA 13:38 Sulkava ¤ vesiliikenneonnettomuus saaristossa tai sellaisen uhka Noin kymmenmetrisen huviveneen konetilassa syttyi tulipalo Sulkavalla. Veneessä olleet henkilöt saivat palon itse sammumaan ja ankkuroivat veneen. Savonlinnan Järvipelastajien PV Uuras evakuoi matkustajat vaurioituneesta aluksesta ja varmisti, ettei palo syty uudestaan.
LA 12:49 Rautjärvi ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 10:50 Varkaus ¤ liikenneonnettomuus muu, tai sellaisen uhka
LA 10:31 Heinävesi ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 03:58 Lapinlahti ¤ liikenneonnettomuus: pieni Ulkopaikkakuntalainen vuonna 1992 syntynyt mies ajoi autonsa ojaan Olkimäentiellä. Kuljettaja ja matkustajina olleet lapinlahtelaiset miehet loukkaantuivat ja kävivät tarkastuttamassa vammansa sairaalassa. Alkoholilla ei ollut osuutta tapahtumiin.
LA 03:19 Puumala ¤ liikenneonnettomuus: pieni
LA 03:17 Savonlinna ¤ maastopalo: pieni
LA 00:15 Lieksa ¤ tulipalo muu: pieni
PE 21:05 Polvijärvi ¤ vaarallisen aineen onnettomuus: pieni
PE 20:35 Lappeenranta METSÄSAIMAANKATU 6 ¤ rakennuspalo: keskisuuri
PE 20:34 Iisalmi LEHTOMÄENTIE ¤ rakennuspalo: suuri
PE 19:31 Heinävesi KORTESALMENTIE ¤ rakennuspalo: keskisuuri
PE 19:09 Varkaus ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 19:07 Kaavi ¤ liikenneonnettomuus tai sellaisen uhka
PE 18:58 Liperi ¤ tulipalo muu: pieni
PE 18:44 Rääkkylä ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 18:30 Siilinjärvi ¤ rakennuspalo: pieni
PE 18:29 Joensuu ¤ liikenneonnettomuus tai sellaisen uhka
PE 18:05 Liperi MAINONRANTA ¤ rakennuspalo: pieni Savusaunan lämmitys ylikuumeneminen sytyttivät saunan tuleen.
PE 17:39 Puumala ¤ vesiliikenneonnettomuus: pieni
PE 15:20 Kuopio ¤ tulipalo muu: pieni
PE 14:52 Siilinjärvi  LEPPÄKAARTEENTIE¤ rakennuspalo: keskisuuri Remontissa olevan Leppäkaarteen päiväkodin kattorakenteet syttyivät tuleen remonttitöiden yhteydessä. Rakennusmiehet sammuttivat palon itse ja tilanteesta selvittiin pienin vahingoin. Palokunta kävi paikalla varmistamassa tilanteen.
PE 14:34 Outokumpu KAAJAKANTIE ¤ rakennuspalo: keskisuuri Lato paloi.
PE 14:33 Joensuu ¤ ymp.onnett.maalla: pieni
PE 14:18 Rantasalmi ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 13:53 Outokumpu ¤ rakennuspalo: keskisuuri Varastorakennus paloi täysin Kaajakantiellä. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle varasto oli osittain jo romahtanut ja tehtäväksi jäikin estää palon leviäminen maastoon. Talonväki sai siirrettyä palolta turvaan kaksi lähistöllä ollutta traktoria. Yksi liikennekäytöstä poistettu henkilöauto jäi kuitenkin liekkeihin ja tuhoutui myös kokonaan.
PE 13:49 Ilomantsi ¤ liikenneonnettomuus: pieni
Moottoripyöräilijä oli pysähtynyt Keskuskadulla kysymään ohikulkijalta osoitetta, kun takaa tullut kevytmoottoripyörä ajoi pysähtyneen pyörän perään. Kyydissä ollut henkilö ja perään ajanut motoristi loukkaantuivat lievästi.
PE 1331 Kontiolahti KESKUSKATU ¤ liikenneonnettomuus: pieni Moottoripyöräilijä (+kyydissä henkilö) pysähtynyt kysymään ohikulkijalta osoitetta, takaa tullut kevyt moottoripyöräilijä ajoi pysähtyneen pyörän perään. Kyydissä ollut henkilö ja perään ajanut motoristi loukkaantuivat lievästi. Onnettomuuden arvioitu syy: huolimattomuus.
PE 13:02 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni Moottoripyöräilijä loukkaantui Neulaniementiellä Savilahdessa, kun pakettiauto kääntyi moottoripyörän eteen niin, että pyörä osui auton kylkeen. Ajoneuvoihin tuli vaurioita. Moottoripyöräilijä, keski-ikäinen kuopiolainen mies, loukkaantui ensitietojen mukaan lievästi.
PE 12:43 Suonenjoki MANSIKKARAITTI ¤ vaarallisen aineen onnettomuus: pieni Hillotehtaan tuotantotilojen konehuoneessa sattui vakava kaasuvuoto. Konehuoneen ammoniakkipitoisuus nousi vuodon takia hengenvaaralliselle tasolle, mutta tuotantolaitoksen väki poistui tilasta ajoissa. Kukaan ei loukkaantunut eikä tapauksesta aiheutunut vahinkoa ympäristölle.
PE 12:47 Polvijärvi ¤ rakennuspalo: pieni
PE 11:36 Lappeenranta ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 10:23 Kuopio ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 10:16 Outokumpu ¤ liikenneonnettomuus tai sellaisen uhka Kummunkadun ja Asemakadun risteyksen kohdalla tapahtui iäkkään jalankulkijan loukkaantumiseen johtanut liikenneonnettomuus. Suojatielle jalkakäytävältä astunut outokumpulainen 85-vuotias nainen loukkasi oikeaa kyynärpäätään osuttuaan kuorma-auton kylkeen. Nainen toimitettiin Joensuun keskussairaalaan, jossa todettiin kyynärnivelessä murtuma.
PE 10:01 Punkaharju ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 09:41 Rautjärvi ¤ vaarallisen aineen tai ymp.onnett.vaara
PE 09:39 Kitee ¤ rakennusopalo: pieni
PE 08:05 Tuusniemi ¤ liikenneonnettomuus: pieni
PE 05:57 Kuopio ¤ vesiliikenneonnettomuus: pieni
PE 04:39 Puumala NIEMENTIE ¤ rakennuspalo: pieni 
Hlökunta ja Puumalan sair.kulj.yksikkö tarkastivat asukkaat/potilaat, heillä ei ollut
hätää. Sähköttömyyden johdosta yksi potilas siirrettiin rakennuksen sähköllisen osan huoneeseen. Sähkökeskuksen yläosaa tuhoutui palossa aiheuttaen sähköttömyyden. Pääasiallinen haitta tästä oli valottomuus. Paikalle tulleet sähköasentajat aloittivat korjaustyön n. 00.40. Sähköttömyyden ajan Puumalan kunta vahvistaa jatkuvasti paikalla olevan hlöstön määrää, yövahvuutta lisättiin yhdellä. Tavoitteena on palauttaa ainakin osa sähköistä siten, ettei asukkaiden siirtoja tarvitse tehdä. Mikäli sähköttömyysaika aih. siirtotarvetta, sitä varten tehtiin siirto/evakointisuunnitelma.
PE 00:32 Joensuu ¤ liikennevälinepalo: pieni Taloyhtiön parkkipaikalla Lähdetiellä paloi henkilöauto. Palokunnan tullessa paikalle ajoneuvo oli ilmiliekeissä. Vieressä ollut roskakatos lämpeni ulkoseinustaltaan, mutta ei syttynyt palamaan. Palokunta sammutti palavan ajoneuvon ja vaahdotti sen lopuksi sammutusvaahdolla. Poliisi tutkii tulipalon syytä.
 
 
 
 
 
Petroskoin suosituimmat torit suljetaan,
tilalle kauppakeskuksia
 
Petroskoin vanhimmat ja suosituimmat kauppatorit suljetaan ja niiden paikalle rakennetaan uudet kauppakeskukset, kertoo Karjalan Sanomat.
Venäjän duuma päätti marraskuussa 2011, että taivasalla olevat markkinapaikat on siirrettävä katettuihin tiloihin vuoden 2013 tsmmikuuhun
mennessä. Viranomaisten mukaan uusien kauppakeskusten siisteys houkuttelee enemmän asiakkaita.

 

Upea kauppakeskus kasvaa pian Oktjabrski-lähiössä sijaitsevan vanhan Glavnyi-kauppatorin paikalle. Kaikki kioskit on siirretty aitauksen ulkopuolelle, ja paikalle rakennettiin jo perustukset. Huhti-kesäkuussa 2013 suuri myymälä kohoaa torin asemesta. Kauppakeskuksen viereen tehdään pysäköintialue, johon mahtuu 400 autoa. Paikkoja riittää takuulla kaikille, koska myymälän asiakaskunta koostuu pääasiassa lähiön asukkaista. 270712

 
Laatokalle kaavailtu kansallispuisto aiheuttaa närää

Lahdenpohjan, Sortavalan, Pitkärannan piirin ja Petroskoin järjestöihmiset ovat lähettäneet kirjeen Karjalan tasavallan päämiehelle Aleksandr Hudilaiselle. Kirjeessä järjestöihmiset ovat ilmaisseet suuttumusta kansallispuiston perustamista vastustavien tekemästä valhepropagandasta.

Järjestöihmisten mukaan vastustajaryhmän osanottajat ovat levittäneet harhauttavia tietoja ja kertoneet asukkaille, että puiston perustaminen aiheuttaa paljon haittoja. Suunniteltavan puiston alueella asuvat ihmiset muka menettävät kotinsa ja omaisuutensa. Metsänkäynti, kalastus ja moottoriveneiden käyttäminen kielletään. Vastustajat hyötyvät siitä, että monet ihmiset uskovat valhepropagandaan ja siksi puiston perustamisen vastustajien määrä on kasvanut. Harvat tajuvat, että valhepropaganda johtaa ihmisten välisiin konflikteihin, jotka saattavat aiheuttaa suuria ongelmia. 270712

Tarmo Wasenius kokkailee näyttävästi
Alussa olivat vain kaapit ja pitkospuut
 
Brutaalia karjalaista ruokaa rakastava keittiömestari Tarmo Wasenius,  Karelskaja Gornitsan ja Suomi-ravintolan pääkokki, opettaa esimerkin kautta raaka-aineiden kunnioittamista ja käsittelyä, kirjoittaa Karjalan Sanomat juhannusviikolla 2012..

–  Tutustuin Neuvostoliiton aikana Pietariin, tykästyin ihmisiin ja kaupunkiin. Perustin kahvila-ravintolan ja sitten myöhemmin pitserian. Silloin kävin aika usein Pietarissa, pari kertaa viikossa. Sitten tuli glasnost, Omistussuhteet eivät olleet aina niin selviä, kuka omisti ja mitä. Se teki sellaisen tilanteen, että ravintolaan tuli mies joka kysyi mitä teemme hänen kiinteistössään.

Wasenius piti välivuoden Venäjällä ja opiskeli Pietarissa ruoanlaittoa valmistuen ruokateknikoksi.

–  Lähdin mukaan suomalais-venäläisiin projekteihin ja ensimmäistä kertaa käydessäni Petroskoissa vuonna 1998 ajattelin, etten tulisi ikinä tänne! Sitten kuinka ollakaan päädyin Petroskoihin tekemään karjalaistaa ruokaa muutamaa vuotta myöhemmin, viikonlopun Petroskoissa työskennellyt Wasenius naurahtaa.

–  Ravintolassa ei ollut oikein mitään, ainoastaan kaapit ja pitkospuut, sitten aloimme työskennellä keittiössä. Oli ainoastaan yksi kattila, kaikki olivat innoissaan. Piti olla vähän brutaalimpaa karjalaista ruokaa ja pikku hiljaa oivalsin mitä venäläiset halusivat. Aloin hakemaan enemmän tietoa mitä karjalaisuus on ruoanvalmistuksessa, venäläisestä ruokakulttuurista kiinnostunut Wasenius sanoo. 200612

Inkerinsuomalainen Aleksandr Hudilainen
on Karjalan uusi päämies
 
Karjalan päämiehen virkaan väliaikaisesti määrätty ALEKSANDR HUDILAINEN on luvannut tasavallan hallituksen henkilöstölle paljon työtä ja pieniä muutoksia hallituksen rakenteessa, kertoo Karjalan Sanomat. .

Kansanedustajat hyväksyvät Aleksandr Hudilaisen tasavallan päämiehen virkaan Karjalan lainsäädäntökokouksen istunnossa 24. toukokuuta. Sitten kuukauden kuluessa hallitusrakenteeseen tehdään tarvittavat muutokset.

Hudilaisen mukaan uudessa virassaan hän kiinnittää huomiota ensisijaisesti talouden kehitykseen.

Aleksandr Hudilainen on työskennellyt 25 vuotta itsehallintoelimissä. Hän aloitti uransa asutuskeskuksen päämiehenä ja eteni Leningradin alueen suuren hallintopiirin johtajaksi. Hän johti Hatsinan piirin itsehallintoa 11 vuotta. Hudilaisen hallintoaikana Hatsina kehittyi avustuksia saavasta hallintopiiristä avustuksia antavaan piiriin.

— Hatsinaan on rakennettu Euroopan nykyaikaisin meijeri. Suomen kielen taitoni auttoi sijoittajien hankkimisessa. Nyt meijeri on paras tehdas Euroopassa. Se tuottaa 800 tonnia maitoa vuorokaudessa, Hudilainen sanoo Karjalan Sanomille. 240512

  

Mökkikylä rakennetaan sodissa kaatuneiden
suomalaisten hautausmaalle Äyräpäässä
Venäläiset aikovat rakentaa mökkikylän Äyräpäähän sodissa kaatuneiden suomalaisten hautausmaalle, kertoo Ilta=Sanomat 12.4.2012. Huoltorakennus on jo valmis, aitoja on purettu ja sähkökaapelia varten ojat kaivettu. Sankarivainajien omaiset ovat syystäkin murheissaan. Äyräpää sijaitsee Karjalan kannaksella Viipurista suoraan itään kohti Vuoksea. Turist
ireitti Pietarin valtatieltä Käkisalmen kautta Laatokan Karjalaan sivuaa Äyräpäätä. Se jää reitin pohjoispuolelle kymmenkunta kilometriä. Kun Neuvostoliitto hajosi, Suomen valtio pystytti yhdessä venäläisten kanssa paikalle muistopaaden. Sovittiin, että hautausmaa rauhoitetaan kaikelta rakentamiselta. 120412
 
Kopteri teki rajun laskun Jänisjärvellä
 
Kaksi matkustajaa ja kaksi lentäjää loukkaantuivat, kun ranskalaisvaömisteinen AC190-helikopteri teki ns. kovan laskun
pitkänäperjantaina Karjalassa Musien Kivien lomakohteessa Jänisjärvellä. Onnettomuuspaikalta on matkaa Sortavalaan 50 km ja
Värtsilään 30 km. Kopteri oli lähtenyt Pietarista, ja sinne potilaat kuljetettiin ambulansseilla sairaalahoitoon. Kopteri kuuluu Baltian
Airlines -yhtiölle. Syytä rajuun laskuun ei vielä tiedetä. Koneen laskutelineet ja runko vaurioituivat. 070412
 
Tuberkuloosi uhkaa vanhuksia ja monisairaita
Matkailun rajoituksia ei kuitenkaan tarvita
 
Erityisesti vanhukset ja monisairaat ovat itärajan takana vellovan tuberkuloosin vaaravyödykkeessä. Tubia on havaittu paitsi Karjalassa myös Kannaksella ja Baltiassa. Suomessa tavattiin viime vuonna melkein joka päivä yksi tuberkuloositapaus. Niistä vain kymmenkunta oli vastustuskykyistä lajia. Kansainvälisesti joka kolmas kuolee tai jää kroonikoksi, mutta Suomessa tilanne on parempi. Tubi johtaa kuolemaan noin joka viidennessä tapauksessa. Koko maailmassa kuolee vuosittain yli miljoona ihmistä tuberkuloosiin. 300312
 
  
 
MTV:n kuvaa 17. tammikuulta ja 14. maaliskuulta. Kartta kertoo, että Joensuun korkeudelta mitattuna Venäjän "rajavyöhyke"yltää Ääniselle asti.
   
Medvedevin viimeinen siirto
Niinistölle ensimmäinen pähkinä
 
Presidentti TARJA HALONEN kävi tervehtimässä kollegaansa Moskovassa tammikuussa. Halonen toivoi
suomalaisten pääsevän osallisiksi vastavuoroisuudesta, kun venäläiset ovat jo ostaneet neliökilometreittäin rantahuviloita
Itä-Suomesta ilman minkäänlaisia rajoitteita. Eduskunnassa ryhdyttiin kuitenkin nostamaan esiin rajoituksia
venäläisten ostohimolle, ja siitähän veli venäläinen imaisi herneet sieraimiinsa. Venäjä lähetti Suomelle nootin, jossa se ilmoitti
olervansa valmis pakkolunastamaan valtiolle kaikki suomalaisten entiset maat ja kiinteistöt 200 km leveältä alueelta
valtakunnanrajasta mitaten. Asiasta kertoi MTV:n 45 minuuttia keskiviikkona 14. maaliskuuta. "Rajavyöhyke" ulottuu
 
 
  n matkat (meno-paluu) majoituksella
Sortavalassa tai lähiympäristössä.
  • Ryhmämatkat (meno-paluu) suunnitellaan yksilöllisesti, toiveiden mukaan, kaikkialta Suomesta. Ne sisältävät majoituksen Sortavalassa
  •  tai lähiympäristössä. Ryhmät minimi 10 henkilöä.

Matkoihin sisältyy erilaisia reittikuljetuksia eri puolilta Suomea sekä lisämaksusta retkiä Sortavalassa, mm. Valamo sekä kaupunkikiertoajelu.

Lisätietoja ja matkavaraukset: Pohjolan Matka puhelin 0201 303 420 tai matkat.joensuu@pohjolanmatka.fi

 
 
 
Tyhjennetään kasaan pellolle Petroskoissa
 
Pakettiauto kerää kerran kuukaudessa
ongelmajätteet, toinen paku muovit jne.
Kerran kuussa kolmantena torstaina pakettiauto kiertää Petroskoin lähiöitä ja kerää asukkailta käytettyjä energiansäästölamppuja,
loisteputkia ja lämpö- sekä painomittareita, jotka sisältävät elohopeaa. Pietarin ekologisen Merkuri-laitoksen Petroskoin sivuosasto on
toinen kahdesta kaupungissa toimivasta yhtiöstä, joiden toiminta suuntautuu ongelmajätteiden keräämiseen.
Petroskoin EkoLint-yhtiö kerää ja käsittelee käytettyjä muovitarvikkeita. Kaupungin yhtiöt luovuttavat kuukaudessa 10-20 tonnia
muovia, jota EkoLint käsittelee raaka-aineeksi. Käsitelty muovi jalostetaan sitten nykyaikaisiksi jalkakäytävän laatoiksi ja Segežan ja
Kontupohjan paperitehtailla käytettäviksi muovikorkeiksi.
Petroskoissa on vain yksi laitos, joka käsittelee jätteitä, ja muut ovat muualla Venäjällä. Kaikkien yritysten, jotka keräävät lasipulloja,
 
metalliesineitä, paperia, kartonkia, paristoja ja muuta, pitää lajitella jätteitä ja toimittaa ne Venäjän eri kaupunkeihin, joissa on jätelaitoksia.

Vanhan tavan mukaan jätteet heitetäää autoista roskaläjään isolle pellolle, uskoo Karjalan Sanomien haastattelema virkamies. 190212

 
Niiralassa ei laajenneta vuosikausiin
 Venäjä on pudottanut Värtsilän raja-asemansa laajennusprojektin lähivuosien ohjelmastaan. Päätös tuli
takaiskuna suomalaisille, joilla oli valmiudet oman osuutensa päivittämiseen vaikka heti. Rajanylityspaikka on mitoitettu
700 ajoneuvolle vuorokaudessa, mutta vilkkaimpina päivinä autoja on jo 1700. Venäjän päätös tulee kasvattamaan
jonotusaikoja mennen tullen Venäjän puolella. 310112
 
 
 
Petroskoista halutaan Suomeen jatko-opiskelemaan
Suomi kouluttaa jo yrittäjiä ja kehittää maaseudun pienyrittämistä
Petroskoilaiset koululaiset ajattelevat yhä useammin sitä, että koulun jälkeen he jatkavat opiskeluaan Suomessa. Asiasta kertoo Karjalan
Sanomst. Suomalais-ugrilaisen koulun 9.luokan oppilas ALEKSANDRA SHIRINA pitää Suomen koulutusta  parhaana. Suomessa
opiskelijat voivat harjoitella opiskelun rinnalla yrityksissä, Shirina ihastelee. Korkeakoulun tai yliopiston jälkeen on mahdollisuus saada
työtä ja hyvä palkka. Suomessa saatu päättötodistus  hyväksytään EU-maissa. Koulutusaloista kansainvälinen liiketoiminta, ravintola- ja
matkailuala sekä lääketiede houkuttelevat tyttöjä tällä hetkellä muita enemmän. Tytöt osallistuivat lokakuussa tutustumismatkalle
Savonia-ammattikorkeakouluun Kuopioon ja Varkauteen.
   Osa suomalaisista koulutusohjelmista on nykyään hyvin tunnettua petroskoilaisille. Suomen korkeakoulujen edustajat ovat käyneet
täällä jo neljän vuoden ajan pari kolme kertaa vuodessa kertomassa opiskelumahdollisuuksista ja koulutusohjelmista. Useimmiten
petroskoilaisille ylioppilaille tarjotaan englanninkielisiä opetusohjelmia. Nuoria kiinnostavat eniten IT-ala, matkailu, markkinointi, l
ogistiikka ja
kansainvälinen liiketoiminta.
   Suomalaiset ovat jo aloittaneet yrittäjäkoulutuksen Petroskoissa. Suomi auttaa Karjalaa kehittämään
pienyrittäjyyttä maaseudulla- 051111
 
 
Karjalan arvometsät teollisuuden alttarille
Karjalan aluesuunnitteluun on tehty muutoksia, joiden mukaan tasavalta menettää
1 300 tuhatta hehtaaria arvokasta metsää. Korjaukset estävät matkailun kehitystä ja
kestävän metsänkäytön edistämistä. Lisäksi tasavallan luonnonsuojeluprojekti pannaan
jäihin.
Suunniteltujen metsänsuojelualueiden määrä vähenee 60:sta 20:een. Niiden pinta-ala vähenee
511 700 tuhanteen hehtaariin ja käsittää 2,8 prosenttia Karjalan pinta-alasta. Lisäksi
suunniteltujen suojelualueiden perustaminen on venynyt viideksi vuodeksi. Vuonna 2007 Karjalan
hallitus päätti, että vuoteen 2025 mennessä Karjalassa on 1 838 500 hehtaaria suojeltavaa
metsäaluetta, mikä on 10,2 prosenttia tasavallan pinta-alasta. Suunnitelluista suojelualueista
poistetaan muun muassa erikoisen arvokkaat Pääjärven ja Mujejärven metsäalueet.
Pääjärven ja Spokoinyi -rauhoitusalueet suunniteltiin kansainvälisen hankkeen mukaan.
Hankkeessa oli mukana Suomen ympäristökeskus. Jos Karjalan aluesuunnittelun korjaukset
hyväksytään, tasavalta menettää matkailukohteita. Monille arvokkaille metsäalueille
tullaan kehittämään teollisuutta. 191011
 
 
Petroskolais-joensuulainen yhteistyö tuotti
sanakirjan Käytännön karjalaa
Karjalan Kielen Seura on julkaissut uuden karjalankielisen oppaan Käytännön karjalaa. Petroskoilaisen JELENA
FILIPPOVAN ja joensuulaisen SANNA-RIIKKA KNUUTTILAN kokoama kirja on erittäin tervetullut lisä karjalan kielen
opiskeluun ja kielen elvytykseen, kertoo Karjalan Sanomat. Lukija oppii hauskasti arkipäivän tilanteisiin liittyvää
keskeistä sanastoa ja ilmauksia, lisäksi tutustuu tärkeisiin kielen rakenteisiin. Kirjan avulla pärjää monenlaisissa
tilanteissa karjalankielisten kanssa. Helposti mukana kuljetettava teos on erittäin käyttökelpoinen molemmin puolin
rajaa. Kirjan sanat ja esimerkkilauseet on esitetty kolmella kielellä: suomeksi, karjalaksi ja venäjäksi.
– Alkuperäinen idea oli esittää sanastoa vain karjalan ja suomen kielellä. Sitten päätimme kuitenkin tehdä
kolmikielisen oppaan laajentaakseen lukijakuntaa. Suomalaiset pystyvät oppimaan venäjän kieltä ja Suomeen
tulleet venäläiset karjalaakin, karjalankielisen Oma Mua -lehden toimittaja Jelena Filippova kertoo. 250911
 
 
Venäjä varustaa luoteisrajaansa
pelätessään Suomen alkavan
tosissaan vaatia Karjalaa takaisin
Venäjällä ei ole aikeita ryhtyä sotimaan Suomen kanssa tai Euroopan kanssa, mutta yksittäisiä
konflikteja pidetään mahdollisina. Eniten pelätään ihan vakavissaan, että Suomi alkaa vaatia
itselleen Karjalaa. Suomessahan on muutamia typeryksiä, jotka sitä itselleen vaativat.
Näin sanoo venäläinen sotilasasiantuntija PAVEL FELKENHAUER Iltasanomissa 24. syyskuuta.
Lehti esittelee Venäjän puolustuksen painopisteen liukumista kohti Suomen rajaa. Samaan
aikaan Pohjois-Karjalassa ihmetellään, miksi valtiovalta ei anna hetken rauhaa Kontiorannan
varuskunnalle, vaan on vuodesta vuoteen sitä lakkauttamassa.
Jos Venäjä jostakin syystä päättäisi ryhtyä sotilaallisiin toimiin Baltian maitaastaan, Venäjä
pyrkisi sitomaan Suomen puolustusvoimat, että Suomi ei muodostuisi sille uhkaksi sivustalta.
Keinovalikoimaan kuuluisivat tuolloin uhkaaminen, täsmäiskut tai tunkeutuminen Suomen alueelle.
Venäjällä on Suomen rajan tuntumassa kattava ketju tutka-asemia. Luoteisin Venäjä on
varustautunut lisäksi lentotukikohdilla, helikopterirykmenteillä ja moottoroiduilla
jalkaväkiprikaateilla. 240911
 
YAK-42 vielä ilmassa                           TU-134 laskeutuu.                             TU-134 on laskeutunut.
 
Medvedev vaatii käyttöön länsikoneita,
jos venäläiset itse eivät osaa rakentaa
Venäjän presidentti DIMITRI MEDVEDEV vaatii karsintaa ja venäläisten lentoyhtiöiden suureen
määrään ja konehankintoja lännestä, ellei koneita osata rakentaan kotimaassa. Venäjällä on
on 138 lentoyhtiötä, kertoo Lenta.ru-nettilehti ilmailuviranomaisten tietoihin nojaten. Medvedev
puhui viranomaisille lähellä turmapaikkaa Tunoshnan kylässä aivan Yaroslavlin kaupungin
vieressä. Hänen oli määrä osallistua kaupungissa talousfoorumiin, mutta muutti aikatauluaan
vieraillakseen turmapaikalla Volga-joen rannalla. Kesällä yli 50 ihmistä kuoli kahdessa lento-
onnettomuudessa, joissa olivat mukana Tu-134- ja An-24-koneet. Näitä seurasi monta
pienempää turmaa ennen Yak-42-koneen maahansyöksyä keskiviikkona. 080911
 
Kiinteistöpomoille potkut Lahdenpohjassa
Karjalan päämies on pidättänyt virantoimituksesta tasavallan valtionomaisuuskomitean puheenjohtajan
Mark Orlovin ja valtion omaisuusvarannon johtajan Vitali Markovin, kertoo Karjalan Sanomat..
Viraltapanon syynä oli Lahdenpohjan keskustassa sijaitsevan kaksikerroksisen tasavallan
omistuksessa olevan kiinteistön myynti. Suomalaisten rakentamassa hyvälaatuisessa rakennuksessa
on toiminut eri vuosina vesihoitola, hotelli ravintoloineen, kaupunginhallitus ja sydäntautisten
lasten parantola. Tasavallan valtionomaisuuskomitea on myynyt sen huutokaupalla
yksityishenkilölle 5,9 miljoonan ruplan edestä eli noin 3000 rpl neliöltä. Markkinahinta voi
kuitenkin olla jopa kymmenkertainen. 080911
 

Koko Karjalan alueella maastopaloja valvotaan kahdella MI-8 -helikopterilla ja kolmella AN-2 lentokoneella.
Lisäksi on maassa lentokelvottomina kolme kopteria ja viisi lentokonetta. Muutamat Karjalan palokunnat
saivat kesällä kukin neljä uutta paloautoa, mutta Karjalan korpi palaa monesti autoteiden ulottumattomissa.
 
Karjalan lentovalvonta
perustuu venäläiseen rulettiin
Karjalan valtionlaitos, Luoteinen palontorjunta-asema, on ollut jo kauan retuperällä. Johtajien jatkuva
vaihdos, palkanmaksujen viivästykset ja äärimmäisen huonokuntoinen kalusto ovat aseman arkea.
Henkilökunnassa oletetaan, että asema kalustoineen voi siirtyä yksityiselle Gazavia-yhtiölle.
Palontorjunta-aseman johtajan virkaan on astunut Aleksandr Aleksejev, joka toimi aikaisemmin
Gazavian johtajana, kertoo Karjalan Sanomat.
   Ensin Aleksejev on puhunut Karjalan uuden palontorjunta-aseman perustamisesta. Nyt hän
vihjaa siihen, että asemasta tulee Gazavian yksikkö.
   Asema halutaan lopettaa taloudellisesti, ainakin siltä tuntuu, lentäjien ammattiliiton puheenjohtaja
Vladimir Artukov olettaa. Ammattiliitto on joutunut kääntymään avun haussa Venäjän valtionduuman
kansanedustajan Boris Kashinin puoleen. ”Karjalan viranomaiset jatkavat tasavallan ilmailun
hävittämistä", sanotaan vetoomuksessa. Tänä kesänä Karjala julistettiin poikkeustilaan monessa
piirissä riehuvien metsäpalojen vuoksi. Syyttäjäviranomaisten mukaan Karjalassa ei onnistuttu
järjestämään sammutustoimia tarvittavalla tavalla. Artukovin mukaan syynä siihen on Luoteisen
palontorjunta-aseman kurja ja kelvoton tilanne. 310811
 
Jänismäellä avattiin "ABC"
Yritystoiminta kehittyy (heti Niiralan rajanylityspaikan takana) koko ajan. Liikemies Alaksandr
”Sasha” Artemjev avasi vastikään Jänismäellä, vain kilometrin päässä rajapuomista, uuden kahvila-,
ravintola- ja elintarvikekauppakompleksin. Sen toimintakonsepti on lähes sama kuin ABC-asemien
Suomessa. Niinpä kohde on jo saanut suomalaisten suissa nimen Artemjevin ABC. Oikealta nimeltään
se on Jänismäen kahvila. Asiasta kertoi 17.8. Tuula Koponen Karjalan Sanomissa.
 
Karjalassa lupa ampua
330 karhua ja 986 hirveä
Metsästyskausi on alkanut Karjalassa. Maatalousministeri Tällä kaudella saadaan ampua 330 karhua,
986 hirveä, 140 villisikaa ja rajattomasti teeriä ja metsoja.
Metsästäjien saalis on tavallisesti ollut sallittua pyyntirajaa pienempi. Esimerkiksi viime vuonna metsästäjät
ampuivat vain 112 karhua 320 sallitusta yksilöstä ja vain 632 hirveä 960 sallitusta eläimestä.
Sudenmetsästyksellä ei ole mitään rajoituksia. Viime vuonna ammuttiin 100 ja tänä vuonna 44 sutta.
Susia on sallittu metsästää ympäri vuoden. Ministeriössä halutaan taas maksaa metsästäjille suden
tapporaha, jos budjetista löytyy varoja.
Susien populaatio Karjalassa on 400 yksilöä, mikä ylittää tarvittavan määrän metsien eläinmaailman
tasapainon ylläpitämiseksi. Sudethan saalistavat vanhoja ja heikkoja metsäpetoja, ministeri kertoo.
Metsästyslupa maksaa 400 ruplaa. Isosta riistasta on maksettava erikseen. Karhulupa maksaa 3 000
ruplaa, hirvilupa 1 500 ruplaa ja villisikalupa 450 ruplaa. Yksi euro on noin 42 ruplaa..
 
Suomen kieli palaa
Petroskoin teatteriin
Karjalan itämerensuomalaiset kielet ja suomalaiset näyttelijät nousevat uudestaan Petroskoin
Kansallisen teatterin tukipilareiksi sen jälkeen, kun teatteria vajaan vuoden luotsanneelle
ARVID ZELANDILLE näytettiin ovea, kertoo Karjalan Sanomat. Zealand palkattiin
tehtäväänsä suomen kielen vastustajien toimesta. Heidän riemunsa loppui
lyhyeen. Suomen-yhteistyö suorastaan romahti Arvid Zelandin aikana. Teemme
kaikkemme, että suomalaisia näyttelijöitä tulisi teatteriin jo syksyllä, Karjalan kulttuuriministeri
JELENA BOGDANOVA lupaa. Ministerin mukaan Kansallinen teatteri on Karjalan kansallinen
erikoisuus ja vähemmistökielet sen valtti.
– Venäjällä riittää venäjänkielisiä teattereita. Suomen- ja karjalankielisten esitysten pitää
Kansallisessa teatterissa olla etualalla. Toivoisin teatterin esiintyvän jonakin päivänä myös
vepsäksi, ministeri linjaa.
- Teatteria ei voi johtaa kaukosäätimellä, Bogdanova piikittelee Pietarissa viihtyvää Zelandia.
Vaikka uusi johtaja - entinen saman teatterin varajohtaja - IRINA SHUMSKAJA on
venäjänkielinen, ovat vähemmistökulttuurit hänelle läheisiä. Teatterin taiteellinen johtaja
tai varajohtaja voi ministeri Bogdanovan mielestä olla kielitaitoinen. Henkilöstöpolitiikassa
on Irina Shumskajalle annettu vapaat kädet ja jotkut päätökset
hän taitaa tehdä jo puolentoista viikon kuluttua, kun näyttelijät palaavat lomilta.
Russian Town -lehden kansikuvassa Irina Shumskaja. 290711
 
Reijo Tossavainen Venäläiset ostavat
Itä-Suomen itselleen tuplahinnoillakin
Perussuomalaisten eteläkarjalainen kansanedustaja REIJO TOSSAVAINEN nuijii venäläiset
Suomen-ostajat maan rakoon Iltasanomissa keskiviikkona 13. heinäkuuta. Venäläiset
maksavat tonttimaasta ja rakennuksista tuplahinnan niiden käypään arvoon nähden.
Varsinaisia rajoituksia ei ole, vaikka Venäjä kieltäytyy myymästä suomalaisille
edes "omaa" Karjalaamme. Meillä on pian kuntia, joista suurimman osan venäläiset omistavat.
Tossavaisen mukaan meillä on tätä vauhtia pian venäläisiä yhdyskuntia, jotka alkavat
vaatia venäläisiä kouluja ja lastentarhoja. Tossavaista harmittaa, kun venäläiset porhaltavat
tänne komeilla mersuilla ja maastureilla, ja käyttäytyvätkin koppavasti.
Lähinnä Joensuuta toimii venäläisessä omistuksessa oleva lomakylä, Ruhkaranta Ilomantsissa.
Sen kymmenistä mökeistä tosin vain muutama on asuinkelpoinen, mutta pitkäänkö sitä
remppaa tekee kun ei kamalia vaadi. 130711
 
Sortavala ja Lahdenpohja
jälleen pakkasten pelossa
Lahdenpohjan, Karhumäen, Sortavalan ja Suojärven piirit ovat jääneet ilman
lämmöntoimittajaansa. Nyt Karjalan hallitusta ja lämmön kuluttajiakin huolestuttaa se,
mikä yhtiö tulee sen tilalle vai tuleeko mitään. Vuonna 2010 kunnallistalouden markkinoille
tullut Karjalan lämmityslaitos vastasi lämmönhuollosta näissä neljässä
tasavallan piirissä. Tämän vuoden lämmityskauden päätyttyä laitos lopetti toimintansa.
Karjalan varapäämies Juri Kantsher on kieltäytynyt kommentoimasta suuren lämmöntoimittajan
poismenoa kunnallistaloudesta. 070711
 
Kokeilu: Kalevalassa
suomen kieli valinnaiseksi
Kalevalan (entisen Uhtuan) koululaiset saavat valita ensi vuonna suomen kielen valinnaisena
aineena. Muina vaihtoehtoina ovat karjala ja vepsä. Kokeiluun osallistuvat yhdeksännet ja
yhdennettoista luokat.
 
Karjalan tasavalta täytti 91 vuotta
Karjalan tasavalta vietti 91. syntymäpaäiväänsä kesäkuun 8. päivänä erilaisin juhlamenoin.
Karjalalle omistettu juhlakokous pidettiin Karjalan musiikkiteatterissa. Musiikkileirille
kokoontui piirien edustajia, sota- ja työveteraaneja, kansalaisjärjestöjen edustajia ja
alueen julkkiksia. Tavoitteeksi asetettiin, että karjalaiset asuvat seitsemän vuoden
kuluttua tasavallassa asutaan Venäjän parhaimpiin kuuluvalla alueella. Tätä ennusti
tasavallan päämies ANDREI NELIDOV.
 
Karjalassa varaudutaan terrorismin tuloon
Liikenneyhtiöiden kustannukset terrorismin ehkäisemiseen ja torjuntaan moninkertaistuvat tänä
vuonna. Rautatie- ja linja-autoasemien ja satamien on saatava turvallisuuspassi, jonka hinta
vaihtelee 300 tuhannesta 1,5 miljoonaan ruplaan. Lisäksi kesäkuusta alkaen matkustajakuljetuksia
harjoittavien liikennöitsijöiden ajoneuvot pitää varustaa navigointilaitteilla, koska heinäkuun alusta
voimaan astuvien uusien sääntöjen mukaan ilman niitä liikennöitsijöiden toiminta tulee laittomaksi.
– Olemme sopineet lähiliikenteen toimijoiden kanssa, että he hoitavat itse kuluja
turvallisuustoimenpiteisiin ja sitten saavat korvaukset tasavallan
budjetista. Korvaukset auttavat välttymään bussilippujen hintojen nousulta, Karjalan tasavallan
varatalousministeri Lev Shustov korostaa. Ensi kesäkautena Petroskoin lähiliikenteen hinnat säilyvät
entisellään. Korotukset saattavat kohdistua tasavallan budjetista rahoitettaviin laivalippuihin,
mutta nekin ovat pienet eli 15–25 ruplaa.
 
Petroskoin opiskelijoille suomen kieltä
Suomen kielen opettaja Päivi Karttunen Itä-Suomen koulun lukiosta Joensuusta on pitänyt kielikokeen
keväällä Petroskoin 17. lukiossa jo kolme vuotta. Joensuun ja Petroskoin lukioiden välillä on ollut tiivistä
yhteistyötä, kertoo Karjalan Sanomat..
– Otamme venäläisiä oppilaita lukioon kielikokeen pohjalta. Opiskelu kestää kolme vuotta. Vuosittain
kielikokeeseen on osallistunut 5–10 oppilasta 9. ja 10. luokalta. Valituksi on tullut tavallisesti yksi tai
kaksi oppilasta. Tällä kertaa kielitaitoaan testasi yhdeksän lukiolaista, ja kolme heistä pääsi kokeen
läpi. Kielikoe sisälsi haastattelun, luetun ja kuullun tekstin ymmärtämisen, kielioppitehtävät ja aineen.
Oppilas menestyi kielikokeessa, jos hän teki oikein puolet tehtävistä.
 
Palkankorotukset ovat
Karjalassakin vain petosta
Budjettialan työntekijäin palkkoja ei ole nostettu moneen vuoteen. Uusi palkkajärjestelmä, jonka Karjalan
hallitus vei päätökseen vastoin työyhteisöjen tahtoa, on saanut aikaan eripuraisuutta sekä
hallintotehtävissä olevien että tavallisten työntekijäin keskuudessa. Todella ammattilaisille ei ole siitä
koitunut minkäänlaista hyötyä. Monen työntekijän ansiot ovat päinvastoin laskeneet.
Tasavallan hallitus on luvannut nostaa 1. heinäkuuta budjettialan työntekijäin palkkoja 6,5 prosentilla.
Käykö lupaus toteen, se nähdään myöhemmin. Eräissä terveydenhoitolaitoksissa työntekijöitä on jo
varoitettu kannustusmaksujen peruuttamisesta. Tasavallan terveydenhoitoalan ammattiliittokomitean
johtajalle Irina Smirnovalle on tullut lukuisia valituksia, joissa alan työntekijät kertovat laitosten johtajien
yrityksistä alentaa heidän palkkojaan. Monissa terveydenhoitolaitoksissa työntekijäin
palkat riippuvat yksistään laitoksen johtajan päätösvallasta.

 
Suomea taitavat äitiyslomilla -
suomen kieli palasi radioon
Karjalan Radiossa ei tällä hetkellä kuulla suomenkielistä juontoa uutislähetysten yhteydessä, sillä
kansalliskielisestä toimituksesta on moni suomea osaava jäänyt äitiyslomalle. Ongelma on kuitenkin
väliaikainen, sillä vakituinen uutistoimittaja Jekaterina Isakova on palaamassa äitiyslomaltaan takaisin
töihin toukokuun lopussa.
– Ei ole syytä huoleen, sillä varsinaisia uutisia kuullaan kuitenkin niin suomeksi, vepsäksi kuin
karjalaksi. Toimittajamme pystyvät tekemään uutisjuttuja myös suomeksi, vaikkei juontoja ole tällä
hetkellä suomen kielellä, Karjalan television ja radion kansalliskielisen toimituksen johtaja Santeri
Jeremejev sanoo. Vaikka Teleradioyhtiöön kohdistuu taloudellisia paineita, on se silti ainakin toistaiseks
i pystynyt lähettämään toimittajiaan juttukeikoille ympäri Karjalaa. Monissa paikoissa toimittajat ovat
odotettuja vieraita. Toimitukseen ei tule paljoa lukijapalautetta, mutta katsojat kiinnittävät silti
huomiota siihen, jos tuttuja ohjelmia ei näy ruudussa.
_____________________________________________________________________________________________________
 
 
I
 
 Karjalassa 20 vuotta sitten
 
Luadogan meren randamill 
 
Kirjoittaja kuljetti busseilla ja toimi matkanjohtajana 90-luvulla, kun raja avattiin massaturismille 1991.  Rajanylitys Niiralassa
oli aluksi kuin kaoottinen pakolaisvirta, jossa jonotettiin pahimmillaan kuusikin tuntia ja päivänkulusta riippuen yön yli.
Ylitystahti oli neljä autoa tunnissa. Siitä oli helppo laskea jonon päähän tullessaan, paljonko on kello kun puomi nousee.
 
VIKTOR KUZNECENKO. Hei mulle tuli hiki kun tulit mua liki. Vain puuovi oli välissä. Kun kuljetin lieksalaisen Matkapalvelu Kuznecenkon ryhmiä lempääläläisen Lundanin kalustolla, Huonevaraukset Sortavalassa Hotelli Ladogassa eivät päteneet koskaan. Viktor mulkkasi ne aina edukseen, antoi siis minun ryhmäni huoneet omalle ryhmälleen ja minun ryhmälleni osoitettiin 10-12 hengen juhlasaleja. Kerran kuitenkin sattui Vikille viivästys. Sain jo edesmenneeltä RAILI KUZNECENKOLTA yksityiskohtaisen huonelistann ja buukasin porukan sisään kahden ja kolmen hengen huoneisiin. Kaikki olivat tyytyväisiä. Hetken.
Hotellin aulaan astui herra Kuznecenko ja halusi majoittaa oman joukkonsa jälleen parhaiten eli minun ryhmäni tilaamiin, maksamiin ja jo käyttöömme otettuihin huoneisiin. Alkoi ankara möykkä. Telkesin oman huoneeni oven sohvatuolilla ja muulla irtaimella, mutta silti tuntui, että johtaja kävelee pian oven läpi. Ja mikäs siinä auttoi kun herra palasi vastaanottoon ja määräsi tyttövirkailijan vaihtamaan asukkaat ja huoneet keskenään. Matkapalveluyrittäjä Raili K
totesi puhelimitse, että on hyvin pahoillaan eikä mahda miehensä öykkäröinnille mitään.
 
Satojen jonottajien käyttöön oli varattu Niiralassa pari jalaspaskiota. Pullakahvia sai ostaa asuntovaunusta. Yhteys puomilta Suomen tulliin toimi painonapilla ja mikrofonilla / kaiuttimella. Fyysinen välimatka oli parisataa metriä. Puomin noustessa jono nytkähti yhden tai kahden auton verran. Suomen tullista oli valtakunnanrajalle toiset parisataa metriä. Rajapuomilta avautui näkymä naapurin sinivihreään parakkirykelmään ja korkeaan lipputankoon, jonka nokassa lepatti tiskirätin kokoinen Venäjän lippu. Miksi noin pieni?
    - Ei ole kangasta. Pula kankaasta, vastasi koppalakkinen kokardimies. Lie ollut kangaspula maaliskuussa 2011 Joensuussa Hotelli Kimmelissäkin, kun Suomen lippu oli samassa mittasuhteessa salkoonsa.
   Kopista koppiin kävi bussinkuljettajan / matkanjohtajan tie. Ryhmäviisumi tuonne yhdessä omien papereiden kanssa, toinen pyöreiden leimojen keräyspiste 49 metrin päässä rekkapuolella, matkustajat tulliin, auton tarkastus, kaikki luukut auki, bussin siirto "linjan" toiseen päähän, matkustajien odotus, lastaus ...     Ensimmäinen 16 kilometrin etappi Pälkjärven Puikkolaan oli pujottelua savisilmien lomitse metsäautotiellä. Bussit olivat ympäriinsä kattoa myöten savessa ja aikaa kului tunti. Päiväseltäänkin siellä jotkut kävivät kääntymässä ...Kuusi tuntia rajalla, tunti Pälkjärvelle, toinen takaisin ja kuusi tuntia rajalla. Matkailu avarsi  hyvinkin kellon ympäri.
 
Vuosikymmenen puoliväliin asti turistiliikenne oli 80-prosenttisesti bussiryhmiä ja loput henkilöautoja. Toisella puoliskolla
osattiin jo suunnistaa ja talon tavat olivat tuttuja. Vain viidennes liikenteestä oli busseja ja loput henkilöautoja. Värtsilän-Sortavalan tieosuus sai ripeästi asfalttipäällysteen. Se olisi valmistunut vieläkin nopeammin, jos venäläinen osapuoli olisi maksanut suomalaiselle tienrakentajalle laskunsa ajallaan. Tiestä tuli vuoteen 1993 mennessä suomalaiseen tapaan sileä baana melkein perille asti. Loppupätkä jäi kuitenkin muhkuroineen kuoppineen venäläisten rakennettavaksi.  Päljärven Yhteishyvä oli suljettu. Vuosikymmenen kuluessa tiilirakennus mureni nopeammin kuin elokuvissa. Pappilan
rakennukset häämöttivät mäen päällä.
 
Rautakankaan risteyksestä, josta tie haarautuu Pitkärantaan ja Aunukseen sekä Sortavalaan, väylät jäivät entiselleen. "Valtatie"
Sortavalasta Hiitolaan ja Käkisalmeen säilyi hiekkapintaisena ja mutkaisena koko vuosikymmenen. Pietarin valtatielle
päästiin vasta 30 km ennen Viipuria. Sortavalan Rautakankaalta ajettiin Aunuksen ohella myös Suojärvelle. Ajopinta oli
joskus päällystetty, mutta sitä oli paikattu paikan päälle ja koko päällyste oli paikoin hävinnyt isoina laattoina. Rautatien
alikulut olivat niin nafteja, että alitus onnistui vain valikoimalla tiestä kohdat, joissa bussi vajosi juuri näihin aukkoihin
asfaltissa. GHyvää apua tarjosivat joskus pikkupojat vitosella. Ellei bussi mahtunutkaan, vitonen säästyi mutta bussin
katto saattoi saada kosketuksen. Sellaista ei minulle sattunut.
 
Busseja vartioimaan löytyi aina porukkaa, vaikkei vartiointia olisi tarvinnutkaan. Kun Piipun Pihan laiturissa oli hotellilaiva,
sen miehistöön kuulunut jäi ilman viisikymppistään. Vartiointipestin aikana pikkupojat rikkoivat yöllä bussin sivuikkunan
varastaakseen bussin lattialle jääneen limsapullon. Lie ollut pettymys, kun limsa paljastui vedeksi. Vaikka auton vuokrannut
LAURI MÖTTÖ ei tapauksesta ollut moksiskaan, firman palkkakuljettaja elämöi kuin sika hirressä.
    Asiallisia oltiin myös Konnevedellä Koivurannan Liikenteessä ja Joensuussa Savonlinjassa, mutta Savo-Karjalan Linjassa
monivuotista vuokraajaa kohdeltiin kuin eläintä. Herrat saivat sitten mitä tilasivat. Muille ei jäänyt mitään, koska eivät
tilanneet.
    SKL:n ja Savonlinjan busseissa oli yksi pieni mutta merkityksellinen ero. Ensinmainituissa etuoven porras ei vetäytynyt
sisään yhdessä oven kanssa toisin kuin Savonlinjan kalustossa. Joko lienevät viisastuneet. Onhan tässä aikaa ollut, mutta
lähtöeväät olivat pahasti hukassa. Ylipäänsäkin Sanonlinjalla ja Linja-Karjalassa oli ystävällinen, hienovarainen palvelu.
 
 
 
Neljän koiran retkikunta Kurkijoen ydinkeskustassa. Vasemmalla näkyy leipomon nurkka, kuvan ulkopuolella oikealla kirkon
muistomerkit.Etummainen hurtta oli kolmijalkainen. Kuvassa oikealla musti on löytänyt oivallisen päiväunipaikan keskeltä vilkkainta
katua. Kuvan halkaisee vaakasuorassa Karjalankatu. Kuvan ulkopuolella oikealla apteekki ja tavaratalo, vasemmalla puisto.
 
 
Jaakkiman 1977 poltettu kirkko Lahdenpohjassa oli suosikkikohde. Paikalliset, iäkkäämmät oppaat yrittivät kieltää peruuttamisen
kirkon viereen. Heidän mielestään bussi piti jättää Lahdenpohjan-Sortavalan tien mäennyppylälle bussipysäkille sakotettavaksi.
Lienee ollut käytössä joku yhteinen bisnes miliisin kanssa. Kuljettaja on kuitenkin bussinsa kapteeni, ja tulkkioppaan tehtävänä
on pysytellä kyydissä ja muistaa vuosilukuja.
 
 
Kurkijoen kirkko oli vuosia entisöintiä varten pystytettyjen telineiden kätkössä ja toimi teurastamona,
kunnes se paloi elokuun 4. päivän vastaisena yönä 1991. Tai oikeammin se poltettiin. Rakennus oli
syttynyt neljästä nurkasta samaan aikaan. Paloasema oli 200 metrin päässä, mutta palokunta ehti
paikalle vasta kahden tunnin kuluttua syttymisestä.
 
KUVA OIKEALLA Maatalousoppilaitos, sininen rakennus. Vasemmalla yläkulmassa näkyy israelinjuutalaisen
liikemiesmogulin Mark Koganin restauroima hotelli, joka paloi pari vuotta valmistumisensa jälkeen. Syyksi mainittiin
jäätyneiden vesiputkien sulatus. Rakennusten välissä maatalousoppilaitokselle kuuluva makasiini, johon tapettiin
satoja sotilaita Elisenvaaran sotyatantereilla. Elisenvaaraan on matkaa 15 km. Kogan hallinnoi Laatokan Karjalan
matkailubisnestä. Hän majoitti turistivirrat kesäisin tyhjillään olleisiin sisäoppilaitosten oppilasasuntoloihin mm. Sortavalassa,
Lahdenpohjassa ja Kurkijoella. Kogan kuoli 2010, ja liiketoiminnan jatkajaksi jäi hänen vaimonsa Irina. Kuva on otettu
poltetun kirkon paikalta. Laatokka avautuu kuvista vasemmalle itään. KUVAT MARKKU ROUHIAINEN
 
Yhden miehen innostus ja aktiivisuus tuotti minulle kaikkiaan yhdeksän sukulaisretkeä Sortavalan lähiöön Tuokslahteen.
Massamatkailun alkaessa hiekkatie oli koettu ehkä huonokuntoiseksi ja kapeaksi jyrkässä rinteessä, joka reunusti alkumatkaa.
Menomatkalla oikeanpuoleinen rinne bvietti jyrkästi alas jokeen, vain sankka lepikko sitoi tiemassan sijoilleen. Niinpä väylää
oli vastikään levennetty ajamalla karkeata soraa satoja kuorma-autollisia vanhan tien päälle siten että täyteaines valui omalla
painollaan alarinteeseen. Massat taivuttivat samalla lepikon alleen. Kun tien leveys saavutti noin kymmenen metrin tavoitteen,
pintaa vähän lanattiin tasaisemmaksi ja - valmista tuli. Lepikko muuttui pystymetsästä lähes vaakasuoraksi tienpohjaksi. Ei
sunnittelukilpailua, ei tarjouskilpailua, ei katselmuksia, ei valitusprosesseja. Kätevää. Epäilykset insinööritaidon kestävyydestä
osoittautuivat turhiksi. Ainakin 15 vuoden takuun voi ratkaisulle antaa, sillä vielä vuonna 2005 tie oli sijoillaan. Ehkä se oli
painunut metrin verran ja samalla leventynyt viidellä metrillä, mutta mitään vaaraa vyörymisestä jokeen ei ollut.
 
90-luvun alkupuoliskolla Tuokslahden asemallekin pääsi vielä isollakin bussilla, mutta vuosituhannen vaihteessa ei enää
normaalimittaisellakaan. Tien pinta nyt vain oli jäänyt kunnostusohjelman ulkopuolelle, jolloin etu- ja takaylitykset olisivat
raapineet maata. Viimeiseksi jäi se bussikeikka Tuokslahden rautatieasemalle, jossa alla oli 54-paikkainen, 13-metrinen Volvo.
Raskas traktorinraato tuossa, asemarakennuksen nurkka tuossa, Ja vielä odotustason reunakivi tuossa ja asemarakennuksen
kiviportaat tuossa.
   Vaikka Volvo vaatiikin kääntyäkseen hehtaarin enemmän kuin Scania, kolmen metrin ylitykset ja seitsenmetrinen akseliväli
kääntyivät noin kahdeksalla metrin luokkaa olevalla vekslauksella nokka tulosuuntaan. Vaikka 53 matkjustajan aplodit edellyttivätkin
entreetä, se jäi tällä kertaa.
   Samalla bussilla mentiin erään retkeläisen lapsuudenkotiin, mutta siinä rännissä loppui leveys puolimatkassa. Onneksi paikalle
osui kovapohjainen peltotilkku, jossa Volvo kääntyi sopuisasti. Mennen tullen vain oli oltava huolellinen, että takapyöristä edes
sisimmäiset osuivat ajopinnalle, ja osuivathan ne. Niin osuivat myös puolikkaat etupyöristä.
 
  
 
Tie Tuokslahteen leveni puolitoistakertaiseksi. Ei kaivamista, ei pohjatöitä. Vain soraa sorakuorman perään.
Lepikko taipui ikäänkuin jouset. Ne eivät katkeilleet, koska uusi sora esti sen. Vielä seuraavanakin kesänä hieman
pelotti. Oli tarve ajaa 50 hengen lastilla mieluummin keskellä tietä kuin lepikkoperustuksen päällä. Uusi lepikko
oli jo pirteästi työntymässä pystypäin kolmantena suvena.
 
Kun kivijalkaretkille sattui usein varsin hautovat helteet ja matkustajien keski-ikä oli arviolta 70 vuotta, pieni huoli oli aina itse
kunkin kestokyvystä, terveydentilasta. Vaikka kuljetin runsaat 5000 suomalaista juurilleen ja takaisn, vain yksi kuolemantapaus
osui kohdalleni. Tai ei sekään kuoleman tapahtunut varsinaisesti matkalla vaan palattaessa kotipysäkillä Jyväskylässä. Iäkäs
nainen nousi paikaltaan poistuakseen, mutta kaatuikin yllättäen - bussin seisoessa - suorin vartaloin eteenpäin siten, että
kasvot pamahtivat kojelaudan matkapuhelimeen. Sen verran ehdin työntää käteni väliin, että puhelin ei tehnyt kuviota matkustajan
naamaan vaan minun oikeaan kämmeneeni.
   Puhelimesta irtosi takakansi ja akku. Keräsin ne ja asetin kohdilleen. Soitto 112:een. Ambulanssin tulo kesti kohtuuttoman kauan.
Viisi pitkää minuuttia, tarkistussoitto 112:een, ja vielä viisi pitkää minuuttia. Eikä siitä ollut Jyväskylän keskustaan kuin 6-7 kilometriä.
Moottoritien ja vanhan tien väliin, Essolta parisataa metriä Vaajakosken suuntaan.
   Ryhmien kokoaja soitti pari päivää myöhemmin, että nainen oli kuollut.
   Selkeästi hankalampi asiakas oli se erään ammattikoulun opiskelija, joka kannettiin neliaisakuljetuksena bussin takapenkille
Varkaudessa lähtöaamuna klo 04. Seuraava neliaisasiirto Venäjän tullissa edes ja takaisin, sitten hotelliin Sortavalassa ja
seuraavana ehtoona taas bussiin ja Venäjän tulliin. Suomen tulli oli laupias ja tarkasti turistin bussissa.
    Iltamyöhällä oltiin takaisin lähtöpaikalla. Alkoi hieman huolestuttaa, kuinka äijän käy, mutta yllättäen hän osoitti pientä reagointia,
kun kaverit aikansa tuuppasivat.
   Lopulta silmätkin avautuivat hämmästyksen ymmyrkäisinä.
   Reilu satakiloinen neliaisa-asiakas loihe lausumaan:
   - Millonka lähetään?
 
Lievää riesaa aiheutui sukunsa pehtoorit, jotka selostivat maisemaa joukoilleen. Pitäjäneuvos Varsinais-Suomesta
kertoi Helylässä Laatokan lounaiskulmassa, että tässä näkyy Muolaanjärvi, se on iso järvi. Jättäessäni ryhmän Tervuun
Kurkijoen tuntumaan pehtoorin kanssa sovittiin, että tulen hakemaan klo 15 Kurkijoen kylältä. Muuan Simo jäi kuitenkin
muista jälkeen ja sanoi, että parempi aika tulla hakemaan on kello 16. Tähän päädyttiin ja uskoin Simon kertovan
muutoksesta ryhmälle.
   Olin Kurkijoella sovitulla paikalla klo 15:57. Pitäjäneuvos aloitti hirmuisen älämölön. Kun en saanut ääntäni muuten
kuuluviin, piti volyymeja hivuttaa kohti kaakkoa. Lopulta Simo tunnusti ja otti syyn niskoilleen. Ryhmä joutui norkoilermaan
tunnin Kurkijoen kirkon paikalla, kalliolla kyräillen. Matkan jälkeen tuli pari anteeksipyyntöä ja kuvakortti kuljettajasta (yllä).
Samalla matkalla etelästä Lahdenpohjaa lähestyttäessä "valtatie" oli romahtanut koko leveydeltään maan uumeniin
parinkymmenen metrin matkalta, siis viikkoa ennen tätä pehtoorin matkaa. Kun käännyin Lumijoen kiertotielle,
pehtoori alkoi väittää tien olevan hyvässä kunnossa, hän oli ajanut sen läpi kaksi viikkoa aikaisemmin. Sanoin että minä ajoin viikko sitten eikä korjaustöistä ollut hajuakaan. Romahduksen ohi oli kyhätty mäntyjen väliin liejuinen ohitusreitti, josta ei päässyt läpi
edes armeijan neliveto-Gaz.
   Toinen Moilasen keikalla sattunut moka tapahtui Jyväskylän bussiasemalla aamulla klo 04, kun pysähdyin ryhmän eteen.
Minä olin kuulemma tunnin myöhässä, lähdön piti tapahtua klo 03. Näytin rouva Moilasen matkalistaa, jossa lähtöajaksi
oli merkitty Jyväskylästä klo 04.
    Porukka rauhoittui, mutta yksi jäpikkä koetti vielä haastaa riitaa heti alkumatkasta:
    - Meillä nuo punaiset valot tarkoittavat pysähtymistä ja vihreät ajolupaa, herra opasti kun lähestyimme ensimmäisiä liikennevaloja.
   - Meillä tuolla sivilisaatiossa on ihan samat valot, vastasin. Herra poistui paikalleen, ja ellei olisi poistunut, olisin
poistanut herran.
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________
 
 
Mitä kauheaa  tapahtuikaan silloin sotavuosina 1962, kun Utrio oli Ylen aluepäällikkönä.
No, olumppialaisista oli monta vuotta ja Urkki oli ollut kekkosena kuusi vuotta ja kuusihan
se oli kun Kuopiossakin meni päreiksi salamanterin iskusta.
 
"Jos lehmällä olisi siivet, niin sehän lentäisi"
Liikkuvan poliisin rattijuoppotiedotteessa sanotaan taas, että kärähtäneitä olisi kaksinverroin, jos
alaraja olisi 0,2 promillea. Niinpä. Tilastoa kertyisi kaksinverroin mutta rattijuoppoja olisi edelleen
entiseen tahtiin. Jos yleistä nopeusrajoitusta leikattaisiin neljäänkymppiin ... jos promilleraja
olisi kaksi promillea, rattijuoppoja olisi vähemmän. Vai miten se meneekään.
Se nyt vaan on niin, että rattijuoppous vähenee vain ja ainoastaan tehostetulla valvonnalla ja
rikoksentekovälineen menettämisellä. Ellei väline ole oma, tekovälineen arvo rahana.
 
Älä osta paristoa, avaa radio
 
Miksi suotta ostaisit keittiön ikkunalasiin tarrattuun uuden pariston, kun entinen läkähtyy.
Avaa radio. Radio Suomi, Pohjois-Karjala. Alta minuutin tiedät asfaltin lämpötilan Ilomantsin
Möhkössä. Kahdessa minuutissa kuulet ilman lämpötilan Kesälahdella ja Valtimolla.
Kolme kun odotat, olet ajantasalla myös saeista ja tuulista kaikkialla mihin ikinä yllätkin
tunnin kuluessa. Neljän minuutin päästä kerrotaan Enon Elman kuume kainalosta mitattuna.
Sitten onkin aika soittaa jotain biisiä pätkän verran, sillä tärkeää on ettei levyjä soiteta
loppuun, saati kahtakaan ensimmäistä minuuttia. On nimittäin kerrottava, että joku
on nähnyt juuri lentävän linnun.
 
Miksi vikisette, sikalanomistajat?
Myykää meille sikaa älkääkä luomua!
 
Suomesta häippäsee sikaloita niin nopeassa tahdissa, että pian meillä on vain tanskalaista tuontisikaa.
Lihantuottajat valittavat, kun kansa ei enää syö sikaa. Oma vikanne, tuottajat! Kansa tahtoo porsaalta
tuvaa porsasta ja sialta maistuvaa sikaa. Lopettakaa hölmöily luomulla, tyrnillä, viljalla ja muilla vouhotuksilla.
Olkoot ne vaikka kuinka "terveellisiä", se on kuitenkin maku joka ratkaisee. Nykyään ei ole oikeastaan
yhtään possun makuista possua leikkeleseinilläkään, vaikka valikoimaa on jokaiselle asiakkaalle omansa.
Höntiäispossujen kylkipalat lojuvat kaupan hyllyillä 30 % alennustarra rinnuksissaan, mutta oikean sian
persettä ostamaan pitää mennä heti aamusta, mieli saada herkkua. Valmissiivutetuissa on enää
Kota-Savun siassa jotain makua. Haluamme joulukinkun näköistä ja makuista lihaa ilman mitään vouhotuksia.
Siassa pitää olla reunalla silavaa lisämaun antajaksi. Syökää itse luomunne ja viljapossunne. Me haluamme
siat sikoina ja rehut rehuina. Ja talouskyljyksiä tiskiin äkkiä!
 
Sirmakan levikki kuusi miljardia 
Sirmakkaa lukee joka päivä 6 000 000 000, siis kuusi miljardia ihmistä maailman seitsemästä miljardista ihmisestä.
Kysy vaikka ylikonstaapelilta. Hän todistaa ja poliisihan ei valehtele aina.
 
Ranskalaiseen malliin
 
Orivetinen 23-vuotias nuorimies ampui yhteiskoulussa kesken oppitunnin luokkahuoneen oven läpi viisi laukausta metsästyskiväärillä. Sitä ennen hän oli jo käynyt ampumassa eräässä liikehuoneistossa toisaalla. Työnsä ääressä oööut henkilö loukkaantui käteen.
Koulun luokassa oli 14 oppilasta ja opettaja. Hän onnistui avaamaan oven ja riisumaan hullun aseista tai ainakin sai hänet pakenemaan. Poliisi tuli pian paikalle ja käskytti kahjon kiinni.
    Kului vain muutama tunti kun ensimmäiset besserwisserit jakelivat lausuntojaan ampujan motiiveista. Yksinäinen nuori, kaltoin kohdeltu, yhteiskunnan sorsima. Wissereiden mielestä ei pidä tehdä liian helppoja johtopäätöksiä. Onko tämä liian helppo:
    Ammuskelija on lueskellut ranskalaisen kahjon tekosista - eri kohteissa hä´nkin ammuskeli - ja häiriintynyt korvienvälikompuutteri ohjelmoi kokeilemaan samaa Orivedellä. Jos poliisi ei olisi tullut väliin, ammuskelu olisi jatkunut vielä kolmannessa kohteessa.
   Näin aina. Kun maailmalla räiskitään, joku aina ottaa mallia ja testaa itsensä. 

Hah, sanoi järjestyspoliisi ilkkuvasta poliisista:

Omatkin koirat purevat

POLIISI keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 JIMillä. Maijapartio Kuopiossa saa hälytyksen Siilinjärven keskustaan. Siellä on kuultu ainakin seitsemän laukausta. Partio lähtee kohteeseen.

   - Siellä on jo paikalla poliisi ... Liikkuva poliisi ... hah ... yhtä luotettava kuin tavallinen siviili ... hah ...

(Lainaus ei ole sanatarkka mutta asiasisältö täsmää. )

 
Hämmennetään tietämättä mitä ja miksi
 
Ennen oli valtion leipä kapea mutta pitkä. Nyt säästösyistä se on kapea ja pätkä. Kun jokaisen
untuvikkoministerin näyttää olevan pakko polttaa oma soppakattila pohjaan, kaikki "säästöt"
hupenevat seuraavassa vaiheessa kaiken uudistetun purkuun. Sanotaan nyt vaikka hätäkeskukset.
Nyt jo tiedetään että Kansakunnan Kusettajan ANNE HOLMLUNDIN hätäkeskusromuttamo aiheuttaa
enemmän uusia kustannuksia kuin vanhoilla säästöillä pystytään maksamaan.
   Sama pätee HENNA VIRKKUSEN kuningastekoon, valtakunnan räjäyttämiseen. Se tosin kilahti jo
päämaksisteri JYRKI KÄTEISEN nilkkaan. Siihen joudutaan asentamaan kivipalikka paikaksi suoraan
Akropoliksen kukkulalta. Kunhan eivät ottaisi kantavista rakenteista.
   Maamme räjäytettiin ensimmäisen kerran JOUNI BACKMANIN diplomityönä. Säästöksi huudettiin
huimat 60 miljoonaa markkaa! Läänien särkeminen aiheutti miljardien lisäkulut.
   Sekään ei riittänyt. Uudet läänit piti pommittaa kummallisiksi seutukunniksi, joita hallinnoidaan
"aluehallintovirastoissa". Oliko lääni niin vaikea ilmaisu, että uusi nimi otettiin käyttöön foneettisista
syistä? Voi helvetti.
   Jossakin välissä perustettiin epämääräinen rykelmä ELY-keskuksia. Ei tiedetty, tarvitaanko niitä,
mutta untuvikkoministerille oli saatava näytön paikka hinnalla millä hyvänsä. Nyt kun elyt ovat
juuri pääsemässä sisään toimenkuviinsa, ne puolitetaan. Taas syntyy miljardien lisäkustannukset.
   STEFAN WALLIN ruåtsalaisesta kansanpuolueesta posautti puolustusvoimat maan tasalle.
Yhtä häpeällistä tekoa edes suomalaiset untuvikot eivät ilkeäisi tehdä. Parin vuoden päästä ruåtsalaisten
oma varuskunta liitetään Upinniemen varuskuntaan, mutta PK:n prikaati kasvaa silloin jo kehäkukkaa.
Joka tapauksessa on varmaa, että Wallinin kuningasteko maksaa miljardeja enemmän kuin varuskuntien
säilyttäminen. Itä-Suomeen tehtiin mittatyönä Naton-mentävä aukko. Koska se todetaan pian
puolustukselliseksi tyhjiöksi, Upinniemi siirretään Kontiorantaan, Keuruu Upinniemeen ja puolustusministeriö
Utön kalliosaarelle. Näin vapautuvat tilat saneerataan vanhainkodiksi itsepalvelumenetelmällä. Ken
haluaa sinne, saa rakentaa kopin mieleisekseen ja etsiä tarvitsemansa hoitajat.
    Pelastuslaitoksen kalusto numeroitiin uudestaan sekavalla kirjain/numerorypäsmenetelmällä. Kyllä
sillekin hintaa tuli, ja aivan hanurista.
   Ehkä varastosta löytyy vielä untuvikkoministeri, jolla ei ole mitään näytönpaikkaa. Hän voisi vaihtaa
vaikkapa kasikki Suomen puhelinnumerot uusiksi.
 
Pääministeri JYRKI KÄTEINEN 
on joutunut tilanteeseen, jossa paras vaihtoehto lienee poliittisen turvapaikan hakeminen
Akropolis-kukkulalta. Tiedä vaikka nimitettäisiin Kreikan EU- ja ulkomaankauppaministeriksi,
ALEKSANDER STUFFIN kollegaksi. Kantavat rakenteet ovat kukkulalla yhä pystyssä, vain seinät ja katto puuttuvat useimmista  asumuksista. Kreikkalaista tekoa kun ovat. Kuvassa uusi virka-asunto.
Komiat puitteet vaativat vain pientä pintaremonttia. Suomalaiset varmasti lähettävät rahaa.
    Tuoreimmassa kannatustutkimuksessa Käteisen hyvinvointivaltion kaikki puoli miljoonaa ihmistä mahtuvat demareiden kanssa jo samaan virhemarginaaliin ja PerSu on sekin nousussa pitkästä aikaa. PAAVO VÄYRYSEN jumalaton koheltaminen kaikkialla kairassa on saanut kepulit säilyttämään asermansa. Tuleva pääministeri JUTTA URPILAINEN ehtii hyvin huiskuttamaan Bilderbergin pölyt valkoisista housuistaan, jotka väistämättä nuhraantuvat helposti lentokoneen istuimissa.
    Vetävän käteen se köysi jää lopulta. Olisi pitänyt vauhkota vähemmän ja lopettaa Suomen repiminen heti alkuunsa. Totalitarismi ei mahdu suomalaiseen demokratiaan, vaikka 200 lampaan laumaa eduskunnaksi kutsutaankin. MR
 
Pieneen päähän pitää älli tunkea hitaasti
 
Herra JYRKI KÄTEINEN vaahtosi vielä pari kuukautta sitten, että kuntareformi menee
eteenpäin kuin juna. Sata kuntaa on jäljellä, kun herra heilauttaa ruiskukkaa.
    Nyt herra Käteinen on huiomannut, että junathan eivät kulje Suomessa, joitakin poikkeuksia
lukuun ottamatta. Niinpä kuntia ruhjotaankin enempi niin kuin kansalaiset, Käteisen
palkanmaksajat haluavat.
    Luulisi että pieneen päähän ei vain mahdu älliä, mutta hitaasti kun tunkee niin kyllä mahtuu. 300512
 
 
Onko heitä? Missä kenties?
On. Sirmakka kerää luetteloa tähän.
Eivät vie paljon tilaa. Aikuisen kokoisia miehiä aakkosjärjestyksessä:
 
MARTTI HALIMAA, toimistoinsinööri, Joensuun kaupunki
MATTI KARTANO, ex-yrittäjä, hotelli- ja ravintolapäällikkö
JUKKA KOMULAINEN, toimitusjohtaja, Linja-Karjala Oy, Joensuu
TUOMO MOILANEN, talousneuvos, PKO:sta eläköitynyt kaupallinen johtaja, Joensuu
TAPIO PELTOLA, PKO:n entinen toimitusjohtaja
SEPPO TAHVANAINEN, liikennöitsijä, kone- ja laitekuljetukset, hinaukset, Kontiolahti Onttola
JARMO TIHMALA, liikennesuunnittelija, Joensuun kaupunki
 ARI VARONEN, kaupungininsinööri, Joensuu
 JUHA WISKARI, yrityskouluttaja, juontaja, johtaja, esitelmöitsijä, moniosaaja, Helsinki
. . .
 
                            
 
Älä hätäile, pidä vaan perusilkeyttäsi yllä. Voit edes kuvitella olevasi macho, mutta
et koskaan ihmisen kokoinen mies. Et edes poliisin.
 
 
Hyvin hyvinvointi hyvinvointivaltio hyvin
 
Pian ajanlaskumme alkamisen jälkeen, kun lääketiede yleensä ja psykiatrinen lääketiede erityisesti näyttivät kyntensä saaden kansan uskomaan, että Jeesus nousi kolmantena päivänä kuolleista, osattiin monet maneerit. Osa niistä elää yhä. Ehkä niihin ei vielä kuulunut käsite hyvinvointivaltio, mutta ei siinä pitkään mennyt kun sekin ilmestyi kuvioihin.
    Suomen eduskuntaan maneeri iski tautisen kovaa heti kun hyvinvointi loppui 90-luvun alussa. Poliitikot muistivat, että kaikkea on kunhan vaan uskoo olevan. Halvin tapa ylläpitää hyvinvointivaltiota on hokea sitä jatkuvasti.
    Kokoomuksen liituraitahyvinvointimies PEKKA RAVI julisti vapunalusviikon alkajaisiksi alueradiossa, että kuntia yhdistellään hyvinvointivaltion säilyttämiseksi.
    Halleluja.
    Ei varmaan tajua Pekka itsekään, mitä puppua julistaa, mutta eihän poliitikon tarvitsekaan tietää mitään. Pääasia että jakelee sopivia hokemia sinne sun tänne silloin sun tällöin. Kai se on melkoista hyvinvointia, kun imuroitavaa on toista sataa neliötä, pirssejä pihassa vain hieman vähemmän kuin TEEMU SELÄNTEELLÄ. Palkkaa tulee veronmaksajilta suoraan 12 000 € kuukaudessa kansanedustajuudesta ja mutkan kautta rehtorin eläkettä 20 000 $. Siihen päälle viekä kermakuorrutukseksi kymppitonni kokouspalkkioita ja 20 000 kulukorvauksia ilman kuitteja.
    Eittämättä Pekka Ravi voi hyvin yli 50 000 € kuukausituloillaan. Eläkettäkin kertyy aikanaan 30 000 €. Kysymys kuuluukin, miksi sitä pitää hokea. Vastaus: Että itse edes uskoisin hokemaansa. Muinaiset psykiatrisen lääketieteen viisaat sen osoittivat. Ne jotka kokevat elävänsä hokematta hyvinvointivaltiossa, pitävät lärvinsä kiinni. Onko joku kuullut Finnairin tai Nokian tai minkä tahansa elvistelyfirman sikariportaalla lojuvien suusta mainintasa hyvinvointivaltiosta? Ei ole, kun ei ole lausuttu!
   Ravin ja kumppaneiden säätelemässä pahoinvointivaltiossa on se toinenkin puoli. Siellä kuukausieläkkeet ilmaistaan numeroilla 700 tai 1200 euroa. Imuroitavaa on 40 neliötä ja pihalla saattaa ruostua vuoden 1972 Elite. Näissä talouksissa ei hoeta väsyksiin että onpa saatanan kiva kun Ravikin ajattelee meitä köyhiä ja saadaan pysymään peruspalvelut kotikunnassa.
    Tosin matkat pitenevät mutta hyvinvointiin kuuluu terve ulkoilu. Eilen käytiin terkkarissa, kun naapurin taksi antoi kyytiä kuudellakympillä. Kun terkkari keskitetään liitoksen jälkeen naapurikuntaan, matka kolminkertaistuu ja taksikyyti nelinkertaistuu. Kotikunnan ihanuudesta kustannuslisä on iloinen asia ainakin taksikuskin mielestä.
 
Pankit palvelevat
 
Pankkien tiskipalvelut ovat kuihtuneet viime vuosina samaan tahtiin niiden kallistumisen kanssa. Pankit kertovat syyksi tiskipalvelujen kysynnän väheneminen, joka koskee myös maksuautomaatteja. Ihmiset eivät ymmärrä asioida tiskillä, vaikka se on suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
    OP-Pölhölä palvelee tiskillä makepe klo 10:05-10:25. Jos palvelupäivänä on pyhä, noudatetaan sunnuntain aukioloja. Palvelumaksu on 60 € asiakkaan kuukausipalkasta tai eläkkeestä ja 0,5 % asiakkaalta jolla on talletuksia yli 8,2 milj. €.
    Ahjo Pankki palvelee tito klo 11:45-12:00. Yön yli jkonottaneilla on etuoikeus. Jos asiakas on jonottanut yli viikon,
hän voi noutaa pahvikupillisen toissapäiväistä kahvia henkilöstön automaatista, joka toimii mato klo 14:00-14:08.
Palvelumaksut laskutetaan kirjeitse, joista ilmenevät myös taksat.
    Törgeä-pankki palvelee tiskillä tikepe klo 13:15-13:35. Maksu on kiinteä asiakkaan likvidistä riippumatta, kunhan muistaa jättää kenkänsä tuulikaappiin. Lattianpesukorvauksena peritään 38 € lumikelillä ja 43 € kesähiekalla.
    On se muuten kumma että palvelu ei kelpaa ja sitten naristaan kun sitä joudutaan vähentämään. Sama automaateilla. Yhdenkin pankin maksuautomaatti toimii kuin junan vessa eli silloin tällöin ihan moitteettomasti. Viimeksi sen ääressä nojaili joku kaljaremppa naapuripubista.
    Eikähän se ole pankin vika jos 98-vuotias Lyyli ei osu nakeillaan näppylöihin. Jää reilummin aikaa rosvoille tyhjentää Lyylin tili.
 
 
 
Kukaan ei ole huomannut, kun Suomi siirtyi totalitarismiin Suomi on siirtynyt demokratiasta demokraattiseen totalitarismiin. Vauhti on ollut niin kova, että kansaputosi kyydistä jo alkumetreillä. Sillä on täysi tyä kerärä kukkaroistaan öpudonneet kolikot talteen. Maailma muistaa törkeimmät totalitarismit liiankin hyvin - Stalinin Neuvostoliitto, Hitlerin Saksa jne.Myös diktatuureiksi niitä sanotaan. Että diktatuuria voidaan toteuttaa hienovaraisemmin, keksittiindemokraattinen totalitarismi. Yksi puolue vetää esimerkiksi tasavaltaa kuin pässiä narusta, eikäpässin jalat ehdi tapaamaan maata muutoin kuin Ateenaan matkalla olevien miljardisäkkien osuessakiitoradalle. Taustalla häärivät hallitus ja eduskunta tietämättä itsekään, missä mennään, minne ja miksi.Ei väliä. Keväällä presidentti joka tapauksessa kiittää hyvinsuoritetusta valtionhajoittamisesta. Suomea komentaa Kansallisen Kokoomuksen yksipuoluetotalitarismi ja käytännössä pääministeri JYRKI KATAINEN. Kansakunta jännittää, kuinka kauan Käteinen pystyy pysymään kiidossa ilman,että jalat koskettasvat maata eikä pässi aja yli. Hinta on saatanallisen kallis, eikä loppusummaatiedä kukaan. Sen tietäisi jos kaikki vain laskisivast rahansa. Joka sentti menee Ateenan alttarille.Suojelupoliisi tutkii, onko se sittenkin Fantom eikä Katainen. 
Miljardien säkittäjäksi otettiin demarityttö JUTTA URPILAINEN pystymetsästä. Sellainen on juuri sopiva - jos
vaihtoehtona on pätevä - tyyppi Kataisen marionetiksi. Sitä paitsi kokoomussuoran välissä on pakko olla yksidemari. Muuten kansa huomaisi jekun ennen kuin rahat on kärrätty Ateenaan. Liikesuihkua tuskinehditään tankata, kun Pohjolan totalitarismi sukkuloi Brysselin väliä neljännesmiljoona per suihkaus.Isänmaalle olisikin eduksi jos tankkaus unohtuisi tuossa Kaliningradin paikkeilla menomatkalla. Värisuorassa ovat juuri valittu Tasavallan presidentti SAULI NIINISTÖ, kokoomus, pääministeriKatainen, kokoomus ja eduskunnan 1. varapuhemies PEKKA RAVI, kokoomus. Protokollan kakkosenaon demari EERO HEINÄLUOMA, mutta ei se mitään, hän on vaaraton, vain puhemies. Kuin ohimennen totalitarismi alasajoi puolustusvoimat ja räjäytti kuntakartan. Mallin vuoksiministeri HENNA VIRKKUNEN - kunpa olisikin TORKKUNEN - kiitää maakunnasta toiseen niin kauan kuinniitä vielä JOUNI BACKMANIN jäljiltä on. Pysäkeillä Virkkunen jakaa neljä minuuttia jokaiselle kunnalle,hyppää kyytiin ja pyytää lähettämään muistilaput postitse. Kuntakarttaa on jo painettu joka kotiin jakelua varten. Kiertoajelu tarvitaan tyhmän kansan uunottamiseksi.Se ei tajua, kuinka kaikki palvelut ovat pian jokaisen kuntalaisen saatavilla kotikunnassaan. Helpoimminraatelu kävisi kun kertalaakista Suomesta tehtäisiin vain yksi kunta, Helsinki. Kaikki palvelut löytyisivät
kotikunnasta ilman sentinkään investointia. Maaseutu tyhjenisi luonnostaan ja julkinen liikenne elpyisi kun
koko kalustyo tarvitaan koulukyyteihin, parhaimmillaan Utsjoelta Helsinkiin. Ainakin nykyinen porokanta on
kasvatettava myyntikuntoon ennen kuin paliskunnat muuttavat Urjalan taikayöhön.
 
Suurin puolue Perussuomalaiset nujuaa oppositiossa eikä tiedö itsekään, minne menisi tai mitä tekisi.Tätä vatvomista kestää kolme vuotta, kunnes puolue on hävinnyt lähes olemattomiin niin kuin monotestin
ääni PENTTI FAGERHOLMIN stereotestissä 70-luvulla. 150212 
 
Ylen typerää
Taannoin YLE myi mastoviidakkonsa nahkoineen karvoineen ranskalaiselle Digitalle, koskase tuli halvemmaksi kuin omistaa ja ylläpitää itse. Jo pari vuotta YLE on manannut tyhmyyttään.Digita on korottanut hintoja pilviin, koska YLEn on pakko käyttää sitä eikä vaihtoehtoja ole. Nyt HEIDI HAUTALA on luopumassa Finnairissa valtion enemmistöosakkuudesta, koska firmatuottaa vain tappiota, nyt neljättä vuotta peräkkäin. Ministerinviilekkeet ovat myymässäkotimaan omistamaa lentoyhtiötä kenelle vain, joka ilmoittaa pystyvänsä turvaamaansuomalaisten lentämisentarpeen. Pari vuotta kuluu, ja lippujen hinnat ovat pilvien yläpuolella. Pakko maksaa kun kilpailua ei ole jakaikki porskuttavat samassa kartellissa. Ai miksiköhän äänestysprosentti valuu kuin elohopeaSallassa ...090212
 
  
 
Se kielto kun johtaa vain suurempaan kaaokseen
 
Kaiken aikaa vuosikymmenestä toiseen meillä istuu komiteoita ja työryhmiä pohtimassa, kuinka rattijuoppoutta
vähennettäisiin. Ja tässäkin asiassa ollaan päätymässä huitsin nevadaan. Yksinkertaisinta olisi rinnastaa
rattijuopon aiheuttamat kuolemat henkirikoksiin, tässä tapauksessa tappoon. Britanniassa tuomitaan 14 vuodeksi,
olipa tappoväline mikä tahansa - myös auto. Venäjällä tuomio on seitsemän vuotta. Suomessa tuomiot v
aihtelevat muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen. Rattijuoppo on ajoon lähtiessään aina valmis tappamaan.
Sama pätee moniin juuri kortin saaneisiin. Ajokortteja on myytävänä vaikka läheskään jokainen ostaja ei tule
ikinä kasvamaan aikuiseksi. Sellaiseksi ei muutu edes liituraitapukuinen OP Rahoituksen Mersulla kruisaileva
helttapöhö.
 
    Virtuaalivelkaisen tuomio on Suomessa 15 vuotta pakkotyöttömyyttä. Saksassa velkavankeus kestää
kolme vuotta ja pankin ollessa rahoittajana pankki on vastuussa velanpuolikkaasta. Siinä eväitä
ompeluseurajeesuksille. 
 
 
Yhdysvaltain Kartta
 
Osta poika viivotin niin Suomen paloittelu käy kätevästi kuin ammoin Amerikassa.
 
Fantastinen päivänselvä Jyrki
ei saa pysähtymään itseään
 
 
Pääkoheltaja JYRKI KÄTEINEN voitaisiin vaikka lahjoittaa Kreikan hallitukselle. Lämmin ja jutaton meri
tuottaisi lisää happea Käteiselle, joka Suomessa ei saa pysähtymään päivänselvää itseään. Vaikka tuleva
tasavallan presidentti SAULI NIINISTÖ ei enää voikaan kaataa päivänselvää hallitusta, hän voisi ehdottaa
kaatamista
päivänselvälle Käteiselle itselleen: "Kaada itsesi ennen kuin kaadut itsestään."
 
Suomen läänijakoa ja päivänselviä läänien nimi' on mulkattu jo kolmeen kertaan parin vuosikymmenen aikana.
Sitä ennen 1960 niitä hämmennettiin edellisen kerran. Hallinto toimi paremmin kuin nyt. Hyvin se ei ole
toiminut koskaan. Tavoitteena on lakkauttaa nykyiset aluehallintovirastot ja muodostaa Suomesta fantastinen,
päivänselvä yhden läänin totalitarismi.
 
Kuntien räjäyttäminen on vain välivaihe. Miksi ei muodosteta yhdellä läjäyksellä fantastista päivänselvää
yhden kunnan totalitarismia? Sehän tässä tavoitteena on päivänselvästi. Suomi lahjoitetaan Ateenan alttarille.
Porttukali pelastettiin ja vastikkeeksi saimme täystyöllisyyden. Kohta Kreikka jaetaan tasan EU-maiden kesken,
että Suomessa päästään täystyöllisyyteen. Tänä aikana työttömyys on kasvanut vain 400 000:sta vain puoleen
miljoonaan. Meillä on työvoimapula, koska kansalaiset melovat liian hitaasti rahdatessaan kreikanpalasia
Kesärannan jatkeeksi. Tarvitaan miljoona kanoottia, että Suomen osuus voidaan uittaa tänne, minne se kuuluu
päivänselvästi.
 
Koska kansalaiset eivät usko palvelujen turvaamiseen, kun kuntien määrä puolitetaan ja jakojäännös vielä
kertaalleen halkaistaan, Jyrki Käteinen on laupiaana valmis kompromissiin. Puolitetaan palvelut. Kun maan
ainoa kunta
on Helsinki, siellä on jo kaikki ajateltavissa olevat palvelut. Omassa fantastisessa kotikunnassamme. Se on
kaikille
yhteinen työssäkäyntialue, koska maaseudun työpaikat on kaikki lakkautettu. Hajasijoituspolitiikkaa ei unohdeta.
Jyrki Käteisen virka-asunto siirretään Pulmankiin Tenon rannalle. Vuotoksen allasta mulkataan niin että
tekojärvi yltää Tenoon. Jos se sinne yltää niin elävänä ei päivänselvä takaisin tule. Se hukkuu kun avaa
Inarinjärven kohdalla hokea ääneen fantastista ratkaisuaan Suomen työttömyyden supistamiseksi
kuuteensataantuhanteen. Kanootit veteen ja Italiaa pelastamaan. Pohjoisesta löytyi pirun iso järvi, johon
tarvitaan päivänselvää täytemaata 9 € tunti. Väyrynen kyllä kellui vastaan mutta lisää tarvitaan.
130112
 
Miksi veronmaksajien on pakko elättää
kymmeniätuhansia tarpeettomia virkaelättejä?
 
Ja lisää vain havitellaan ministereiden keskinäisessä kilpailussa
 
¤ Suomessa on ainakin 60.000 rarpeetonta HALLINTOvirkaelättiä. Osa heistä
veronmaksajien rahoja Valvirassa. Ministerit mittaavat tehokkuutensa repimällä virastoja
pitkin Suomea. Muuttojen kustannukset ja seuraamukset lisäävät kustannuksia joka kerralla
vähintään miljoonia euroja.
 
¤ Poliisille hankittiin "maijoja", jotka mittaavat muun liikenteen nopeuksia edestä
ja takaa, loittonevaan ja köhestyvään suuntaan sekä keskinopeuksia. Kesken projektin alettiin
soveltaa venäläistä mallia - siellä puuttuu nopeustutkista virtajohto ja akku. Suomen poöiisin
uusissa autoissa ei ole kameraa - ei myöskään uusissa peltipoliiseissa.
 
¤ Mitä enemmän ihmisiä potkitaan töistä, sitä vähemmän on työttömiä Tilastokeskuksen
"työmarkkinatutkimusten" nyjaan. Nyt väitetään, että Suomessa on 150.000 työpaikkaa liikaa.
Tilastokeskus virallistaa pian "tutkimuksensa" ja kas, työttömiä on enää 50.000. Joutilaiden elättien
hautomo tämäkin laitos.
 
¤ Poliisi lähes yllyttää pyöräilijöitä kiitämään kiertoliittymiin kuin laput silmillä olevien
tavihevosten, koska autoilija on se joka väistää. Teoriassa näin onkin, mutta liikenteessä teoria t
oteutuu käytännössä vain teoriassa. Kun autoilija liittyy kiertoliittymän liikentee
seen 10 km/h - suurtaloussopanhämmentäjiä lukuun ottamatta - pyöräilijät kiitävät oikealta t
akaviistosta, vasemmalta ja oikealta sivusuunnassa kolmea tai neljääkinkymppiä sivuilleen
vilkaisematta ja jarrupolkimeen koskematta. Käytännössä on kohtuutonta edellyttää autoilijoilta
absoluuttista väistämisvelvollisuutta, kun pyöräilijätkin toimivat kuin valopäät, mutta pimeälläkin
ilman valoja. Autoilijan on lupa olettaa, että kenelläkään ei ole velvollisuutta pyöräillä kylkeen
3-4x muuta liikennettä kovemmilla nopeuksilla. Hirviä väistetään mieluiten takakautta. Pyöräilijät
ajavat AINA auton editse, vaikka mutka takakautta olisi selkeästi lyhyempi.
 
 
 
 
       LIIKENTEESSÄ TEORIA TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ VAIN TEORIASSA       
 
 
     K I R J A T                                                                   
 
  
 
 
 
Tykkäämistalous ovh 30,70 €
Petteri Kankkunen on digiajan bisnekseen ja teknologiaan erikoistuneen konsultointiyhtiö Sulavan perustajaosakas. Petterin edellinen julkaisu on viime keväänä ilmestynyt Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn raportti Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset.

Pär Österlund on yrittäjä, jolla on rutkasti kokemusta digiajan myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on perustanut digitoimisto Site Logicin, b2b-myyntiorganisaatioita palvelevan ohjelmistoyritys Esendran ja kehittänyt palkitun Verokuitti-palvelun. Lisäksi Pär on ahkera kouluttaja ja bloggaaja.
Mikä saa ihmiset julkisesti kehumaan yrityksen tuotteita ja palveluita? Millaiset yritykset menestyvät Facebookin, Pinterestin, LinkedInin ja Twitterin maailmassa? Miten yritysten tulee muuttua, jos ne aikovat kukoistaa vielä silloinkin, kun diginatiivit hallitsevat maailmaa?

Tykkäämistalous on kirja uudenlaisessa maailmassa toimimisesta. Se kertoo, miten menestytään, kun sosiaalinen media, mobiilipalvelut ja avoin tieto muuttavat radikaalisti yritysten toimintaympäristöä. Teos opettaa ymmärtämään, miksi jotkut yritykset ovat onnistuneet löytämään paikkansa digiekosysteemissä – ja mitä muiden tulee tehdä pystyäkseen samaan.

Asiakkaiden rooli on murroksessa. Entä jos heihin alettaisiinkin suhtautua kumppaneina, jopa ystävinä? Tykkäämistalouden aikakaudella yrityksen ei kannata pyrkiä virheettömyyteen – mielenkiintoisuus ja intiimi suhde asiakkaisiin on paljon kannattavampaa.

”Tykkäämistalous on terävä kannanotto tarpeelle luoda uudentyyppistä bisnesajattelua Suomessa. Jos jokainen suomalainen yritysjohtaja sisäistäisi kirjan sanoman, tulevaisuutemme olisi heti paljon valoisampi. Minä tykkään!” – Alf Rehn, liiketaloustieteen professori ”Kankkusen ja Österlundin kirja on liiketoiminnassa mukana oleville välttämätöntä luettavaa. Sisällöllisesti ja tyylillisesti oivaltavana se on nautittava kokemus kaikille. Ensimmäinen kansainvälisesti menestyvä suomalainen business-kirja?”
 
 
Tuula Laamanen: RAVINTOTERAPIAN KÄSIKIRJA Amino-Kustannus, Tampere.
1.painos julkaistiin 2004, 2. uudistettuna samana vuonna, lisäpainokset 2005 ja 2006. Kolmas, uudistettu
laitos 2011. Kansi ja taitto Jani Kemppinen, Tampere. Painopaikka Jelgavas Tipografija, Latvia. 303 sivua,
joista ravintoterapiaa 282.
 
Joensuulaislähtöinen, tamperelaistunut moniosaaja Tuula Laamanen hallitsee asiansa markkinoimiseksi
erinomaisen selkeän ja uskottavan esitystavan. Laamasen teksti tehoaa niihinkin, jotka viis veisaavat joissakin
aikakauslehdissä tai suoramarkkinointiesitteissä leviävistä tarinoista ja ihmeparantumisista. Kirja ei tuputa
mitään, mutta vakuuttaa epäilevätkin tuomaat. Varsinaisesti sisältö ei vanhene, mutta aihepiiriin liittyvä
tieto lisääntyy ja kehittyessään osin muuttuukin. Alkusanoissaan Laamanen vertaa kirjansa uudistumista
rakennuksen peruskorjaukseen. Varsinaisesti juuri mikään ei näennäisesti muutu mutta silti suurin osa
lopputuloksesta on päivitettyä faktaa.
   Kirjan loppuosassa tutustutaan elimistön eroavaisuuksiin kiinalaisen ja länsimaisen lääketieteen näkökulmasta.
Kovin epäonnistuneeksi ei kiinalaistakaan mallia voida luokitella. Joka seitsemäs planeetallamme
vastaantuleva olisi kiinalainen, elleivät he olisi survoutuneet SAMAAN SUMPPUUN  melkein naapuriksemme.
Kazakstanin ja Mongolian välisestä raosta kurkistettuna vain Venäjä erottaa Suomen Kiinasta.
    Ja nokialaisen hinta.
 
MARKKU ROUHIAINEN
 
Heikki Rantatupa - Yrjö Teeriaho: PERUSKARTTAMME PITKÄ POLKU
Maanmittaushallituksen Topografit ry  Ulkoasu Pirkko Retti Saarijärven Offset Oy 2011 336 sivua.
 
Maantieteellisistä kartoista topografisiin mittauksiin 1600-luvulta 1900-öuvulle. Lukijana tuntuu kuin olisin
itse dokumentin välissä, yhtenä sivuna sadoista. Palvellessani 1966 Niinisalossa Mittauspatteristossa palvelukseen
sisältyi riemullinen parin, kolmen kuukauden retki Mieraslompoloon, johopn rakentamamme joukkuetelttaleirin
suojista teimme jotakin uutta ja ihmeellistä topografikarttaa, Suomen peruskarttaa. Matkaa pohjoiseen Utsjoelle
oli puolisen poronkusemaa eli 50 km, itärajalle sata.
 
Omalle kohdalle ohjautui koulutuksen haaraksi kartoitusmies. Kädessäni oli 10-ruutuinen ilmakuva, joka esitti
maastoa 1x1 kilometrin ruutuina. Aina maanantaiaamuisin nousimme puolalaiseen, infernaalista mekkalaa
levittävään helikopteriin. Sillä meidät lennätettiin itärajalle Suomen päässä. Kopteri jäi aina paikkaan, jossa
se joutui leijumaan metrin korkeudella ja me varusmiehet jouduimme hyppäämään sananmukaisesti suohon.
Pilottikin muisti irvailla, kuinka hän ei voi kuin ihmetellä että rakkine pysyy ilmassa. Vain hyvällä onnella
hyppykohteena ollut kantava mätäs osui saappaiden alle. Siitä alkoi maaston siirtäminen karttakuvaan yhä
voimassa olevina karttamerkkeinä. Aikaa oli viikko palata leiriin. Jos nopeammin joutui, loppuviikko oli aina
vapaata. Eikä sellaista lätäkköä, josta ei tammukkaa tarttunut nuotioevääksi. Koskaan ei eksytty, joskus
osuttiin vain väärään paikkaan. Ei kuitenkaan ulos karttalehdiltä 39 ja 49.
 
Karttamerkit tulivat kohdilleen louhikkoineen, vesaikkoineen, virtaussuuntineen, kammeineen, polkuineen,
jyrkänteineen. Mittakaava 1:20000. Käden jäljet palvelivat valmiina karttoina vuodesta 1966 vuoteen 2002,
ennen kuin Pääesikunnan päällikön esittelyssä 12. kesäkuuta järjestettiin luovutustilaisuus. Topografikartan
tuottaminen Pohjois-Suomen osalta siirtyi Puolustusvoimilta Maanmittauslaitokselle. Luovuttajana oli muuten
nykyinen Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen.
 
Kirja on toimitustavaltaan lähes nerokas. Se kertoo nimensä mukaisen ja pituisen tarinan, dokumentin
kartastomme kehitysvaiheista. Samalla se purkaa todellista tarinaa varusmiesten ja heidän esimiestensä
seikkailuista komennuksen sisällä. Jos omani kertoisin, saisin samanmoisen sivumäärän ja rikokset ovat
jo ammoin vanhentuneet. Sitä paitsi se en ollut minä joka leiripaikan lappalaiselta lampaan tappoi. Mitäpä
tunkeutui mäkättämään pyöreään telttaan juoksemaan kaminan ympäri. Kuukausien koti oli kuin
jauhesammuttimella pinnoitettu. Sieltäkö lie tuo nykyinen astma sikiämisensä aloittanut.  Rosvopaisti
oli todella hyvää, kun sotilasmestari oli ymmärtänyt varautua kyytipojilla.
 
MARKKU ROUHIAINEN 230112 
 
_________________________________________________________________
 
 
Tässä linkki videoon, joka esittää ruotsalaista tapaa nostaa rekka pystyyn,
katso myös pikkukuvalinkeistä bussikolareita ym:
 
 
 
                        MATKAILLAAN   
 
 
 
 
 
HASANIEMEN TEATTERI
ON HERÄNNYT RUUSUSEN UNESTAAN

Kolmivuotinen työ Hasaniemen Teatterin hyväksi näkyy tänä kesä laadukkaina teatterituotantoina. Hasaniemessä vierailee kaksi huippunäyttelijöiden tähdittämää tuotantoa, Jaakko Teppo Goes to Mallorca-musikaali (1.-6.7.) ja Syntipukki-komedia (9.-12.7.). Molemmat tuotannot vierailevat myös Iisalmen Mansikkaniemessä, Äänekosken Kartano Kievarissa ja Nilsiän Louhosareenalla. Lisäksi Syntipukki nähdään Sotkamon Naapurivaarassa.

- Päämääränä Hasaniemessä on ollut tehdä laadukasta ammattilais  ja harrastelijateatteria. Tulevina kesinä Hasaniemessä nähdään molempia. Nämä toimintamallit tukevat toisiaan ja uskon myös, että Joensuun ja lähiseutujen yleisö ottaa tämän ainutlaatuisen tekemisen tavan hyvin vastaan äänestämällä jaloillaan. Niitä jalkoja me tarvitsemme, sillä emme toimi minkään tukien varassa, kertoo Hasaniemen teatterin johtaja Ismo Apell.

Apell on ollut Hasaniemen toiminnassa mukana vuodesta 2010 alkaen, jolloin luonnonkaunis teatteripaikka kunnostettiin ja herättiin henkiin. Samana kesänä Hasaniemessä nähtiin näytelmät Fedjasetä, Kissa ja Koira (2010) sekä Ulvova Mylläri. Vuonna 2011 vuorossa oli Rölli ja Metsähenki.

HASANIEMI OSAKSI KESÄTEATTERIEN KETJUA

Hasaniemen teatterikesä 2012 on osoitus uudesta, ammattimaisemmasta ja korkeatasoisesta kesäteatterin tekemisen tavasta, jossa sama tuotanto voidaan siirtää useaan eri teatteriin. Apellin mukaan uutta toimintatapaa testataan ja kehitetään tänä kesänä ja jatketaan edelleen tulevina kesinä.

- Haaveenamme on kehittää Hasaniemeä osana neljän teatterin ketjua, jossa tarjotaan tasokasta ammattilaisten ja harrastajien tekemää viihdettä. Ammattilaispuolen hoidamme Esiintyjävälitys Turpatallin ja Freedex Tuotannon yhteistyössä. Hasaniemessä harrastajapuolesta vastaa Hasaniemen teatteri ry, kertoo Apell.

Apellin haaveena on, että jatkossa 4 eri näytelmää tulisi ensi-iltaansa ympäri Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kesäteattereja. Asiasta innostuneita tasokkaita ohjaajia ja näyttelijöitä kuulemma löytyy. Apell näkee kesäteatterikiertueissa myös mahdollisuuden kesämatkailun imagon nostoon. 290612

 
 
 

JYTKYT RETRETISSÄ
TYKO SALLINEN ja villit ekspressionistit
9.6. 2012 – 28.8.2012

Taiteen “paha poika” Tyko Sallinen ja hänen vallattomat taiteilijatoverinsa valtaavat Retretin tänä kesänä. Jytkyt Retretissä -näyttely esittelee Suomen sadan vuoden takaista taitelijaelämää ravisuttaneet boheemit ekspressionistit.
Lue lisää>

  
Hotelli Koli uudistuu vuoden lopulla pikavauhdilla
 
LIEKSA  PKO rakentaa syksyllä 2012 Kolin hotellinsa uusiin puihin. Sokos Hotel
Kolin pohjakerros rakennetaan intiimi kylpyläkokonaisuus, johon tulee useita
altaita ja saunoja. Myös ravintola- ja kokoustilat uusitaan. Ukko-Kolin huipulle PKO remontoi kahvilan, viihtymisbaarin ja pihviravintolan. Muutoksilla pyritään turvaamaan
hotellin ympärivuotinen toiminta. Sitä kautta vaikutetaan myös matkailun edistämiseen
ja työpaikkojakin tulee lisää.
   Kolia kehitetään kilpailemaan Kiteen Puhoksessa rönsyilevän Pajarinhovin lomakeskuksen kanssa. Kylpylä valmistuu talvikaudeksi. Lokakuussa käynnistyvä kylpylä- ja ravintolaremontti on lähtölaukaus useita vuosia kestävälle investointiohjelmalle. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 3,3 miljoonaa euroa.
   Sokos Hotel Koli on uudistuksen vuoksi suljettuna muutaman viikon loka-marraskuussa. Henkilökunnalle etsitään kiivaimman remontin ajaksi töitä muista PKO:n toimipaikoista.
Ravintolat ja kokoustilat saadaan käyttöön jo marraskuun aikana. Day Spa -kylpyläkokonaisuus valmistuu talvikaudelle 2012-2013.
   Hotellikiinteistön omistaa Metsähallitus. Se aloittaa syksyllä ympäristön maisemoinnin.
300512

   

Pajarinhovin matkailukeskus kuutostien varrella Kiteellä ei jää tulessa makaamaan. Enää ei tyydytä vain uusien palvelumuotojen lisäämiseen. Pian aiotaan purkaa vanhaa ja rakentaa uutta tilalle. Kuvioon aikoo niveltyä saumattomasti myös naapurina oleva karjatilallinen Pekka Kohonen, joka vaihtaa elinkeinonsa maitotilasta matkailutilaksi. Myös kuutostien itäpuolta ryhdytään hyädyntämään. Valtatien alitse aiotaan rakentaa tunneli mm. moottorikelkkailijoita ja hiihtäjiä varten. 060612
 
 
Turku – tapahtumakaupunki meren rannalla

Turussa tapahtuu ympäri vuoden! Vanha kulttuurikaupunki saa vahvistusta matkailijoita houkuttelevaan tarjontaansa monista tapahtumista. Matkailukokonaisuutta täydentävät muun muassa Neitsytperunafestivaalit, Aurajokimelonta, Silakkamarkkinat, Turku Grand Prix -alamäkiajot, Keskiaikamarkkinat, Down By The Laituri -kaupunkifestivaali, Ruisrock, Linnan juhlat ja vuoden päättävät Joulumarkkinat. Tänä vuonna kesä huipentuu Aleksanteri I ja Karl Johan Bernadotten kohtaamisesta Turussa vuonna 1812 kertovaan tapahtumaviikonloppuun 23.–26.8. Tapahtumakokonaisuus pitää sisällään mm. Vallan valoja -näytelmän ja seminaariohjelmaa.

Uutta Turussa: Åbora Jokke -kaupunkijuna

ja Ukkopekan Ruissalon risteilyt
Kaupunkijuna aloittaa liikennöinnin Turussa Vappuna! Kaupunkijuna kuljettaa asiakkaita päivittäin jokirannassa Turun linnan ja Tuomiokirkon välillä. Aina Turun päivään asti liikennöivän junan voi varata myös yksityiseen käyttöön. Kaupunkijunan tarkoitus on tarjota mahdollisuus nauttia Turun nähtävyyksistä ja kesästä uudella tavalla.
Lisätietoja: www.happening.fi/jokijuna

Tänä keväänä höyrylaivaosakeyhtiö s/s Ukkopekka elvyttää vanhan perinteen kun höyrylaivalla pääsee jälleen Aurajoesta myös Ruissaloon. Ukkopekka on 74-vuotias maailman viimeinen jäätä murtava matkustajahöyrylaiva, joka tarjoaa hienot puitteet risteilylle. Lisätietoja risteilyistä: http://www.ukkopekka.fi/fi/ukkopekka

Tutustu Turun upeaan teatteritarjontaan
Keväällä Åbo Svenska Teaterissa ensi-iltansa saa ensimmäinen suomalainen barokkiooppera nimeltään Fitness. Ooppera sykkii ajan hermolla, uutta ja vanhaa yhdistäen. Kyseessä on kevytooppera, joka kertoo liikakiloista, roskaruuasta, rakkaudennälästä ja oikeudesta tulla hyväksytyksi omana itsenään täydellisyyttä tavoittelevassa nyky-yhteiskunnassa. Fitness on satiirinen kertomus, josta ei puutu lihallisia ja burleskeja elementtejä.
Lisätietoja: www.åbosvenskateater.fi

Turun Kesäteatteri jatkaa 1980-luvulla alkanutta perinnettään ja tarjoaa tänäkin vuonna Vartiovuorella koko perheen näytelmän. Luvassa on Peppi Pitkätossun seikkailut, joka toteutetaan yhteistuotantona Turun Kaupunginteatterin kanssa.

Kaupunginteatterin lavalla nähdään joulukuussa 10 Peppi Pitkätossun esitystä. Pepin isän roolissa nähdään Remu Aaltonen ja Peppinä Pilvi Hämäläinen. Lisätietoja: www.turunkesateatteri.fi

Samppalinnan Kesäteatterissa naurattaa ensi kesänä Housut pois! -musikaalikomedia, joka perustuu Oscar-palkittuun brittielokuvaan The Full Monty. Musikaalikomedia kertoo duunareista, jotka jäävät työttömiksi telakan sulkiessa ovensa, ja päättävät perustaa oman tanssiryhmän kaljamahoistaan piittaamatta.
Lisätietoja: www.samppalinnanteatteri.fi 

Koe aitoja elämyksiä aurinkoisessa Naantalissa
Naantalista löytää kaiken, mitä hyvältä lomalta voi odottaa. Idyllisen ja vilkkaan puukaupungin sydämenä sykkii kimalteleva merenpoukama veneineen, ympärillä kymmenet ihmisiä kuhisevat kahvilat ja ravintolat aurinkoterasseineen. Naantalissa on lukuisia erilaisia majoitusmahdollisuuksia; pieniä kotoisia aamiaismajoituskohteita, ylellinen kylpylähotelli, ainutlaatuisia loma-asuntoja sekä mökkejä saariston ja maaseudun rauhassa. Naantaliin kuuluu tuhat ainutlaatuista saarta, ja Naantalista saariston tavoittaa helposti myös ilman omaa venettä. Naantalissa olet jo saaristossa!
Lisätietoja: www.naantalinmatkailu.fi

Golfia vai Farmers Golfia? Naantali tarjoaa monipuolista tekemistä kaikenikäisille; kaksi täysimittaista golfkenttää aidoille golfaajille ja Farmers Golf koko perheen mukavaan yhdessäoloon. Farmers Golf on hollannista lähtöisin oleva uusi, perinteisestä golfista muunneltu laji, jota pelataan puukengällä ja nahkapallolla.
Lisätietoja: www.kultarantaresort.fi  www.aurinkogolf.fi   www.farmersgolf.fi

Naantalin Muumimaailma juhlii tänä vuonna 20-vuotissynttäreitä! Lasten ja aikuisten ykköskohde avaa ovensa 9.6. ja on avoinna joka päivä 26.8. asti.
Lisätietoja: www.muumimaailma.fi

Ensi kesänä Naantalin teatteri Emmassa esitetään Kekkonen – syntymästä kuolemattomuuteen -komedia. Suomalaista elämää ja lähihistoriaa katsotaan sinivalkoisten kekkossilmälasien läpi, kun Linnateatteri ylpeänä kantaesittää maailman ensimmäisen komedian Kekkosesta.
Lisätietoja: www.linnateatteri.fi

Naantalin Musiikkijuhlat aloittaa Suomen festivaalikesän 5. - 16.6.2012 jo 33. kerran ja tarjoaa laajan kattauksen kauneinta kamarimusiikkia, hienoja orkesterivierailuja, illalliskonsertteja, musiikkia lapsille ja suuren joukon taiteilijoita kansainväliseltä huipulta. Ohjelmassa on myös ainutlaatuinen musiikkiristeily Kökarin saarelle.
Lisätietoja: www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

Saaristossa rentoudut luonnon helmassa
Turun alueen saaristo tarjoaa matkailijoille monenlaisia aktiviteetteja, luonnonrauhaa ja upeita maisemia. Saaristoa voi kierrellä autolla, pyörällä tai vaikkapa moottoripyörällä Saariston Rengastietä seuraillen tai lyhyempää Pientä Rengastietä pitkin. Parainen on ainutlaatuinen saaristokaupunki, joka käsittää suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen tuhansista saarista ja luodoista. Kemiönsaari, Suomen suurin saari, sijaitsee Lounais-Suomen saariston sydämessä.
 
 
M/S Serena siirtyy keväällä 2012 Äänekoskelta Pieliselle risteilyalukseksi. Matkustajapaikkoja on
nelisenkymmentä. Laivassa on ravintola ja majoitushyttejä omilla vessoilla ja suihkuilla. Alus tekee
tilausristeilyjä Pielisjoelle ja Saimaan kanavan kautta kauemmaksikin. Rakennusvuosi 2003.
 
Festarivuoden tarjonnasta
puuttuvat Joensuu ja Lappeenranta
 
Joensuun Lauluhlat hämärtyivät historiaan ja sitten rakennettiin maankuulu Laulurinne Linnunlahdelle. Sen
ainoat antimet ovat olleet jo viime vuosituhannelta Kesän avaus koulujen päättyessä ja roskaamisen SM-kisat,
joita markkinoidaan IlosaariRockina.
 
MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT ovat heinäkuun 1-8. päivinä. Ohjelmistossa on mm. Verdin ooppera Attila
konserttiversiona. Kapellimestari VALERI GERGIJEV tuo Mikkeliin jo 20. kerran Mariinski-teatterin
maailmankuulun orkestaerin www.mikkelinmusiikkijuhlat.fi
 
KANGASNIEMEN MUSIIKKIVIIKOT 13.-22. heinäkuuta sijoittuvat myös Pieksämäelle ja Jyväskylään.
Titeellisena johtajana on MIKKO FRANCK. www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi
 
SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT 5.7.-4.8. Savonlinna juhlii festivaalin satavuotista historiaa. Ohjelmiston
rungon muodostavat kolme legendaarisinta tuotantoa: Mozartin Taikahuilu, Wagnerin Lentävä hollantilainen
ja Verdin Aida. www.operafestival.fi
 
IMATRA BIG BAND FESTIVAL 28.6.-6.7. www.ibbf.fi
KUOPIO TANSSII JA SOI 14.-20.6. www.kuopiodancefestival.fi
VEKARA-VARKAUS FESTIVAALIVIIKKO 11.-17.6. www.vekara-varkaus.fi
TAIDEKESKUS SALMELA on avoinna Mäntyharjulla 9.6.-12.8. www.taidekeskussalmela.fi
   
 
Korkeasaarta uudistetaan yleisöä kuunnellen:
Lohikäärmeet tulevat

Kun historiallisia ja kansallisia muistoja herättäviä matkailukohteita uudistetaan, on kaikissa
muutoksissa oltava hienovarainen ja kuunneltava niin yleisöä kuin ympäristöäkin. Korkeasaari
on yksi niistä kohteista, jotka seuraavan kymmenen vuoden aikana uudistuvat. Eläintarha saa
rinnalleen kaksi muuta osaa, ja saareen muuttaa paljon uusia jännittäviä eläinlajeja.

Korkeasaaren eläintarha on monelle suomalaiselle yksi niistä paikoista, jotka herättävät rakkaita
lapsuusmuistoja. Muutaman vuoden kuluttua 125-vuotissyntymäpäiviään viettävä yksi maailman
pohjoisimmista eläintarhoista kokee mittavia uudistuksia.

– Kaikissa uudistuksissa pyrimme säilyttämään historialliset perinteet ja entisöimme niitä. Haluamme
korostaa täällä niitä nostalgisia muistoja, joita 20–30-luvun Korkeasaari antoi ihmisille. Lisäksi saaressa
on useita rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita ja jopa funkkis-arkkitehtuurin helmiä, eläintarhan
johtaja Jukka Salo kertoo.

Tyttöporukan muuttokuorma kannettiin ensin

Eurooppalaiset biisonit eli visentit ovat ensimmäiset asukkaat uudella Suomen ja Pohjois-Euroopan
alueella. Sen jälkeen valmistuu Australian alue. Seuraavien vuosien aikana rakennetaan paljon uusia
eläintiloja, mutta muutoksissa on oltava hyvin maltillinen.

– Emme voi tuoda kerralla kaikkia visenttejä uuteen tarhaan. Niinpä naaraat ovat talven ajan
keskenään ja saavat vasta ensi vuonna miesjäsenen joukkoonsa. Kun yli tuhat kiloa painava uros
siirretään uuteen aitaukseen, on uusien rakenteiden oltava varmasti riittävän vahvoja ja kaiken
muutenkin kunnossa, Salo kertoo haasteista.

Luonnonvaraiset visentit kuolivat sukupuuttoon, mutta laji onnistuttiin kuitenkin pelastamaan
tarhattujen yksilöiden avulla. Korkeasaari haluaa jatkossakin profiloitua eläintarhana, joka pitää
uhanalaisten eläinlajien puolia.

– Meillä on lukuisia eläintensuojeluun liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita.
Tulevaisuudessa olemme koti myös monille sellaisille eläimille, jotka ovat vaarassa kuolla
sukupuuttoon.

Helsinkiläistä saarta ei kuitenkaan asuteta äärirajojaan myöten täyteen uusilla eläimillä.

– Kasvatamme lajimäärää hallitusti. Tulevaisuudessa meillä on noin 200 eläinlajia nykyisten
150 lajin sijaan. Ehkä eniten uusista eläimistä vierailijoita kiinnostavat lohikäärmeet, Salo
kertoo hymyillen.

Korkeasaaren kolme maailmaa

Eläinsuojelullisten tehtävien lisäksi myös luonnonsuojelutehtävät otetaan Korkeasaaressa
vakavasti. Esimerkiksi Itämeren suojelu on yksi niistä asioista, joissa eläintarha on jatkossa
entistä enemmän mukana.

– Rakennamme tänne Itämeri-maailman, jossa on Itämeren tilaan ja sen ympäristön
parantamiseen keskittyvä näyttely ja tapahtumakokonaisuus. Ja luonnollisesti otamme
myös eläinten jätökset huomioon. Rakennamme muun muassa keinotekoisen kosteikon
valuvesien puhdistamista varten. Näin kannamme osaltamme kortemme kekoon Itämeren
ravinneongelmassa.

Itämeri-maailma on toinen saaren näkyvimmistä uudistuksista. Toinen konkreettinen ja isoin
muutos on näyttelyiden Korkeasaari. Se on alue, jossa toteutetaan näyttelyitä maailman
biologisesta monimuotoisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä modernilla informaatioteknologialla,
kuten esimerkiksi multimedia- ja 3D-tekniikalla.

– Uudistuksilla kehitämme saarta mielenkiintoisemmaksi matkailukohteeksi, ja samalla
nousemme Euroopan 4-5 tärkeimmän eläintarhan joukkoon, Salo toteaa. 080911
 
  KULUTTAJAN KUJANJUOKSU                         
 
Näin maksetaan YLE-veroa vuoden 2013
alusta lukien muun verotuksen yhteydessä
 
Lupatarkastajienvahtaaminen loppuu kuluvan vuoden päättyessä. Yleisradion rahoitus muuttuu
pitkän kädenväännön jälkeen budjettipohjaiseksi. Näin vältyttiin neropattityöryhmän kahjolta
talouskohtaiselta rahastukselta, joka olisi aiheuttanut tuhannen ihmisen viraston perustamista
ratkomaan sosiaalisia kanteluja ja miljoonia muita epäoikeudenmukaisuuksia. Lisäksi olisi jouduttu
miljoonien kirjeiden vuotuiseen postitusrumbaan. Maksun määrä olisi turvonnut tämän vouhotuksen
seurauksena täysin kohtuuttomasti. Joku iltapäivälehti lööppäsi yleveroksi pahimmillaan jopa yli 500 €.
Niin se olisikin työryhmän mallin mukaisesti. Esimerkiksi Sirmakka ajoi budjettimallia
intensiivisesti ja inhottavasti kaikkia eduskuntaryhmiä meileillä pommittaen.
 Lopullisessa rahoitusmallissa ylerahat otetaan valtion kassasta ja piste.
 
Yksinään asuva 18-vuotias enintään 7352 € vuodessa ansaitseva ei maksa ylemaksua lainkaan,
joten hänen maksunsa nykytasoon nähden vähenee 252 €:lla nollaan euroon.
 
Perusturvaa enintään 8091 € vuodessa ansaitsevalta yleveron osuus ob 55 € eli 197 € nykyistä
vähemmän.
 
Yksinäinen takuueläkeläinen, joka saa enintään 8565 € vuodessa, maksaa verotuksen yhteydessä
58 € eli 194 € nykyistä vähemmän.
 
Keskituloinen eläkeläinen, joka saa vuodessa enintään 15600 €, maksaa yleveroa 116 €, joka on
146 € nykyistä vähemmän.
 
Yksinäinen keskituloinen palkansaaja, joka ansaitsee nyt enintään 40000 €, maksaa yleveroa
140 € eli 112 € nykyistä vähemmän.
 
Suurituloinen yksinäinen, joka ansaitsee enintään 80000 € vuodessa, maksaa yleveroa 140 € eli
112 € nykyistä vähemmän.
 
Perusturvaa saava työtön pariskunta saa vuodessa max 16182 € ja maksaa yleveroa 110 €.
Se on 142 € nykyistä vähemmän.
 
Takuueläkettä saava pariskunta saa enintään 17130 € ja maksaa yleveroa 116 €, nykyisin
136 € enemmän.
 
Keskituloinen eläkeläispariskunta, jonka tulot ovat  nyt 31200 €, maksaa yleveroa 212 € eli
40 € mykyistä vähemmän.
 
Enintään 80 000 € vuodessa ansaitseva pariskunta maksaa 280 € eli 28 € nykyistä enemmän.
 
Enintään 160000 € vuodessa ansaitseva pariskunta maksaa saman kuin yllä.270512
 
 
Microsoftin pajatso
 
Tähän tekstiin liittyvä kuva saattaa löytyä mistä tahansa tai sitten ei, onhan kyseessä Microsoft.
W7 alkoi jokin aika sitten heittää silmille lappuja, joissa väitetään W7:n olevan väärennös.
Satavarmaa on se, että se ei ole väärennös vaan aito, oikea originaali. Kun lappujen deletointi
alkoi kyllästyttää ja niitä tuli aina vaan lisää, erimuotoisia mutta samansisältöisiä, eikä "aktivointiin
tarvittavaa avaintunnusta" löytynyt mistään, pomput kehottivat hakemaan uutta tunnusta
internetistä ja internet sitten Microsoftilta. Soitto "tekniseen tukeen" oli vain kahdeksan minuutin
jonotuksen takana. Keskusyksiköstä piti löytyä holotarra, jossa tunnus on. Mutta kun ei löytynyt,
ja silti mylly oli toiminut aitona toista vuotta. Monen minuutin teepäs niin -jaarittelun jälkeen
"tekninen tuki" käski ottamaan yhteyden keskusyksikön valmistajaan, jolla taas ei ole mitään
yhteyttä Microsoftiin tai W7:ään. Oikein paljon kiitoksia, tätäpä tukea minä olinkin juuri vailla.
Paljonkohan tuo puhelu maksoi ... Ainakin vastaajia oli "sitätehen" ja pajatson nimikin on
"aktivointipalvelu". Microsoft siis järjestää "aktivointipakkoja" määräajoin ja soitattaa ihmisiä
maksulliseen "palveluun", josta saa hyvää päivää kirvesvartta -tietoiskun. Laillista lienee
mutta yhtä moraalitonta kuin poliisin toiminta. 300512
 
Karjalainen tai Helsingin Sanomat,
vain toinen on ylimielinen
 
Olisi helpompi luulla että ylimielisyys löytyy Hesarista, mutta ei. Kun puolen vuosisadan
mittaisen kestotilaajan likvidi nyt vaan ei kohdannut Karjalaisen laskun eräpäivää, tilaaja
ilmoitti siitä 10 pöivää ennen eräpäivää, että maksua on pakko siirtää muutamalla päivällä.
Tilaaja toivoi ettei tilausta katkaista, niin kuin ei ollut katkaistu vastaavassa tilanteessa
aiemminkaan. Nyt on komento muuttunut. Ensinnäkään "tilaajapalvelussa" ei lueta
sähköposteja. Toiseksi jakelu katkaistaan. Kun sopiva maksupäivä oli perjantai eikä
tiistai, "palvelijatar" ilmoitti tylysti, että lehti palaa jakeluun ENSI VIIKON TIISTAINA,
JOS TILAAJA MAKSAA LASKUN PERJANTAINA.
   Tilaaja irtisanoi puolen vuosisadan kestotilauksensa. Tiukassa ovat Yrjö Suuren rahat,
kun laivan osti. Luulisi rahan kelpaavan ylimielisillekin, kun levikki on ollut laskujohteinen
koko tämän vuosituhannen. Kiintoisaa seurata, kuinka rajusti levikki alkaa kasvaa
uusilla "palvelumetodeilla".
 
Huomenta!

Emme valitettavasti ole saaneet viestiänne ja siksi tilauksenne katkesi.
Jos maksatte laskun perjantaina, rahat tulevat meille maanantaina ja lehti tulee teille tiistaina.

Ystävällisin terveisin
Tarja Petersen
Asiakaspalvelupäällikkö
puh. 040-582 8643

Sen sijaan Helsingin Sanomat tarjoaa kuukauden lehdet 24,50 eurolla. Viikonlopun kaksi
lehteä painettuina versioina (viisi kertaa 2) plus kaksi kuukausilehteä plus arkilehdet
näköispainoksena internetissä. Ystävällinen palvelu, ja kustantajan tapoihin on joskus
kuulunut sekin että sieltä soitetaan ja tarjotaan uutta eräpäivää, jos alkuperäinen tuottaa
tilaajalle tuskaa. 300512
 
 
 
 
 
 
Voimatien ja Kauppakaaren kainalossa oleva marketti ei ole kahteen vuosikymmeneen viis veisannut
charterbusseista. Ne ovat joutuneet surffailemaan omin päin ja lopulta pysäköimään henkilöautojen
ruuturivien päälle. Pari vuotta sitten STML ehdotti charterbusseille nimettyjä paikkoja entisen jäteaseman
paikalle, jonka tiedettiin siirtyvän rakennuksen eteläpuolelle kehätien tuntumaan. Puhtaaksipiirrettäessä
bussiparkki kyllä jätettiin piirustuksiin, vaikkakin tyhmästi sijoitettuna Voimatie E:n linjausta myötäillen.
No, kyllähän se siinäkin tietysti toimii. mutta ... jäi vain yksi mutta. Saapuville busseille ei varattu
tilaa poistumiseen. Tähänkin STML esitti ratkaisua, mutta nyt koko bussipysäkki jätettiin toteuttamatta.
Muualla maassa isojen markettien pysäköintipalveluissa bussit ovat tervetulleita, joten sinne vaan!
 
 
 
Kymmenen tutin asiakasomistajan P-paikka
Kuukausittaisten ostomäärien mukaan asiakkaansa lokeroiva automarket on täydentänyt
pysäköintipalvelujaan. Kymmenen tutin asiakasomistaja voi nyt pysäköidä kassalinjan varrelle
vinottain, poikittain, pitkittäin tai suoraan. Toisen ääripään, yhden tutin asiakkaat joutuvat jättämään
potkulautansa Kuurnankadun Nesteelle.
 
 
Tässä Voimatien polttoainejakamolla on selkeä jako asiakkaiden kesken. Viiden ja neljän tutin omistajat saavat jättää autonsa mittareiden eteen. Alempien tuloluokkien tankkaajat voivat viedä rottelonsa pois suosiolla. Muuten lentävät niin kortit kuin kolikotkin itä- tai länsituuleen. Alempien tuttiluokkien asiakkaat kertovat, että yläluokka saa pysäköidä autonsakin miten sattuu, koska se on naiivia, itsekästä ja typerää. Viisaammat 1-3 tutin asiakkaat saavat lapun lasinpyyhkijään väärästä pysäköinnistä.
Valitettavasti Sirmakka joutui todistamaan, kun megamarket kadotti todellisuuden ja vajosi pimeyden ytimeen häpäistessään vain yhden pisteen "asiakasomistajan".  Sirmakka antoi neljä kuukautta aikaa ylöskapuamiselle takaisin
sivilisaatioon, mutta market ei ole edes yrittänyt selvittää sekoiluaan. Niinpä Sirmakka selvittää sen. Edes myymälävaras
ei ansaitse sellaista kohtelua, saati maksava asiakas. Toistaiseksi on selvinnyt vain se, että pimeyden ytimeen vajonnut
on selittänyt sekoilunsa täysin totuudenvastaisesti esimiehelleen. Heikot toimivat niin.
 
Korostettakoon erikseen, että PKO:n toimitusjohtaja JUHA KIVELÄ ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja
OUTI PELLIKKA ovat toimineet kyseisissä tapauksissa erittäin asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.
______________________________________________________________________________________________-
 
¤ LUKIJAN VIESTI Olisin ostanut Joensuun kauppahallin pullakaupasta pitkon, siitä keskeltä
Koskikadun laidalta, mutta kahden kauppiastädin juoruilu oli juuri niin tiukassa paikassa, ettei
sitä voinut keskeyttää.
 
¤ LUKIJAN VIESTI Ostin Tavaratorilta kuusi Airamin kynttilälamppuav 40 W. Kahden ensimmäisen
paloaika oli peräkkäisinä päivinä kolme tuntia eli kumpikin lamppu kesti huimat kuusi tuntia.
Kolmas lamppu on palanut jo toistakymmentä tuntia. En viitsi reklamoida, kun siellä kaikki
puhelutkin nauhoitetaan ja eräs blondi saa meuhkata mielin määrin.
 
 
¤ LUKIJAN VIESTI Ostan Joensuun Prismasta viikottain 12 munan kennon, aina samanlaisen
12 kappaleen pakkauksen vapaan kanan ulostuksia harmaassa, vihreällä painetussa kennossa.
Kolmessa peräkkäisessä kennossa on ollut yksi rikkoutunut muna, jonka valumat eivät näy ulos.
Kannattaa siis avata kennot ja tutkia jokainen muna erikseen.
 
 
 
Atrian Gotlerin silmänkääntötemppu
 
Perinteistä vaniljajäätelöä nuoleskeltiin niin kauan kuin muita merkkejä ei juurikaan ollut tarjolla.
Sitten tuli tarjontaa. Kasvatettu vanilja vaihdettiin teolliseksi vanilliiniksi, että päästiin pienen tuumaustauon
jälkeen valmistamaan Wanhaa vaniljaa eli kasvatettua vaniljaa, tuplahinnalla.
 
Atria taisi ottaa mallia jädetempusta. Gotlerin rinnalle ilmaantui JuhlaGotler. Se muistuttaa alkuperäistä
Gotleria, erehdyttävästi, vaikka lihaklimppejä ei siivukuvassa ole sen enempää kuin ennenkään.
 
 
 
GOTLER 300 g    JUHLAGOTLER 225 g

sianliha vesi kinkku (19 &) suola (1,7 %)    sianliha kinkku (38) vesi suola (1,7 %) glukoosi

stabilointiain. E1420 E450 E451   stabilointiaineet E1420 E450 E451

soijaproteiinivalmiste glukoosi mausteet   soijaproteiinivalmiste, kamara, mausteet

mm. sinapinsiemen valkopippuri korianteri   mm. sinapinsiemen, valkopippuri, korianteri,

inkivääri, hapettumisenestoaineet    inkivääri hiivauute. aromit

E315 E316, sitruunahappo maitodekstriini   mm. muskottipähkinä selleri chili

säilöntäaine natriumnitriitti, aromit   hapettumisenestoaineet E316 E315

mm. selleri lihapitoisuus 68 %   maitodekstriini sokeri säilöntäaineet

Rasvaa keskim. 19 %   natriumnitriitti maitohappo happamuudenestoaine

sitruunahappo Lihapitoisuus 71 %  Rasvaa keskim. 13 %

 
Pakkauksen paino keveni juhlavaiheessa 75 g, taara säilyi ennallaan. Kinkun määrän ilmoitetaan t
uplaantuneen. Lihapitoisuuden sanotaan lisääntyneen kolmella prosentilla. Rasvaa on juhlamallissa
6 % vähemmän. Minkähän
tyhjiön kamara mahtaa täyttää juhlamallissa? Tietävätkö allergikot juhlamallin muskottipähkinästä?
161211
 
Iltalehden kahviraati asetti
merkit uuteen järjestykseen
 
 
Iltalehden Hinta & Laatu -VAHTI asetti lokakuun lopun viikonvaihdenumerossaan kahvilaadut uuteen
järjestykseen. Presidenttiä pidettiin "mineraalisena, jossa on outo jälkimaku.  Kolmen arvostelijan
ryhmä ei tiennyt toistensa arvosteluista testin aikana. Mukana oli 10 kahvimerkkiä. Suurin yllätys oli
Presidentti, herrasväen laatujuoma, joka putosi arvostelussa viidenneksi. Voiton vei Rainbowin Kahvi
ja jumboksi jäi Euro Shopper. Tässä tulokset. Parhaasta ja huonoimmasta kahvista myös raadin
perustelut:
 
 
 1) Rainbow Kahvi, hinta 2,99 €. Valmistaja: Meira S-ryhmälle. Vaaleapaahtoinen, pehmeä, miellyttävä
ja täyteläisen mieto maku, jossa pientä makeutta ja mukavaa, kevyttä hapokkuutta. Vaikuttaa
laadukkaalta. Pisteet 24/30. Arvosana 8.
 2) Pirkka Luomu (Ruokakesko)   5,98 € | 8-
 3) Reilu kahvi (Meira) Reilun kaupan kahvi |  6,45 | 7+ 
 4) Juhla Mokka (Paulig)  4,80 | 7+
 5) Presidentti (Paulig)  5,65 € | 7-
 6) KultaKatriina (Meira) 4,60 € | 5,5
 7) Perfetto Cafe (Lidl) 1,99 € | 5+
 8) Bellarom hieno mokka (Lidl) 3.29 € | 5-
 9) X-tra (S-ryhmä) 2,09 € | 5-
10) Euro Shopper (Ruokakesko) Keskipaahtoinen, tunkkainen, palaneen popcornin maku.
Paahteinen kahvi, joka on samalla laiha. Suolainen, kemikaalinen sivumaku.  1,99 € | 4
____________________________________________________________________________
 
  BONUKSET VOIDAAN LASKEA. MUTTA KUKAAN EI KERRO LÄHTÖHINTOJA                      
 
 
 
Siwan ja Valintatalon asiakkaat maksavat ostoksistaan eniten ja saavat palautusta vähiten.
Prisma korotti viime talvena hintojaan eniten, mutta oli silti ostoskorin halvin sekä ostohetkellä että
bonustensa määrällä mitattuna. Kesko keikkuu S-ryhmän kainalossa, mutta jää tästä edelleen kalliimmaksi.
 
YkkösBonus, K-Plussa vai S-Etukortti?
Kannattaako.fi -laskurilla testaat,
mikä etukortti kannattaa. Lähtöhintaa se ei kerro.

Tiedätkö, kuinka paljon todella saat hyötyä etukorteistasi? Nyt on avattu Suomen ensimmäinen sivusto, jossa
voi vertailla kaupan etu- ja asiakaskortteja. Kannattaako.fi -sivun laskurilla voi selvittää, mikä etukortti sopii
itselle parhaiten, ja mitä hyötyä eri korteista on. Vertailussa selviää, että keskittämällä ostoksensa kahden
hengen talous voi säästää vuodessa jopa 400 euroa.

Suomalaisten lompakot ovat täynnä etu- ja kanta-asiakaskortteja. Suurten kauppaketjujen etukorttiohjelmat ovat kuitenkin
monimutkaisia, eikä niistä saatavaa hyötyä ole aina helppo hahmottaa. Uusi laskuri auttaa nyt jokaista kaupassakävijää
valitsemaan omaan elämäntilanteeseensa ja kulutustottumuksiinsa sopivan etukortin.

Helppokäyttöiseen laskuriin syötetään oman talouden koko, postinumero sekä arvio siitä, kuinka paljon rahaa kuluu
kuukaudessa esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin, vakuutuksiin tai sähköön. Tämän jälkeen laskuri laskee, kuinka paljon
kustakin kortista kertyy etua kuukausiostoksien mukaan.

Laskuria käyttäessä kannattaa kuitenkin huomata, että korttien vertailu ottaa huomioon vain ostojen kerryttämät
bonukset ja vastaavat edut. Mahdollisia vaihtuvia erikoistarjouksia tai kampanjaetuja laskuri ei huomioi.

Kannattaako.fi -sivustolla on myös lisätietoa eri korteista ja etu- ja asiakkuusohjelmista sekä esimerkkejä erilaisten
talouksien tyypillisistä ostoksista. Etukorttijärjestelmät ovat varsin erilaisia, joten niiden etuihin tutustumalla ja ostoksia
keskittämällä voi saavuttaa huimia säästöjä.

Jos esimerkiksi helsinkiläinen pariskunta keskittää ostoksensa yhdelle kaupparyhmälle ja kuluttaa kuukaudessa 936
euroa, YkkösBonus-kortilla kertyy etuja vuodessa 400,80 euroa, S-Etukortilla 393,12 euroa ja K-Plussa-kortilla
236,16 euroa.

Jos taas kolmen hengen perhe Kiteeltä kuluttaa 1300 euroa kuukaudessa ja keskittää ostonsa, vuosisäästöjä kertyy
K-Plussa-kortilla 798 euroa, S-Etukortilla 780 euroa ja YkkösBonus-kortilla 675,50 euroa. 171011
 
_________________________________________________________________________________________
 
Karjalanpiirakalla on väliä
Käsintehty on käsintehty ja voilla voideltu on voilla voideltu. Ruista puolet ja vehnää toinen
puoli. Riittävä rusketus eikä mikään albiino. Riisiä niin ettei läpi näy mutta piirakka ei saa olla
mikään puuriopaketti. Valmiin tuotteen pitää pysyä muodossaan vielä seuraavasnakin päivänä
käteen otettaessa. Käteviä käsitellä ovat entisaikojen piirakoita hieman pienemmät tuotteet.
Ne eivät taitu, lohkeile ja murene. Harva suomalainen on saanut koskaan maistaa oikein
valmistettua karjalanpiirakkaa. Nimeä käytetään yleisesti väärin mm. kauppojen pakastealtaissa
myytävänä olevissa pakkauksissa. Cocktailpiirakat ovat oma lukunsa.
Joensuun seudulla on tarjolla vain muutamia käsintehtyjä katrjalanpiirakoita, mutta ne ovatkin
sitten oikeita piirakoita. Tässä listaa ja myyntipisteitä:
Kotileipomo Saastamoinen Ky, Sotkuma
Kotileipomo Majoinen & Niorppa (K-Market Mesikka, Rantakylä Joensuu)
Kotileipomo Anna-Liisa Sorsa Ky, Liperi (S-Market Ylämylly)
Erinomaista tasoa ovat myös S-Market Lehmossa myytävät karjalanpiirakat. Mahtavatko olla
ilomantsilaisia?
Hyvät tuotteet myydään irrallaan. Paperipussissa ne säilyvät homehtumatta ja muodossaan.
Parhaimmillaan piirakat eivät kuivu vaikka paperipussi olisi avattuna.
Joen Herkkuleipomo pakkaa piirakkansa 10 kappaleen muovikelmuun, jossa ne pilaantuvat
jääkaapissakin jo seuraavana päivänä. Lisäksi Herkkuleipomo pihtaa paistossa. Tuotteet ovat
aivan liian vaaleita. Myydään mm. Prismassa ja Papinkadun S-Marketissa.
 
VASEMMALLA Imatran Fazerin riisípiirakka saattaa hieman muistuttaa karjalanpiirakkaa, mutta vain
hiukan. Rukiin osuus 70 % arveluttaa, sillä se ei näy eikä maistu. Koko kansi on avoin
ja leivonnainen on muodoltaan enemmän pyöreä kuin karjalanpiirakka. Taikina ulottuu
vain reunoiksi, että puuro pysyy astiassaan. Tuote lohkesi jo pakkauksesta otettaessa
ja lphkeamiset jatkuivat jokaisella haarukanpistolla. Kädestä syöminen ei onnistunut
lainkaan, koska tuote hajosi paloiksi. Valmispakkaus 6 kpl. OIKEALLA Joensuun Prisman rukiiset
karjalanpiirakat ovat samannäköisiä kuin imatralaiset riisipiirakat. Muotoiija on ilmiselvästi Fazer.
Tuote ei ole muodoltaan karjalanpiirakka. Fazerin malli on kumiveneestä, kun alkuperäinen malli
taas ... ei ole. Rukiisuuden voi maistaa ja tunteakin. Piirakka ei hajoa haarukan alla eikä kädessä.
Prisman tuote on aina tuore, sillä se on valmistettu täällä tänään. Irtomyynti.
 

h e i, m e i t ä  r o s v o t a a n
___________________________________________________________________________________________
 
Tulostin viidelläkympillä, väripatruunat
viidelläkympillä. Värin hinta jopa 5000 €/kg.
 
 Autojen merkkihuollot ja -varaosat maksavat moninkertaisesti enemmän kuin lääkäri on
määrännyt, se tiedetään. Pölykapseli johtotähteen satasella tai kahdella, mitä sillä pn väliä
kun on Mersunkin kyennyt ostamaan.
 
Tulostimien ja ns. monitoimikoneiden kohdalla tilanne on toinen. Melkein jokaisessa
huushollissa on tietokone ja sen myötä myös tulostin-kopiokone-skanneri. Kone on
ostettu halvalla, jopa alle viidelläkympillä, Siihenpä se lysti usein tyssääkin. Väripatruunat
riittävät tuskin sataan A4:seen, ja neljän värin satsi maksaa viitisenkymppiä.
 
Kopiointi taitaa tulla halvemmaksi kun vie originaalin alan liikkeeseen. Skanneria harva
tarvitsee ja tulostin on avuksi siinä kun halutaan siirtää tietokoneen sisältöä paperille.
Itse kukin ostaisi koneen mieluummin kolmellasadalla ja sen jälkeen värit parilla
kympillä. Ei syntyisi palaneen käryä.
 
Kun 4 g mustaa tulostinväriä maksaa 19 euroa, tulee ajatuksissaan raavittua jotakin
mitä yleensä ei raavi. Pakkaus lupaa neljällä grammalla 200 arkkia, mutta sehän on
kyllä emävale, joka sopii hyvin poliisin suuhun mutta ei rehellisten ihmisten.
Väripatruunan myyntikate on vähintäänkin tolkuton, kun tiedetään sen tuotanto-
kustannus, noin 20 senttiä. Hinnat ovat kaikilla valmistajilla samaa luokkaa, joten kyse
ei voi olla muusta kuin laittomasta hintakartellista, lailliseksi mulkatusta kavalluksesta,
ryöstöstä tai huijauksesta.
 
Ja mitä tekevät virkaelätit, joiden tehtävänä on estää kartellit. He ostavat verovaroilla
tulostinväriä viidellä tonnilla kilon.
 
 
V   VALTAKUNNANKUSETTAJAT, MUISTOLAUSEET
     KOTIMAISTA LOGIIKKAA
     KOLMEN VUOSIKYMMENEN TAKAA 1982
     NELJÄN VUOSIKYMMENEN TAKAA 1972
     AUTOT
     AJONEUVO
     ATML RY / PK
 
 _______________________________________________________________________________
 
 
Kuten kartta osoittaa, puolustusministerin ammattitaitoa tuskin voidaan tästä kehittää.
Itänaapurillamme on rasjan tuntumassa vain 17 sotaväen yksikköä. Suomella ei yhtään, kun PKarPr
sammuttaa valonsa ensi vuonna. Etelä- ja lounaisrannikollamme on puolentusinaa sotaväen yksikköä, onhan
siellä vahdittavina alati sotia käyvät Ruotsi ja Viro, eikä ahvenanmaalaisista koskaan tiedä ...
Väinö Linnako se väitti että yksi suomalainen sotilas vastaa kymmentä ryssää. Ehei.
Seitsemääkintoista ryssää vastaan ei tarvita ainoatakaan suomalaista.
 
 
VALTAKUNNANKUSETTAJA  2010
YLIOPPILASMERKONOMI PANI
HÄTÄKESKUSVERKOSTON PÄREIKSI
KYMMENIEN MILJOONIEN EUROJEN LISÄKUSTANNUKSILLA
 
 
 
Ministeriksi ei tarvita eikä kysellä älyä, viisautta eikä elämänkokemusta
 
Anne Elisabeth Holmlund (s.18.4.1964 Porissa, kotikunta Ulvila). Kansallisen Kokoomuksen kansanedustaja vuodesta
2002. Toiminut Ulvilan kunnallispolitiikassavuodesta 1989 lähtien ja valtuuston puheenjohtajana 2001–2002 sekä
2005–2007. Koulutukseltaan yo-merkonomi (1987). Eduskunnassa mm. lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan
 jäsenenä, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa,myös sen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.
Holmlund nimitti hallitustaipaleen alussa erityisavustajakseen varatuomari ILKKA SALMEN, joka oli entinen VILLE ITÄLÄN
erityisavustaja. Suojelupoliisin johtajan SEPPO NEVALAN jättäessä virkansa Holmlund nimitti Salmen Supon johtoon.
Holmlundin erityisavustajaksi tuli tämä jälkeenSAMI PAATERO. Paatero on Holmlundin poliisiylijohtajan virkaan
nimittämän MIKKO PAATERON poika. Mikko Paatero selitti jo ennen nimitystään Ilta-Sanomissa, ettei ole asiassa
 jäävi. Sekä Paaterot sekä Salmi ovat kotoisin ministerin kotiseuduilta Länsi-Suomesta.
Savon Sanomien pääkirjoituksessa toimittaja Hannu Virtanen arvosteli Holmlundin suosineen virkanimityksissä
kokoomusta. Kauhajoen joukkomurhan jälkeen SDP:n LIISA JAAKONSAARI  ja Vasemmistoliiton ANNIKA LAPINTIE
vaativat Holmlundin eroa, koska Holmlund ei ryhtynyt uudistamaan aselainsäädäntöä tarpeeksi nopeasti Jokelan
joukkomurhan jälkeen. Uudistettu aselaki astui voimaan vuonna 2011. Sen myötä uusien käsiaselupien
myöntämisperusteita on tiukennettu merkittävästi. Uudistus ei koske vanhoja lupia.
Maaliskuussa 2010 Holmlund teki päätöksen hätäkeskusten sijoituspaikoista. Tämä aiheutti kritiikkiä etenkin
Tampereella, kun paljon suurempi Pirkanmaan hätäkeskus lakkautettiin ja sen toiminnot siirrettiin Holmlundin
kotiseudulle Poriin. Hätäkeskusten uudet paikkakunnat valittiin ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti.
Hätäkeskusten oli oltava mm. riittävän suuria, jotta työtilaa riittää kaikille päivystäjille. Hätäkeskuksien
toimintamenoja ei haluttu käyttää suurempien toimitilojen rakentamiseen vaan toiminnan kehittämiseen. Porin
valintaan vaikutti myös siellä sijaitseva valtakunnallinen hätäkeskus, joka ohjaa muiden yksiköiden toimintaa.
 
Holmlund kävi runsasta vuotta aikaisemmin vihkimässä käyttöönsä upouuden hätäkeskuksen Joensuussa, Pohjois-
Karjalan pelastuslaitoksen pääpaloaseman yhteydessä. Vuotta myöhemmin hän lakkautti keskuksen ja siirsi toiminnot
Kuopioon. Senaatti-kiinteistöt maksaa Joensuun kaupungille vuokraa miljoonia euroja vuoteen 2023 saakka.
Kykenettömät vallan väärinkäyttäjät toimivat kuin trombit. Kaikkea kohdalle osuvaa on hämmennettävä, että
näyttäisi tehokkaalta. Jäljet siivoaa joku muu - veronmaksajien kustannuksella. Parhaillaan on käynnissä
sama ilmiö itsenäisten kuntien hämmennyksessä. Kun ihmiset on häädetty pois maaseudulta, polkaistaan käyntiin
uusi trombi ja kaikki palautetaan ennalleen. Toimintamallin isä on savonlinnalainen demari JOUNI BACKMAN, joka
purki hyvin toimineen läänijaon säästääkseen 67 miljoonaa markkaa useiden satojen miljoonien eurojen lisäkuluilla.
Prosessi on jo kolmannessa vaiheessa, kun läänien vähentämisen jälkeen ne hävitettiin kokonaan ja tilalla perustettiin
joukko aluehallintokeskuksia, entisiä lääninhallituksia. LÄHTEET EDUSKUNTA, WIKIPEDIA

Kun viestijärjestelmä pettää ja miljoonat suomalaiset jäävät Holmlundin

hälytysloukkuun tai esim. Kuopiosta ohjataan Kymenlaaksossa hälytetty

 ambulanssi väärään kuntaan, on syytä muistaa  yo-merkonomi Holmlund.

 

VALTAKUNNANKUSETTAJA 2000-2030

Tämä hämäläinen kantaa suurimman vastuun kansakunnan tuhosta.

SDP:n mahalaskun isä
 

"Mihinkään yleiseen

armahdukseenhan meillä ei ole varaa"
 
Tämä hämäläinen demaripoliitikko on nyt jo satojen miljardien eurojen
hävittäjä. Ellei hän olisi avannut päätää eduskunnassa keväällä 2000,
silloinenkin typerä eduskunta ei olisi säätänyt hävittämisestä lakia.
Safatthuhannet 90-luvun alussa tuhotut pk-yrittäjät, heidän takaajansa,
työntekijänsä ja perheensä olisivat saaneet palata työelämään pian
ESKO AHON hallituksen tuhotyön jälkeen. Näin ei sallittu tapahtuvan.
Kaikki tuhotut ihmiset nöyryytettiin yhteiskunnan ulkopuolelle, ja
osa heistä on siellä edelleen, jo kolmatta vuosikymmentä. 
 
Jokaiselle heiustä on maksettu joko/ tai/sekä/että toimeentulotukea, työmarkkinatukea,
asumistukea, erinimikkeisiä "työllistämistukia" tai pakotettu orjatyöhön muutamalla eurolla/kk.
Karkeasti arvioiden veronmaksajien rahaa on poltettu jokaista kohden noin 2000 € vuodessa. Noin
15.000 on päättänyt itse päivänsä, kymmenettuhannet ovat sairastuneet.
 
Jos verovaroin hengissä pidettyjä on ollut 20 vuoden ajan 400.000, verovaroja on käytetty 
800 000 000 euroa. Summa tuplaantuu korvatuilla sairaanhoitokuluilla ja on siis 1 600 000 000 €.
Jos politiikkaa ei harjoitettaisi koston pelivälineenä, ja kaadetut olisi päästetty takaisin töihin, j
oukko olisi
ansainnut työpalkkoina ainakin 2 400 000 000 € ja maksanut siitä veroja 720 000 000 €. Nämä
ovat taskurahoja verrattuna harmaaseen talouteen, jonka horjumaton tukijalka Koskinen myös
on. Ei kai kukaan niin hullu ole että tekee töitä, mutta palkka maksetaan liituraitarikollisille!
 
Mutta kun meillä ei ollut sellaiseen varaa! Niinpä PAAVO LIPPONEN joutui täydentämään tuhoa
viilaamalla kaikista tuista kymmenyksen pohjattomaan kassaan ja unohtamalla palauttaa viilaukset
kansalle. Jo eläköityneiden 1.300 euron eläkkeistä revitään yhä kolmannes liituraitarikollisille, jotkas
ostivat mitätöimättä jätetyt mutta loppuunmaksetut velkakirjat viidellä prosentilla. Korkoja "
lyhennetään" 400 eurolla kuukaudessa, ja kuukauden kuluttua korko on kasvanut vain 800 euroa.
Sitä sanotaan suomalaiseksi auschwitziksi. Arbeit macht frei, aber nicht in Finnland.
 
Ehkä Paavo-setä pyrkii taas 2018 presidentiksi? Miten olisi keksiä uudelleen vaikkapa pyörä?
Tai miljardi työllisyyden lisäämiseen? Yhdeksällä veroeurolla pakkotyötä päivässä. Kaikki
450 000 työtöntä x 9 euroa. Pieni uhraus, ja työttömyys olisi nolla prosenttia!

Ellei tuota lausahdusta olisi noteerattu, eduskunta olisi pelastanut Suomen yhä vaikuttavalta

taloudelliselta kaaokselta, Mutta pankkiirit eli Pankkiyhdistys oli keksinyt, että oikeusministeri
JOHANNES KOSKINEN on helppo nakki lakeijaksi ja marionetiksi. Rosvoroopeankat halusivat,
että kaikki kaadetaan mikä ilman Homelitea on kaadettavissa ja veronmaksajilta imaistaan s
ama summa jonka rpsvpt olivat juuri pelanneettallettaja-asiakkaittensa rahoja. Kukaan ei
halunnut huomata mitään. Liituraitarosvojen ahneus kasvoi.

Jos aadetut yrittäjät perheineen, työntekijöineen, takaajineen olisivat saaneet jatkaa

edes vuonna 2000, he lisivat vielä olleet siihen kyvykkäitä. Mutta Koskinen toimi uskollisesti
pankkien uskottuna miehinä. Kaikki hasudataan elävinä.

Massatyöttömyys jatkui ja syveni. työttömiä oli pahimmillaan 600 000 ja vieläkin heitä

on 450 000. Että luku on saatu näyttämään pienemmältä, heitä on monin tavoin kusetettu
ja jo kolmatta kertaa veronmaksajien rahoilla. Koskisen "ansiosta" kansa on sairastunut ja
erityisesti sen nuoriso. Joka viides nuori on mielenterveyshoidon tarpeessa, mutta ei saa
sellaista. Joka viides suomalainen on pian ghetossa, köyhyydessä riutuva. Virkaelättejä on
20-miljoonaista kansaa varten, ja nämäkin kansan kiusaajat saavat palkkansa verovaroista.,

Meillä oli varaa henkiseen kansanmurhaan ja täysimittaiseen harmaaseen talouteen, mutta

ei ihmisten työnteon sallimiseen. Miksi kansa joutuu maksamaan Koskisen toilailut?
 

 Kreikan lippu. Suomen lippu

Eikö Suomesta löydy
pelin poikkiviheltäjää?
 
KONTIORANNAN VARUSKUNTAKIN ATEENAN ALTTARILLE
 
Pääministeri JYRKI KATAINEN on ilman kansan valtuutusta sitoutunut elättämään
Kreikan valtiota summalla, joka on kolmannes Suomen valtion vuosibudjetista.
Se on 2.800 € jokaista suomalaista kohti. Velan erääntyessä summa vain revitään
sinulta ja meiltä. Vanhuksilta, lapsiperheiltä, sairailta, terveiltä. Oletko valmis?
Ministerinvala (ote):Minä Jyrki Katainen lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja
kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja
muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja
yhteiskunnan parhaaksi.
Se ei tarkoita Kreikan kansalaisia eikä Kreikan yhteiskuntaa. Valtakunnanoikeus
on syytä kutsua koolle ennen kuin Suomi on selvitystilassa. Oppositiosta on vain
hallituksen marionetiksi.
 
 Yli satakiloiset pääministerit eivät jaksaisi
aina matkustaa verovaroillakaan
 
 
Jos Suomi ei olisi EU:n jäsen tai unionia ei lainkaan olisi, kelluisimme
samassa talouskusessa kuin nytkin. Mutta kusi olisi omaa eikä
Kreikan tai Portugalin tai Espanjan tai Irlannin tai ...
 
JYRKI KÄTEISEN ja kumppanieden ei tarvitsisi sukkuloida Brysseliin
viikottain yksityissuihkulla, jonka jokainen keikka maksaa neljännesmiljoonan.
 
Suomen työttömyys pysyy yli 400 000;ssa, vaikka pääministeri Käteinen
julistaa työttömyhyden alenevan samaan tahtiin kuin kärräämme
miljardeja Kreikkaan. Ja hyvinvointivaltiota miljoona suomalaista ei ole
nähnyt vuosikymmeniin muualla kuin uutisfilmeissä Käteisen reissutessa.
 
 
60 000 hallintovirkamiestä yli tarpeen!
 
Ei vieläkään valtiovarainministeriä jolla olisi mitään uutta tarjontaa loputtoman
työttömyys- ja talouskurimuksen ratkaisuksi. Jo pitäisi uskoa että Suomi kaatuu
valehtelevan ja ylisuuren virkaelättilauman alle, eikä työttömyyskään poistu
vippaskonsteilla. Pian ehkä suomalaiset saavat pankista lainaa vain, kun
tallettavat pankkiin lainasumman. Milloin tajuamme hylätä nämä valopäät?
 
 
Valtion pohjaton julkinen sektori
nielee järjettömän paljon rahaa
 
Pohjoismaissa kaikista työntekijöistä joka kolmas, 32,7 % työskentelee
julkisella sektorilla, kun heidän osuutensa muissa EU-maissa on joka viides,
18,5 %, kirjoittaa TIMO RISLAKKI Helsingin Sanomissa.
 
Saksalaisen tutkimusinstituutin johtajan HANS-WERNER SINNIN mukaan maamme
saavutukset perustuvat osittain  harhakäsityksiin, tilastollisiin harhoihin.  Emme ole
niin rikkaita kuin luulemme olevamme. Euroopan suurimmassa taloudessa Saksassa
julkisen sektorin osuus on vain 12,2 %. Pohjoismaissa työskentelee yli kaksi kertaa
enemmän virkamiehiä kuin Saksassa väkilukuun suhteutettuna. Joka kolmas kulkija
hallinnoi kahta muuta. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka hyödyttömiä ja
tuottamattomia valtion tai kunnan työtehtävät ovat.
 
Suomessa on noin 656 000 virkamiestä eli 28 % työvoimasta. Saksan ja Suomen
bruttokansan-tuoteluvut eivät ole yhteismitallisia eli vertailukelpoisia.
 
Säästöt revitään kuntapalveluista, sosiaalitoimesta, terveydenhoidosta ja vanhuksien
hoidosta sekä työttömiltä. Onko joku kuullut koskaan mainittavan virkaelättien
vähentämisestä?
 
"Jos arvioidaan, että julkisen sektorimme säästötavoite on kaksi miljardia
euroa, henkilöstöä pitäisi vähentää yli 40 000 henkilöllä, ellei muita
säästökohteita löydy."
VUORINEUVOS JORMA ELORANTA HS 13.8.20
 ____________________________________________________________________________________
 
¤  Ei päivää etteikö uutisoitaisi lakkautettavista tehtaista, yhteistoimintaneuvotteluista,
joukkoirtisanomisista ja lomautuksista.
   Ei kuukautta etteikö Tilastokeskus valehtelisi työttömyyden taas vähentyneen.
 
____________________________________________________________________________________

 
 
Jo vääryys vallan saapi (sävel: Jo joutui armas aika):

Jo vääryys vallan saapi    ¤    se huutaa taivaaseen.

Se turmaa ennustaapi    ¤    vie kansan kurjuuteen.

Ken Herran oikeutta    ¤    nyt täällä julistaa,

ken vanhurskautta    ¤    nyt tahtois puolustaa?

Nyt viekas vilppi täällä    ¤    on noussut kunniaan.

On valhe vallan päällä    ¤    ja vääryys voimissaan.
Ei kuulla kurjan ääntä    ¤    ja köyhää sorretaan
ja lainkin rikkaat vääntää    ¤    vääryyttä puoltamaan.

Kas, köyhän leivän syövät    ¤    nuo jumalattomat.

He viatonta lyövät      ¤    ja häntä vainoovat.
He kurjaa ahdistaapi     ¤   kuin käärme kiukussa,
korvansa tukkeaapi     ¤    tuon raukan huudoilta.

He armotonna veivät    ¤    osuudet orpojen.

He söivät lesken leivät    ¤    on Herra nähnyt sen.
Hän vanhurskaasti kostaa    ¤    vääryydentekijät,
rankaisee ansiosta    ¤    nuo viekkaat ryöstäjät.

Vaan voitonpäivän kerran     ¤    vaivaiset näkevät.

Vanhurskaus kun Herran    ¤    lyö väärät, väkevät.
Oi Herra, voimas näytä    ¤    kansaasi armahda
ja hurskaan pyynnöt täytä    ¤    ja päästä vaivasta.
 

 

 
V  KOTIMAISTA LOGIIKKAA
    KOLMEN VUOSIKYMMENEN TAKAA 1982
    NELJÄN VUOSIKYMMENEN TAKAA 1972
    AUTOT
    AJONEUVO
    STML RY / PK

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kotimaista logiikkaa ja
valopäiden välähdyksiä
 
 Tehokasta päättelyä
 Poliisipartio vei suruviestiä perheenäidille ja kahdelle alle kouluikäiselle Helsingin keskustassa. Perheen isä
oli menehtynyt aamulla klo 08 liikenneonnettomuudessa Porvossa, ajettuaan suoraan rekan eteen.
Partiota odotti yllätys. Äiti ja lapset oli tapettu.
   - Kun perheenisä on kuollut klo 08 kolarissa, niin surmien epäillään tapahtuneen ennen sitä, sanoo tutkinnanjohtaja
komisario HEIKKI SANDBERG. 140412
 
Kap Verde matka mount fogo vuori loma kuva tulivuori fog saari  Vuorilla ja vuorella on se pieni ero ...
- Kun takin vuori kului kovassa käytössä puhki, Väyrynen hankki takkiin uuden vuoren. Iltalehti 3.12.2011
 
 Vallan sokaisema nuorukainen lohkaisee
- Ongelma on huoltosuhde, eli se, että työssäkäyvien elätettävinä olevien määrä kasvaa huomattavasti.
Pääministeri Jyrki Käteinen, 40
 
- Tämä rivi on tarkoitettu karavaanareille.
- Eipä tässä näy yhtään karavaanaria!
- Niinpä. Ei voi näkyä kun henkilöautot ovat täyttäneet heidän ruutunsa!
 
- Tämä väylä on pelastustie ja varattu paloautoille.
- Eipä näy yhtään paloautoa!
- Niinpä ...
 
 Ei voi ottaa
Suomalainen mies on toiminut kääkärinä kymmenkunta vuotta ilman asianmukaista tutkintoa tai lupaa.
Lääkärinoikeuksia ei voida ottaa häneltä pois, koska luvattomuutta vasta epäillään.Ylen uutiset 081111
 
Näyttelijä opetti lapsia televisiossa 22.12.2011.
Tämä on pallo. Jos siinä olisi kulmat, sitä sanottaisiin neliöksi.
 
Kuvateksti Helsingin Sanomissa 15.8.11:
Hietarannan uuden kahvilan Cafe Ann Maren omistaja Anne Heiskanen ei ehtinyt sunnuntaina
(14.8.) syödä kuin kakkupalan ja kolmioleivän, koska tänään (15.8.) täytyy ruokkia ja juottaa
tuhansia ihmisiä.
 
Ulkoministeri ERKKI TUOMIOJA pursuaa ajatuksia, joista useimmat ovat nykyään raimosailaksia,
mututietoa kaikilta elämän aloilta. Norjan joukkomurhan tiimoilta Tuomiojan mielestä Suomessa pitäisi
aseet säilyttää ampuma- ja  metsästysseurojen yhteisissä varastoissa eikä aseenhaltijan
kotona    Olisikohan ALEKSANDER STUFF sittenkin edustanut ulkoministerinä Tuomiojaa paremmin
suomalaisia valopäitä ...
 
Kansalainen kertoi eläköityneelle liikenneinsinöörille MARTTI VARIKSELLE: Olisipa eilen ollut hyvä tilaisuus
mittauttaa Koski- ja Kauppakadun risteyksessä, kuinka kevyt onkaan sinun kärkikolmiosi. Henkilöauto tuli
kävelykadulta ikään kuin etuajo-oikeutettuna.
Laki sanoo, että kävelykadulta poistuvan ajoneuvon on väistettävä kaikkea muuta liikennettä.
    Tähän Varis, kärkikolmion isä: Niin! Tottakai laki voittaa! Kävelykadulta tulijan on väistettävä!
    Että sellainen tapaus ... 030711
 
Vaikka ainoa vaalivoittaja ei hallitukseen tulekaan, siihen on tulossa kuitenkin kaksi
eduskuntavaalien suurinta puoluetta. Se vastaa hyvin äänestäjien tahtoa. KARJALAINEN 11.6.11
 
Korkojen kera -juontaja JENNI PÄÄSKYSAARI närkästyy aina kun kaupassa on vain yksi
kassajono, mutta toisen kassan avautuessa siihen jonoon ryntää ensimmäisen jonon
häntäpää!
 
Tammelassa kuoli vauva tapaturmaisesti. Uteliaat ihmettelivät, miksi mm. Medi-Helin kopteri ja
pelastuslaitos tulivat paikalle kovalla kiireellä, mutta poistuivat rauhallisina ilman kiirettä.
 
 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
V  KOLMEN VUOSIKYMMENEN TAKAA 1982
    NELJÄN VUOSIKYMMENEN TAKAA 1972
    AUTOT
    AJONEUVO
    STML RY / PK
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kolmen vuosikymmenen takaa 1982 
 
 
 
Turman syy: Kiskobussi lähti päin punaista
 
Kuudentoista matkustajan loukkaantumiseen johtanut junaturma Pyhäselässä uudenvuodenpäivänä johtui
matkustajajunan luvattomasta lähtemisestä radalle päin punaista opastinvaloa.  Rataosan turvalaitteissa ei
ole havaittu vikoja tai puutteita. Tätä tukevat myös matkustajien tekemät havaiinnot, Törmäys tapahtui
Kuusenjuuren seisakkeen kohdalla Hammaslahden ja Joensuun välisellä rataosuudella, kun Joensuusta päin
tulleen tavarajunan eteen ajoi Hammaslahden asemalta Joensuuhun lähtenyt kiskoautojuna. Radan
turvajärjestelmä perustuu akseliparivalvobntaan. Niittylahden automaattinen akseliparilaskuri oli rekisteröinyt
tavarajunan akseliparit ja sytyttänyt Hammaslahden asemalle Joensuun suuntaan ajon kieltäneet punaiset
valot. Valot olisivat vaihtuneet vihreiksi vasta kun tavarajuna oli ohittanut Hammaslahdenb aseman ja laskuri
kuitannut´tavarajunan akseliparimäärän ohittaneen laskurin. Jos laskuri olisi ollut epäkunnossa, punainen
valo ei olisi vaihtunut vihreäksi ennen kuin tilanne olisi tutkittu ja vika korjattu.
 
Edellinen vakavampi junaturma Joensuun seudulla tapahtui Ylämyllyn asemalla helmikuussa 1980, Neljä
ihmistä loukkaantui ylinopeudella aseman läpiajoon tulleen laivapikajunan törmättyä vastaan tulleeseen ja
sivuraiteelle síirtymässä olleen tavarajunan kylkeen. Pikajunan veturi kaatui syöksyessään päin tanssilavaa,
mutta törmäämättä siihen.
 
neljän vuosikymmenen takaa 1972  
 
¤ Rakennusmestari ESKO KUIKKA ja kansanedustaja  ALLI VAITTINEN kuulutettiin avioliittoon 30.4. Joensuussa.
¤ Tasavallan presidentti on myöntänyt 12.5.1972 kiinteistöneuvoksen nimen ja arvon Laatuneliö Oy.n toimitusjohtajalle YRJÖ KUOSMASELLE Joensuusta.
 
Kurssikeskus uhkaa raastuvalla
Pohjoismaisen Matematiikka- ja Kurssikesuksen toimitusjohtaja MATTI SAARISTO uhkaa Karjalan Heiliä raastuvalla. Uhkaus liittyy huhtikuussa julkaisemaamme juttuun Saariston kurssikeskuksen takuuvalmennuskursseista. Kirjallisen uhkauksen liitteenä olleen vastineen Saaristo vaatii julkaisemaan sellaisenaan, muuttamattomana. Koska vastine ei kuitenkaan noudata lain määrittelemiä vastineen muotoja, käsittelemme Saariston "vastineen" toimituksellisena juttuna.
- - -  Opistonjohtaja Saaristo, lehtemme on pakotettu kääntymään lakimiehemmed puoleen kirjeenne sisältämien lehteämme ja allekirjoittanutta halventavien mainintojen johdosta. MARKKU ROUHIAINEN
Prosessi latisui Saariston näyttävään lentovierailuun Joeensuussa. Hän nautti Teatteriravintolassa omaan laskuunsa munatotin.
 
 
Martonvaaran seurojentalon palo selvitetty
 
Keskusrikospoliisi on selvittänyt Martonvaaran seurojentalo palon tuhopoltoksi. Syyllisiksi on paljastunut
ryhmä polvijärveläisiä nuorukaisia. Jengin villi juhlinta päättyi onnettomasti-
 
Kunnallisneuvos Moilasen koira on kuollut
 
Kaupunginhallitus toteaa, että kunnallisneuvos TOMMI MOILASEN koira on ilmeisesti jäänyt junan alle
vuoden 1969 elokuussa. Moilaselle myönnettiin vapautus koiraveron maksusta vuodelta 1870. Moilanen
kyllä ilmoitti veroilmoituksessaan koiran kuolemasta, mutta se ei koiraveroasetuksen 1§:n mukaan riitä.
Tuollaisesta suru-uutisesta on ilmoitettava kunnalliselle viranomaiselle. Sen jälkeen vero pannaan
seuraavana vuonna suoritettavaksi siihen asti, kunnes Moilanen samalle viranomaiselle ilmoittaa,
ettei koira ole enää hänen omansa. Koiraveron suuruus on Joensuussa 30 markkaa vuodessa.
KIRJE VIINIJÄRVELTÄ:
 
"Liperi jää aivan kuin kehityksen selän taa"
 
Viinijärvi on ollut kirkonkylänä paljon aikaisemmin kuin Liperi, kirjoittaa  Lehdellemme nimimerkki
"Joku vanha mies" Viinijärveltä. Uskonto oli silloin Taipaleen kunnan aikana ortodoksinen, vaan
nämä ovat menneitä aikoja.
    Jos tullaan nykyaikaan, niin Viinijärvi on maantieteellisesti paremmassa asemassa kehittyä
Liperin kirkonkylän edelle.  Suuret vesistöt jakavat nämä kaksi taajamaa niin, että Liperi jää
aivan kuin kehityksen selän taa.
    Viinijärvi on myös rautatieyhteydessä etelään ja länteen, samoin maantieyhteydessä.
 
ILMOITUS JULKAISTU 12.6.1971  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
SOKOS ON EDULLISTA VALINNANVARAA
kääretorttu 2,20 kpl   porsaankyljyksiä 8,90 kg   Linna-käsivoide 2,95   100 % villalankaa 1,50 kerä
1 lkn tomaatteja 2,15 kg   Siperian muikkuja öljyssä 250 g 1,30 prk   RAI-deodorantti 3,25
miesten neuleliivejä 18,00   vauvalankaa 1,90 kerä   villapaitoja alk. 12,00
Tule mukaan - liity jäseneksi! Tee hyvä kauppa OSTOHYVITYS 1 %
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nopean konekirjoitustaidon omaava, miel. vähintään keskikoulun suorittanut
NAISHENKILÖ
saa paikan tekstinkirjoittajana kirjapainomme valolatomossa. Hkemukset ao. papereineen
miel. henkilökohtaisesti kirjapainon konttoriin os. Torikatu 1. Puhelintied, vaijde 25 341.
Kirjapaino Osakeyhtiö Maakunta
Joensuu - Torikatu 1
 
ILMOITUS JULKAISTU 11.3.1971 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Taksi tavaksi
 
Taksit eivät ota kyytiinsätaksiasemien näköpiirissä, vaikka asiakkaalla olisi rehusäkki
selässään. Ei, vaan asiakkaan on juostava taksin perässä taksiasemalle. Taksimiesten
keskinäisen sopimuksen perusteena on estää vuorojen ohittaminen. Ravintoloiden
vahtimestarit raapivat niskojaan aamuisin kahden aikaan. Taksia ei saada torilta,
vaikka asiakkaat kuinka vaatisivat. Viime viikolla Joensuun taksipalveluihin kyllästynyt
favintolavieras tilasi taksin Outokummusta. Auto tuli puolessa tunnissa ja kyyti kelpasi
molemmille osapuolille. 070471
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rautatietkin
rankaisemassa
tavaralinjaliikennöitsijöitä
 
Saksalainen idea sai Suomenkin VR:n johdon ajamaan asiaa, jossa päämääränä on saada
tavaralinjoja ajavat rekka-autot pois maanteiltä, kiskoille.
 
- Olen milloin vain valmis antamaan koko firman vaikka valtiolle, kun saan vain takuut
siitä että laskuja ei tule jäljestä, tokaisee liikennöitsijäpuolen edustaja, talousneuvos
VEIKKO PAASONEN, Hänen palveluksessaan on viitisenkymmentä työntekijää. Lisäksi
kymmenkunta työskentelee tavara-asemilla tavallaan Paasosen leivissää, asemaosuuden
perusteella.
 
 
 ______________________________________________________________________________
 
 
 
V  AUTOT
    AJONEUVO
    STML RY / PK
 
___________________________________________________________________________
 
 

PÄIVITETTY 230612
 
 
Honda CR-V diesel nyt myös automaattilaatikolla
 

CR-V:n kolmannen sukupolven merkittävin uutuus on se, että dieselvaihtoehdon saa nyt ensimmäisen kerran automaattivaihteisena. Hondan uusi dieselmoottori i-DTEC on myös kymmenen hevosvoimaa edeltäjäänsä tehokkaampi ja Euro 5 -luokiteltu. CR-V:n bensiinimallissa on tehokas 2,0 litran i-VTEC-moottori, joka sekin täyttää uudet Euro 5 -tason tiukat päästövaatimukset.

Ulkoisesti mallin päivitys näkyy etenkin etu- ja takapuskurin, maskin ja alumiinivanteiden uudessa muotoilussa. Sisäpuolella paneelit ovat saaneet uuden pinnan ja niiden sävyjä on muutettu, tämä tekee ohjaamosta entistäkin miellyttävämmän ja mukavamman.

Kun ensimmäinen CR-V esiteltiin, se asetti uuden standardin katumaastureille. Tällä mallin kolmannella sukupolvella Honda tekee kilpailijoiden aseman entistä haastavammaksi. CR-V oli esimerkiksi markkinoiden ensimmäinen katumaasturi, joka varustettiin törmäyksiä ennakolta estävällä CMBS-jarrujärjestelmällä sekä mukautuvalla ACC-vakionopeussäätimellä 220612

Toyota Prius Plug-in 2012

Prius PHEV pistokehybridi

Prius-perhettä kasvatetaan määrätietoisesti vastaamaan erilaisten asiakastyyppien vaatimuksia. Tavallisella verkkovirralla puolessatoista tunnissa täyteen ladattavan Prius PHEV:n (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) sähköinen toimintasäde on noin 23 kilometriä. Tämän jälkeen ajo jatkuu normaalin täyshybridin tapaan latauspisteistä riippumatta. Useiden tutkimusten mukaan eurooppalaisautoilijoiden keskimääräiset ajomatkat ovat niin lyhyitä, että Prius PHEV:llä on haluttaessa mahdollista ajaa jopa kaksi kolmasosaa ajokerroista sähkövoimalla.

Pistokehybridi on toistaiseksi käytännöllisin versio sähköautosta sekä kehittynein sovellus täyshybriditekniikasta ja järkevä askel kohti tulevaisuuden laajempia sähköisen liikkumisen ratkaisuja. Täyssähköautojen yleistymistä jarruttaa edelleen niiden rajallinen toimintasäde, pitkä latausaika sekä akkujen paino ja hinta. Prius PHEV:n ajoakku painaa vain 80 kg ja sen kapasiteetti on 4,4 kWh (vrt. Priuksen 1,2 kWh). Toimintasäde on hybridikäytössä normaalin Priuksen kaltainen, reilusti yli 1 000 kilometriä.

Prius PHEV -sarjatuotantomalli poikkeaa aiemmin Suomessakin Toyotan testikäytössä olleista Prius-pistokehybrideistä. Latauspistoke on auton oikeassa takakyljessä, vastapäätä bensiinin tankkausluukkua. Virallisen yhdistetyn ajon kulutuksen odotetaan jäävän tasolle 2,1 l/100 km, joka tarkoittaa hiilidioksidipäästöinä vain 49 g/km. Myös typen oksidien ja hiukkaspäästöjen määrät jäävät ennätyksellisen alhaisiksi, lähelle nollaa.

Kuljettaja voi itse päättää EV-katkaisijaa käyttäen, milloin pistokesähköllä ladattua akkukapasiteettia hyödynnetään täysipainoisesti. Valittavissa on myös EV-City-ajotila, jolloin sähkökapasiteettia käytetään tavallista raskaammillakin kaasunpainalluksilla ennen polttomoottorin käynnistymistä. Sähköajon maksiminopeus on 85 km/h, jonka ylittyessä bensiinimoottori käynnistyy automaattisesti.

Toyota Prius PHEV saapuu Suomeen kesällä 2012. Mallin maailmanlaajuisen kysynnän oletetaan ylittävän tuotantokapasiteetin ja Suomeen saataneen tänä vuonna noin 50 autoa. Hyvin varustellun uutuuden ennakkomyynti on alkanut, ja 1.4.2012 voimaan astuvan autoverolain mukainen autoverollinen hinta tulee olemaan 39 980 euroa.

 

KIA CEE’D

Uusi häikäisevän tyylikäs Kia cee’d nostaa perheautoluokan mukavuuden, turvallisuuden ja taloudellisuuden ennennäkemättömälle tasolle. Kuten edeltäjänsä, myös uusi cee’d on suunniteltu ja valmistettu Euroopassa, täyttämään vaativimmatkin odotukset ja valloittamaan jokaisen niin modernilla, luotettavalla ja ympäristöystävällisellä tekniikallaan kuin myös upealla, katseita kääntävällä ulkonäöllään. Tässä cee’dissä kaikki on uutta, myös matkustamossa. Tuttua Kiaa edustaa kuitenkin markkinoiden paras takuu, 7 vuotta tai 150 000 km.

 
Volvon panostus polttoainetaloudellisuuteen vahvasti esillä - Volvo Trucksin laaja kokonaistarjonta Logistiikka & Kuljetus 2012 –näyttelyssä
Volvo Trucksin osaston pääteema tämän vuoden messuilla on Jokainen tippa merkitsee, jonka tarkoitus on tuotteiden ja palveluiden avulla luoda asiakkaalle kokonaistaloudellisia säästöjä. Näyttelyn aikana Volvo luennoi Messukeskuksen Tietoiskutorilla ja Seminaarialueella aiheesta Kannattavampi kuljetusyritys. Tietoiskussa esitellään miten kuljetusyrittäjä pystyy erilaisilla Volvo tuotteilla ja palveluilla vaikuttamaan polttoainetaloudellisuuteen ja sitä kautta kustannussäästöihin. Osastokalusto koostuu kahdeksasta kuorma-autosta, joista Volvo FE Hybrid uudella vaihtoehtoisella hybriditekniikallaan edustaa polttoainetaloudellisuutta parhaimmillaan. Volvo Trucksin panostus polttoainetaloudellisuuteen ja asiakkaan tulokselliseen liiketoimintaan jatkuu.
 
Kolmen moottorin irvistelijä
 
Opelin rakentajatkaan tuskin ovat joka hetki selvillä, kenen palkkalisoilla ovat. Silti uutta mallia pukkaa
linjalta kuin mitään ihmeitä ei olisikaan tapahtumassa. Parasta aikaa suurissa talousvaikeuksissa painiskeleva Opel on ylpeä Amperasta,
jossa on kolme moottoria. Niistä kaksi on sähköisiä. Auto tulee olemaan teknisesti identtinen Yhdysvaltojen markkinoille  tuotavan sisarmallin Chevrolet Voltin kanssa, mutta ulkoasu on tuunattu paremmin Opelin brändiin sopivaksi.
 
 
File:Marussia-F2-SUV-01.jpg Tiedosto:Fisker Karma.jpg
Marussia-katumaasturi ja Fisker Karma -hybridiauto Uudestakaupungista

Valmet Automotive alkaa valmistaa venäläisiä Marussia Motors -urheiluautoja Uudenkaupungin tehtaalla, kertoo venäläismedia.venäläislähteiden mukaan Uudessakaupungissa aletaan valmistaa Marussian katumaasturimallia. Autojen tuotanto alkaa ensi vuoden alkuneljänneksellä. Ensimmäiset Marussiat valmistuisivat maaliskuussa. Vuoden aikana on tarkoitus valmistaa 300 autoa.Fomenkon mukaan tuotanto Marussian Venäjän tehtailla ja Uudessakaupungissa tullaan vähitellen nostamaan jopa 10000 autoonvuodessa. Marussioiden veroton lähtöhinta Venäjällä on noin 100.000 euroa.

 

 
 
Chevrolet Aveo 1,3 diesel eco LTon pieni, näppärä kaupunkiauto 1,3 litran turbodieselillä. Hinta heilahtelee 18.000 eurossa.
 
 
Fiat Freemont Fiat Freemont
Fiat Freemont on ensimmäinen yhteistuotanto Chryslerin kanssa. Hintaluokka 33.000-48.000 €.
Prustuu Dodge Journey -malliin. Istumapaikkoja viisi tai seitsemän. Ne nousevat riveittäin kuin auditoriossa. Hmm, onko se tässä niin kuin fiattoriossa ...  Vaihteisto kuusiportainen manuaali. Automaatti tulee myöhemmin nelivetoisen myötä. Pyörät ovat melkoiset, 19-tuumaiset.
 
Fiat nousee unohduksen alhosta
ITALIALAINEN TUNKEE TAUON JÄLKEEN KAIKILLA RINTAMILLA
 
Fiat 500 on saanut jo yli puoli miljoonaa omistajaa.              Fiat 500 America on merkitty peiliin.
 
· Abarth 695 Assetto Corse
· Abarth Punto Scorpione
· Uusi Abarth 500 -mallisto: 595 Turismo ja 595 Competizione
· Maailman ensiesittelyssä Fiat 500L
· Erikoismallit Fiat 500 America ja Fiat 500 Color Therapy
  
Abarth 500                                                                                                          Abarth 500C
Abarthin idea on yksinkertainen ja toimiva: A World of Performance since 1949. Se yhdistää vauhdikkuuden, hauskuuden ja näyttävyyden
kompaktiksi kokonaisuudeksi ainutlaatuisella hinta-hauskuussuhteella.
Suomeen pieni ja pippurinen Abarth-mallisto lanseerattiin kuluvan vuoden tammikuussa ja se täydentää trendikkäästi Fiat-mallistoa.
Abarth 500 ja Abarth Punto ovat saaneet erinomaisen vastaanoton kotimaisilla markkinoilla. Hauskuuden täydentää malliston
ensimmäinen avoauto Abarth 500C, joka nähdään Suomessa vielä tänä vuonna.
Genevessä Abarthin osasto ilmentää brändin kahta, toisiaan täydentävää puolta: Abarthin juuret ovat tiukasti kilpaurheilumaailmassa
 ja sen koko olemus ilmentää urheilullisuutta ja rallihenkeä – kuitenkin elegantisti ja hienostuneesti.
Brändin kilpa-autoilusydäntä ilmentää erinomaisesti 695 Assetto Corse. Se on kompakti, erityisesti rata-autoiluun suunniteltu superauto,
joka jatkaa 695 Tributo Ferrarin vuonna 2009 aloittamaa 695-sarjaa ja joka voidaan nähdä myös ”pienen mutta pahan”, kilparatoja
hallinneen
Abarth
500 Assetto Corsen evoluutiona.
695 Assetto Corsen ulkoasusta pistävät silmään etenkin sen etuosan aggressiivinen muotoilu, massiivinen etupuskuri, virtaviivainen
spoileri ja etusäleikön muotoilu. Konepellin muotoilu korostaa auton kilpailuluonnetta, ja sen alta löytyy 205 hevosvoimaa tuottava
turboahdettu
1,4-litrainen moottori. Myös auton takaosaa koristaa paitsi näyttävä spoileri, myös pakoputkiston tuplaulostulo sekä tietenkin suuri
Abarth-logo.
Autoa kuljettavat 17-tuumaiset kevytmetallivanteet ja jarruvoimasta huolehtivat edessä kelluvat, rei’itetyt ja jäähdytetyt levyjarrut sekä
takana rei’itetyt levyjarrut. Vaihteistona on täysin uusi Sadevin vaihdelaatikko, joka yhdessä kaksilevyisen kytkimen kanssa tarjoaa
luokkansa huippua edustavan suorituskyvyn.
Räyhäkkä ulkonäkö ja tehokas suorituskyky vaativat kaverikseen huippuluokan turvallisuuden. 695 Assetto Corse tarjoaakin vakiona
kaikki FIA:n vaatimat turvavarusteet, mm. auton koriin hitsatun turvakaaren.
Auto painaa noin 30 kg vähemmän kuin aiempi 500 Assetto Corse mm. ovien uuden rakenteen ansiosta. Auton ulkonäön ja luonteen
täydentävät kuljettajan kilpaistuin sekä urheilullinen ohjauspyörä ja digitaalinen näyttö.
Assetto Corse on siis edelleen pieni, mutta entistäkin pahempi. Lisäksi Abarth-osastolla nähdään Abarth Punto Scorpione, joka jatkaa yhtä
brändin keskeisistä arvoista - tuoda kilpa-autoilun tunnelma kaikkien ulottuville. Autoa valmistetaan rajoitettu 199 kappaleen erä ja se on
omistettu
juuri niille, jotka janoavat elämään adrenaliinia eivätkä kaihda vauhtia tai vaarallisia tilanteita.
Erikoismaalauksella erottuvan auton pellin alta löytyy 1.4-litrainen MultiAir-moottori, joka tuottaa 180 hv ja 270 Nm:n maksimiväännön.
Scorpionen huippunopeus on yli 216 km/h ja se kiihtyy nollasta sataan kilometriin tunnissa 7,5 sekunnissa.

Elengantti Turismo tai kilpahenkinen Competizione

Abarth on valloittanut neljässä vuodessa yli 30 000 asiakasta ympäri maailmaa ”sunnuntaina radalle, maanantaina duuniin” -konseptillaan.

Genevessä Abarth esittelee uudet Abarth 595 Turismon ja Abarth 595 Competizionen.
Sekä Turismo että Competizione edustavat tietynlaista juurille palaamista: Karl Abarth perusti mystisen Skorpionimallistonsa ajatukselle
tavallisten autojen virittämisestä ja tuunaamisesta yli 60 vuotta sitten, ja juuri sitä niin Turismo kuin Competizionekin edustavat.
 
Molempien versioiden voimanlähteenä toimii 1.4-litrainen T-Jet-bensiinimoottori, joka tuottaa 160 hevosvoimaa vakiona olevan
moottorivirityssarjan ansiosta. Turboahdettu moottori tarjoaa kutkuttavaa suorituskykyä: 230 Nm @ 3000 rpm Sport-ajoasetuksella,
211 km/h huippunopeus ja kiihtyvyys 0-100 km/h 7,4 sekuntia. Tunnusomaisen ”Abarth-suorituskyvyn” kaverina on silti maltillinen
keskikulutus: 6,5l/100 km.
 
Huippuluokan auto tarjoaa myös huippuluokan turvallisuutta, kuten kaikki muutkin Abarth-mallit. Turvallisuudesta huolehditvat mm.
huippuluokan pitoa tarjoava TTC sekä erinomaiset Xenon-ajovalot. Turismo on oivallinen valinta niille, jotka haluavat autoltaan paitsi
sporttista luonnetta ja suorituskykyä myös eleganttia erottuvuutta ja viimeisteltyjä yksityiskohtia. Turismosta löytyy samoja trendikkäitä
piirteitä kuin Abarth 500C:stäkin – mm. kaksivärinen maalaus. Genevessä nähdään Pista Grey metallic- ja Officiana Red -värein maalattu
auto, jota koristavat lisäksi hopeanvärinen kylkiviiva, titaaninharmaa etusäleikkö ja moderni versio historiallisesta 595-logosta.
Auton eleganssin täydentävät 17-tuumaiset GranTurismo-tyyliset alumiinivanteet. Abarth Competizione robottivaihteiston vaihteenvalitsimet
 sijaitsevat mustassa, urheilullisessa ohjauspyörässä. Vaihteenvalitsimien punasävy toistuu urheilullisissa istuimissa, jotka ovat kauttaaltaan
punaista nahkaa.
Competizione puolestaan on kilpailuhenkisten vauhtihirmujen valinta. Sen muotoilu ja yksityiskohdat korostavat auton suorituskykyä ja
urheilullista luonnetta. Genevessä on esillä Record Grey -sävyllä maalattu 595, jonka ulkoasun täydentävät 17-tuumaiset titaaninväriset
alumiinivanteet, keltaiset Brembon jarrusatulat sekä Record Monza -putkisto.
 
Auton urheilullinen ja aggressiivinen luonne näkyy myös auton sisätiloissa: nahkaisia ”Abarth Corsa by Sabelt” -istuimia koristaa niskatukiin
brodeerattu 595-logo ja sisätiloissa käytetyt erikoismateriaalit korostavat auton teknistä olemusta. Fiat puolestaan esittäytyy Genevessä
italialaista teknologiaosaamista ja muotoilua korostavalla osastolla, jossa värit ja muodot yhdistyvät iloisella ja omaperäisellä tavalla kuvaten
brändin
luovuutta.
 
Fiatin osastolla nähdään mm. uusi Fiat Punto, nelivetoinen Fiat Freemont, uusi Fiat Panda sekä Bravon ”Street”-sarja.
Maailman ensiesiintymisensä Genevessä suorittaa täysin uusi Fiat 500L. Se laajentaa 500-mallistoa, joka koostuu ennestään Fiat 500:sta,
Abarth 500:sta, Fiat 500C:stä sekä Abarth 500C:stä, täysin uuteen suuntaan.
 
Siinä missä 500 on kompakti, ketterä ja trendikäs cityauto, on Fiat 500L ensimmäinen 500-perheen jäsen, joka kasvaa käyttäjänsä mukana:
sinne mahtuu entistä mukavammin ystävät, perhe, lapset – koko elämän kirjo iloineen ja suruineen.
 
Fiat 500L jatkaa Fiatin innovatiivista muotoiluperinnettä – se edustaa sitä samaa tilojen tehokasta hyväksikäyttöä kuin jo 600 Multipla
aikoinaan modernina tulkintana. 500L on yhtä tunteisiin vetoava kuin 500:kin, jonka parhaat ominaisuudet ovat myös 500L:n pohjana.
Fiat 500L on ulkonäöltään yhtä eloisa ja erottuva kuin kompakti Cinquecentokin. Persoonallisen ulkonäön lisäksi se yhdistää onnistuneesti
ison auton tilantunteen, pienen katumaasturin ajokäyttäytymisen sekä pikkuauton ketteryyden. Se tarjoaakin oivallisen vaihtoehdon
perinteisille B- ja C-segmentin autoille. Fiat Centro Stilen suunnittelema Fiat 500L on värikäs päältä ja valoisa sisältä – sen ulkovärin
voi valita yli 30 eri
sävyn joukosta, ja lisäksi vanteiden väriksi voi valita joko valkoisen, harmaan tai mustan. Luokkansa suurin lasikatto varmistaa sisätilojen
valoisuuden.
 
Kuten 500, myös Fiat 500L on makea päältä ja tyylikäs sisältä – sisätilojen yksityiskohtia ovat mm. korinvärinen kojelauta, pehmeät
verhoilumateriaalit ja hienostunut ohjauspyörä. Eikä se olisi aito 500-perheen jäsen, ellei se olisi myös pitkälle yksilöitävissä.
 
500L tarjoaa luokkansa parhaat matkustustilat ja mukavuuden. Sisätilat ovat myös käytännölliset lukuisten pikku säilytystilojen ansiosta –
niin kaukosäätimille, matkapuhelimille, sateenvarjoille kuin vesipulloillekin löytyy helposti oma paikkansa. Mukavista istuimista löytyy
runsaat säätömahdollisuudet.
Fiat 500L:n strategiset mitat ovat pituus 414 cm, leveys 178 cm ja korkeus 166 cm. Tilavaan takaluukkuun mahtuu lähes 400 litran
edestä matkatavaraa – sinne mahtuu kätevästi esim. viisi matkalaukkua.

 

 
Nouseeko Opelin uutuus massasta?
Opel Insignialta odotetaan
kiilaamista kärkijoukkoon
 
 
Mahtipontisen Opelin teho on puristettu turbon avulla 1,4-litraisesta samalle tasolle kuin ahtamattomassa
1,8-litraisessa. Ratkaisun sanotaan pienentäneen kulutusta jopa kahdella litralla. Insignia seuraa mallistossa
Vectraa.
Suomeen tuodaan viistoperää ja farmarimallia. Kuvissa on vuoden 2012 malli. Joko Opel onnistuu työntäytymään
kovaan kilpailuun massasta, joka ei ole maistunut eikä haissut autoa kummemmalta ... 120112
 
 
Range Rover Evoque pani perinteet päreiksi.
 
Katujen korskea kaunotar
 
Land Roverin toimitusjohtaja Phil Popham lausui juhlapuheessaan esittelytilaisuudessa: "Tänään on
ehkä yhtiömme historian tärkein päivä. Emme juhli vain Range Roverin 40-vuotispäivää, vaan
esittelemme myös yhtiön tulevaisuuteen vievän uutuuden, Evoquen. Range Rover on yksi autohistorian
tärkeimmistä ikoneista, joka on ollut menestys heti esittelystään lähtien."

Popham kuvaili uutta Evoqueta aidon innostuneesti: "Uutuutemme on tärkeä askel menestyksemme
jatkumisessa ja kasvussamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Evoque on yhtä ylellinen ja
persoonallinen premium-luokan auto kuin muutkin Range Rover -mallit. Olemme varmoja, että auton
koko ja urheilullisuus tuo merkille asiakkaita, jotka eivät ole aikaisemmin harkinneet Range Roveria.
Täysin uusi Range Rover Evoque on todellinen globaali automalli. Oli tärkeää antaa autolle nimi joka
on heti tunnistettavissa yli kielen ja kulttuurin rajojen kaikkialla maailmassa. Halusimme luoda uuden
nimen, joka on innovatiivinen ja erilainen. Nimen, joka sisältää eksklusiivisuutta sekä herättää tunteita.
Evoque on nimenä kosmopoliittinen ja mantereet ylittävä, sivistynyt ja se sopii
yhteen auton urbaanin aistikkuuden kanssa.

Range Roverilla on oma persoonallinen muotoilunsa, jonka linjaa uusi Evoque onnistuneesti jatkaa.
Evoqueen on tuotu uusia moderneja piirteitä, jotka nähtiin vuonna 2008 LRX-konseptiautossa. Land
Roverin muotoilujohtaja Gerry McGovern toteaa Evoquen muodoista: "Halusimme olla uskollisia LRX-
konseptiauton kiitosta saaneille linjoille. Uskomme, että Evoque vetoaa ainutlaatuisella sivulinjallaan
ja yksityiskohdillaan asiakkaiden tunteisiin. Laskeva katto ja nouseva vyötärölinja vievät Range Roverin
muotokieltä uuteen suuntaan, mutta ovat niin tuttuja, että auton merkin tunnistaa välittömästi.

Range Rover Evoque on pienin, kevyin ja polttoainetaloudellisin malli, jonka tehdas on koskaan valmistanut.
Se on samalla ensimmäinen Range Roverin malli, joka tulee myyntiin nelivedon ohella myös kaksivetoisena.
Taloudellisimman  mallin CO2-päästöt jäävät alle 130 g/km, mikä kertoo yhtiön halusta ottaa ympäristö
huomioon kaikessa toiminnassaan.

Range Rover Evoque esitellään syyskuun 30. päivänä Pariisin autonäyttelyssä. Myyntiin uutuus tulee
kesällä 2011 ja sitä  tullaan markkinoimaan kaikkialla maailmassa yli 160 maassa.

Land Roverin Suomen johtajalla Ismo Pohjosella on suuret odotukset Evoquesta: "Uutuutemme sopii
mainiosti tämän  päivän automarkkinoille. Siinä yhdistyvät Range Roverin ylellisyys ja tyylikkyys kompaktiin
kokoon ja taloudellisuuteen."

Range Rover Evoque julkistettiin yhdessä VOGUE-lehden kanssa pidetyssä juhlassa. Tähän on hyvä syy,
sillä Range Rover ja VOGUE ovat olleet yhteistyössä jo lähes 30 vuoden ajan. Ensimmäinen Range Rover
Vogue erikoismalli esiteltiin vuonna 1981.
 
PITUUS 436, LEVEYS 197, KORKEUS 164, AKSELIVÄLI 2,66 TAVARATILA 550 L MOOTTORI 2,2 / nelisyl.
turbodiesel  190 hv  Kuusiportainen automaatti, jatkuva neliveto HUIPPUNOPEUS 196 YHDISTETTY
KULUTUS 6,5 HINNAT  43600 ... 67600 €
 
Hyundai i40 Wagon
 
Mitäpä sitä liikaa kehumaan
 
i40 Wagon on vastustamaton yhdistelmä tasapainoista tyyliä, ketterää käsiteltävyyttä ja säästäväistä,
mutta dynaamista voimaa ja tehoa. Matkustamo on miellyttävän hiljainen, tavaratilat avarat ja sisätilojen
varusteet ensiluokkaiset.

Ajotuntuma on kevyt ja mukava, i40 Wagonin uuden sukupolven moottorit ja vaihteistot tarjoavat
luokkansa johtavaa polttoainetaloudellisuutta. Hyundain Euroopan tutkimus- ja kehityskeskuksessa
Rüsselsheimissa suunniteltu i40 Wagon on luotu erityisesti Euroopan markkinoille. i40 jatkaa Hyundain
uutta muotoilulinjaa. Sen tunnusmerkkejä ovat kuusikulmainen etusäleikkö ja virtaviivaiset linjat,
jotka antavat autolle dynaamisen ja urheilullisen ulkomuodon. 020911
 
 
  
Suzuki SX4 X.Over 2012
 

Monen haaveissa on joskus jättää oma arkiminä sivuun ja heittäytyä rohkeasti uusiin seikkailuihin. Uusi Suzuki SX4 tekee sen mahdolliseksi. Se on juuri sopivan urheilullinen ja monipuolinen antaakseen vapauden nauttia ajamisesta mitä erilaisimmilla teillä niin maalla kuin kaupungissakin. Korotettu korirakenne tekee autoon nousemisen vaivattomaksi, ja tilaa sekä näkyvyyttä mukavaan matkustamiseen on mittavasti.

Uuden Suzuki SX4:n voit valita joko tyylikkäänä etuvetioisena SX4 Flash/City -mallinna tai monipuolisena nelivetoisena SX4 X-Over -mallina.

SX4 tarjoaa vääntöä rauhalliseen kruisailuun kaduilla ja kulmilla, pippuria aktiiviseen ajoon mutkaisilla hiekkateillä ja pääväylillä. Se tarjoaa tinkimättömän ajotuntuman kaikissa olosuhteissa.

Suzukin laajamittainen nelivetotekniikan kehitystyö näkyy nelivetoisen SX4 X-Over -mallin Honda Accord

 
Honda Accord
 
Eikö olekin ihanaa välttyä tekemästä kompromisseja? Accord Tourer on valinta sille, joka haluaa
autoltaan joustavuutta, luokkansa johtavia tiloja ja urheilullista luonnetta. Kahdeksannen sukupolven
päivityksen yhteydessä tuotiin markkinoille myös täysin uusi Accord Type S. Tourerin tavaratila on
vaikuttava ja nielaisee helposti neljä suurta matkalaukkua tai golfbagia. Takaistuimen voi kääntää
helpolla kädenliikkeelle alas kokonaisuudessaan tai osina, jolloin tavaratilan tilavuus kasvaa 406
litrasta 660 litraan ikkunalinjaan asti. Aikaisempaa värivalikoimaa täydentävät vuoden uutuusvärit
Alabaster Silver, Graphite Lustre ja Celestial Blue Pearl. Vielä yksi uutuus vuoden 2011 mallissa on
se, että Accord Tourer Executive on varustettu kulmavaloilla (Active Cornering Lights).
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Saako pysäkkiä käyttää ryhmittymiseen?
 
Jos bussipysäkki on oikealle kääntyvällä kaistalla ennen risteystä, sen kohdalla saa ryhmittyä kääntymistä
varten samalla tavalla kuin bussikaistalle saa ryhmittyä oikealle käännyttäessä.
 
Tämä on käytäntö Helsingissä ja muissa "suurkaupungeissa". Suomen idässä ei ole juurikaan vain busseille
varattuja kaistoja, paitsi Siltakadulla Vapaudenpuiston kohdalla. Siinä on bussikaista jota saavat käyttää k
aikki oikealle kääntyvät ajoneuvot. Rantakadun ylitettyään bussikaista jatkuu vain busseille sallittuna,
kunnes kaista päättyy ja liittyy yleiseen ajokaistaan.
 
Satunnaisessa tilanteessa - kun bussi ottaa tai jättää esim. tällä pysäkillä Joensuussa vt6:lla Kuurnankadun
ja Voimatien välisellä alueella - noin kerran viikossa on pysäkiltä lähtevälle bissille annettava etuoikeus,
koska paikalla on rajoitus 60 km/h.
 
Ylipäänsä liikenteessä pitää soveltaa samoja sääntöjä kaikkialla. Autokoulut keskittyvät rahastukseen,
joten soveltaminen jää oppilaiden vastuulle. On turhaa kuvitella, että helsinkiläiset omaksuvat joensuulaisen
liikenteen kummajaiset.
 
 
Älä koskaan pysähdy
äkisti kiihdytyskaistalla
 
Kiihdytyskaista on nimensä mukaisesti kaista, jolla sivutieltä tulevat kiihdyttävät vauhdin vastaamaan
pääväylän nopeuksia. Joensuussa on valitettavasti myös sellaisia kiihdytyskaistoja, joissa tarvitaan
keskimääräistä kehittyneempää kokonaisnäkemystä, pelisilmää, nopeata reagointia ja maalaisjärkeä.
Viimeksi mainittua tarvitaan kaikissa liikennetilanteissa.

Otamme esimerkiksi Voimatien ja sieltä pohjoiseen kaartavan liikenteen. Se yhtyy vt6:n kuudenkympin
nopeuteen. Voimatiellä on 40 km:n aluerajoitus, joten nopeuseroihin nähden paikka on yksi helpoimmista.
Hankalaksi sen tekee kiihdytyskaistan lyhyys. Tuoreimmassakaan remontissa valtatien linjausta ei muutettu
niin, että
kiihdytyskaista  olisi päässyt jatkumaan rautatien ali ja ohi.

Kun ohitat autotalon viimeisen sisäänkäynnin ja edessä avautuu vapaa oikea, näytä oikeanpuoleisella vilkulla
aikeesi muille. Kiihdytä varovasti. Kytke suuntavilkku suoraan oikealta vasemmalle. Edessäsi
on nimittäin kaarre, josta et voi kääntyä minnekään. Seuraat vain kaistaa. Ikävä kyllä, monet
liikenneopettajat opettavat vilkuttamaan oikealle lähes kiihdytyskaistan loppuun asti. Oikealle
vilkuttaminen kertoo pääväylän kuljettajille: Menkää vaan, minä jään tähän odottelemaan hohhoijaa.  
Se on liikenteen vaarantamista jos mikä, olethan vaihtamassa kaistaa vasemmalle!

Jos vilkutat oikealle, voit olla varma ettei kukaan edes yritä antaa tilaa aikeillesi liittyä valtatien
liikenteeseen. Siksi on vilkutettava vasemmalle. Kaarteen kohdalla muodosta näkemys valtatietä
vasemmalta tulevasta oikeanpuoleisen kaistan liikenteestä. Sen muodostettuasi siirryseuraamaan taustapeilistä,
mitä
tuleman  pitää. Kun toteat tilaa olevan tai huomaat, että valtatien kuljettaja hidastaa, älä jää m
iettimään. Siinä on sinun tilaisuutesi! Voit menettää sen parissa sekunnissa. Siksi refleksit ovat tarpeen.

Erittäin tärkeää on se, että et missään oloissa tee kiihdytyskaistalla äkkijarrutusta. Perässäsi ajava rekka
jättää helposti renkaankuviot kalloosi. Jos rohkeus tai reagointikyky pettää, käännä autosi kiihdytyskaistan
oikeaan reunaan niin syvälle kuin  pystyt. Anna muiden mennä ja kun olet kypsä kokeilemaan uudestaan,
tee se. Taustavarmistukset ovat ensimmäinen tehtäväsi ennen uutta yritystä.

Liikenteessä on aina jästipäitä jotka tietävät vain oikeutensa, eivätkä anna muille mahdollisuutta. Heidät
on opetettu paikallisissa liikennekouluissa. Kohteliaisuutta osoittavat kuljettajat ovat saaneet oppinsa lähes
varmasti jossakin muualla tai ainakin käyneet hakemassa mallia Niinivaaraa kauempana. Kehätielle nousevissa
rampeissa kannattaa olla koko ajan pienessä liikkeessä. Se helpottaa pujahtamista  kuudenkympin kehätielle.
 Älä jää väistämään niitä jotka poistuvat samaan ramppiin, josta itse olet tulossa! Onnettomimpia ovat ne,
jotka nollaavat tilanteen pyshtymällä tyhjänkin kehätien edessä. Sitten kun ykkösvaihde on löydetty
uudelleen ja kytkimen sijainti palautunut mieleen, kehätie ei enää olekaan tyhjä. 
 
Suomessa on yli kolme miljoonaa erehtymätöntä mestarikuljettajaa eli kaikki joilla on ajokortti, vaikka
liikennekoulun opetukset ovat osittain hanurista. Kun tapetuksi joutumassa ollut haluaa kysyä kaaharilta, miksi
hän ei noudattanut kärkikolmion ehdotonta velvoitetta, hän hyökkää uhrinsa kimppuun. Sivistynyt pyytäisi
anteeksi. Tämän Mersun kuljettaja oli valmis romuttamaan sekä omansa että ensin kiertoliittymään tulleen auton.
Kun kantti ei kestänyt nousta autosta, tehtävään pestattiin samaan ruåtsalaistuntumakaravaaniin kuulunut
p-auton kuljettaja. "Mihinkäs tarkoituk- seen te oikein kuvaatte? Eikös tässä ole yksityisyyden suojaa? Onko
teillä henkilöjortti? Näytättekö sitä?"
Kiertoliittymä eli liikenneympyrä on liittymä, jossa liittymän keskellä oleva saareke kierretään
vastapäivään. Kiertoliittymässä on tulosuunnassa aina merkkiyhdistelmä, jossa
väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin alla on pakollista kiertosuuntaa osoittava
liikennemerkki. Kiertoliittymään tuleva on siten aina väistämisvelvollinen. Suora lainaus Tiehallinnon
ohjeistuksesta.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AUTENTTISIA

STML:n yhteistyökumppanuuslausuntoja.


¤ Olen ollut työhösi tyytyväinen, homma on toiminut niin kuin se voi tässä Voimatie-Kajaanintie -hässäkässä yleensäkään toimia.
¤ Hei, kiitoksia ruuhkanhelpotuksista.
¤ Kiitos yhteistyöstä, palataanpa taas "härkäviikkojen" jälkeen.
¤ Kiitos, että aikataulusi jousti perjantaina ja pystyit jäämään purkamaan tilannetta.
 
STML RY Pohjois-Karjalan tiepalvelupiirin aloitteellisuudesta saatiin Utrantielle 30 vuoden jahkailun jälkeen
vihdoin pääliikennesuunnalle oma kaista. Kun koneet vapautuivat kehätien työmaalta, muutostyöhön kului
kokonainen päivä. Kiitokset lankeavat Martti Variksen seuraajalle Jarmo Tihmalalle. STML esitti myös, että
Teollisuuskadullde Kauppakaaren kiertoliittymään kuuluvaa jakajakoroketta jatkettaisiin. Alkuperäinen linjaus
suorastaan imaisi ajamaan läpi vastapäivään. Koroketta jatkettiin ja nyt se toimii.
 
SUOMEN TIEPALVELUMIESLIITTO RY POHJOIS-KARJALAN TIEPALVELUPIIRI
Lisäturvaa liikenteeseen jo vuodesta 1970 liiton 14. tiepalvelupiiri perustettiin 2009
Itä-Suomen ainoa viranomaisyhteistyötä tekevä alan järjestö. Vapaaeht. 24/7 liikenteenohjauspäivystys 040 5475571
 tai 112 PALVELEMME SINUAKIN - MASSATAPAHTUMAT AUTOURHEILUTAPAHTUMAT KULKUEET AVAJAISET
REKANNOSTOT YM Vakiovarusteina aina mukana liikennemerkkejä strobovilkkuja sulkupilareita sulkukartioita sulkunauhaa
viestiradiot ym
 
STML RY / PK oli mukana lähes 150:ssä tehtävässä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi vuonna 2011:
 
¤ aktiivinen toiminta Utrantien kaistojen uudelleenjärjestelyssä
¤ aktiivinen toiminta Teollisuuskadun / Kauppakaaren liittymän jakajakorokkeen linjauksessa
¤ aktiivinen toiminta Prisman liikenneturvallisuuden lisäämisessä (kymmeniä toimenpiteuitä)
¤ pysäköinnin tarkkailu Prisman liikennealueella (kymmeniä toimenpiteitä)
¤ liikenteenohjaus S-Marketin avajaisissa Vehkalahdessa
¤ liikenteenohjaus Itärallin lähtöpaikalla Kimmelin edustalla
¤ liikenteenohjaus Kulman pojat -elokuvan filmauksissa (neljä toimenpidettä)
¤ taka-autona mobiilikerhon vappuajelulla
¤ taka-autona rättisitikoiden vappuajelulla
¤ taka-autona ylioppilaiden kulkueessa Vapaudenpuistosta ev.lut.hautausmaalle
¤ liikenteenohjaimien asennukset Joensuun raveissa (16 toimenpidettä)
¤ 11 apusähkön antamista kylmäkäynnistyksissä
¤ 2 hinausaputilannetta ajoväylältä tiensivuun
¤ 8 suunnistusopastusta matkailijoille
¤ 2 tankkausapua
¤ liikenteenohjausta Salpakankaankadulla tasoristeyksen puomien ja punaisen valon jumiuduttua
¤ viranomaisyhteistyöprojekteja
¤ raivauksiin liittyneitä liikenteenohjauksia
¤ mobiilimaston pystytyksenaikainen liikenteenohjaus Pankakoskentiellä
 
SOITA KUN TARVITSET LIIKENTEEN AMMATTILAISTEN APUA 040 547 5571. REKANNOSTOISSA MYÖS 112.
 
ajoNEUVOT tuottaa Suomen Tiepalvelumiesliitto ry / Pohjois-Karjalan tiepalvelupiiri / Markku Rouhiainen
 
VUODEN PARHAAT ÄLÄHDYKSET
Liikenteennettä ohjaavat henkilöt saavat kuulla toinen toistaan hauskempia selityksiä sille,
miksi heidän ei tarvitse pysähtyä kun käsketään tai missä on relevantimpi paikka ohjata
kuin juuri siinä missä sillä kertaa ohjataan. Tässä parhaat viimeksi kuluneen vuoden
ajalta.
Ohjaaja näyttää ajokieltomerkiä, mutta 379 vain valuu ja valuu pätkän kerrallaan.
Ohjaaja menee kysymään, mikä on kuljettajan tavoite, kun ajokielto ei näytä kelpaavan.
- Noittenhan tässä pitäisi väistää, peukaloetusormiotteella leukaansa koossa pitävä
kuljettaja ilmoittaa ja jatkaa:
- MINÄ olen ohjannut enemmän liikennettä kuin sinä!
Mies osoittaa oikealle ja mutisee itsekseen, eikös tuolla ole etuoikeus. Mitäköhän äijä
ymmärtää liikenteenohjauksella.
Tämän "liikenteenohjaajan" mukaan ohjaustilanteessa mennään siinä järjestyksessä,
kuinka paljon itse kukin on ohjannut liikennettä. Ovatkohan tällaiset kuljettajat ihan
varmasti täyspäisiä? Eihän ohjausta tarvita jos mennään ilman ohjausta ...
* * * * *
Toinen tapaus. Punaisen h-auton kuljettaja nousee autostaan sanomaan, että
ohjaajienhan pitäisi olla tuolla kuusikaistaisella valtatielllä eikä tässä kiertoliittymässä.
- Mene sinä sinne ohjaamaan jos uskallat, liikenteenohjaaja vastaa vitsiin.
- Minä oon ollu nelkytävuotta Tiehallinnon palveluksessa, mie kyllä uskallan.
 
 
Eipä uskaltanut, mutta tässä tapauksessa uskalluksen määrittelivät palvelusvuodet
Tiehallinnossa. Kun neljä vuosikymmentä täyttyy, niillä ansioilla hoidetaan
kuusikaistainenkin yhdellä ohjaajalla ja poliisin luvasta veisataan virrestä viis.
- - - - -
Papinkadulla filmattiin elokuvaa. Liikenne lännestä käännytettiin joko oikealle etelään
tai vasemmalle pohjoiseen. Ensimmäiseksi pysäytetyksi osui parhaat vuotensa elänyt
nainen tummalla farkulla.
- Olen menossa suoraan. Miten minä pääsen suoraan jos minun pitää kääntyä?
- Rattia kääntämällä, rouva, rattia kääntämällä ...
 
 
 
NÄIN
POLIISI
TYRII
 

 
Joensuun
poliisilla
valvollisuus
tehdä rikos-
ilmoitus
todistajasta

Joensuun  poliisilla
on "suorastaan
velvollisuus tehdä
todistajasta rikos-
ilmoitus", sanoo
rikoskomisario
JARKKO TIMONEN
vastatessaan ky-
sdymykseen, miksi
eläköitynyt LP:n
ylikomisario RAIMO
HARJUNEN teki
näin todistajan
nimissä ja tämän
luvatta. Käytäntö on
erittäin harvinainen,
mutta Joensuussa
siis velvollisuus.
Lisäksi rikospoliisin
ylikonstaapeli TIMO
HAKKARAINEN
kirjoitti todistajasta
vastaajaksi muutetun
henkilön kuulustelu-
kertomuksen omasta
päästään, lainkaan
kuulematta todistajaa.
Siinä hän väitti todis-
tajan uudistavan
vaatimuksensa,
vaikka tällä ei ollut
missään vaiheessa
mitään vaatimuksia.
Kihlakunnansyyttäjä
JAAKKO KOPONEN
valitsi todistajan
vastaajaksi nauretta-
vuusperusteella, että
saisi nauraa käräjillä.
Eläköitynyt rikosyli-
komisario lupasi
todistaa "Koposen
kelvottoman seli-
tyksen", mutta
todistelun tullessa
ajankohtaiseksi hän
puhuikin aivan muuta.
Kun todistajan
advokaattikin pelasi
vielä samaa peliä
syyttäjän kanssa
peruuttaen mm.
lisätutkintapyynnön
ja kieltäytymällä
vastaanottamasta
todistajan vaatimia
valokuvia, farssi
olikin valmis. Sään-
töjen mukaan advo-
kaatin velvollisuus
on toimia päämie-
hensä etujen mu-
kaisesti. Tässä
prosessissa todis-
tajaa eli vastaajak-
si laittomasti muu-
tettua ei kuultu
missään vaiheessa.
Käsikirjoitus perus-
tui todellisten syyl-
listen totaaliseen
valehteluun, toisen
kohdalla vieläpä
valan nojalla. Oi-
keusvaltioissa siitä
tuomitaan vankeu-
teen. Myös esitut-
kinnassa todistajan
on puhuttava totta,
paitsi tässä tapauk-
sessa.   OT MATTI
TOLVANEN löysi
prosessista aina-
kin kahdeksan
virka-aseman
väärinkäyttöä,
virkavelvollisuuden
rikkomista tai
virkarikosta. Mutta
kun poliisi tutkii
poliisin teot, laki
muuttuu vain lähes
samaksi melkein
kaikille.     JUTTU
ON TOSI, MUTTA
NIMET OVAT
ESILLÄ VAIN
HAUSKUUTTA-
MISTARKOITUK-
SESSA JA YLEI-
SELLÄ TASOLLA
ILMAN LOUKKAA-
MISTARKOITUS-
TA. PUUTTUVAT
NIMET SAA SIR-
MAKAN TOIMI-
TUKSESTA.
Koposen manipu-
loima paikallis-
lehden toimittaja
julkaisi Koposen
käsikirjoituksen
mukaisesti syyt-
tömän osapuolen
nimen otsikossa
kahteen ottee-
seen vastoin
hyvää lehtimies-
tapaa. Tapoja
noudattavat
journalistit
tietävät, että
nimi voidaan
julkaista kun
rikollinen on
saanut yli
kahden vuoden